Specializarea Informatica

Analiza programului de studiu Informatica

3.1.1. Universitatea Ovidius din Constanta (UOC)

Repartitia disciplinelor in planul de invatamant pentru programul de studiu Informatica, valabil incepand cu anul universitar 2013-2014 din cadrul Facultatii de Matematica si Informatica (FMI), Universitatii Ovidius din Constanta (vezi pe DVD Univ Ovidius Cta/Info), este:

Anul I:

 • Analiza I
 • Algoritmi si structuri de date I
 • Programare procedurala
 • Algebra (algebra liniara)
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Analiza II
 • Algoritmi si structuri de date II
 • Algebra (structuri fundamentale)
 • Geometrie analitica si diferentiala
 • Logica computationa
 • Limbi straine
 • Practica la calculator
 • Educatie fizica

Anul II:

 • Algoritmica grafurilor
 • Sisteme de operare
 • Limbaje formale si automate
 • Programare orientata pe obiecte
 • Geometrie computationala
 • Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale
 • Probabilitati si statistica matematica
 • Analiza numerica
 • Baze de date
 • Tehnologii WEB
 • Limbi straine
 • Practica la calculator
 • Educatie fizica
 • Optional I

Anul III:

 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Retele de calculatoare
 • Tehnici avansate de programare
 • Grafica pe calculator
 • Ingineria sistemelor soft
 • Dezvoltarea aplicatiilor WEB
 • Inteligenta artificiala
 • Tehnici de optimizare
 • Stagiu de pregatire a lucrarii de licenta
 • Optional II
 • Optional III
 • Optional IV

Aceste discipline sunt clasificate in functie de Criteriul continut in  4 categorii: discipline fundamentale, in domeniu, de specialitate si complementare si in functie de Criteriul obligativitatii in 2 categorii: discipline impuse si optionale (vezi pe DVD Univ Ovidius Cta/Info).

Din punct de vedere al ofertei de pachete pentru cele 4 optionale prevazute in plan, constatam ca sunt propuse urmatoarele discipline:
Oferta pentru Optional I:

 • Calculabilitate si complexitate
 • Tehnici multimedia
 • Medii vizuale de programare
 • Verificarea si validarea sistemelor soft

Oferta pentru Optional II:

 • Programare distribuita
 • Algoritmi in actuariat
 • Sisteme de operare UNIX
 • Algoritmi de calcul stiintific

Oferta pentru Optional III:

 • Prelucrarea imaginilor
 • Medii de proiectare si programare
 • Securitatea sistemelor informatice
 • Software pentru statistica

Oferta pentru Optional IV:

 • Proiectarea si analiza algoritmilor
 • Administrare retele
 • Tehnici de simulare
 • Algoritmi in teoria optiunilor financiare.

3.1.2. Universitatea Bucuresti (UB)

Analizand planul de invatamant din anul universitar 2013-2014 propus de FMI,  Universitatii Bucuresti (vezi pe DVD Univ Bucuresti/Info),  am constatat urmatoarele:

Anul I:

-Discipline obligatorii:

 • Algebra
 • Analiza
 • Logica matematica si computationala
 • Programare procedurala
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Algoritmi si structuri de date
 • Geometrie
 • Limbaje formale si automate
 • Programare orientata pe obiecte
 • Algoritmica grafurilor

Anul II:

-Discipline obligatorii:

 • Geometrie computationala
 • Calculabilitate si complexitate
 • Tehnici avansate de programare
 • Probabilitati si statistica
 • Programare avansata pe obiecte
 • Sisteme de operare
 • Tehnici Web
 • Inteligenta artificiala
 • Baze de date
 • Retele de calculatoare
 • Programare logica
 • Metode de dezvoltare software

Anul III:

-Discipline obligatorii:

 • Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale
 • Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date
 • Dezvoltarea aplicatiilor Web
 • Tehnici de simulare
 • Programare declarativa
 • Calcul numeric
 • Tehnici de optimizare
 • Ingineria programarii
 • Criptografie si securitate
 • Tehnici de compilare
 • Optional
 • Practica
 • Activitate de cercetare in vederea elaborarii lucrarii de licenta
 1. Analizand structura Planului de invatamant propus de FMI, Universitatea Bucuresti si comparand cu Planul de invatamant propus de FMI, Universitatea Ovidius din Constanta, constatam urmatoarele :

-In anul I, avem 4 discipline care coincid (Logica matematica si computationala, Programare procedurala , Arhitectura sistemelor de calcul, Geometrie), iar Analiza, Algebra si disciplina Algoritmi si structuri de date se studiaza la FMI Bucuresti doar in semestrul I, pe cand la FMI Constanta, se studiaza atat pe semestrul I, cat si pe semestrul II. Din acest motiv, identificam 3 discipline (Limbaje formale si automate, Programare orientata pe obiecte, Algoritmica grafurilor), care la FMI Bucuresti se studiaza in anul I, pe cand la FMI Constanta, sunt prevazute in anul II.

-In anul II, avem 5 discipline care coincid (Geometrie computationala, Probabilitati si statistica, Sisteme de operare, Tehnici Web, Baze de date), iar disciplinele Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale si Analiza (calcul) numerica se studiaza la FMI Bucuresti in anul III. Observam ca la FMI Bucuresti in anul II, Programarea orientata pe obiecte se continua in anul II cu Programare avansata pe obiecte.

