Specializarea Matematica

3.3 Analiza programului de studiu Matematica

3.3.1. Universitatea Ovidius din Constanta (UOC)

Planul de invatamant propus de FMI, Constanta la programul de studiu Matematica (vezi pe DVD Univ ovidius Cta/M) are urmatoarea structura:

Anul I:

 • Analiza I
 • Algebra I
 • Geometrie I
 • CMS I (Logica si teoria multimilor)
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Software matematic
 • Analiza II
 • Algebra II
 • Geometrie II
 • CMS II (Bazele geometriei elementare)
 • Programare procedurala
 • Sisteme de operare
 • Limba straina
 • Practica de specialitate
 • Educatie fizica

Anul II:

 • Analiza III
 • Algebra III
 • Analiza reala
 • Geometrie III
 • CMS (Probabilitati si statistica in matematica scolara)
 • Algoritmi si programare
 • Analiza complexa
 • Teoria probabilitatilor si statistica matematica
 • Ecuatii diferentiale I (Ecuatii diferentiale ordinare)
 • Mecanica teoretica
 • Analiza numerica
 • Medii vizuale de programare
 • Limba straina
 • Practica la calculator
 • Educatie fizica

Anul III:

 • Fundamentele matematicii
 • Grafuri si combinatorica
 • Ecuatii diferentiale II (Ecuatii cu derivate partiale)
 • Astronomie
 • Tehnologii WEB
 • CMS1 (Aritmetica si teoria numerelor)
 • Analiza functionala
 • Cercetari operationale
 • Activitate de documentare si cercetare pentru elaborarea lucrarii de licenta
 • Optional I
 • Optional II

Oferta pentru Optional I:

 • Fizica
 • Algebra computationala

Oferta pentru Optional II:

 • Tehnici de simulare
 • Matematici discrete
 • Istoria matematicii

3.2.2 Universitatea din Bucuresti (UB)

Analizand planul de invatamant din anul universitar 2013-2014 al FMI, Universitatea Bucuresti (vezi pe DVD Univ Bucuresti/M), pentru programul de studii Matematica, am constatat urmatoarele:

Anul I:

-Discipline obligatorii:

 • Algebra
 • Analiza
 • Geometrie
 • Logica matematica si teoria multimilor
 • Programare procedurala
 • Algoritmi si structuri de date
 • Algoritmica grafurilor

Anul II:

-Discipline obligatorii:

 • Algebra
 • Teoria masuri
 • Geometrie
 • Ecuatii diferentiale
 • Probabilitati
 • Analiza
 • Mecanica
 • Analiza complexa
 • Teoria numerelor
 • Practica

Anul III:

-Discipline obligatorii:

 • Teoria numerelor
 • Geometrie diferentiala
 • Analiza functionala
 • Ecuatii cu derivate partiale
 • Cercetari operationale
 • Mecanica mediilor continue
 • Elemente de algebra moderna
 • Complemente de geometrie
 • Analiza numerica
 • Astronomie
 • 2 cursuri optionale:
 • Practica
 • Activitate de cercetare in vederea elaborararii lucrarii de licenta

Concluzii: Tinand cont de faptul ca programul de studiu Matematica face parte impreuna cu programulde studiu Matematica-Informatica, din domeniul de studiu Matematica, sesizam faptul ca oferta la aceste 2 programe este foarte apropiata.

Totusi, sa remarcam faptul ca incepand cu anul II, la FMI Bucuresti (vezi pe DVD Univ Bucuresti/M), disciplinele propuse sunt exclusiv discipline cu continut matematic. Constatam de asemenea o atentie sporita Teoriei numerelor, care se studiaza in anul II, semestrul I si II, iar in anul III, semestrul II.

La FMI Constanta observam ca in plan apar in anul II si III discipline din zona informaticii, cum ar fi Algoritmi si programare, Medii vizuale de programare (An II), Tehnologii WEB (An III). De asemenea, la FMI Constanta nu sunt propuse discipline facultative.

Concluzionam asadar ca structura planului de la FMI Constanta este asemanatoare cu structura planurilor avute in vedere pentru comparatie, eventualele idei de interventie in acest plan fiind legate de propunerea unor discipline facutative si a mai multor discipline in pachetele de optionale.

