Analiza programelor de studiu

3.1. Analiza programului de studiu Informatica

3.1.1. Algebra liniara

Cursul de Algebra liniara este un curs destinat studentilor anului I si are drept obiectiv fundamental studiul structurilor fundamentale ale algebrei liniare si aplicatii ale acestora. Cursul este bogat ilustrat cu exemple si aplicatii care urmaresc fixarea cunostintelor de baza. Invatarea de catre studenti a cunostintelor de baza de algebra liniara constituie principalele obiective.  Stimularea gandirii matematice si a capacitatii de analiza/sinteza a studentilor. Crearea unui suport de cunostinte pentru a le putea aplica in studiul celor mai dificile probleme din specialitatea aleasa.

Dezvoltarea unei gândiri stiintifice pozitive, crearea abilitatilor de rezolvare rapida si corecta a unor probleme specifice, formarea capacitatii studentilor de a efectua observatii stiintifice, transpunerea operatiilor practice în modele matematice. În principal acest curs este esenţial pentru toate ocupaţiile, anume specific:

 • Profesor în învatamântul gimnazial – 232201;  Profesorul este cadrul didactic care se adreseazã elevilor cu vârsta între 10 şi 18 ani, ceea ce ar corespunde urmãtoarelor cicluri: dezvoltare, observare şi orientare, aprofundare, specializare.  În  acest context  probleme practice care urmaresc fixarea cunostintelor de bază sunt descrise clar cu ajutorul algebrei.
 • Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101; Modalităţile de comunicare identificate sunt adecvate situaţilo concrete în vederea realizării scopului educaţional.Modalităţile de comunicare alese ţin seama de particularităţile de vârstă ale elevului. Profesorul transmite informaţii cu caracter instructiv-educativ.  Discuţiile sunt iniţiate într-un limbaj adecvat încât să se atingă obiectivele propuse. Esenţial în acest proces de transmitere a cunoştintelor este modalitatea de transmitere. Cursul de algebra liniară permite introducerea cunostiintelor de bază pentru explicarea cât mai clară a obiectivelor.
 • Profesor în învatamântul gimnazial – 233002;  Ocupaţia de profesor în învatamântul gimnazial presupune prezentarea unui material ilustrat cu exemple si aplicatii care urmaresc fixarea cunostintelor de bază pentru programare.
 • Analist – 251201; Proiectantii de software cerceteaza, analizeaza si evalueaza cerintele pentru aplicatiile informatice existente sau noi si pentru sistemele de operare, proiecteaza, dezvolta, testeaza si intretin solutiile software pentru a satisface aceste cerinte. Dezvoltarea unei gândiri stiintifice pozitive, crearea abilitatilor de rezolvare rapida si corecta a unor probleme specifice, formarea capacitatii studentilor de a efectua observatii stiintifice, transpunerea operatiilor practice în modele matematice.

 

3.1.2 Algoritmi și structuri de date I

 

In această unitate de curs formarea unei gândiri algoritmice, crearea unor deprinderi de organizare riguroasă a activităţii de programare şi realizarea unei baze solide de cunoştinţe care să permită rezolvarea problemelor cu ajutorul unui limbaj de programare clasic.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201;  are solide cunoştinţe în domeniul pe care îl predã dar nu numai atât, aici fiind vorba de predarea noțiunilor de bază  și deasemenea stãpâneşte tehnici interactive de predare, face dovada abordãrii unor strategii eficiente de management al clasei.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, cunoaşte şi utilizeazã adecvat tehnologia modernã a informaţiei, evalueazã progresul şcolar al elevilor printr-o paletã variatã de instrumente. Ca sã poatã face aceste lucruri profesorul trebuie sã fie pregãtit potrivit standardelor societãţii contemporane de eficienţã şi eficacitate a sistemului de învãţãmânt

• Analist – 213101;  Specialistii in informatica concep, proiecteaza si dezvolta sisteme informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, au nevoie necesara de un limbaj de baza pentru transmiterea algorimilor.

• Programator – 213102; În principal o componentă importantă este aceea că analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem, formarea și deprinderea unei gândiri algoritmice fiind esențială acestui standard ocupational.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectarea conceptuala/ logica/fizică a sistemului informatic nu poate fi imaginată fără contribuția acestui curs de algoritmi și structuri de date. Elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic are la bază un algoritm bine definit în termenii cursului de algoritmi și structuri de date.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare a substantelor si a materialelor, de manipulare si servire a instalatiilor, utilajelor si aparatelor. Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materialelor cuprins în Algoritmi si structuri de date.

3.1.3 Analiză I

Obiectivul general al disciplinei Analiză 1 este cunoasterea si intelegerea conceptelor si metodelor de baza ale teoriei analizei matematice (notiunile de sistem de numere reale, spatii metrice, convergenta, topologie, continuitate si compacitate). Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea unor variate tipuri de concepte asociate studiului problemelor de analiza matematica. Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini prin realizarea unor proiecte utilizand software matematic specific rezolvarii problemelor de analiza matematica. Constientizarea nevoii de formare continua; utilizarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare, pentru dezvoltarea prin elaborarea si prezentarea unei lucrari pe o tema data.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201;  O componentă importantă este munca profesorului în învatamântul gimnazial, o muncă de eficientã si eficacitate. a sistemului de învãtãmânt. Dacã spunem cã învãtãtorul pune creionul în mâna elevului în sensul cã îi deschide drumul spre învãtãturã, profesorul formeazã deprinderi de muncã intelectualã si ajutã elevul sã se descopere pe sine, sã-si punã în valoare calitãtile si sã îsi corecteze defectele. În predarea noțiunilor de bază disciplina Analiză 1 permite interpretarea unor variate tipuri de concepte asociate studiului problemelor clasice.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101; Esenţial pentru acest standard ocupaţional este familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini prin realizarea unor proiecte utilizand software matematic specific rezolvarii problemelor de analiza matematica.

