Specializarea Matematica-Informatica

3.2 Analiza programului de studiu Matematica-Informatica

3.2.1. Universitatea Ovidius din Constanta (UOC)

Programul de studiu Matematica-Informatica face parte din domeniul Matematica, motiv pentru care oferta educationala a acestui program este asemanatoare cu cea a programului Matematica. Mai mult, in anul I, se studiaza aceleasi discipline in sistem de trunchi comun. Astfel, structura planului de invatamant la FMI Constanta (vezi pe DVD Univ Ovidius Cta/MI) este:
Anul I:

 • Analiza I
 • Algebra I
 • Geometrie I
 • CMS I (Logica si teoria multimilor)
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Software matematic
 • Analiza II
 • Algebra II
 • Geometrie II
 • CMS II (Bazele geometriei elementare)
 • Programare procedurala
 • Sisteme de operare
 • Limba straina
 • Practica de specialitate
 • Educatie fizica

Anul II:

 • Analiza III
 • Analiza reala
 • Algebra III
 • Geometrie III
 • Limbaje formale si automate
 • Algoritmi si programare
 • Analiza complexa
 • Mecanica teoretica
 • Teoria probabilitatilor si statistica matematica
 • Ecuatii diferentiale
 • Analiza numerica
 • Logica computationala
 • Limba straina (engleza, franceza, germana
 • Practica la calculator

Anul III:

 • Structuri de date
 • Geometrie computationala
 • Programare orientata pe obiecte
 • Inteligenta artificiala
 • Analiza functionala si teoria aproximarii
 • Baze de date
 • Tehnici de optimizare
 • Retele de calculatoare
 • Cercetari operationale
 • Grafuri si combinatorica
 • Definitivarea lucrarii de licenta
 • Optional I
 • Optional II

Oferta pentru cursuri optionale:

Curs optional I:

 • Programare concurenta si distribuita
 • Algebra computationala
 • Tehnici de simulare
 • Software pentru statistica
 • Astronomie

Curs optional II:

 • Grafica pe calculator
 • Modelare matematica

3.2.2 Universitatea din Bucuresti (UB)

Analizand planul de invatamant din anul universitar 2013-2014 ale FMI, Universitatea Bucuresti, (vezi pe DVD Univ Bucuresti/MI), am constatat urmatoarele:
Anul I:

-Discipline obligatorii

 • Algebra
 • Analiza
 • Geometrie
 • Logica matematica si teoria multimilor
 • Programare procedurala
 • Algoritmi si structuri de date
 • Algoritmica grafurilor

Anul II:

-Discipline obligatorii:

 • Algebra
 • Teoria masurii
 • Geometrie
 • Ecuatii diferentiale
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Programare orientata pe obiecte
 • Sisteme de operare
 • Analiza complexa
 • Probabilitati
 • Limbaje formale si automate
 • Baze de date
 • Mecanica
 • Practica

Anul III:

- Discipline obligatorii:

 • Teoria numerelor
 • Analiza functionala
 • Ecuatii cu derivate partiale
 • Cercetari operationale
 • Tehnici avansate de programare
 • Tehnici Web
 • Calculabilitate si complexitate
 • Analiza numerica
 • Complemente de geometrie
 • Retele de calculatoare
 • Statistica
 • Inteligenta artificiala
 • Programare logica
 • Optional matematica
 • Optional informatica
 • Practica
 • Activitate de cercetare in vederea elaborarii lucrarii de licenta

Concluzii. Remarcam in anul III, la FMI Bucuresti se acorda o atentie sporita disciplinelor ce tin de teoria numerelor. Astfel, in semestrul I se studiza Teoria numerelor, iar in semestrul II-Analiza numerica. Disciplina Analiza numerica se studiaza la FMI Constanta in anul II, semestrul II.

De asemenea, remarcam cateva discipline care coincid in anul II la Bucuresti si la Cluj, dar care la Constanta sunt prevazute in anul III. Acestea sunt Programare orientata pe obiecte si Baze de date.

O idee de imbunatire a planului de la FMI Constanta ar fi deci introducerea mai multor cursuri optionale in structura planului si cu mai multe discipline in fiecare pachet, care sa tina cont si de abilitatile tehnice solicitate pe piata muncii actuale de catre posibili angajatori.