Sesizam de asemenea ca in anul II, la FMI Bucuresti se studiaza Inteligenta artificiala, Tehnici avansate de programare, Retele de calculatoarediscipline care la FMI Constanta se studiaza in anul III.

-In anul III, avem 5 discipline care coincid sau sunt similare (Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date, Dezvoltarea aplicatiilor Web, Tehnici de optimizare, Activitate de cercetare in vederea elaborararii lucrarii de licenta, Ingineria programarii), iar disciplinele Tehnici de simulare si Securitatea sistemelor informatice sunt prevazute la FMI Constanta in pachetele de discipline optionale.

Asadar, concluzionand putem spune ca cele doua Planuri de invatamant coincid sau sunt similare in proportie de aproximativ 70%, diferentele aparand datorita faptului ca in anul I la FMI Constanta sunt propuse disciplinele Analiza, Algebra si Algoritmi si structuri de date pentru a se studia atat in semestrul I, cat si in semestrul II. Acest lucru produce o mutare a unor discipline catre anii II si/sau  III.

3.1.3. Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)

In ultimii 12 ani, Universitatea a raspuns schimbarilor care au aparut in politica national-educationala, schimbarilor demografice, cerintelor economiei de piata, nevoilor locale si regionale si noilor tehnologii.

Toate aceste schimbari au condus la noi asteptari din partea studentilor, personalului academic si administrativ. Universitatea de Vest din Timisoara ofera studentilor pregatirea necesara pentru a contribui la dezvoltarea societatii. Aceasta pregatire se desfasoara in 11 facultati, care ofera o gama variata de programe de formare initiala si cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse in multe programe care implica colaborare internationala – in programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc – sunt cu adevarat impresionante si se numara printre cele mai bune realizari ale universitatii.

Impresia generala pe care ne-a lasat-o Universitatea de Vest din Timisoara este aceea ca este o universitate creativa, energica, activa si inovativa. Cadrele didactice, profesori si cercetatori, sunt foarte entuziasti si determinati sa experimenteze toate noile oportunitati si modalitati oferite de tehnologia informationala. In afara de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile in cele mai multe sali de curs din cladirile noi (Facultatea de Stiinte Economice si Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare – Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timisoara, ROMANIA )

Analizand planurile de invatamant ale Universitatii de Vest din Timisoara, Facultatea de Matematica si Informatica http://www.math.uvt.ro/, am constatat urmatoarele (vezi pe DVD Univ Vest Timisoara/Info).

Specializarea Informatica http://www.math.uvt.ro/invatamant/cicluri/studii-de-licenta/informatica/informatica/plan-de-invatamant-2012-2015/view

Anul I:

 • Algoritmica (disciplina fundamentala)
 • Programare I (disciplina fundamentala)
 • Bazele Informaticii (disciplina fundamentala)
 • Algebra (disciplina fundamentala)
 • Structuri de date (disciplina fundamentala)
 • Arhitectura calculatoarelor (disciplina fundamentala)
 • Programare II (disciplina fundamentala)
 • Limbaje formale si teoria automatelor (disciplina fundamentala)
 • Stagiu de practica (disciplina specialitate)
 • Calcul diferential si integral (disciplina complementara)
 • Geometrie (disciplina complementara)
 • Birotica (disciplina facultativa)
 • Metode si practici in informatica (disciplina facultativa)

Anul II

 • Teoria grafurilor si combinatorica  (disciplina obligatorie)
 • Sisteme de operare I (disciplina obligatorie)
 • Baze de date I (disciplina obligatorie)
 • Programare III (disciplina obligarorie)
 • Structuri de date avansate (disciplina obligatorie)
 • Proiect individual (disciplina obligatorie)
 • Programare logica (disciplina optionala)
 • Elemente de web design (disciplina optionala)
 • Retele de calculatoare (disciplina obligatorie)
 • Probabilitati si statistica (disciplina obligatorie)
 • Baze de date II (disciplina obligatorie)
 • Inginerie soft (disciplina obligatorie)
 • Proiectiv colectiv (disciplina obligatorie)
 • Stagiu de practica (disciplina obligatorie)
 • Programare functionala (disciplina optionala)
 • Sisteme de operare II (disciplina optionala)
 • Securitate si criptografie (disciplina optionala)

Anul III

 • Inteligenta artificiala (disciplina obligatorie)
 • Tehnologii Web (disciplina obligatorie)
 • Ecuatii diferentiale cu derivate partiale (disciplina obligatorie)
 • Stagiu lucrare licenta (disciplina obligatorie)
 • Capitole speciale de informatica (disciplina optionala)
 • Informatica de gestiune (disciplina optionala)
 • Medii de proiectare si programare (disciplina optionala)
 • Managementul proiectelor informatice (disciplina optionala)
 • Grafica si interfete utilizator (disciplina obligatorie)
 • Metode numerice (disciplina obligatorie)
 • Stagiu lucrare licenta II (disciplina obligatorie)
 • Modelare economica (disciplina optionala)
 • Administrarea retelelor (disciplina optionala)
 • Programare concurenta si distribuita (disciplina optionala)
 • Sisteme inteligente (disciplina optionala)
 • Prelucrarea imaginilor (disciplina optionala)
 • Calcul simbolic (disciplina optionala)