• Analist – 213101;  În munca de  concepere şi proiectarea   sistemelor informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, analiştii programatori au ca scop intelegerea conceptelor si metodelor de baza ale teoriei analizei matematice.

• Programator – 213102; În principal o componentă importantă este aceea că analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem, formarea și deprinderea unei gândiri bazată pe raţionament algoritmic  fiind esențială acestui standard ocupational.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; În cadrul acestui standard ocupational este necesară completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor notiuni avansate de analiza matematica cu exemplificarea aplicabilitatii acestora.

•           Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode. Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materialelor cuprins în Analiză 1.

3.1.4 Arhitectura sistemelor de calcul

Datoritǎ accesibilitǎţii calculatoarelor, din punct de vedere al utilizatorului şi al instrumentelor pe care acestea le oferǎ, pe de o parte şi dinamicii care existǎ în domeniul informaticii pe de altǎ parte, cursul pregateste studentii sa se descurce in orice context de calcul prin abordarea la nivel conceptual si pregateste studentii sa programeze la nivelul masinii pentru aplicatii de proces.

Asimilarea de cunoştinţe fundamentale, la nivel conceptual, privind arhitectura sistemelor de calcul. Cunoasterea modelelor arhitecturale fundamentale de sisteme de calcul. Programarea la nivelul masinii in limbaj de asamblare. Cunoasterea arhitecturilor fundamentale de sisteme de calcul. Identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora. Implementarea si documentarea de unitati de program în limbaj de asamblare şi folosirea eficientă a mediilor de programare.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesorul în învatamântul gimnazial cunoaşte şi utilizeazã adecvat tehnologia modernã a informaţiei, care urmareşte fixarea cunostintelor de bază care cuprind cunoaşterea arhitecturilor fundamentale de sisteme de calcul şi identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101; Profesorul trebuie sã aibã solide cunoştinţe de specialitate dar, în acelaşi timp, sã cunoascã şi sã poatã formula elevi deprinderi specifice obiectului pe care îl predã; profesorul este cel care creeazã şi menţine o atmosferã de lucru prin utilizarea acelor metode de predare care întreţin o mai bună accesibilitate a calculatoarelor, a componentelor hardware , din punct de vedere al utilizatorului şi al instrumentelor pe care acestea le oferǎ.

• Analist – 213101;  O componentă importantă a muncii de analist o reprezintă  proiectarea conceptuala/ logica a sistemului informatic, si anume identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora care se află în strânsă legătură cu acest curs introductiv în domeniul arhicteturilor de calcul.

• Programator – 213102; Implementarea si documentarea de unitati de program în limbaj de asamblare şi folosirea eficientă a mediilor de programare.  Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul  comunică eficient cu alţi programatori, cu inginerul de sistem şi administratorul de reţea; are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe. Printre aceste performanţe esenţiale sunt cunoaşterea modelelor arhitecturale fundamentale de sisteme de calcul şi programarea la nivelul masinii in limbaj de asamblare. Nu se poate imagina munca unui programator fără a avea cunoştinţe minime de sistem de operare şi de arhictetura unui calculator.

• Proiectant sisteme informatice – 213103;  Proiectarea unui sistem informatic reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, interfeţelor şi datelor unui sistem, cu respectarea strictă a cerinţelor sistemului. Proiectul rezultat va conţine descrieri ale funcţionalităţii noului sistem informatic şi va indica cele mai potrivite metode de implementare. Sistemul informatic proiectat va respecta cerinţele, specificaţiile, constrângerile evidenţiate în faza de analiză şi va opera optimizări şi îmbunătăţiri. O componentă importantă a muncii de proiectant de sisteme informatice o reprezintă  identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora ilustrată pe larg în acest curs de arhicteturi de calcul.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala,  sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare.  Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materialelor cuprins în arhictetura sistemelor de calcul.

 

3.1.5 Programare procedurală

 

Familiarizarea studentului cu principiile programarii procedurale. Studentul va fi familiarizat cu elemente fundamentale ale programarii procedurale cum ar fi variabila, tip de data, proceduri si functii, transferul parametrilor, precum si cu elemente minimale de ingineria software-ului. Pregatirea studenţilor pentru a profesa in domeniul programarii in general dar si pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Esenţial în procesul de învatamânt este modul de prezentare a cunostintelor de bază în profesorul este cel care creeazã şi menţine o atmosferã de lucru prin utilizarea acelor metode de predare care întreţin şi susţin interesul elevilor pentru studiu. Primele noţiuni de programare sunt introduse folosind materia Programare procedurală.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Complexitatea activitãţii unui cadru didactic impune ca evaluarea sã urmãreascã interdependenţa unitãţilor de competenţã mai mult decât întrunirea punctualã a fiecãrei unitãţi de competenţã. Fiecare element reliefeazã o anumitã parte a activitãţii didactice dar în acelaşi timp depinde în realizarea sa de alte elemente.

• Analist – 213101;  Pentru proiectarea unui sistem informatic se parcurg etape ce au in vedere modelare globală a sistemului, proiectare conceptuală/ logică a datelor şi prelucrărilor, proiectare fizică a datelor şi prelucrărilor, elaborarea specificaţiilor de definire şi a celor de realizare a sistemului informatic, în vederea implementării acestuia prin etapele ulterioare din ciclul de viaţă al sistemului informatic, respectiv programare, implementare, testare, întreţinere şi dezvoltare.