3.3.3 Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)

Specializarea Matematica http://www.math.uvt.ro/invatamant/cicluri/studii-de-licenta/matematica/matematica/2012-2103

Anul I:

 • Algebra I  (disciplina obligatorie)
 • Analiza matematica I  (disciplina obligatorie)
 • Geometrie I  (disciplina obligatorie)
 • Logica si teoria multimilor  (disciplina obligatorie)
 • Informatica I  (disciplina obligatorie)
 • Software matematic I  (disciplina obligatorie)
 • Algebra 2  (disciplina obligatorie)
 • Analiza matematica 2  (disciplina obligatorie)
 • Geometrie 2  (disciplina obligatorie)
 • Software matematic 2  (disciplina obligatorie)
 • Aritmetica si teoria numerelor  (disciplina obligatorie)
 • Informatica 2  (disciplina obligatorie)

Anul II:

 • Algebra 3 (disciplina obligatorie)
 • Analiza matematica 3 (disciplina obligatorie)
 • Geometrie 3 (disciplina obligatorie)
 • Analiza reala (disciplina obligatorie)
 • Analiza complexa (disciplina obligatorie)
 • Informatica 3 (disciplina optionala)
 • Limbaje formale (disciplina optionala)
 • Ecuatii diferentiale (disciplina obligatorie)
 • Probabilitati (disciplina obligatorie)
 • Analiza numerica (disciplina obligatorie)
 • Mecanica (disciplina obligatorie)
 • Algebra computationala (disciplina optionala)
 • Geometrie computationala (disciplina optionala)
 • Analiza computationala (disciplina optionala)

Anul III:

 • Analiza functionala (disciplina obligatorie)
 • Statistica matematica (disciplina obligatorie)
 • Geometrie diferentiala (disciplina obligatorie)
 • Practica licenta 1 (disciplina obligatorie)
 • Analiza convexa (disciplina optionala)
 • Grafuri si combinatorica (disciplina optionala)
 • Procese stohastice (disciplina optionala)
 • Istoria matematicii (disciplina facultativa)
 • Ecuatii cu derivate partiale (disciplina obligatorie)
 • Cercetari operatioanale (disciplina obligatorie)
 • Astronomie (disciplina obligatorie)
 • Practica licenta 2 (disciplina obligatorie)
 • Sisteme dinamice discrete (disciplina optionala)
 • Tehnici de optimizare (disciplina optionala)
 • Analiza Fourier (disciplina facultativa)

Concluzii. In urma analizei specializarii Matematica de la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)  si a specializarii Matematica de la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele:

 • in general apar aceleasi materii de baza din domeniul Matematica;
 • in anul I la ambele universitati materiile din domeiul matematica sunt aceleasi, iar din domeniul informatica pe semestrul 2 la UOC exista  doua materii (Sisteme de operare si Programare Procedurala) iar la UVT este doar o singura materie (Informatica 2);
 • in anul II ponderea materiilor din doemiul informatica este aceasi in schimb la UVT apar materii care la UOC se regasesc in anul III (Algebra computationala, Geometrie computationala);
 • in anul III se observa ca la UOC se regasesc mai multe materii din domeniul Informatica (Tehnologii web) iar la UVT mai multe materii din domeniul matematica (Statistica matematica, Geometrie diferentiala  care la UOC coincide cu Geoemtrie 3 din anul II,  Cercetari operationale).

3.3.4. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj

Analizand planurile de invatamant din anul universitar 2014-2015 ale FMI, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj (vezi pe DVD Univ BB Cluj/M), am constatat urmatoarele:

Anul I:

 • Algebra 1 (Algebra liniara)
 • Logica matematica
 • Analiza matematica 1 (Analiza pe R)
 • Geometrie 1 (Geometrie analitica)
 • Fundamentele programarii
 • Educatie fizica 1
 • Algebra 2 (Structuri algebrice de baza)
 • Analiza matematica 2 (Calcul diferential in R^n)
 • Geometrie 2 (Geometrie afina)
 • Teoria numerelor
 • Programare orientata obiect
 • Structuri de date si algoritmi
 • Educatie fizica 2

Anul II:

 • Analiza matematica 3 (Calcul integral in R^n)
 • Ecuatii diferentiale
 • Geometrie 3 (Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor)
 • Analiza complexa
 • Software matematic
 • Limba straina (1)
 • Analiza numerica
 • Functii reale
 • Probabilitati
 • Mecanica teoretica
 • Curs optional 1
 • Limba straina (2)

Anul III:

 • Analiza functionala
 • Statistica matematica
 • Ecuatii cu derivate partiale
 • Astronomie
 • Curs optional 2
 • Practica
 • Tehnici de optimizare
 • Elaborarea lucrarii de licenta
 • Curs optional 3
 • Curs optional 4
 • Curs optional 5

Oferta pentru cursuri optionale este:

Curs optional 1:

 • Capitole speciale de ecuatii diferentiale ordinare
 • Modelare matematica

Curs optional 2:

 • Complemente de algebra
 • Matematica operatiunilor financiare

Curs optional 3:

 • Complemente de analiza matematica
 • Complemente de mecanica si astronomie

Curs optional 4:

 • Complemente de geometrie
 • Grafuri si combinatorica

Curs optional 5:

 • Istoria informaticii
 • Metodologia documentarii si elaborarii unei lucrari stiintifice

In planul de invatamant de la Cluj pentru domeniul Matematica apare si pachetul de Discipline facultative. Astfel, sunt prevazute disciplinele:

 • Matematica de baza
 • Limba engleza-formare si informare academica (curs pentru incepatori)
 • Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematica si informatica
 • Redactarea documentelor matematice in LaTeX.