Concluzii. In urma analizei specializarii Informatica de la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)  si a specializarii Informatica de la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele:

 • la UVT  in anul I de studiu numarul materiile din domeniul matematica este mai mic decat cel de la UOC, in schimb existand mai multe materii din domeniul informatica (Programare 2, Bazele Informaticii, Limbaje formale si teoria automatelor);
 • pentru anul II marea majoritate a materiilor obligatorii coincid (Teoria grafurilor si combinatorica, Sisteme de operare, Baze de date, Elemente de web design,  Probabilitati si statistica);
 • in anul III la UVT materiile sunt mult mai specializate (Informatica de gestiune, Managementul proiectelor informatice, Modelare economica,  Programare concurenta si distribuita, Sisteme inteligente), o gama de materii mai diversificata decat la UOC.
 • Materiile de baza de informatica (programare, baze de date, algoritmi si structuri de date, retele de calculatoare) se regasesc in aceeasi pondere la ambele universitati.

3.1.4 Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)

In continuare analizam Planul de invatamant din anul universitar 2014-2015 propus de Facultatea de Matematica si Informatica (FMI), Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (vezi pe DVD Univ BB Cluj/Info) Astfel am constatat urmatoarea structura:

Anul I:

 • Algebra
 • Analiza matematica
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Fundamentele programarii
 • Logica computationala
 • Educatie fizica (1)
 • Sisteme de operare
 • Programare orientata obiect
 • Structuri de date si algoritmi
 • Geometrie
 • Sisteme dinamice
 • Algoritmica grafelor
 • Educatie fizica (2)

Anul II:

 • Metode avansate de programare
 • Retele de calculatoare
 • Baze de date
 • Programare logica si functionala
 • Probabilitati si statistica
 • Ingineria sistemelor soft
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Inteligenta artificiala
 • Programare Web
 • Medii de proiectare si programare
 • Limba engleza (1)
 • Limba engleza (2)

Anul III:

 • Programare paralela si distribuita
 • Limbaje formale si tehnici de compilare
 • Programare pentru dispozitive mobile
 • Proiect colectiv
 • Curs optional 1
 • Curs optional 2
 • Practica
 • Verificarea si validarea sistemelor soft
 • Calcul numeric
 • Elaborarea lucrarii de licenta
 • Curs optional 3
 • Curs optional 4
 • Curs optional 5

Disciplinelor mai sus enumerate sunt repartizate in categoriile discipline de pregatire fundamentala, discipline complementare si de specialitate conform Planului de invatamant  valabil incepand cu anul universitar 2014-2015  (vezi pe DVD Univ BB Cluj/Info).

Disciplinele oferite pentru cele 5 cursuri optionale prevazute in Planul de invatamant sunt:

Oferta pentru Curs optional 1:

 • Fundamentele limbajelor de programare
 • Metode inteligente de rezolvare a problemelor reale
 • Algebra computationala
 • Aplicatii ale geometriei in informatica
 • Tehnici de optimizare

Oferta pentru Curs optional 2:

 • Instrumente CASE
 • Roboti inteligenti
 • Date semistructurate
 • Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe
 • Interactiunea om-calculator

Oferta pentru Curs optional 3:

 • Grafica pe calculator
 • Tehnici pentru regasirea informatiei
 • Controlul traficului web
 • Programare distribuita – platforme Java

Oferta pentru Curs optional 4:

 • Modelarea paralelismului si concurentei prin retele Petri
 • Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
 • Prelucrarea imaginilor
 • Paradigme si tehnici ale programarii paralele
 • Generarea automata a programelor din algoritmi
 • Securitatea informatiei

Oferta pentru Curs optional 5:

 • Istoria matematicii
 • Istoria informaticii
 • Metodologia documentarii si elaborarii unei lucrari stiintifice
 • Aspecte etice si juridice in informatica

Concluzii. Analizand disciplinele prezentate in pachetele de optionale, constatam ca oferta de Curs optional 4 propusa la FMI, Universitatea Babes-Bolyai contine discipline similare cu Optionalul 3 din propunea FMI, Universitatea Ovidius din Constanta si anume disciplinele Prelucrarea imaginilor si Securitatea informatiei.

Observam de asemenea faptul ca paleta de cursuri optionale propusa de FMI Cluj-Napoca este mai diversificata, cu o gama mai generoasa de discipline. Unul dintre cursurile propuse la Optional 5, in anul III, semestrul 2, este Metodologia documentarii si elaborarii unei lucrari stiintifice ((vezi pe DVD Univ BB Cluj/Info/Fise discipline/MLR2005),  un curs extrem de util viitorilor absolventi in vederea documentarii si realizarii lucrarii de licenta si nu numai. Propunem ca aceasta disciplina sau una similara ei din punct de vedere al continutului sa fie inclusa in planul de invatamant al FMI, Constanta, in pachetul disciplinelor facultative.

Din analiza aceluiasi Plan de invatamant propus pentru programul de studiu Informatica, constatam ca la FMI Cluj-Napoca exista o oferta pentru Discipline facultative, dupa cum urmeaza:

 • Comunicare si dezvoltare profesionala in informatica
 • Programare in C
 • Limba engleza-formare si informare academica (curs pentru incepatori)
 • Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematica si informatica
 • Redactarea documentelor matematice in LaTeX.

