PROGRAMUL de perfecţionare MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE

PROGRAMUL de perfecţionare MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE

La Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, în cadrul proiectului „MATE-INFO.NET” Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi crearea unei reţele virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială, se desfăşoară, în perioada de 11- 16 mai 2015, între orele 12:00-20:00, la Sala de Consiliu, PROGRAMUL de perfecţionare MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE.
Programul de perfecţionare presupune pilotarea a trei module:
1.    „Cerinţe specifice privind elaborarea/revizuirea/ testarea/ implementarea procedurilor privind dezvoltarea şi implementarea Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de instituţie de învăţământ superior”;
2.    „Metode de dezvoltare, îmbunătăţire şi adaptare, acreditare şi implementare programelor de studii universitare de licenţă şi masterat”;
3.    „Mecanisme eficiente pentru o mai bună corelare a programelor de studii cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere”.
Proiectul „MATE-INFO.NET” Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi crearea unei reţele virtuale în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială este cofinanţat din Fondul Social European  prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 1. Educatia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”.

Sursa: Ziua de Constanta 

Sursa: Constanteanul

Sursa: ZiuaNews

Sursa: PresaOnline