BENEFICIAR

Universitatea “Ovidius” Constanţa este principala instituţie de învăţământ superior menită să polarizeze forţele intelectuale din regiunea Dobrogei şi din zonelor limitrofe, pentru afirmarea şi dezvoltarea învăţământului, culturii şi ştiinţei. Instituţia de învăţământ are o vastă experienţă în privinţa proiectelor câştigate, relevante ca experienţă pentru domeniul proiectului: Agenţia Naţională SOCRATES, Program ERASMUS 2005, Institute of Revennes Rating and Valuation London, Anglia – Program Leonardo da Vinci, 2005; Technical University Atena – Grecia Program Intuition 2005; Program EUA Berlin, Germania 2005; Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Program PNCDI VIASAN, 2004-2006; Program Phare – Cooperarea româno-bulgară în domeniul sănătăţii, 2007-2008; Program Phare 2005 – Biodiversitatea costieră Capul Midia-Capul Kaliacra 2007-2008; Program Phare 2005 – Coeziune economică şi socială 2007-2008; Ministerul Educaţiei şi Cercetării Program PNCDI VIASAN, 2006; Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică; Ministerul Educaţiei şi Cercetării–Program, 2005-2006.

În perioada de finanţare a contractelor europene 2007-2013, Solicitantul derulează un număr de 30 de proiecte, din care: POSDRU (Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată, Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, Bursa de proiecte, Competenţe avansate, ERGONOM, STUD ACTIV, ADAPTIMDENT, ASIGMA, SC POST DOCT, DICUAN, Agro Cariera etc), POSCCE (Haptic Med), Transfrontaliere (IPR FOR SEE, Caravana Sănătăţii, TRANSTOURNET, ARGOS), FP7, etc.

Beneficiarul a implementat, timp de 32 de luni, în calitate de partener, un proiect strategic realizat în 4 regiuni din România, finanţat prin POSDRU Axa 1, DMI 1.2 – Calitate în învăţământul superior şi având un buget de 20.188.761 lei. Proiectul s-a finalizat în luna octombrie 2013, obiectivul general al proiectului vizând educaţia inovativ-antreprenorială şi formarea profesională universitară în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii, bazate pe iniţiative, creativitate şi cunoaştere.

Din anul 2010,  Universitatea “Ovidius” din Constanţa derulează, în calitate de beneficiar, un proiect de tip strategic având ca obiectiv crearea unei reţele integrate, inter-regională, de întreprinderi simulate pentru dezvoltarea aptitudinilor (deprinderilor) profesionale şi îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor facultăţilor de profil economic, pe baza unor parteneriate între universităţi şi întreprinderi reale. Proiectul este finantat prin POSDRU Axa 2, DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă şi are un buget de 11.211.111 lei. Proiectul este de tip strategic, realizat în 4 regiuni din România şi s-a finalizat în luna iunie 2013.

De asemenea, din anul 2010, Din anul 2010,  Universitatea “Ovidius” din Constanţa deruleză 2 proiecte pe DMI 1.2 în calitate de partener:

- “Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional”, având ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior din domeniul economic de a furniza studenţilor calificări superioare relevante pentru cerinţele în schimbare ale pieţei muncii, prin promovarea inovării şi îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare în ciclul de studii universitare de masterat şi beneficiind de un buget de 19.136.874 lei;

- “Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinte pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului cadru naţional al calificărilor din învăţământul superior” – proiect transnaţional (Universitatea din Amsterdam este partener), cu un buget de 15.735.300 lei, având ca obiectiv restructurarea şi îmbunătăţirea sistemului de învăţământ superior din domeniul economic din România prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem colaborativ de suport şi îmbunătăţire a managementului universitar, respectiv de creştere a calităţii ofertei educaţionale a instituţiilor de învăţământ superior, în condiţiile adaptării la cerinţele în schimbare de pe piaţa muncii, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi al principiilor dezvoltării durabile.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.