Concluzii: Tinand cont de faptul ca programul de studiu Matematica face parte impreuna cu programul de studiu Matematica-Informatica, din domeniul de studiu Matematica, sesizam faptul ca oferta la aceste 2 programe este foarte apropiata.

In acelasi mod este structurat si Planul de invatamant pentru Matematica-Cluj (vezi pe DVD Univ BB Cluj/M). Exceptand disciplina Software matematic, unde se prezinta Maple si MatLab, restul disciplinelor sunt exclusiv cu specific matematic.

La FMI Constanta observam ca in plan apar in anul II si III discipline din zona informaticii, cum ar fi Algoritmi si programare, Medii vizuale de programare (An II), Tehnologii WEB (An III). De asemenea, la FMI Constanta nu sunt propuse discipline facultative.

Concluzionam asadar ca structura planului de la FMI Constanta este asemanatoare cu structura planurilor avute in vedere pentru comparatie, eventualele idei de interventie in acest plan fiind legate de propunerea unor discipline facutative si a mai multor discipline in pachetele de optionale.

3.3.5 Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi (UAIC)

Cursuri studiate in cadrul Specializarii Matematica

Link: http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=5012

Licenta Anul I:

 • Algebra liniara
 • Calcul diferential si integral pe multimea numerelor reale
 • Fundamentele programarii
 • Geometrie afina
 • Limba straina (Sem I)
 • Logica si teoria multimilor
 • Sport (Sem I)
 • Psihologia educatiei
 • Algoritmi si structuri de date
 • Aritmetica si combinatorica
 • Calcul diferential pentru functii de mai multe variabile reale
 • Geometrice euclidiana. Practica
 • Limba straina (Sem II)
 • Structuri algebrice fundamentale
 • Pedagogie

Licenta Anul II:

 • Aritmetica in inele
 • Calcula integral
 • Ecuatii diferentiale
 • Geometria curbelor si suprafetelor
 • Limba straina (Sem I)
 • Soft matematic
 • Pedagogie II
 • Algebra comutativa si teorie Galois
 • Analiza complexa
 • Criptografie. Practica
 • Ecuatii integrale si introducere in analiza functionala
 • Limba straina (Sem II)
 • Teoria masurii si integrala Lebesgue
 • Didactica matematicii

Licenta Anul III:

 • Calcul numeric
 • Complemente de algebra si geometrie
 • Introducere in ecuatii cu derivate partiale
 • Mecanica
 • Probabilitati si statistica
 • Teoria optimizarii
 • Instruire asistata pe calculator
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu I
 • Analiza functionala
 • Astronomie
 • Complemente de analiza si probabilitati
 • Modele matematice in stiinte
 • Practica elaborarii lucrarii de licenta
 • Statistica
 • Varietati diferentiale
 • Managementul clasei de elevi
 • Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu II
 • Examen de absolvire nivel I

Concluzii. Analizand planurile de invatamant ale specializarii Matematica, Licenta, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta (UOC), Facultatea de Matematica si Informatica, respectiv Universitatii A.I. Cuza din Iasi (UAIC), Facultatea de Matematica, remarcam o serie de deosebiri:

◦   Cursuri studiate la UOC, in Anul I, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale UAIC: CMS I/II, Arhitectura sistemelor de calcul, Software matematic, Sisteme de operare

 

◦    Cursuri studiate la UAIC, in Anul I, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale UOC: Logica si teoria multimilor, Aritmetica si combinatorica

◦   La UOC se studiaza urmatoarele discipline din aria curriculara Informatica: CMS(Probabilitati si Statistica in matematica scolara), Algoritmi si programare, Medii vizuale de programare, Grafuri si combinatorica, Tehnici de simulare, Tehnologii WEB. Acestea nu se regasesc in planurile de invatamant ale specializarii Matematica din cadrul UAIC.

3.3.6 Universitatea din Craiova (UC)

Pentru specializarea Matematica pe site-ul UC s-au gasit doar planurile de invatamant pentru anul I.

