CONFERINTA DE LANSARE A PROIECTULUI

CONFERINTA DE LANSARE A PROIECTULUI

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa vă invită să participaţi la Conferinţa de lansare a proiectului ”MATE-INFO.NET”, care va avea loc VINERI, 18 IULIE 2014, începând cu orele 11:00, la sediul instituţiei de învăţământ, Bulevardul Mamaia nr. 124, Aula Magna.

Universitatea ”Ovidius” din Constanţa derulează proiectul „MATE-INFO.NET” – Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi crearea unei reţele virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială”.  Proiectul este cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 1: „Educaţie şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior”.

Obiectivul general al proiectului „MATE-INFO.NET” urmărește îmbunăţătirea formării de calitate a studenţilor, dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat în domeniul Matematică/Informatică, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale.

Manager proiect,

Lect. univ. dr. Alexandru BOBE