3.2.3 Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)

Specializarea Matematica-Informatica http://www.math.uvt.ro/invatamant/cicluri/studii-de-licenta/matematica/matematica-informatica/2012-2013

Anul I:

 • Algebra 1 (disciplina obligatorie)
 • Analiza matematica 1 (disciplina obligatorie)
 • Geometrie 1 (disciplina obligatorie)
 • Logica si teoria multimilor (disciplina obligatorie)
 • Informatica 1 (disciplina obligatorie)
 • Software matematic 1 (disciplina obligatorie)
 • Algebra 2 (disciplina obligatorie)
 • Analiza matematica 2 (disciplina obligatorie)
 • Geometrie 2 (disciplina obligatorie)
 • Software matematic 2 (disciplina obligatorie)
 • Aritmetica si teoria numerelor (disciplina obligatorie)
 • Informatica 2 (disciplina obligatorie)

Anul II:

 • Algebra 3 (disciplina obligatorie)
 • Analiza matematica 3 (disciplina obligatorie)
 • Geometrie 3 (disciplina obligatorie)
 • Analiza reala (disciplina obligatorie)
 • Analiza complexa (disciplina obligatorie)
 • Informatica 3 (disciplina optionala)
 • Limbaje formale (disciplina optionala)
 • Ecuatii diferentiale (disciplina obligatorie)
 • Probabilitati (disciplina obligatorie)
 • Analiza numerica (disciplina obligatorie)
 • Structuri de date (disciplina obligatorie)
 • Algebra computationala (disciplina optionala)
 • Geometrie computationala (disciplina optionala)
 • Analiza computationala (disciplina optionala)
 • Stagiu de practica (disciplina facultativa)

Anul III:

 • Analiza functionala (disciplina obligatorie)
 • Statistica matematica (disciplina obligatorie)
 • Baze de date (disciplina obligatorie)
 • Practica licenta 1 (disciplina obligatorie)
 • Analiza convexa (disciplina optionala)
 • Grafuri si combinatorica (disciplina optionala)
 • Grafica pe calculator (disciplina optionala)
 • Modelare si simulare (disciplina optionala)
 • Geometrie diferentiala (disciplina optionala)
 • Istoria matematicii (disciplina facultativa)
 • Ecuatii cu derivate partiale (disciplina obligatorie)
 • Cercetari operationale (disciplina obligatorie)
 • Inteligenta artificiala (disciplina obligatorie)
 • Practica licenta 2 (disciplina obligatorie)
 • Sisteme dinamice discrete (disciplina optionala)
 • Logica matematica cu aplicatii in informatica (disciplina optionala)
 • Retele de calculatoare (disciplina optionala)
 • Sisteme de operare (disciplina facultativa)

Concluzii. In urma analizei specializarii Matematica-Informatica de la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)  si a specializarii Matematica-Informatica de la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele:

 • s-a observat ca in anul I si II ponderea materiilor din domeniul Informatica la UVT  este mai mica decat la UOC iar la UOC exista si practica la calculator;
 • in anul I din domeniul informatica pe semestrul 2 la UOC exista  doua materii (Sisteme de operare si Programare Procedurala) iar la UVT este doar o singura materie (Informatica 2);
 • in anul II la UVT apar materii care la UOC se regasesc in anul III (Algebra computationala, Geometrie computationala);
 • in anul III, materiile de la UVT coincid in mare parte cu cele de UOC.

3.2.4. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj

Analizand planurile de invatamant din anul universitar 2014-2015 ale FMI, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj (vezi pe DVD Univ BB Cluj/MI), am constatat urmatoarele:

Anul I:

 • Algebra 1 (Algebra liniara)
 • Logica matematica
 • Analiza matematica 1 (Analiza pe R)
 • Geometrie 1 (Geometrie analitica)
 • Fundamentele programarii
 • Educatie fizica 1
 • Algebra 2 (Structuri algebrice de baza)
 • Analiza matematica 2 (Calcul diferential in R^n)
 • Geometrie 2 (Geometrie afina)
 • Teoria numerelor
 • Programare orientata obiect
 • Structuri de date si algoritmi
 • Educatie fizica 2

Anul II:

 • Metode avansate de programare
 • Analiza matematica 3 (Calcul integral in R^n)
 • Geometrie 3 (Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor)
 • Ecuatii diferentiale
 • Baze de date
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Limba straina (1)
 • Functii reale
 • Analiza numerica
 • Mecanica teoretica
 • Probabilitati
 • Sisteme de operare
 • Curs optional 1
 • Limba straina (2)