Anul I:

http://cis01.central.ucv.ro/evstud/planuri/index.php?an_univ=2013&facultate=4&ciclu=1&forma=2&specializare=15&an_stud=1&cmdExecuta=Execut%C4%83

 • Algebra 1 (abstracta)
 • Analiza matematica 1 ( pe R)
 • Algoritmi si structuri de date
 • Logica si teoria multimilor
 • Programare procedurala
 • Algebra 2 (liniara)
 • Analiza matematica 2 (pe Rn)
 • Geometrie analitica
 • Software mathematic
 • Arhitectura sistemelor de calcul si siteme de operare

Concluzii. In urma analizei specializarii Matematica de la Universitatea din Craiova (UC)  si a specializarii Matematica de la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele:

 • apar aceleasi materii de baza din domeniul Matematica;
 • in anul I la UC apare materia Arhitectura sistemelor de calcul si siteme de operare care la UOC apare sub forma a doua materii distincte Arhitectura sistemelor de calcul si Siteme de operare.

3.3.7 Universitatea Oxford

Repartitia disciplinelor in planul de invatamant pentru programul de studiu Matematica, valabil incepand cu anul universitar 2013-2014 din cadrul Facultatii de Matematica si Informatica (FMI), Universitatea Ovidius din Constanta (vezi pe DVD Univ Oxford/M).

O prima comparatie este cu renumita Universitate Oxford.

http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses-listing/mathematics

Pentru acest program, informatile sunt urmatoarele:

1st year
Courses

Compulsory first year includes:

 • Algebra
 • Analysis
 • Probability and statistics
 • Geometry and dynamics
 • Multivariate calculus and mathematical models
 

Assessment

First University examinations:
Five compulsory papers

 

2nd year

Courses

 • Compulsory core of Algebra, Complex analysis, Metric spaces, Differential equations
 • Selection from topics including Algebra; Number theory; Analysis; Applied analysis; Geometry; Topology; Fluid dynamics; Probability; Statistics; Numerical analysis; Discrete mathematics; Special relativity; Quantum theory
 

Assessment

Final University examinations, Part A: Two core papers and six optional papers

 

3rd and 4th years

Courses

Large variety, which may vary from year to year, ranging across: Algebra; Analysis; Applied analysis; Geometry; Topology; Logic; Number theory; Applied probability; Statistics; Theoretical mechanics; Mathematical physics; Mathematical biology; Information theory; Mathematical finance; Actuarial mathematics; Undergraduate Ambassadors Scheme; Dissertation; Mathematical philosophy; Computer Science options; History of Mathematics

Assessment

3rd year: Final University Examinations, Part B: Four papers or equivalent
4th year: Final University Examinations, Part C: Four papers or equivalent
Classification on Parts A and B. Upper second required to progress to Part C. Separate classification on Part C

Concluzii. O prima diferenta este faptul ca in anul 1, la noi, nu se studiaza Probabilititati si statistica (ci doar in anul 2); in anul 2 la noi nu se studiaza dinamica fluidelor, nici teorie cuantica, nici relativitate speciala. Iar in anii 3-4 la ei, oferta este foarte generoasa, iar la noi anul 4 nu exista.

3.3.8 Universitatea Nisa

O a doua comparatie este cu programul oferit de Universitatea Sophia Antipolis dinNice.

http://math.unice.fr/departement/licences

Oferta lor pentru acest domeniu este (vezi Nice_Math.pdf)

Descrierea fiecarui curs poate fi consultata aici http://math.unice.fr/~merle/Maquettes/ProgrammesLicenceMath.pdf

 • Analyse 1
 • Algèbre 1
 • Analyse 2
 • Mathématiques discrètes
 • Algèbre 2
 • Statistiques
 • Analyse 3
 • Algèbre et arithmétique 1
 • Calcul différentiel 1
 • Probabilités 1
 • Géométrie
 • Méthodes numériques et calcul formel
 • Algèbre et géométrie
 • Histoire des mathématiques
 • Algèbre effective appliquée
 • les UE suivantes d’informatique, pour un total de 12 ECTS
 • Programmation (fonctionnelle ou orientée objet au choix)
 • Systèmes informatiques
 • Programmation Web

·         48 ECTS sont à choisir en

o        Informatique

o        Sciences physiques (Physique, électronique et chimie),

o        SVT (Sciences et la vie et sciences de la terre)

o        Économie.

Concluzii. Se remarca o mare asemanare cu programul nostru de studiu. Insa, analizand in detaliu, capitolele si subcapitolele de la http://math.unice.fr/~eyssette/L3AlgebreEffective/

se observa ca se face legatura cu teoria codurilor. Cand va rula acest program, consideram ca este o idee buna ca in absenta unei discipline de teoria codurilor, sa se integreze un astfel de capitol la disciplina de algebra corespunzatoare.