Asadar, din punct de vedere al ofertei de discipline facultative, in Planul de invatamant propus pentru acelasi program de studiu la FMI, Universitatea Ovidius din Constanta se poate interveni in vederea diversificarii ofertei educationale si totodata in vederea sprijinirii dezvoltarii cunoasterii si comunicarii in domeniul Informatica, prin introducerea in oferta a unor discpline similare celor propuse la FMI, Universitatea Babes-Bolyai, cum ar fi

 • Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematica si informatica
 • Comunicare si dezvoltare profesionala in informatica.

Analizand fisa disciplinei Comunicare si dezvoltare profesionala in informatica (vezi pe DVD Univ BB Cluj/Info/Fise discipline/MLR7005), constatam ca obiectivele specifice propuse sunt:

 • Abilitatea de a crea comunicari scrise (documentatii, rapoarte tehnice, articole, sinteze)
 • Abilitatea de a comunica verbal: participarea la discutii, elaborarea de prezentari
 • Dezvoltare profesionala: crearea unui CV, interviu tehnic
 • Initierea in alegerea carierei: continuarea studiilor, cariera academica, cariera de cercetare, ceea ce sustine propunerea unei astfel de discipline in planul de la FMI, Constanta, intrucat Obiectivul general al proiectului de fata este acela de a dezvolta abilitatea studentilor de a comunica si de a se integra eficient in piata muncii.

De asemenea, constatam ca oferta studiata mai sus contine disciplina facultativa Redactarea documentelor matematice in LaTeX ((vezi pe DVD Univ BB Cluj/Info/Fise discipline/MLR2003), al carei obiectiv specific este Invatarea principalelor notiuni de LaTeX si utilizarea lor pentru: editari de texte, editarea matematicii, producerea si includerea de grafica. Analizand continutul fisei acestei discipline, constatam ca acesta este parcurs in cadrul disciplinei Practica la calculator (vezi pe DVD Univ Ovidius Cta/Info/Fise discipline/FMI.Info.I.1+2.12), care se sustine in Anul I, semestrul 2 la FMI, Constanta, diferenta intre cele doua discipline similare ca si continut fiind numarul de ore alocat si natura disciplinei (facultativa-Cluj / obligatorie-Constanta).

Cu privire la disciplinele obligatorii, constatam ca Planul de invatamant de la FMI Cluj-Napoca este asemanator cu cel propus de FMI Bucuresti.

Apar si alte cateva diferente fata de Planul propus de FMI Constanta. Astfel, in anul II, Geometria computationala are o disciplina similara prevazuta in pachetul de la Curs Optional 1, iar disciplina Ecuatii diferentiale si cu derivate partiale nu se studiaza deloc. In anul III, disciplina Grafica pe calculator este propusa in pachetul de la Curs Optional 3, iar Tehnici de optimizare apare in pachetul Cursului Optional 1.

Concluzii: In urma analizei Planului de invatamant propus de FMI Constanta la Programul de studiu Informatica si compararii acestuia cu Planurile de invatamant pentru acelasi program de studiu din celelalte universitati de referinta din Romania, se desprind urmatoarele directii de adaptare/ajustare a planului:

o   Cuplarea disciplinelor din anul I: Analiza I si II, de asemenea Algebra I si II, respectiv Algoritmi si structuri de date I si II;

o   Mutarea din anul II de studiu in anul I a disciplinelor: Algoritmica grafurilor, Programarea orientata pe obiecte

o   Mutarea din anul III in anul II a disciplinelor: Retele de calculatoare, Inteligenta artificiala, Tehnici avansate de programare.

o   Propunerea unui pachet de discipline facultative, care sa permita studentilor accesul la o pregatire mai diversificata in functie de aptitudini si necesitati.

3.1.5. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi (UAIC)

Analizand planurile de invatamant ale Universitatii A.I. Cuza Iasi, Facultatea de Matematica si Facultatea de Informatica, am constatat urmatoarele.

Cursuri studiate in cadrul Specializarii Informatica

Link: http://www.infoiasi.ro/bin/Programs/Undergraduate

Licenta Anul I:

 • Structuri de date
 • Arhitectura calculatoarelor si sisteme de operare
 • Logica pentru informatica
 • Matematica
 • Introducere in programare
 • Limba engleza I
 • Programare competitiva I
 • Psihologia educatiei
 • Sport (Sem I)
 • Programare orientata – obiect
 • Sisteme de operare
 • Fundamente algebrice ale informaticii
 • Probabilitati si statistica
 • Proiectarea algoritmilor
 • Limba engleza II
 • Programare competitiva II
 • Pedagogie I
 • Sport (Sem II)

Licenta Anul II:

 • Retele de calculatoare
 • Baze de date
 • Limbaje formale, automate si compilatoare
 • Algoritmica grafurilor
 • Curs optional 1 (Coduri si criptografie, Principii ale limbajelor de programare, Algoritmi genetici)
 • Limba engleza III
 • Sport (Sem I)
 • Pedagogie II
 • Tehnologii WEB
 • Programare avansata
 • Ingineria programarii
 • Practica SGBD
 • Curs optional 2 (Programare functionala, Modele continue si Matlab, Programare logica)
 • Limba engleza IV
 • Sport (Sem II)
 • Didactica informaticii

Licenta Anul III:

