Specializarea Modelare Matematica in Finante si Analiza Economica

3.6 Analiza planului de invatamant specializarii Modelare Matematica in Finante si Analiza Economica

3.6.1. Universitatea Ovidius din Constanta (UOC)

Repartitia disciplinelor in planul de invatamant pentru programul de studiu Modelare Matematica in Finante si Analiza Economica, valabil incepand cu anul universitar 2013-2014 din cadrul Facultatii de Matematica si Informatica (FMI), Universitatea Ovidius din Constanta (vezi pe DVD Univ Ovidius Cta/MMFAE).

Anul I

 • Tehnici de optimizare aplicate in rezolvarea problemelor economice
 • Capitole speciale de statistica matematica
 • Optional 1 dintre

o   Elemente de macroeconomie

o   Elemente de microeconomie

o   Teoria jocurilor si negocierilor

 • Practica de cercetare I
 • Bazele matematicilor economice
 • Elemente de teoria probabilitatilor si statistica matematica
 • Practica de cercetare II
 • Optional 2 dintre

o   Microecomonie aplicata

o   Control optimal cu aplicatii in economie

o   Managementul comunicarii si al resurselor umane

Anul II

 • Piata financiara si gestiunea portofoliilor
 • Matematici financiare
 • Optional 3 dintre

o   Management financiar

o   Statistica computationala

o   Studiul valorilor extreme si aplicatii in finante

 • Practica de cercetare III
 • Previziune economica pe termen scurt
 • Modele matematice in asigurari
 • Optional 4 dintre

o   Teoria si practica sondajelor

o   Econometrie financiara

o   Managementul proiectelor economice

 • Practica de cercetare IV (Pregatirea lucrarii de disertatie)

3.6.2. Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)

Specializarea Matematici financiare (master)

http://www.math.uvt.ro/invatamant/cicluri/masterat/matematica/mf-1/2013-2014

Anul I:

 • Ecuatii diferentiale stochastice (disciplina obligatorie)
 • Estimarea si verificarea ipotezelor statistice (disciplina obligatorie)
 • Modele diferentiale in economie (disciplina obligatorie)
 • Modele discrete in economie (disciplina obligatorie)
 • Modele econometrice (disciplina obligatorie)
 • Notiuni preliminare de matematica si informatica economica (disciplina obligatorie)
 • Serii de timp cu aplicatii (disciplina facultativa)
 • Software statistic (disciplina obligatorie)
 • Teoria portofoliului (disciplina obligatorie)

Anul II:

 • Explorarea datelor financiare (disciplina obligatorie)
 • Metode numerice. Simulare numerica (disciplina obligatorie)
 • Modele de evaluare a activelor financiare (disciplina obligatorie)
 • Modele matematice in asigurari (disciplina obligatorie)
 • Practica de dizertatie (disciplina obligatorie)
 • Seminar stiintific (disciplina obligatorie)

Concluzii. In urma analizei specializarii Matematici financiare de la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)  si a specializarii Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică de la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele:

 • s-a observat o varietate mai mare de materii la UOC cu aplicabilitate mai larga;
 • in anul I la UOC exista un numar mai mare de materii optionale (4) si materii facultative (1) comparative cu UVT (0 si 1);
 • in anul II se oberva de asemenea un numar mai mare de materii optionale (6) la UOC.

3.6.3. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi (UAIC)

Cursuri studiate in cadrul Specializarii Matematici Financiare (comparatie cu MMFAE)

Link:http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=5022&cs=1&cod_spec=MF&s=2013

Master Anul I:

 • Analiza neliniara si elemente de teoria jocurilor
 • Calcul stiintific
 • Economie
 • Teoria grafurilor
 • Matematici financiare
 • Modelare pe piata financiara
 • Optimizare combinatorie
 • Sisteme diferentiale si aplicatii

Master Anul II:

