ACTIVITATI

  1. Managementul implementării proiectului: se va desfăşura pe parcursul întregului proiect în vederea atingerii rezultatelor anticipate conform indicatorilor.
  2. Informare şi publicitate.
  3.   Achiziţii.
  4. Dezvoltarea / adaptarea / testarea a 6 programe de STUDII (Matematică Informatică – licenţă, Informatică – licenţă, Matematică – licenţă, Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică – master, Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite – master, Modelare şi Tehnologii Informatice – master, în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor / pentru creşterea relevanţei acestora, prin repoziţionarea concordanţei între definiţia calificărilor şi curriculumul universitar.
  5. Creare reţea partenerială “MATE-INFO.NET” (între reprezentanţii mediului academic şi reprezentanţii angajatorilor potenţiali ai absolvenţilor din domeniul Mate/Info).
  6. Perfecţionarea personalului implicat în dezvoltare şi adaptarea programelor de studii din universitate şi alte 4 universităţi, sprijinite prin reprezentanţii săi şi membrii ai partenerilor sociali.

A7. Activităţi de creştere a oportunităţilor de access, documentare şi informare a studenţilor.