Anul III:

 • Statistica matematica
 • Limbaje formale si tehnici de compilare
 • Analiza complexa
 • Ecuatii cu derivate partiale
 • Curs optional 2
 • Curs optional 3
 • Practica
 • Tehnici de optimizare
 • Ingineria sistemelor soft
 • Inteligenta artificiala
 • Retele de calculatoare
 • Proiect colectiv
 • Elaborarea lucrarii de licenta
 • Curs optional 4

Oferta pentru cursurile optionale:

Curs Optional 1:

 • Capitole speciale de ecuatii diferentiale ordinare
 • Complemente de analiza matematica
 • Grafuri si combinatorica
 • Complemente de geometrie

Curs optional 2:

 • Software matematic
 • Astronomie
 • Analiza functionala
 • Complemente de algebra

Curs optional 3:

 • Programare distribuita – platforme Java
 • Instrumente CASE
 • Date semistructurate
 • Tehnici pentru regasirea informatiei

Curs optional 4:

 • Istoria informaticii
 • Metodologia documentarii si elaborarii unei lucrari stiintifice

Discipline facultative:

 • Matematica de baza
 • Comunicare si dezvoltare profesionala in informatica
 • Limba engleza-formare si informare academica (curs pentru incepatori)
 • Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematica si informatica
 • Redactarea documentelor matematice in LaTeX

Concluzii : Din analiza comparativa a planurilor de invatamant propuse, constatam ca oferta educationala de la FMI Constanta coincide cu cea de la FMI Bucuresti si Cluj in proportie de aproximativa 70%.

De asemenea, remarcam cateva discipline care coincid in anul II la Bucuresti si la Cluj, dar care la Constanta sunt prevazute in anul III. Acestea sunt Programare orientata pe obiecte si Baze de date.

Se observa ca FMI Cluj ofera mai multe pachete de optionale si cu o paleta mai diversificata de dicipline, ceea ce permite studentilor sa opteze catre cursuri variate in functie de preferinte si necesitati.

O idee de imbunatire a planului de la FMI Constanta ar fi deci introducerea mai multor cursuri optionale in structura planului si cu mai multe discipline in fiecare pachet, care sa tina cont si de abilitatile tehnice solicitate pe piata muncii actuale de catre posibili angajatori.

3.2.5 Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi (UAIC)

Cursuri studiate in cadrul Specializarii Matematica – Informatica

Link: http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=5012&cs=&cod_spec=MI&s=2013

Licenta Anul I (pe site apar doar cursurile facultative):

-          Sport (Sem I)

-          Psihologia educatiei

-          Pedagogie I

Licenta Anul II:

 • Arhitectura calculatoarelor si sisteme de operare
 • Calcul integral si elemente de analiza complexa
 • Ecuatii diferentiale
 • Limba straina
 • Programare orientat obiect
 • Soft matematic
 • Pedagogie II
 • Criptografie. Practica
 • Dezvoltarea de aplicatii pe platforma .NET
 • Geometrie diferentiala
 • Limba straina
 • Programare WEB
 • Teoria masurii si integrala Lebesgue
 • Didactica matematicii si informaticii

Licenta Anul III:

 • Calcul numeric
 • Grafuri si limbaje formale
 • Introducere in ecuatii cu derivate partiale si modele
 • Probabilitati si statistica
 • Programare Java
 • Teoria optimizarii
 • Instruire asistata pe calculator
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu I – Matematica
 • Analiza functionala
 • Baze de date
 • Fractali
 • Grafica si geometrie computationala
 • Practica elaborarii lucrarii de licenta
 • Retele de calculatoare
 • Managementul clasei de elevi
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu II – Informatica
 • Examen de absolvire nivel I

Concluzii. Analizand planurile de invatamant ale specializarii Matematica – Informatica, Licenta, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta (UOC), Facultatea de Matematica si Informatica, respectiv Universitatii A.I. Cuza din Iasi (UAIC), Facultatea de Matematica, remarcam o serie de deosebiri:

o   Cursuri studiate la UOC, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale UAIC: CMS I/II, Mecanica teoretica, Inteligenta artificiala, Tehnici de simulare, Software pentru statistica, Retele de calculatoare. Optionale: Tehnici de simulare, Programare concurenta si distribuita, Software pentru statistica, Grafica pe calculator, Securitatea sistemelor informatice, Sisteme de gestiune a bazelor de date.