 • Proiectarea algoritmilor
 • Securitatea informatiei
 • Inteligenta artificiala
 • Curs optional 3 (Dezvoltare de aplicatii pe platforma .NET, Dezvoltarea de aplicatii vizuale multiplatforma, Tehnici de programare pe platforma Android)
 • Curs optional 4 (Animatie 3D: algoritmi si tehnici fundamentale, Calculabilitate, decidabilitate si complexitatem, Dezvoltarea de aplicatii WEB la nivel de client)
 • Practica
 • Instruire asistata de calculator
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu I
 • Calcul numeric
 • Grafica pe calculator
 • Curs optional 5 (Programare bazata pe reguli, Programare multimedia, Analiza retelelor media sociale)
 • Curs optional 6 (Aspecte computationale in teoria numerelor, Retele Petri si aplicatii, Cloud computing)
 • Curs optional 7 (Programare MS-Office, Capitole speciale de sisteme de operare, Topici speciale de programare .NET)
 • Elaborare lucrare de licenta
 • Managementul clasei de elevi
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu II

Concluzii. Analizand planurile de invatamant ale specializarii Informatica, Licenta, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta (UOC), Facultatea de Matematica si Informatica, respectiv Universitatii A.I. Cuza din Iasi (UAIC), Facultatea de Informatica, remarcam o serie de deosebiri:

◦   O prima remarca se refera la ponderea mare de cursuri din aria curriculara a Informaticii, raportat la cursurile de Matematica, care se studiaza in Anul I la UAIC, comparativ cu UOC.

◦   In Anul I, la UAIC gasim in programa analitica urmatoarele cursuri, care nu se studiaza la UOC: Programare competitiva I/II si Fundamente algebrice ale informaticii

 

◦   Tot in Anul I, la UAIC, in semestrul al II-lea, apar cursuri care la UOC se studiaza in Anul II: Programare orientata – obiect, Sisteme de operare si Probabilitati si statistica.

◦   Observam faptul ca, la UAIC, cursul de Algoritmi si structuri de date I/II (Anul I, UOC) corespunde in mare masura celor doua cursuri de Structuri de date (Anul I, Semestrul I, UAIC) si Proiectarea algoritmilor ( Anul I, Semestrul al II – lea , UAIC). Disciplina Structuri de date (UAIC) are alocate atat ore de seminar, cat si de laborator.

◦   In Anul II, in programa analitica a celor doua specializari analizate avem urmatoarele cursuri comune: Limbaje formale si automate, Baze de date, Tehnologii WEB, Algoritmica grafurilor

 

◦   In Anul II, la UAIC se studiaza urmatoarele cursuri care la UOC sunt abordate in Anul III: Retele de calculatoare, SGBD, Ingineria programarii, Programare avansata

 

◦   De remarcat faptul ca la UAIC sunt propuse ca optionale cursuri legate de Criptografie si teoria codurilor, Retele Petri, Tehnici de programare pe platforma Android, Analiza retelelor media sociale, Programare functionala si Cloud computing, care in programa de la UOC nu apar.

◦   UOC ofera in plus, in cadrul disciplinelor optionale cursuri de Algoritmi de calcul stiintific, Prelucrarea imaginilor, Software pentru statistica, Tehnici de simulare si Algoritmi de teoria optiunilor financiare.

 

◦   Numarul mare de pachete optionale din oferta educationala UAIC permite studentilor sa aleaga trasee diferite in functie de preferinte si de aptitudini.

3.1.6. Universitatea din Craiova (UC)

Universitatea din Craiova este una dintre cele mai importante citadele ale invatamantului superior din Romania, adevarat creuzet al formarii umane, stiintifice si profesionale a aproape 30000 de studenti, indrumati cu competenta, profesionalism si generozitate intelectuala de un corp profesoral de exceptie de aproape 1000 de dascali.

Analizand planurile de invatamant ale Universitatii din Craiova http://msn.ucv.ro/, Facultatea de Matematica si Stiinte ale Naturii  http://inf.ucv.ro/ , http://math.ucv.ro, am constatat urmatoarele (vezi pe DVD Univ Craiova/Info).

Specializarea Informatica http://inf.ucv.ro/plan/planuri-invatamant-licenta-informatica-2013-2016.pdf

Anul I:

 • Calcul stiintific (disciplina obligatorie)
 • Fundamentele algebrice ale informaticii (disciplina obligatorie)
 • Logica computationala (disciplina obligatorie)
 • Algoritmi si programare (disciplina obligatorie)
 • Arhitectura calculatoarelor (disciplina obligatorie)
 • Engleza pentru informatica (disciplina obligatorie)
 • Birotica (disciplina facultativa)
 • Structuri de date si tehnici de elaborare a algoritmilor (disciplina obligatorie)
 • Algoritmi fundamentali in Inteligenta artificiala (disciplina obligatorie)
 • Programare orientata obiect (disciplina obligatorie)
 • Sisteme de operare (disciplina obligatorie)
 • Algoritmi geometrici (disciplina obligatorie)
 • Engleza pentru informatica II (disciplina obligatorie)
 • Invatare bazata pe puzzle (disciplina facultativa)

Anul II:

