PARTENERI

The Red Point SA este o companie românească, cu capital privat, specializată în dezvoltarea soluţiilor software, (re)proiectarea proceselor organizaţionale şi consultanţă în implementarea soluţiilor software complexe. Portofoliul său diversificat de soluţii software pentru organizaţii (companii sau instituţii publice), cuprinde atât soluţii consacrate, cât şi o serie de soluţii proprii, dezvoltate intern, bazându-se pe principiul complementarităţii şi al integrării celor mai bune soluţii de la cei mai buni dezvoltatori la nivel internaţional.

Specialiştii din cadrul echipei deţin expertiza profesională şi competenţele tehnice care permit identificarea şi oferirea celor mai bune soluţii şi servicii clienţilor. Expertiza, soluţiile şi serviciile sunt destinate, în principal, următoarelor sectoare: Educaţie, Sector Privat (retail, producţie, distribuţie, alimentar), Sector Public (administraţia publică locală, sănătate), Infrastructură Transporturi (Căi Ferate).

Competenţele companiei în optimizarea proceselor organizaţionale ale acestor verticale acoperă:

  • analiză arhitectură informaţională, orientată către procesele de business;

• identificarea interconexiunilor între procese şi viziunea organizaţiei;

• operaţionalizare şi interveţii de remodelare în procesele de business ale organizaţiei;

• abordare arhitecturală a sistemelor informatice complexe, prin prisma expertizei în inginerie software;

• alinierea proceselor organizaţionale cu sistemele informatice;

• managementul proiectului: planificare/ organizare /implementare;

• identificarea nevoilor clientului şi transpunerea acestora în cerinţe de sistem;

• managementul configuraţiei sistemelor informatice şi a componentelor acestora;

• programe şi modele de testare pentru a verifica dacă cerinţele sunt îndeplinite;

• consultanţă şi instruire pentru end-useri după livrarea produsului final.

Partenerul The Red Point SA are o experienţă vastă în analiza, proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi mentenanţa soluţiilor software pentru management universitar, evaluare a calităţii în învăţământul superior, etc.

The Red Point SA este partener în 8 proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, dintre care 2 finalizate, ale căror beneficiari/parteneri sunt Ministerul Educaţiei Naţionale, ANOFM, precum şi instituţii de învăţământ superior.

Proiecte POSDRU în calitate de partener:

- POSDRU/86/1.2/S/62689 “Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar”; Obiectiv general: îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei ofertelor educaţionale în învăţământul superior, prin acţiuni inovatoare destinate asigurării calităţii procesului educaţional şi adaptării lui la exigenţele pieţei muncii; Ţara intervenţie: România, An obţinere finanţare: 2010, Valoare proiect partener: 10.161.984 lei;

- POSDRU/86/1.2/S/56872, ”Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale”; Obiectivul general vizează educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere prin: dezvoltarea calităţii comunicării, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale de ştiinţă, tehnologie, inovare, de valorificare a proprietăţii intelectuale din universităţi; Ţara intervenţie: România, An obţinere finanţare: 2010; Valoare proiect partener: 10.054.109 lei.