LANSAREA PROIECTULUI „MATE-INFO.NET”

LANSAREA PROIECTULUI „MATE-INFO.NET”

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, în parteneriat cu The Red Point S.A. lansează vineri, 18 iulie 2014, Proiectul „MATE-INFO.NET” – Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi crearea unei reţele virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”.

Sursa: Ziua de Constanta