• Programator – 213102; Programatorul ajutor participă la elaborarea algoritmului programului, dacă este solicitat de către programator; el elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbajul de programare specificat de către programator sau inginerul de sistem, testează module de program/ programe/ aplicaţii cu date de test sau cu date reale, implementează, sub coordonarea programatorului sau inginerului de sistem, programele / aplicaţiile la locul în care vor rula la beneficiar.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectantul de sistem informatic dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de cerinţe, urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. Specificaţiile de realizare elaborate (proiectul) trebuie să fie: explicite,  complete – în scop şi în detalii, neambigui – o singură interpretare posibilă, consistente – fără conflicte interne,  redundanţă minimă, care să permită modificări. În toate aceste etape proiectantul de sisteme informatice trebuie să folosească cunoştintele dobândite la programare.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala,  sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul. Esenţial pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materialelor cuprins în programare procedurală.

3.1.6 Algebra (Structuri fundamentale)

 

Principala direcţie a disciplinei Algebră (Structuri fundamentale) o reprezinta însuşirea cunoştintelor de baza din teoria grafurilor cu aplicatii in economie si transporturi. Completarea cunoştinţelor de bază specifice teoriei grafurilor, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în practica: economie, transporturi, etc.P regatirea studentilor pentru a o profesie in domeniul informaticii sau pentru a face fata cerintelor pietei, exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in matematica sau informatica. Folosirea cunostintelor de baza din teoria grafurilor si aplicarea algoritmilor economie, transporturi, etc. Construirea unui model matematic, pornind de la un proces real cu aplicarea algoritmului adecvat.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Dacã spunem cã învãţãtorul pune creionul în mâna elevului în sensul cã îi deschide drumul spre învãţãturã, profesorul formeazã deprinderi de muncã intelectualã şi ajutã elevul sã se descopere pe sine, sã-şi punã în valoare calitãţile şi sã îşi corecteze defectele. Profesorul trebuie sã aibã solide cunoştinţe de specialitate dar, în acelaşi timp, sã cunoascã exemple din alte ramuri de activitate strâns legate cu exemplele din viaţa reală, cum ar fi problemele tratate la această disciplina. Profesorul trebuie sã poatã forma la elevi deprinderi specifice obiectului pe care îl predã; el fiind cel care creeazã şi menţine o atmosferã de lucru prin utilizarea acelor metode de predare care întreţin şi susţin interesul elevilor pentru studiu.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Complexitatea activitãţii unui cadru didactic impune ca evaluarea sã urmãreascã interdependenţa unitãţilor de competenţã mai mult decât întrunirea punctualã a fiecãrei unitãţi de competenţã. Fiecare element reliefeazã o anumitã parte a activitãţii didactice dar în acelaşi timp depinde în realizarea sa de alte elemente. Activitatea didacticã este privitã de evaluator în complexitatea sa şi aprecierea valorii exemplelor prezentate la orice curs de programare sau tehnologia informaţiei sã urmãreascã rezultatul global. Exemplele alese în cadrul unui asemenea curs algebra cu direcţia de structuri fundamentale ce sunt relevante pentru explicarea clară a materialului ales.

• Analist – 213101; Capacitatea de sintetizare şi redare (oral şi în scris) a evenimentelor privind rularea programelor, funcţionarea calculatorului şi/ sau a reţelei, capacitatea de comunicare corectă, concisă şi eficientă cu diferiţi interlocutori,  capacitatea de a asculta cu atenţie şi răbdare partenerii de dialog şi de a preîntâmpina eventuale divergenţe; demonstrarea unor atitudini precum atenţie, fermitate în luarea deciziilor, urmărirea modului de îndeplinire a deciziilor de către programatorii ajutor;

• Programator – 213102; Pentru un progamator care integrează modulele de program / programele / aplicaţiile în sistemul informatic,  implementează programele / aplicaţiile la locul în care vor rula la beneficiar,  monitorizează folosirea corectă a programelor / aplicaţiilor de către beneficiari / utilizatori utilizarea noţiunilor de bază din algebra este esenţială.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectarea conceptuală/ logică a unui sistem informatic are in vedere:  modelarea logică a datelor – în general E-R (entitate-relatie) obtinându-se diagrame de date, structura logică a datelor (viitoarea baza de date, colecţii de date), modelarea logică a prelucrărilor de date – obtinându-se diagrame de prelucrări informaţionale,cerinţe şi restricţii informaţionale care toate au la bază o bună cunoaştere a elementelor de bază din algebră.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare a substantelor si a materialelor, de manipulare si servire a instalatiilor, utilajelor si aparatelor. Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul Algebra (Structuri fundamentale).

3. 1.7 Algoritmi şi structuri de date II

Formarea unei gândiri algoritmice, crearea unor deprinderi de organizare riguroasă a activităţii de programare şi realizarea unei baze solide de cunoştinţe care să permită rezolvarea problemelor cu ajutorul unui limbaj de programare. Pregatirea pentru insertia directa si imediata pe piata muncii; eventaula pregatire pentru abordarea unui program de masterat in matematica sau informatica.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesorul are solide cunoştinţe în domeniul pe care îl predã dar nu numai atât, aici fiind vorba de predarea noțiunilor de bază  și deasemenea stãpâneşte tehnici interactive de predare, face dovada abordãrii unor strategii eficiente de management al clasei. În cazul unui opţional de tip informatică la gimnaziu profesorul trebuie să aibe cunoştintele minimale pentru prezentarea algoritmilor descrişi în detaliu în această materie.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, cunoaşte şi utilizeazã adecvat tehnologia modernã a informaţiei, tehnicile moderne de prezentare a conceptelor despre programare şi algoritmi. Profesorul evalueazã progresul şcolar al elevilor printr-o paletã variatã de instrumente legate de aplicarea algoritmilor studiaţi la acest curs în problemele din viaţa reală.