o   Cursuri studiate la UAIC, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale  UOC: Criptografie, Fractali

3.2.6 Universitatea din Craiova (UC)

Specializarea Matematica-Informatica

Anul I:

http://cis01.central.ucv.ro/evstud/planuri/index.php?an_univ=2013&facultate=4&ciclu=1&forma=2&specializare=500396&an_stud=1&cmdExecuta=Execut%C4%83

 • Algebra 1
 • Analiza matematica
 • Algoritmi si structuri de date
 • Logica si teoria multimilor
 • Programare procedurala
 • Algebra 2
 • Analiza matematica 2
 • Geometrie analitica
 • Software matematic
 • Arhitectura sistemelor de calcul si sisteme de operare

Anul II:

http://cis01.central.ucv.ro/evstud/planuri/index.php?an_univ=2013&facultate=4&ciclu=1&forma=2&specializare=500396&an_stud=2&cmdExecuta=Execut%C4%83

 • Algebra 3 (Aritmetica in inele, Teorie Galois)
 • Analiza matematica 3 (Calcul integral pe Rn)
 • Geometria curbelor si suprafetelor
 • Analiza complexa
 • Ecuatii diferentiale
 • Baze de date
 • Analiza reala
 • Mecanica teoretica
 • Analiza numerica
 • Programare orientata pe obiecte
 • Teoria elementara a numerelor
 • Geometrie computationala si grafica pe calculator
 • Teoria algebrica a numerelor
 • Analiza neliniara

Anul III:

http://cis01.central.ucv.ro/evstud/planuri/index.php?an_univ=2013&facultate=4&ciclu=1&forma=2&specializare=500396&an_stud=3&cmdExecuta=Execut%C4%83

 • Ecuatii cu derivate partiale
 • Teoria probabilitatilor si statistica matematica
 • Retele de calculatoare
 • Inteligent artificiala
 • Limbaje formale si automate
 • Analiza functionala si teoria aproximarii
 • Algoritmi in teoria numerelor
 • Accelerarea convergentei numerice
 • Algoritmica, simulare numerica in C++
 • Cercetari operationale
 • Tehnici avansate de programare
 • Fundamentele geometriei
 • Capitole special de ecuatii cu derivate partiale

Concluzii. In urma analizei specializarii Matematica-Informatica de la Universitatea din Craiova (UC)  si a specializarii Matematica-Informatica de la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele:

 • s-a observat ca impartirea materiilor pe domenii si semestre este foarte asemanatoare cu cea de la UOC;
 • in anul I la UOC exista mai multe materii obligatorii din domeniul matematica;
 • in anul II la Uc exista materia Programare orientata pe obiecte care la UOC se regaseste in anul II, iar materia  Geometrie computationala si grafica pe calculator se regaseste la UOC tot in anul II in doua materii distincte Geometrie computationala si Grafica pe calculator;
 • in anul III se observa la UOC un numar mai mare de materii optionale.

3.2.7 Universitatea Transilvania din Brasov (UTB)

Cursuri studiate in cadrul Specializarii Matematica – Informatica

Link: http://www.unitbv.ro/fmi/ProgramedeStudiu/Invatamantlazi.aspx

Licenta Anul I:

 • Algebra liniara (disciplina fundamentala)
 • Analiza matematica I (disciplina fundamentala)
 • Geometrie sintetica (disciplina fundamentala)
 • Algoritmica si structuri de date (disciplina fundamentala)
 • Programare procedurala (disciplina fundamentala)
 • Limba straina I (disciplina complementara)
 • Sport I (disciplina complementara)
 • Analiza matematica II (disciplina fundamentala)
 • Geometrie analitica (disciplina fundamentala)
 • Arhitectura calculatoarelor si sisteme de operare (disciplina de specialitate)
 • Structuri algebrice (disciplina fundamentala)
 • Programare orientata pe obiecte I (disciplina fundamentala)
 • Limba straina II (disciplina complementara)
 • Sport II (disciplina complementara)
 • Discipline facultative

Licenta Anul II:

