Specializarea Modelare si Tehniologii Informatice

3.4 Analiza planului de invatamant specializarii Modelare si Tehnologii Informatice

3.4.1 Universitatea Ovidius din Constanta (UOC)

Planul de invatamant propus de FMI, Constanta la programul de studiu Modelare si Tehnologii Informatice (vezi pe DVD Univ ovidius Cta/MTI) are urmatoarea structura:
Anul I

 • Modele de aproximare si simulare
 • Tehnici de reconstructie a imaginilor in tomografia computerizata
 • Tehnici de simulare statistica
 • Modele neconventionale de calcul
 • Web semantic si ontologii
 • Sisteme avansate de comunicatii
 • Tehnologii multimedia si prelucrarea imaginilor
 • Tehnici de programare pentru calcule stiintifice
 • Proiectarea arhitecturilor software
 • Sisteme Grid

Anul II

 • Realitate virtuala
 • Modelarea si simularea proceselor economice
 • Modelarea si interogarea conceptuala a datelor si cunostintelor
 • Calcul paralel
 • Sisteme Embedded
 • Practica de cercetare
 • Modelare stochastica si simulare in fiabilitatea softului
 • Sisteme distribuite
 • Modelarea si simularea fenomenelor bancare si din asigurari
 • Modelare cu algoritmi genetici
 • Dezvoltarea aplicatiilor de proces
 • Sisteme Multiagent
 • Elaborarea lucrarii de disertatie

Un program de master cu aceeasi denumire ca la UOC nu am gasit, insa vom face comparatie cu programe masterale asemanatoare de la universitati din tara.

3.4.2. Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)

Specializarea Inteligenta artificiala si calcul distribuit (master)

http://www.math.uvt.ro/invatamant/cicluri/masterat/informatica/iacd

Anul I:

 • Sisteme distribuite (disciplina obligatorie)
 • Tehnici de baza in activitatea stiintifica (disciplina obligatorie)
 • Matematica computationala (disciplina obligatorie)
 • Tehnologii workflow (disciplina obligatorie)
 • Algoritmi sistolici (disciplina obligatorie)
 • Calcul paralel (disciplina obligatorie)
 • Initiere in cercetare (disciplina obligatorie)
 • Sisteme multi-agent (disciplina obligatorie)
 • Arhitecturi si modele de securitate in retele (disciplina optionala)
 • Automate celulare (disciplina optionala)
 • Procese si management in inginerie software (disciplina optionala)
 • Bistatistica si bioinformatica (disciplina optionala)
 • Programare I (disciplina facultativa)
 • Sisteme de operare II (disciplina facultativa)
 • Programare logica (disciplina facultativa)
 • Programare II (disciplina facultativa)

Anul II:

 • Calcul neuronal si calcul evolutiv (disciplina obligatorie)
 • Sisteme autonome si componenete degradabile (disciplina obligatorie)
 • Programare logica si functionala avansata (disciplina obligatorie)
 • Practica de cercetare (disciplina obligatorie)
 • Demonstrarea automata a teoremelor (disciplina obligatorie)
 • Practica de cercetare si de elaborare a lucrarii de dizertatie (disciplina obligatorie)
 • Seminar stiintific (disciplina obligatorie)
 • Dispersia datelor (disciplina optionala)
 • Metode distribuite si tehnologii bazate pe XML (disciplina optionala)
 • Proiectarea sistemelor software (disciplina optionala)

Concluzii. In urma analizei specializarii Inteligenta artificiala si calcul distribuit de la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)  si a specializarii Modelare si Tehnologii Informatice de la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele:

 • in anul I la UVT apar materii care la UOC se regasesc in anul II (Calcul paralel, Sisteme distribuite) si o gama mai larga de materii exemplificata prin cele patru materii facultative;
 • in anul II se observa o diferentiere clara a materiilor din programa, singurele asemanari sunt: Calcul neuronal si calcul evolutiv (UVT) – Modelare cu algoritmi genetici (UOC).

O a doua comparatie este cu specializarea Informatica aplicata in stiinte, tehnologie si economie (master)

http://www.math.uvt.ro/invatamant/cicluri/masterat/informatica/iaste

Anul I:

 • Ecuatii cu diferente (disciplina obligatorie)
 • Matematica computationala (disciplina obligatorie)
 • Modele in biologie, chimie, ecologie (disciplina obligatorie)
 • Tehnologii workflow (disciplina optionala)
 • Teoria calitativa a ecuatiilor diferentiale (disciplina optionala)
 • Programare logica si functionala avansata (disciplina optionala)
 • Programare 1 (disciplina facultativa)
 • Programare 3 (disciplina facultativa)
 • Biostatistica si bioinformatica (disciplina obligatorie)
 • Modele computationale de crestere a fibrelor si placilor monocristaline profilate (disciplina obligatorie)
 • Modele clasice in stiinte aplicate (disciplina obligatorie)
 • Ecuatii neliniare (disciplina optionala)
 • Modele econometrice (disciplina optionala)
 • Programare 2 (disciplina facultativa)