 • Algoritmica grafurilor (disciplina obligatorie)
 • Retele de calculatoare (disciplina obligatorie)
 • Tehnologii Java (disciplina obligatorie)
 • Probabilitati si statistica matematica (disciplina obligatorie)
 • Prognoza si clasificare (disciplina optionala)
 • Metode computationale in economie (disciplina optionala)
 • Astronomie (disciplina facultativa)
 • Fundamentele bazelor de date (disciplina obligatorie)
 • Securitatea retelelor de calculatoare (disciplina obligatorie)
 • Proiectarea sistemelor de operare (disciplina obligatorie)
 • Tehnologii web (disciplina obligatorie)
 • Statistica aplicata (disciplina optionala)
 • Sisteme dinamice (disciplina optionala)
 • Practica (disciplina obligatorie)
 • Administrarea sistemelor Linux (disciplina facultativa)

Anul III:

 • Metode de analiza a algoritmilor (disciplina obligatorie)
 • Grafica pe calculator (disciplina obligatorie)
 • Baze de date (disciplina obligatorie)
 • Algoritmi genetici (disciplina optionala)
 • Baze de cunostinte (disciplina optionala)
 • Comert electronic (disciplina optionala)
 • Dezvoltarea aplicatiilor web (disciplina optionala)
 • Business Intelligence (disciplina optionala)
 • Elaborarea lucrarii de licenta I (disciplina obligatorie)
 • Procesare multimedia (disciplina facultativa)
 • Algoritmi paraleli si distribuiti (disciplina obligatorie)
 • Calcul numeric (disciplina obligatorie)
 • Limbaje formale, automate si compilatoare (disciplina obligatorie)
 • Ingineria programarii (disciplina optionala)
 • Programare non-procedurala (disciplina optionala)
 • Proiectarea si administrarea sistemelor informatice (disciplina optionala)
 • Medii de programare vizuala (disciplina optionala)
 • Managementul proiectelor software (disciplina optionala)
 • Elaborarea lucrarii de licenta II (disciplina obligatorie)
 • Teoria codurilor (disciplina facultativa)

Concluzii. In urma analizei specializarii Informatica de la Universitatea din Craiova (UC)  si a specializarii Informatica de la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele: 

 • la UC  in anul I de studiu, ca si la UVT, numarul materiile din domeniul matematica este mai mic decat cel de la UOC,
 • in anul I la UC apar materii care la UOC se regasesc in anul II (Programare orientata obiect, Sisteme de operare),
 • apar si discipline facultative care la UOC nu apar;
 • in anul II la UOC exista  o gama mai larga de optionale (6) fata de UC (4);
 • in anul III, de asemenea, la UOC exista  o gama mai larga de optionale (12) fata de UC (10), iar la UC apar materii care la UOC se regasesc in anul II (Baze de date, Procesare multimedia, Calcul numeric, Limbaje formale, automate si compilatoare);
 • materiile de baza de informatica din anii II si III (programare, baze de date, algoritmi si structuri de date, retele de calculatoare) se regasesc in aceeasi pondere la ambele universitati.

3.1.7. Universitatea Transilvania din Brasov (UTB)

Analizand planurile de invatamant ale Universitatii Transilvania din Brasov, Facultatea de Matematica si Informatica, am constatat urmatoarele.

Cursuri studiate in cadrul Specializarii Informatica

Link: http://www.unitbv.ro/fmi/ProgramedeStudiu/Invatamantlazi.aspx

Licenta Anul I:

 • Analiza matematica (disciplina fundamentala)
 • Fundamentele algebrice ale informaticii (disciplina fundamentala)
 • Algoritmica (disciplina fundamentala)
 • Programare procedurala (disciplina fundamentala)
 • Logica computationala (disciplina fundamentala)
 • Limba engleza I (disciplina complementara)
 • Sport I (disciplina complementara)
 • Geometrie analitica (disciplina fundamentala)
 • Arhitectura calculatoarelor (disciplina fundamentala)
 • Programare orientata obiect I (disciplina fundamentala)
 • Structuri de date (disciplina fundamentala)
 • Sisteme de operare (disciplina de specialitate)
 • Limba engleza II (disciplina complementara)
 • Sport II (disciplina complementara)
 • Discipline facultative

Licenta Anul II:

 • Ecuatii diferentiale si sisteme dinamice (disciplina fundamentala)
 • Algoritmica grafurilor (disciplina fundamentala)
 • Limbaje formale si automate (disciplina fundamentala)
 • Programare orientata obiect II (disciplina de specialitate)
 • Baze de date (disciplina fundamentala)
 • Limba engleza III (disciplina complementara)
 • Sport III (disciplina complementara)
 • Calcul numeric (disciplina fundamentala)
 • Tehnici de compilare (disciplina de specialitate)
 • Medii vizuale de programare (disciplina de specialitate)
 • Retele de calculatoare (disciplina fundamentala)
 • Limba engleza IV (disciplina complementara)
 • Curs optional I (disciplina de specialitate)
 • Discipline facultative

Licenta Anul III:

 • Cercetari operationale (disciplina fundamentala)
 • Programare distribuita (disciplina de specialitate)
 • Ingineria softului (disciplina fundamentala)
 • Tehnologii WEB (disciplina de specialitate)
 • Practica (disciplina de specialitate)
 • Probabilitati si statistica (disciplina fundamentala)
 • Inteligenta artificiala (disciplina fundamentala)
 • Managementul proiectelor informatice (disciplina de specialitate)
 • Practica (disciplina de specialitate)
 • Curs optional II (disciplina de specialitate)
 • Curs optional III (disciplina de specialitate)
 • Curs optional IV (disciplina de specialitate)
 • Discipline facultative