 • Ecuatii diferentiale si sisteme dinamice (disciplina fundamentala)
 • Geometria curbelor si suprafetelor (disciplina fundamentala)
 • Baze de date (disciplina fundamentala)
 • Programare orientata pe obiecte II (disciplina de specialitate)
 • Algebra abstracta (disciplina de specialitate)
 • Limba straina III (disciplina complementara)
 • Sport III (disciplina complementara)
 • Ecuatii cu derivate partiale (disciplina fundamentala)
 • Logica si teoria multimilor (disciplina de specialitate)
 • Teoria masurii si calcul integral (disciplina de specialitate)
 • Calcul numeric (disciplina de specialitate)
 • Functii complexe (disciplina fundamentala)
 • Limba straina IV (disciplina complementara)
 • Sport IV (disciplina complementara)
 • Discipline facultative

Licenta Anul III:

 • Complemente de algebra si geometrie (disciplina fundamentala)
 • Mecanica (disciplina fundamentala)
 • Cercetari operationale (disciplina fundamentala)
 • Soft matematic (disciplina complementara)
 • Matematici financiare (disciplina de specialitate)
 • Optional (Complemente de analiza complexa, Complemente de aritmetica, Tehnologii WEB, Sisteme de gestiune a bazelor de date) (disciplina de specialitate)
 • Practica (disciplina de specialitate)
 • Complemente de analiza matematica (disciplina de specialitate)
 • Probabilitati si statistica (disciplina fundamentala)
 • Varietati diferentiabile (disciplina fundamentala)
 • Optional (Calcul variational, Dinamica neliniara – Teoria haosului, Dinamica computationala, Securitatea sistemelor informatice, Programare sub Linux) (disciplina de specialitate)
 • Pregatirea lucrarii de licenta (disciplina de specialitate)
 • Discipline facultative

Concluzii. Analizand planurile de invatamant ale specializarii Matematica – Informatica, Licenta, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta (UOC), Facultatea de Matematica si Informatica, respectiv Universitatii Transilvania din Brasov (UTB), Facultatea de Matematica si Informatica, remarcam o serie de deosebiri:

◦   Cursuri studiate la UOC, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale UTB: CMS I/II, Inteligenta artificiala, Tehnici de simulare, Software pentru statistica, Retele de calculatoare, Astronomie, Optionale: Tehnici de simulare, Programare concurenta si distribuita, Software pentru statistica, Grafica pe calculator.
Cursuri studiate la UTB, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale UOC: Logica si teoria multimilor, Algebra abstracta, Varietati diferentiabile, Calcul variational, Dinamica neliniara – Teoria haosului, Dinamica computationala.

3.1.8 Universitatea Oxford

O prima comparatie este cu renumita Universitate Oxford.

http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/mathematics

1st year
Courses

Core Mathematics (50%)

 • Linear algebra
 • Analysis
 • Continuous Maths
 • Probability
 • Introduction to pure maths
 • Introduction to complex numbers
 • Groups and group actions

Core Computer Science (50%)

 • Functional programming
 • Design and analysis of algorithms
 • Imperative programming
 

Assessment

Five written papers, plus practicals

 

2nd year

Courses

Computer Science (50%)

 • Object-oriented programming
 • Concurrent programming
 • Models of computation
 • Logic and proof

Core Mathematics (25%)

 • Three of: Algebra, Complex analysis, Metric spaces, Differential equations
  (under review)

Options in Mathematics (25%)

 

Assessment

Four written papers plus practicals (including a group design practical)

3rd year
Courses

Options chosen from:

 • Options in Mathematics, such as Number theory; Communication theory
 • Options in Computer Science, such as Computer security; Machine learning; Intelligent systems; Computational complexity; Lambda calculus and types
 

Assessment

Four written papers, plus practicals

4th year
Courses

Options chosen from:

 • Options in Mathematics
 • Options in Computer Science, such as Computer animation; Information retrieval; Computational linguistics; Theory of data and knowledge bases; Automata, logic and games; Quantum computer science
 

Assessment

At least five written papers plus practicals, and either a Mathematics dissertation or a Computer Science project

Concluzii. De remarcat aici ca proportia disciplinelor de matematica si informatica este de 1:1. O alta deosebire fundamentala este oferta de discipline de informatica, unele materii neregasindu-se la noi in niciun an de studiu (de exemplu, Functional Programming).

O idee de imbunatatire este ca la noi in programa de studiu sa se modifice raportul disciplinilor de matematica si informatica.