ACHIZITII

A3.1. Organizarea procedurilor de achiziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare;

A3.2. Achiziţionarea elementelor de informare şi publicitate a proiectului (spaţiu publicistic în ziarele locale, materiale promoţionale);

A3.3. Achizţionarea de consumabile;

A3.4. Achiziţionare echipamente IT (infrastructură hardware şi comunicaţii, inclusiv server, accesorii, calculatoare, laptop);

A3.5. Achiziţionarea servicii transport, cazare, masă pentru mobilităţile de documentare,