Concluzii. Analizand planurile de invatamant ale specializarii Informatica, Licenta, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta (UOC), Facultatea de Matematica si Informatica, respectiv Universitatii Transilvania din Brasov (UTB), Facultatea de Matematica si Informatica, remarcam o serie de deosebiri:

 • O prima remarca se refera la ponderea mare de cursuri din aria curriculara a Informaticii, raportat la cursurile de Matematica, care se studiaza in Anul I la UTB, comparativ cu UOC.
 • In Anul I, la UTB gasim in programa analitica urmatorul curs, care nu se studiaza la UOC:  Fundamente algebrice ale informaticii
 • Tot in Anul I, la UTB, in semestrul al II-lea, apar cursuri care la UOC se studiaza in Anul II: Programare orientata obiect I si Sisteme de operare
 • Observam faptul ca, la UTB, cursul de Algoritmi si structuri de date I/II (Anul I, UOC) corespunde in mare masura celor doua cursuri de Algoritmica (Anul I, Semestrul I, UAIC) si Structuri de date ( Anul I, Semestrul al II – lea , UAIC).
 • In Anul II, in programa analitica a celor doua specializari analizate avem urmatoarele cursuri comune: Limbaje formale si automate, Programare orientata obiect, Baze de date, Algoritmica grafurilor, Ecuatii diferentiale,
 • In Anul II, la UTB se studiaza urmatorul curs, care la UOC este abordat in Anul III: Retele de calculatoare
 • In Anul II, la UOC apar cursuri de Analiza numerica, Grafica pe calculator, Tehnici avansate de programare, Geometrie computationala, care nu se regasesc si in planurile de invatamant ale UTB
 • UOC ofera in plus, numeroase discipline optionale.

3.1.8. Universitatea Oxford

O prima comparatie cu universitatile din exteriorul Romaniei este cu renumita Universitate Oxford.

http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/computer-science

De remarcat ca, spre deosebire de politica universitatilor din tara, universitatile din strainatate ofera o si mai mare libertate de alegere a cursurilor urmate pentru studenti.

1st year
Courses

Core courses:

 • Functional programming
 • Design and analysis of algorithms
 • Imperative programming
 • Digital systems
 • Continuous Maths
 • Linear algebra
 • Discrete Mathematics
 • Probability
 • Introduction to formal proof
Assessment

Five written papers, plus practicals

2nd year
Courses

Core courses (50%):

 • Concurrent programming
 • Models of computation
 • Logic and proof

Options (50%) including:

 • Computer architecture
 • Computer graphics
 • Compilers
 • Concurrency
 • Advanced data structures and algorithms
 • Databases
 • Computer networks
Assessment

Four written papers, plus practicals (including a group design practical)

3rd year
Courses

Options (67%) including:

 • Computer security
 • Machine learning
 • Computer-aided formal verification
 • Geometric modelling
 • Intelligent systems
 • Lambda calculus and types
 • Computational complexity
 • Knowledge representation and reasoning
 • Principles of programming languages

Further 2nd-year options

Project work (33%)

 

 

Assessment

Three written papers, plus practicals and project

4th year
Courses

Options (67%) such as:

 • Categories, proofs and processes
 • Computational linguistics
 • Computer animation
 • Probabilistic model checking
 • Probability and computing
 • Quantum computer science
 • Automata, logic and games
 • Database systems implementation
 • Information retrieval
 • Software verification

Project work (33%)

 

Assessment

Five written papers, plus practicals and project

Concluzii. Se observa o pondere scazuta a disciplinelor de matematica si existenta unor discipline care la noi nu ruleaza nici macar la programele masterale (Lambda Calculus, Machine Learningetc.)

3.1.9. Universitatea din Brest

O a doua comparatie este cu programul oferit de Universitatea din Brest.

http://dept-info.univ-brest.fr/licence1_informatique.php#contenu

Ca discipline, se studiaza urmatoarele (vezi pe DVD Univ Brest/Info):

Première année, parcours informatique-maths-physique

Semestre 1

o   Algèbre et géométrie

o   Analyse

o   Introduction à l’informatique

o   Physique générale

o   Projet professionnel & techniques de communication + C2i

o   UE libre

 

Semestre 2

o   Relativité et électricité

o   Applications de l’informatique

o   Algorithmique et programmation

o   Environnement informatique

o   Préparation à la vie professionnelle 1 + C2i

Première année, parcours électronique-informatique

Semestre 1

o   Techniques et méthodes pour l’ingénieur

o   Circuits et automatiques

o   Technologie informatique

o   Expérimentation et lois comportementales

o   Projet professionnel & techniques de communication + C2i

o   UE libre

Semestre 2

o   Electronique numérique

o   Mathématiques

o   Algorithmique et programmation

o   Environnement informatique

o   Préparation à la vie professionnelle 1 + C2i

o   Langues

o   Deuxième année

Semestre 1

o   Mathématiques pour l’informatique

o   Programmation fonctionnelle

o   Bases de données

o   Langages de programmation

o   Langues

o   Expérience professionnelle

o   Semestre 2

o   Informatique théorique

o   Algorithmique fondamentale et graphes

o   Architecture et Systèmes

o   Interface Homme/Machine (IHM)