• Analist – 213101; Specialistii in informatica concep, proiecteaza si dezvolta sisteme informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, au nevoie necesara de un limbaj de baza pentru transmiterea algorimilor. Acest curs este esenţial şi în strânsă legătură cu modalitatea de prezentare a rezultatelor unui analist. Elaborarea specificaţiilor de definire şi a celor de realizare a sistemului informatic, în vederea implementării acestuia prin etapele ulterioare din ciclul de viaţă al sistemului informatic, respectiv programare, implementare, testare, întreţinere şi dezvoltare sunt în strânsă legătură cu conceptele din acest curs. Elaboreazã algoritmul programului;

• Programator – 213102; În procesul de programare printre principalele funcţii îndeplinite de către programator sunt elaborarea programului sau a  componentei aplicaţiei software care presupune înţelegerea modului de prezentare a algoritmilor şi a complexităţii lor.

• Proiectant sisteme informatice – 213103;  Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu conducerea proiectului şi a organizaţiei în care se implementează proiectul.În această comunicare cu specialiştii modul de prezentare a rezultatelor şi legătura lor cu proiectul se află în strânsă legătură cu modul de prezentare al algoritmilor.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativă au la dispoziţie diverse instrumente pentru a exemplifica şi implementa diverse exemple clasice din algoritmi si structuri de date studiate la această materie.

 

3.1.8 Analiză II

 

Cunostinte de teoria spatiilor metrice, elemente de geometrie analitica necesare in calculul integralelor multiple. Studentul trebuie sa capete obisnuinta de a modela problemele si de a le oferi solutia in forma analitica de aceea cursul va fi orientat catre aplicatii. Trecerea de la calculul diferential si integral de pe multimea numerelor reale la calculul diferential si integral in mai multe dimensiuni , cu prezentarea completă şi riguroasă a partii teoretice şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice la rezolvarea de exercitii.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; O componentă importantă este munca profesorului în învatamântul gimnazial, o muncă de eficientã si eficacitate. a sistemului de învãtãmânt. În predarea noțiunilor de bază disciplina Analiză II permite interpretarea unor variate tipuri de concepte asociate studiului problemelor clasice. Standardul ocupaţional este în strânsă legătură cu această disciplină deoarece permite identificarea modelelor si metodelor adecvate pentru rezolvarea unor probleme reale.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101; Esenţial pentru acest standard ocupaţional este familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini prin realizarea unor proiecte utilizand software matematic specific rezolvarii problemelor de analiza matematica.

• Analist – 213101; În munca de  concepere şi proiectarea   sistemelor informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, analiştii programatori au printre multe alte scopuri intelegerea conceptelor si metodelor de baza ale teoriei analizei matematice.

• Programator – 213102; În munca de  concepere şi proiectarea   sistemelor informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, analiştii programatori au ca scop intelegerea conceptelor si metodelor de baza ale teoriei analizei matematice.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; În principal o componentă importantă este aceea că analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem, formarea și deprinderea unei gândiri bazată pe raţionament algoritmic  fiind esențială acestui standard ocupational mai ales în cazul proiectării conceptuală şi logice a sistemului informatic

 

3.1.9 Geometrie analitică şi diferenţială

 

Studentul va fi familiarizat cu notiunile de baza din geometria analitica plana si in spatiu, precum si cu notiunile fundamentale din geometria curbelor si suprafetelor si mai ales ale aplicabilitatii acestora in domeniul informaticii. Stimularea gandirii matematice si a capacitatii de analiza/sinteza a studentilor si crearea unui suport de cunostinte pentru a le putea aplica in studiul celor mai dificile probleme din specialitatea aleasa.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Dezvoltarea unei gândiri ştiinţifice pozitive, crearea abilităţilor de rezolvare rapidă şi corectă a unor probleme specifice, formarea capacităţii studenţilor de a efectua observaţii ştiinţifice, transpunerea operaţiilor practice în modele matematice.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Studentul va fi familiarizat cu notiunile de baza din geometria analitica plana si in spatiu, precum si cu notiunile fundamentale din geometria curbelor si suprafetelor si mai ales ale aplicabilitatii acestora in domeniul informaticii.

• Analist – 213101; În standardul ocupaţional pentru analist se precizează faptul că analizeazã problema, identificã fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem. Această analiză este strâns legată de multe ori de topologia sistemului de calcul şi de anumite restricţii care fac apel la cunoştintele dobândite în cadrul materiilor de tip geometrie analitică şi diferentială.

• Programator – 213102; Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul ajutor comunică eficient cu programatorii, inginerul de sistem şi administratorul de reţea, şi are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe. Printre aceste performaţe se numără înţelegerea problematicilor în sistemul informatic, topologia sistemului şi restricţiile impuse pentru dezvoltarea sistemelor informatice. Această înţelegere a problematicilor este strâns legată de cunoştintele dobândite în cadrul materiei tip geometrie analitică şi diferentială.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectantul de sistem informatic:  dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de  cerinţe şi urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. Specificaţiile de realizare elaborate (proiectul) trebuie să fie explicite ,  complete – în scop şi în detalii , cu o singură interpretare posibilă,  consistente,  redundanţă minimă, care să permită modificări. O asemenea configuraţie optimă nu poate fi atinsă decât printr-un studiu clar de caz .