 • Optimizarea proceselor economice
 • Statistica aplicata
 • Teoria probabilitatilor si procese stochastice
 • Curs optional I (Econometrie, Elemente de simulare numerica)
 • Calcul variational si control optimal
 • Modelarea pietelor financiare. Martingale
 • Pregatirea lucrarii de disertatie
 • Curs optional (Analiza numerica, Management financiar – bancar, Sisteme de gestiune a bazelor de date)
 • Curs facultativ de Istoria matematicii

Concluzii. Analizand planurile de invatamant ale specializarii Modelare Matematica in Finante si Analiza Economica, Master, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta (UOC), Facultatea de Matematica si Informatica, si ale specializarii  Matematici Financiare, Master, din cadrul Universitatii A.I. Cuza din Iasi (UAIC), Facultatea de Matematica, remarcam o serie de deosebiri:

o    Cursuri studiate la UOC, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale UAIC: Elemente de macroeconomie (optional), Elemente de microeconomie (optional), Macroeconomie aplicata, Microeconomie aplicata (optional), Previziune economica pe termen scurt, Modele matematica in asigurari, Teoria si practica sondajelor (optional)

o    Cursuri studiate la UAIC, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale  UOC: Sisteme diferentiale si aplicatii, Elemente de simulare numerica, Analiza Numerica, Sisteme de gestiune a bazelor de date

 

Remarcam existenta unui numar mare de discipline comune celor doua programe de masterat. Propunem introducerea unor discipline optionale de Calcul numeric, Simulare numerica, Baze de date si Informatica de gestiune.

3.6.4. Universitatea din Craiova (UC)

Universitatea Craiova nu are o specializare de matematici financiare si in acest caz ne vom compara cu specializarea Matematici Aplicate (master)

Anul I:

http://cis01.central.ucv.ro/evstud/planuri/index.php?an_univ=2013&facultate=4&ciclu=4&forma=2&specializare=500518&an_stud=1&cmdExecuta=Execut%C4%83

 • Elemente de teoria categoriilor
 • Analiza neliniara aplicata
 • Sisteme dinamice
 • Modelare matematica prin ecuatii diferentiale
 • Analiza numerica pentru EDP
 • Capitole special de analiza functionala
 • Ecuatii de evolutie
 • Structuri algebrice ordonate
 • Metodologia cercetarii stiintifice

Anul II:

http://cis01.central.ucv.ro/evstud/planuri/index.php?an_univ=2012&facultate=4&ciclu=4&forma=2&specializare=500518&an_stud=2&cmdExecuta=Execut%C4%83

 • Teoria spectrala a operatorilor diferentiali
 • Probleme singulare in fizica matematica
 • Teoria ergodica a sistemelor dinamice
 • Teoria oscilatiilor
 • Matematici financiare
 • Geometrie Riemanniana
 • Teoria bifurcatiilor si aplicatiile lor in economie
 • Elemente de criptografie
 • Matematica mediilor de contact

Concluzii. In urma analizei specializarii Matematici Aplicate de la Universitatea din Craiova (UC)  si a specializarii Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economicăde la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele deosebiri deoarece masterul de la UOC este concentrat pe matematicile aplicate din economie, iar de la UC este specializat pe matematici aplicate in general, in toate domeniile de activitate.

3.6.5. Universitatea Oxford

Ne propunem sa ne comparam cu oferta in domeniu a prestigioasei Universitati Oxford.

https://www0.maths.ox.ac.uk/courses#mscmcf

MScMCF – Master of Science in Mathematical and Computational Finance

https://www0.maths.ox.ac.uk/courses/mathematical-finance/msc-mcf

Discipline studiate

Concluzii. De remarcat aici ca oferta este foarte “matematizata”, dar daca analizam si continutul disciplinelor, el este foarte orientat spre aplicatii. De asemenea, se pune accent mai mare si pe partea de programare (si limbaje de programare “free” – C++, dar si format proprietar – MatLab, da care ofera utilizatorului un intreg toolbox de Financial Toolbox).

O idee de imbunatatire a ofertei noastre la acest program este ajustarea actualului continut prin incorporarea unor capitole din syllabusurile de la acest program masteral oferit de Univ. Oxford care sa corespunda totusi naturii programului de la noi din facultate.