Introducere

Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Ovidius din Constanta este singura institutie de învătământ superior din Dobrogea care produce specialisti in domeniile matematica si informatica.

Istoria învăţământului superior din Constanţa consemnează existenţa unei Facultăţi de Matematică începând cu anul 1961 în cadrul Institutului Pedagogic Constanţa. Numele facultăţii a fost schimbat în 1973 în Facultatea de Matematică-Fizică şi a funcţionat cu acest nume până în 1982. După fondarea prin Hotărârea de Guvern 7751 din 1990 a Universităţii “Ovidius”, apar specializările Matematică-Fizică, Matematică-Informatică şi Tehnologie Informatică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Între 1992 – 1995, aceste profile au facut parte din Facultatea de Matematică şi Ştiinţe Economice. Începând din 1995, în cadrul Universitătii “Ovidius” funcţionează Facultatea de Matematică şi Informatică. Specializărilor iniţiale li s-au adăugat cele de Matematică, Matematică-Informatică în Engleză şi Informatică. Programele masterale, doctorale şi de studii aprofundate completează oferta educaţională a facultăţii încă din anul 1995. În anul universitar 2013-2014, Facultatea de Matematică şi Informatică are înmatriculaţi aproape 650 de studenţi.

Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Ovidius din Constanta îsi asumă misiunea de a genera si de a transfera cunoastere către societate prin:

  • formare initială si continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al insertiei profesionale a individului si a satisfacerii nevoii de competentă a mediului socio-economic;
  • cercetare stiintifică, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic, prin creatie individuală si colectivă, în domeniul stiintelor, artelor, precum si valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora.

Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Ovidius din Constanta este o institutie de învătământ superior artistic care promovează misiunea proprie didactică, de cercetare stiintifică si creatie artistică prin asumarea următoarelor obiective:

  • formarea si perfectionarea de profesionisti cu înaltă calificare în domeniile matematica si informatica si domenii conexe;
  • promovarea spiritului si gândirii critice;
  • îmbunătătirea ofertei curriculare si a mecanismelor de asigurare a calitătii;
  • afirmarea si dezvoltarea identitătii scolii de matematica;
  • dezvoltarea constiintei si comportamentului de promovare;

Pentru realizarea acestui studiu am solicitat angajatorilor (recrutorilor) de la agenti economici cu precadere din domeniul IT care isi desfasoara activitatea sau au filiale de lucru in judetul Constanta si care au deja angajati absolventi ai Facultatii de Matematica si Informatica a Universitatii Ovidius din Constanta (specializarile Informatica si Matematica-Informatica de la licenta si specializarile Modelare si Tehnologii Informatice, Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite si Modelare Matematică în Finanţe şi Analiză Economică de la programul de master) sa formuleze doleante (cerinte) referitoare la competentele pe care doresc sa le aiba viitorii lor angajati.