 

3.1.10 Logică computaţională

 

Initiere in conceptele generale de logica computationala. Intelegerea si utilizarea logicii propozitionale si a logicii predicatelor de ordinul intai in modelarea si gestionarea automata a cunostintelor. Pregatirea studentilor pentru o profesie in domeniul informaticii, care sa le dea posibilitatea sa modeleze corect si consistent bazandu-se pe logica probleme ale lumii reale. Minimizarea formelor normale, aplicarea principiului rezolutiei pentru a demonstra automat teoreme.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; are solide cunoştinţe în domeniul pe care îl predã dar nu numai atât, aici fiind vorba de predarea noțiunilor de bază  care includ logica computaţională și deasemenea stãpâneşte tehnici interactive de predare, face dovada abordãrii unor strategii eficiente de management al clasei.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Cunoaşte şi utilizeazã adecvat tehnologia modernã a informaţiei, evalueazã progresul şcolar al elevilor printr-o paletã variatã de instrumente. Un instrument util de prezentare a informaţiilor îl reprezintă logica computaţională fără de care formalizarea modelelor nu ar fi posibilă.

• Analist – 213101; Specialistii in informatica concep, proiecteaza si dezvolta sisteme informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, au nevoie necesara de un limbaj de bazat pe logica pentru transmiterea algorimilor.

• Programator – 213102; Proiectant sisteme informatice – 213103;  În principal o componentă importantă este aceea că analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem, formarea și deprinderea unei gândiri algoritmice fiind esențială acestui standard ocupational.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala,  sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare.  Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materiei logică computaţională.

 

3.1.11 Algoritmica grafurilor

 

Insusirea conostintelor de baza din teoria grafurilor cu aplicatii in economie si transporturi.Completarea cunoştinţelor de bază specifice teoriei grafurilor, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în practica: economie, transporturi, etc. Pregatirea studentilor pentru a o profesie in domeniul informaticii sau pentru a face fata cerintelor pietei, exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in matematica sau informatica. Folosirea conostintelor de baza din teoria grafurilor si aplicarea algoritmilor economie, transporturi, etc. Construirea unui model matematic, pornind de la un proces real cu aplicarea algoritmului adecvat.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Dezvoltarea unei gândiri ştiinţifice pozitive, crearea abilităţilor de rezolvare rapidă şi corectă a unor probleme specifice, formarea capacităţii studenţilor de a efectua observaţii ştiinţifice, transpunerea operaţiilor practice în modele matematice. Completarea cunoştinţelor de bază este esenţială cu acele cunoştinţe dobândite la  teoria grafurilor, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în practica: economie, transporturi.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Studentul va fi familiarizat cu notiunile de baza din teoria grafurilor si mai ales ale aplicabilitatii acestora in domeniul informaticii.

• Analist – 213101; Noţiunile de teoria grafurilor de multe ori au elemente de bază ce privesc elaborarea specificaţiilor de definire şi a celor de realizare a sistemului informatic, în vederea implementării acestuia prin etapele ulterioare din ciclul de viaţă al sistemului informatic, respectiv programare, implementare, testare, întreţinere şi dezvoltare.

• Programator – 213102; Programatorul colaborează cu membrii echipei de lucru şi cu persoanele din celelalte compartimente pentru integrarea modulelor de program / programelor / componentelor / aplicaţiilor software în sistemul informatic;  întreţine programele / componentele / aplicaţiile software pe baza feedback-ului de utilizare. În această colaborare avem deseori de a face cu prezentarea unui flux de lucru care are la bază teoria grafurilor.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectarea conceptuală/ logică a unui sistem informatic are in vedere:   modelarea logică a datelor ,  în general E-R (entitate-relatie) – obtinându-se diagrame de date , structura logică a datelor (viitoarea baza de date, colecţii de date) , modelarea logică a prelucrărilor de date  obtinându-se diagrame de prelucrări informaţionale.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Pregatirea studentilor pentru a o profesie in domeniul informaticii sau pentru a face fata cerintelor pietei, exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in matematica sau informatica.

3.1.12 Geometrie computaţională

Dobandirea capacitatii de a utiliza teoreme din geometrie in rezolvarea problemelor.  Structuri de date geometrice. Segment tree. DCEL. Algoritmi de baza. Tehnici de programare.  Notiuni de complexitatea algoritmilor. Modele computaţionale.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201;  Dezvoltarea unei gândiri ştiinţifice pozitive, crearea abilităţilor de rezolvare rapidă şi corectă a unor probleme specifice, formarea capacităţii studenţilor de a efectua observaţii ştiinţifice, transpunerea operaţiilor practice în modele matematice.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Studentul va fi familiarizat cu notiunile de baza din geometria analitica plana si in spatiu, precum si cu notiunile fundamentale din geometria computaţională si mai ales ale aplicabilitatii acestora in domeniul informaticii.

• Analist – 213101; În standardul ocupaţional pentru analist se precizează faptul că analizeazã problema, identificã fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem. Această analiză este strâns legată de multe ori de topologia sistemului de calcul şi de anumite restricţii care fac apel la cunoştintele dobândite în cadrul materiilor de tip geometrie computaţională.

• Programator – 213102; Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul ajutor comunică eficient cu programatorii, inginerul de sistem şi administratorul de reţea, şi are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe. Printre aceste performaţe se numără înţelegerea problematicilor în sistemul informatic, topologia sistemului şi restricţiile impuse pentru dezvoltarea sistemelor informatice. Această înţelegere a problematicilor este strâns legată de cunoştintele dobândite în cadrul materiei tip geometrie computaţională.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectantul de sistem informatic:  dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de  cerinţe şi urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. Specificaţiile de realizare elaborate (proiectul) trebuie să fie explicite ,  complete – în scop şi în detalii , cu o singură interpretare posibilă,  consistente,  redundanţă minimă, care să permită modificări. Rigurozitatea aplicării un or asemenea soluţii se regăseşte în bazele materiei geometrie computaţională.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415;Cursul de geometrie computaţională are în vedere pregătirea studentilor pentru a o profesie in domeniul informaticii sau pentru a face fata cerintelor pietei, exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in matematica sau informatica.