o   Langues

o   UE libre

Troisième année

Semestre 1

o   Programmation C avancée

o   Logique et intelligence artificielle

o   Java et outillage projet

o   Systèmes d’information

o   Langues

o   UE libre
Semestre 2

o   Recherche Opérationnelle

o   Architecture et Systèmes 2

o   Réseaux IP – concepts, programmation et applications

o   Projet de synthèse

o   Administration système ou Intelligence artificielle et robotique ou Introduction au parallélisme

o   Langues

o   Stage

Concluzii. Se observa o asemanare cu programul de studiu oferit de facultatea noastra, ei avand chiar un curs (Interfata Om-masina) care la noi apare la program de master MVMOD. De remarcat de asemenea, prezenta foarte redusa a disciplinelor de matematica.

3.1.10 Ecole Politechnique Federale de Lausane

 

O a treia comparatie este cu programul oferit un EPFL (Ecole Politechnique Federale de Lausane) http://ic.epfl.ch/computer-science

Planul de invatamant pentru primul an cuprinde disciplinele:

http://ic.epfl.ch/computer-science/study-plan_bachelor_1

Iar cel pentru urmatorii doi

http://ic.epfl.ch/computer-science/study-plan_bachelor_2-3

Concluzii. Din anul doi, studentii au posibilitatea sa studieze pe mai multe directii colaterale (matematica, stiintele vietii, fizica), ceea ce la noi in tara nu este posibil in cadrul acestui program.

 

3.1.11 Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)

O ultima comparatie cu  ETH, Zurich, Elvetia.

http://www.inf.ethz.ch/studies/bachelor.html

First academic year

During the first year of study, students work on establishing a sound basis in mathematics, programming, and algorithmics while learning the basic principles of computer systems. All teaching sessions during this period are compulsory resulting in a total of 61 credits earned. According to the European Credit Transfer System (ECTS), one credit generally equates to 30 hours of work.

First semester:

o   Analysis I (7 credits)

o   Discrete Mathematics (8 credits)

o   Linear Algebra (7 credits)

o   Introduction to Programming (7 credits)

Second semester:

o   Analysis II (6 credits)

o   Data structures and Algorithms (7 credits)

o   Parallel Programming (7 credits)

o   Digital Technology (6 credits)

o   Physics (6 credits)

Second academic year

During the second year, students are taught important theoretical and methodological principles within core areas of computer science. A total of 59 credits are gained. According to the European Credit Transfer System (ECTS), one credit generally equates to 30 hours of work.

Third semester:

o   Probability and Statistics (6 credits)

o   Systems Programming and Computer Architecture (8 credits)

o   Theoretical Computer Science (8 credits)

o   Numerical Methods for Computational Science and Engineering (7 credits)

Fourth semester:

o   Data Modeling and Databases (7 credits)

o   Operating Systems and Networks (8 credits)

o   Formal Methods and Functional Programming (7 credits)

o   Compulsory Major Courses (8 credits)

In their third year, bachelor’s students can choose two out of three areas for specialization – computer and software engineering, computational science, and theoretical computer science. A total of 58 credits are gained. According to the European Credit Transfer System (ECTS), one credit generally equates to 30 hours of work.

o   Compulsory Major Courses (24 credits)

o   Elective Major Courses (18 credits)

o   Seminar (2 credits)

o   Compulsory Electives in Humanities, Social and Political Sciences (6 credits)

o   Bachelor Thesis (10 credits)

 

Concluzii. Se observa ca programele sunt oarecum asemanatoare, mai putin la directia pe care poate sa si-o aleaga studentul in anul III de studiu (computer and software engineering, computational science, and theoretical computer science), ceea ce la noi nu este cazul.

3.1.12 Technische Univ Munchen (TUM)

http://www.in.tum.de/en/for-prospective-students/bachelors-programs/informatics.html

The Bachelor’s in Informatics is taught over six semesters and encompasses a diverse range of modules and teaching methods. The program is designed to provide a solid grounding in computing systems, structures, and mathematical principles, while also giving students the opportunity to explore specific areas in greater depth in their bachelor’s thesis.

In the first semesters of the program, you will be introduced to the essential concepts and principles of

-programming languages,

- IT architecture,

-algorithms and data structures,

-software engineering,

-database systems, -

-computer networks,

-and operating systems.

Besides the pure informatics you will also acquire knowledge in mathematical basics, like

-analysis,

-linear algebra,

-and discrete mathematics.

You will also undertake practical projects that allow you to apply the skills you have learned. You will move on to study the fundamental concepts of

-theoretical computer science,

-and probability and statistics,

and will learn how to present a scientific seminar paper.

In the later semesters of the program, you will choose elective courses from an extensive list that includes topics from

-software engineering,

-databases,

-artificial intelligence,

-computer graphics,

-security,

-computer architecture,

-and algorithms.

You will also complete your final thesis and learn about the many options open to you after your bachelor’s degree.

Concluzii. Ca si arii tematice de studiu, se observa ca sunt asemanari intre cele doua programe. Ca de obicei, ponderea disciplinelor de matematica este foarte redusa. O idee de imbunatatire a programului nostru este introducerea unui optional la care studentii sa invete sa prezinte o lucrare stiintifica (acest lucru, la noi, se intampla doar la programele masterale).