Anul II:

 • Calcul neuronal si calcul evolutiv (disciplina obligatorie)
 • Initiere in cercetare si metodologia cercetarii (disciplina obligatorie)
 • Modele de curegere in stiinte aplicate (disciplina obligatorie)
 • Sisteme autonome si componente degradabile (disciplina optionala)
 • Sisteme distribuite (disciplina optionala)
 • Metode si tehnici distribuite bazate pe XML (disciplina optionala)
 • Practica de cercetare (disciplina obligatorie)
 • Demonstrarea automata a teoremelor (disciplina obligatorie)
 • Practica de elaborare a tezei de dizertatie (disciplina obligatorie)
 • Seminar stiintific (disciplina obligatorie)

Concluzii. In urma analizei specializarii Informatica aplicata in stiinte, tehnologie si economie de la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)  si a specializarii Modelare si Tehnologii Informatice de la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele:

 • in anul I la UVT apar mult mai multe materii de programare (Programare logica si functionala avansata, Programare 1, Programare 2, Programare 3);
 • in anul II apara materii similare (Calcul neuronal si calcul evolutiv (UVT) – Modelare cu algoritmi genetici (UOC), Practica de cercetare, Sisteme distribuite, Practica de elaborare a tezei de dizertatie).

 

3.4.3. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi (UAIC)

Cursuri studiate in cadrul Specializarii Optimizare Computationala(comparatie cu MTI)

Link:http://www.infoiasi.ro/bin/Programs/Master

Master Anul I:

 • Tehnici avansate de ingineria programarii (disciplina fundamentala generala)
 • Tehnologii Java (disciplina fundamentala generala)
 • Cercetari operationale (disciplina fundamentala)
 • Capitole speciale de inteligenta artificiala (disciplina fundamentala)
 • Analiza experimentala a algoritmilor (disciplina fundamentala)
 • Procesarea digitala a imaginilor (disciplina fundamentala)
 • Analiza bazelor mari de date (disciplina fundamentala)
 • Practica profesionala/cercetare I/II

Master Anul II:

 • Dezvoltarea aplicatiilor WEB (disciplina fundamentala generala)
 • Optimizare combinatorica (disciplina fundamentala)
 • Metode inspirate din natura (disciplina fundamentala)
 • Invatare automata (disciplina fundamentala)
 • Data mining (disciplina fundamentala)
 • Disciplina de specialitate complementara (Introducere in programare certificata, Interactiune om – calculator,  Managementul proiectelor, Baze de date avansate, Calitatea sistemelor software, Programare concurenta si distribuita)
 • Practica profesionala/cercetare III
 • Elaborarea lucrarii de disertatie

Concluzii. Analizand planurile de invatamant ale specializarii I, Master, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta (UOC), Facultatea de Matematica si Informatica, si ale specializarii  Optimizare Computationala, Master, din cadrul Universitatii A.I. Cuza din Iasi (UAIC), Facultatea de Informatica, remarcam o serie de deosebiri:

o    Cursuri studiate la UOC, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale UAIC: Modele de aproximare si simulare, Tehnici de simulare statistica, Tehnici de programare pentru calcule stiintifice, Sisteme Grid, Modelarea si simularea proceselor economice, Modelare stochastic si simulare in fiabilitatea softului, Modelarea si simularea fenomenelor bancare si din asigurari

o    Cursuri studiate la UAIC, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale  UOC: Cercetari operationale, Analiza experimentala a algoritmilor, Analiza bazelor de date mari, Optimizare combinatorica, Data mining.

3.4.4. Universitatea din Craiova (UC)

Specializarea Metode si Modele in Inteligenta Artificiala (master)

http://inf.ucv.ro/plan/planuri-invatamant-master-informatica-2012-2014.pdf

Anul I:

http://cis01.central.ucv.ro/evstud/planuri/index.php?an_univ=2013&facultate=4&ciclu=4&forma=2&specializare=500519&an_stud=1&cmdExecuta=Execut%C4%83

 • Baze de date avansate (disciplina obligatorie)
 • Structuri algebrice ordonate (disciplina obligatorie)
 • Metodologia cercetarii stiintifice in informatica (disciplina obligatorie)
 • Metode de analiza exploratorie a datelor (disciplina optionala)
 • Optimizarea proceselor de calcul (disciplina optionala)
 • Tehnologii web si e-learning (disciplina obligatorie)
 • Data mining (disciplina obligatorie)
 • Metodologia cercetarii stiintifice in informatica II (disciplina obligatorie)
 • Sisteme deductive in inteligenta artificiala (disciplina optionala)
 • Computer Vision (disciplina optionala)

Anul II:

http://cis01.central.ucv.ro/evstud/planuri/index.php?an_univ=2013&facultate=4&ciclu=4&forma=2&specializare=500519&an_stud=2&cmdExecuta=Execut%C4%83