 

3.1.13 Limbaje formale şi automate

 

Familiarizarea studentilor cu teoria limbajelor formale şi cu teoria automatelor, cu relaţia dintre ele şi aplicabilitatea acestor cunoştinţe în limbajele de programare. Completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale. Definirea conceptelor şi principiilor de bază ale informaticii, precum şi a teoriilor şi modelelor matematice Interpretarea de modele matematice şi informatice (formale). Identificarea modelelor si metodelor adecvate pentru rezolvarea unor probleme reale. Utilizarea simulării pentru studiul comportamentului modelelor realizate si evaluarea performantelor. Încorporarea de modele formale în aplicaţii specifice din diverse domenii. Modelarea si rezolvarea unor probleme cu grad mediu de complexitate, folosind cunoştinţe de matematică si informatica.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101,  Familiarizarea studentilor cu teoria limbajelor formale şi cu teoria automatelor, cu relaţia dintre ele şi aplicabilitatea acestor cunoştinţe în limbajele de programare. Profesorul cunoaşte şi utilizeazã adecvat tehnologia modernã a informaţiei, evalueazã progresul şcolar al elevilor printr-o paletã variatã de instrumente.

• Analist – 213101; Proiectarea unui sistem informatic reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, interfeţelor şi datelor unui sistem, cu respectarea strictă a cerinţelor sistemului. Proiectul rezultat va conţine descrieri ale funcţionalităţii noului sistem informatic şi va indica cele mai potrivite metode de implementare. Sistemul informatic proiectat va respecta cerinţele, specificaţiile, constrângerile evidenţiate în faza de analiză şi va opera optimizări şi îmbunătăţiri. În toate aceste etape există legături strânse cu teoria limbajelor formale şi automatele finit deterministe.

• Programator – 213102;  Programatorul participă la elaborarea algoritmului programului, dacă este solicitat de către programator; el elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbajul de programare specificat de către programator sau inginerul de sistem, testează module de program/ programe/ aplicaţii cu date de test sau cu date reale, implementează, sub coordonarea programatorului sau inginerului de sistem, programele / aplicaţiile la locul în care vor rula la beneficiar. În toate etapele dar mai ales în cele de documentare există diagrame de flux care conţin elemente de bază din  teoria limbajelor formale şi automatele finit deterministe.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectarea conceptuala/ logica/fizică a sistemului informatic nu poate fi imaginată fără contribuția acestui curs de algoritmi și structuri de date. Elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic are la bază un algoritm bine definit în termenii cursului de limbaje formale şi automate.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala,  sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare.  Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materialelor cuprins în limbaje formale şi automate.

 

3.1.14 Programare orientată spre obiecte

 

Introduce principiile şi mecanismele programării orientate spre obiecte: abstractizare, încapsulare, modularitate şi ierarhizare. Insuşirea cunoştinţelor de bază ale programării orientată spre obiecte şi exemplificarea lor folosind un limbaj de programare orientat obiect. Descrierea adecvată a paradigmei de programare orientată spre obiecte şi a mecanismelor limbajului Java, precum şi identificarea diferenţei dintre aspectele de ordin semantic şi sintactic. Elaborarea codurilor sursă adecvate şi testarea unitară a unor componente în Java. Dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicând detectarea şi rezolvarea problemelor conexe apărute în elaborarea programelor orientate spre obiecte. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesorul de gimnaziu la o materie opţionala de informatică poate introduce principiile de abstractizare, încapsulare, modularitate şi ierarhizare.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Insuşirea cunoştinţelor de bază ale programării orientată spre obiecte şi exemplificarea lor folosind un limbaj de programare orientat obiect în cadrul unei materii opţionale în ultima clasă de liceu. Descrierea adecvată a paradigmei de programare orientată spre obiecte şi a mecanismelor limbajului Java, precum şi identificarea diferenţei dintre aspectele de ordin semantic şi sintactic.

• Analist – 213101; Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere:  structura fizică a datelor – colecţiile de date, structura fizică a prelucrărilor: programe şi module,  înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare – necesare fazei de implementare a sistemului informatic, inclusiv cu aspecte legate de implementarea, testarea şi întreţinerea/ dezvoltarea viitoare a sistemului. Dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente sunt ideile centrale ale acestui curs.

• Programator – 213102; Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:  elaborarea programului / componentei aplicaţiei software,testarea şi implementarea programului / aplicaţiei, asigurarea securităţii programelor / aplicaţiilor, a datelor de test şi a suporturilor / dispozitivelor de stocare, asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute de program / aplicaţie, instruirea şi asistarea beneficiarilor / utilizatorilor programului/ aplicaţiei,asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile,g estionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test. O bună cunoaştere a unui limbaj orientat obiect este esenţială în formarea aptitudinilor pentru cerinţele unui programator.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic,p roiectarea fizică a sistemului informatic, proiectarea testării şi implementării sistemului informatic, proiectarea fazei de întreţinere/ dezvoltare a sistemului informatic, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic. Elaborarea codurilor sursă adecvate şi testarea unitară a unor componente în Java. şi dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicând detectarea şi rezolvarea problemelor conexe apărute în elaborarea programelor orientate spre obiecte.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse.

3.1.15 Sisteme de operare

 

Se oferă studenţilor informaţii fundamentale ale teoriei sistemelor de operare precum şi informaţii necesare pentru formarea lor ca utilizatori şi administratori de sisteme de operare precum şi ca programatori sub diferite sisteme de operare. Componenta teoretică este susţinută cu studii de caz pentru sistemele de operare Windows şi Linux. La laborator studenţii experimentează, pentru Windows şi Linux, operarea, administrarea şi utilizarea apelurilor sistem. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii. Asimilarea de cunoştinţe fundamentale privind arhitectura sistemelor de operare.

Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Dobândirea de cunoştinţe generale prinvind serviciile oferite de sistemele de operare. Utilizarea şi administrarea de sisteme de operare. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.  Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în domeniu.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesorul în învatamântul gimnazial cunoaşte şi utilizeazã adecvat tehnologia modernã a informaţiei, care urmareşte fixarea cunostintelor de bază care cuprind cunoaşterea arhitecturilor fundamentale de sisteme de calcul şi a sistemelor de operare cere  identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101; Profesorul trebuie sã aibã solide cunoştinţe de specialitate dar, în acelaşi timp, sã cunoascã şi sã poatã formula elevi deprinderi specifice obiectului pe care îl predã; profesorul este cel care creeazã şi menţine o atmosferã de lucru prin utilizarea acelor metode de predare care întreţin o mai bună accesibilitate a calculatoarelor, a componentelor hardware , a sistemelor de operare din punct de vedere al utilizatorului şi al instrumentelor pe care acestea le oferǎ.

• Analist – 213101;  O componentă importantă a muncii de analist o reprezintă  proiectarea conceptuala/ logica a sistemului informatic, si anume identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora care se află în strânsă legătură cu acest curs introductiv în sistemele de operare.

• Programator – 213102; Implementarea si documentarea de unitati de program în limbaj de asamblare şi folosirea eficientă a mediilor de programare.  Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul  comunică eficient cu alţi programatori, cu inginerul de sistem şi administratorul de reţea; are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe. Printre aceste performanţe esenţiale sunt cunoaşterea modelelor arhitecturale fundamentale de sisteme de operare şi programarea la nivelul masinii in limbaj de asamblare. Nu se poate imagina munca unui programator fără a avea cunoştinţe minime de sistem de operare şi de arhictetura unui calculator.

• Proiectant sisteme informatice – 213103;  Proiectarea unui sistem informatic reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, interfeţelor şi datelor unui sistem, cu respectarea strictă a cerinţelor sistemului. Proiectul rezultat va conţine descrieri ale funcţionalităţii noului sistem informatic şi va indica cele mai potrivite metode de implementare. Sistemul informatic proiectat va respecta cerinţele, specificaţiile, constrângerile evidenţiate în faza de analiză şi va opera optimizări şi îmbunătăţiri. O componentă importantă a muncii de proiectant de sisteme informatice o reprezintă  identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora ilustrată pe larg în acest curs de sisteme de operare.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala,  sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare.  Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materialelor cuprins în sistemele de operare.

 

 

3.1.16 Analiză numerică

 

Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Prezentarea unor fundamente ale modelarii matematice. Initierea in cunoasterea mediului de programare MatLab si de analiza computerizata a unor modele matematice. Intelegerea, implementarea si analiza complexitatii algoritmilor, verificarea rezultatelor simularii pe calculator si optimizarea algoritmilor. Familiarizarea cu noţiunea de aproximare. Utilizarea modelelor si instrumentelor informatice si matematice pentru rezolvarea problemelor specifice. Realizarea componentelor informatice pentru o aplicatie dedicata de complexitate medie. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale. Dezvoltarea si intretinerea aplicatiilor informatice folosind mediul de programare MatLab.  Familiarizarea cu noţiunea de aproximare. Utilizarea modelelor si instrumentelor informatice si matematice pentru rezolvarea problemelor specifice.

Realizarea componentelor informatice pentru o aplicatie dedicata de complexitate medie.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201;  O componentă importantă este munca profesorului în învatamântul gimnazial, o muncă de eficientã si eficacitate. a sistemului de învãtãmânt. Dacã spunem cã învãtãtorul pune creionul în mâna elevului în sensul cã îi deschide drumul spre învãtãturã, profesorul formeazã deprinderi de muncã intelectualã si ajutã elevul sã se descopere pe sine, sã-si punã în valoare calitãtile si sã îsi corecteze defectele. În predarea noțiunilor de bază disciplina Analiză numerică permite interpretarea unor variate tipuri de concepte asociate studiului problemelor clasice.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101; Esenţial pentru acest standard ocupaţional este familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini prin realizarea unor proiecte utilizand software matematic specific rezolvarii problemelor de analiza numerică. Esenţial în acest curs este întelegerea, implementarea si analiza complexitatii algoritmilor, verificarea rezultatelor simularii pe calculator si optimizarea algoritmilor.

• Analist – 213101;  În munca de  concepere şi proiectarea   sistemelor informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, analiştii programatori au nevoie de intelegerea conceptelor si metodelor de baza ale teoriei analizei numerice care stau la baza multor produse software ce se execută pe calculator..

• Programator – 213102; În principal o componentă importantă este aceea că analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem, formarea și deprinderea unei gândiri bazată pe raţionament algoritmic  fiind esențială acestui standard ocupational. Cursul de Analiză numerică contribuie prin prezentarea unor fundamente ale modelarii informatice.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; În cadrul acestui standard ocupational este necesară completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor notiuni avansate de analiza matematica cu exemplificarea aplicabilitatii acestora. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale în scopul proiectării sistemului informatic este o directie centrală în acest curs.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode. Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materialelor cuprins în Analiză Numerică.