 • Modele de calcul neuronal si evolutiv (disciplina obligatorie)
 • Managementul informatiilor in mediul web (disciplina obligatorie)
 • Sisteme multi-agent (disciplina optionala)
 • Bioinformatica (disciplina optionala)
 • Elaborare disertatie I (disciplina obligatorie)
 • Sisteme inteligente de control si clasificare (disciplina obligatorie)
 • Optimizari matematice in inteligenta artificiala (disciplina obligatorie)
 • Masini instruibile (disciplina optionala)
 • Metode avansate de analiza criptografica (disciplina optionala)
 • Elaborare disertatie II (disciplina obligatorie)

Concluzii. In urma analizei specializarii Metode si Modele in Inteligenta Artificiala de la Universitatea din Craiova (UC)  si a specializarii Modelare si Tehnologii Informatice de la Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) am constatat urmatoarele:

3.4.5. Universitatea Transilvania din Brasov (UTB)

Cursuri studiate in cadrul Specializarii Tehnologii informatice(comparatie cu MTI)

Link: http://www.unitbv.ro/fmi/ProgramedeStudiu/Masterat.aspx
Descriere: Programul de studii masterale este structurat pe doua trasee:

◦   Optimizare computationala

◦   Ingineria sistemelor soft

Master Anul I:

-          Tehnici de programare distribuita (discipline de aprofundare)

-          Elemente avansate in realizarea aplicatiilor WEB cu PHP (discipline de aprofundare)

-          Arhitectura sistemelor soft de tip Enterprise. Platforma .NET (discipline de aprofundare)

-          Tehnologii moderne in modelarea si simularea sistemelor (discipline de aprofundare)

-          Modelarea sistemelor soft, aprofundarea tehnologiilor de dezvoltare (discipline de aprofundare)

-          Algoritmi in optimizare computationala (discipline de cunoastere avansata)

Traseu specializare I

 • Capitole speciale de structuri si baze de date (discipline de cunoastere avansata)
 • Elaborarea lucrarilor stiintifice (discipline de sinteza)

Traseu specializare II

 • Tehnologii orientate pe obiecte (ORM-uri) (discipline de cunoastere avansata)
 • Aplicatii orientate pe comunicatia mobila (discipline de sinteza)

Master Anul II:

 • Programare functionala (discipline de aprofundare)
 • Elemente avansate de grafica computationala (discipline de aprofundare)
 • Elemente avansate de inteligenta computationala (discipline de aprofundare)
 • Practica (Elaborarea lucrarii de dizertatie) (discipline de sinteza)

Traseu specializare I

 • Algoritmi de optimizare in retele (discipline de cunoastere avansata)
 • Algoritmi probabilistici (discipline de aprofundare)
 • Curs optional I (Programare in Linux, Sisteme multiagent, Sisteme de operare distribuite) (discipline de sinteza)
 • Curs optional II (Metode evolutive de cautare si optimizare, Programare jocurilor 3D, Administrarea retelelor de calculatoare) (discipline de aprofundare)

Traseu specializare II

 • Curs optional I (Prelucrarea digitala a imaginilor, Modelarea agila a softului, Sabloane de proiectare IT, Tehnolgii Oracle) (discipline de cunoastere avansata)
 • Curs optional II (Programarea orientata pe aspecte, Programarea orientata pe componente, Administrarea sistemelor si retelelor de calculatoare) (discipline de aprofundare)
 • Curs optional III (Programare in Linux, Introducere in data mining, Proiectarea interfetelor) (discipline de sinteza)
 • Curs optional IV (Managementul riscurilor in industria IT, Sisteme cu arhitectura orientate pe servicii, Administrarea retelelor de calculatoare, Programarea dispozitivelor mobile) (discipline de aprofundare)

Concluzii. Analizand planurile de invatamant ale specializarii Modelare si Tehnologii Informatice, Master, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta (UOC), Facultatea de Matematica si Informatica, si ale specializarii  Tehnologii informatice, Master, din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov (UTB), Facultatea de Matematica si  Informatica, remarcam o serie de deosebiri:

◦   Cursuri studiate la UOC, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale UAIC: Modele de aproximare si simulare, Tehnici de simulare statistica, Tehnici de programare pentru calcule stiintifice, Sisteme Grid, Modelarea si simularea proceselor economice, Modelare stochastic si simulare in fiabilitatea softului, Modelarea si simularea fenomenelor bancare si din asigurari

◦   Cursuri studiate la UTB, care nu se regasesc in planurile de invatamant ale UOC: Aplicatii orientate pe comunicatia mobila, Programare functionala, Programarea orientata pe aspecte, Programarea orientata pe componente, Introducere in data mining,  Managementul riscurilor in industria IT, Sisteme cu arhitectura orientate pe servicii,  Programarea dispozitivelor mobile