3.1.17 Baze de date

 

Insusirea cunostintelor de baza legate de modelarea, proiectarea si interogarea bazelor de date. Elaborarea modelelor pentru baze de date, proiectarea schemei bazei de date plecand de la modelul bazei de date, cunoasterea modelului relational pentru baze de date, cunoasterea algebrei relationale si a calcului relational. Cunoasterea limbajelor de cereri QBE si SQL. Modelare conceptuala, proiectarea bazelor de date, cunoasterea principalelor limbaje de cereri pentru interogarea si actualizarea bazelor de date. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in elaborarea modelelor pentru baze de date. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul proiectarii, administrarii si interogarii bazelor de date.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; bază de date (BD) este o colecţie de date organizată într-o anumită structură, utilizată pentru a stoca şi regăsi volume mari de date. În prezent, bazele de date pot fi interpretate ca mulţimi structurate de obiecte de diferite tipuri: date, programe, utilizatori, forme, rapoarte. Orice curs introductiv pe calculator trebuie sa inceapă cu însusirea conostintelor de baza legate de modelarea, proiectarea si interogarea bazelor de date.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Procesul de lucru în cazul unui viitor administrator de bază de date este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară iar una din componentele principale o reprezintă modelarea conceptuală, proiectarea bazelor de date, cunoasterea principalelor limbaje de cereri pentru interogarea si actualizarea bazelor de date. Este în sarcina profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri să aducă cunoştinţe elaborarea modelelor pentru baze de date, proiectarea schemei bazei de date plecand de la modelul bazei de date, cunoasterea modelului relational pentru baze de date, cunoasterea algebrei relationale si a calcului relational. Cunoasterea limbajelor de cereri QBE si SQL fiind esenţială

• Analist – 213101; Una din principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic care nu poate fi imaginată fără a avea o bază de date,  modelul bazei de date, cunoasterea modelului relational pentru baze de date, cunoasterea algebrei relationale si a calcului relational.

• Programator – 213102; Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul proiectarii, administrarii si interogarii bazelor de date.

• Proiectant sisteme informatice – 213103;  Principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic, proiectarea fizică a sistemului informatic, proiectarea testării şi implementării sistemului informatic, proiectarea fazei de întreţinere/ dezvoltare a sistemului informatic, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic.  Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere:  structura fizică a datelor – colecţiile de date, structura fizică a prelucrărilor: programe şi module,  înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare – necesare fazei de implementare a sistemului informatic, inclusiv cu aspecte legate de implementarea, testarea şi întreţinerea/ dezvoltarea viitoare a sistemului. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul proiectarii, administrarii si interogarii bazelor de date.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; .Din punct de vedere al unei elaborari a bazelor de date este de dorit executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in elaborarea modelelor pentru baze de date.

 

3.1.18 Calculabilitate şi complexitate

 

Familiarizarea studentilor cu domeniul caluclabilitatii si complexitatii calculului şi aplicabilitatea acestor cunoştinţe în teoria algoritmilor. Completarea cunoştinţelor de bază si  insusirea unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora precum si studiul eficientei algoritmilor. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale. Definirea conceptelor şi principiilor de bază ale informaticii, precum şi a teoriilor şi modelelor matematice Interpretarea de modele matematice şi informatice (formale).

Identificarea modelelor si metodelor adecvate pentru rezolvarea unor probleme reale. Utilizarea simulării pentru studiul comportamentului modelelor realizate si evaluarea performantelor. Încorporarea de modele formale în aplicaţii specifice din diverse domenii. Modelarea si rezolvarea unor probleme cu grad mediu de complexitate, folosind cunoştinţe de matematică si informatica.    Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională     Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101,Familiarizarea studentilor cu teoria calculabilităţii şi a complexităţii, cu relaţia dintre ele şi aplicabilitatea acestor cunoştinţe în limbajele de programare. Profesorul cunoaşte şi utilizeazã adecvat tehnologia modernã a informaţiei, evalueazã progresul şcolar al elevilor printr-o paletã variatã de instrumente.  Definirea conceptelor şi principiilor de bază ale informaticii reprezintă un rol central, precum şi a teoriilor şi modelelor matematice.

• Analist – 213101;  Proiectarea unui sistem informatic reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, interfeţelor şi datelor unui sistem, cu respectarea strictă a cerinţelor sistemului. Identificarea modelelor si metodelor adecvate pentru rezolvarea unor probleme reale. Utilizarea simulării pentru studiul comportamentului modelelor realizate si evaluarea performantelor. Încorporarea de modele formale în aplicaţii specifice din diversele domenii în care analistul de sistem aplică modelele.

• Programator – 213102; Programatorul participă la elaborarea algoritmului programului, dacă este solicitat de către programator; el elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbajul de programare specificat de către programator sau inginerul de sistem, testează module de program/ programe/ aplicaţii cu date de test sau cu date reale, implementează, sub coordonarea programatorului sau inginerului de sistem, programele / aplicaţiile la locul în care vor rula la beneficiar. În toate etapele dar mai ales în cele de modelare a sistemului informatic cunoştintele legate de complexitatea algoritmilor folosiţi sunt cruciale pentru performaţa sistemului informatic. Înţelegerea detaliilor de implementare a sistemelor informatice de către programator  este esenţială şi are la bază cunoaşterea            solidă a termenului de calculabilitate şi măsuri de complexitate.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectarea conceptuala/ logica/fizică a sistemului informatic nu poate fi imaginată fără contribuția acestui curs de algoritmi și structuri de date. Elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic are la bază un algoritm bine definit în termenii cursului de limbaje formale şi automate.

•Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Interpretarea de modele matematice şi informatice (formale).  Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională

 

3.1.19 Ecuaţii diferenţiale şi derivate parţiale

 

Studierea notiunilor fundamentale de ecuatii diferentiale si intoducerea in teoria ecuatiilor cu derivate partiale (probleme asociate ecuatiilor cu derivate partiale de ordinul I). Stimularea gandirii matematice si a capacitatii de analiza/sinteza a studentilor. Crearea unui suport de cunostinte pentru a le putea aplica in studiul  celor mai dificile  probleme din specialitatea aleasa. Dezvoltarea unei gândiri ştiinţifice pozitive, crearea abilităţilor de rezolvare rapidă şi corectă a unor probleme specifice, formarea capacităţii studenţilor de a efectua observaţii ştiinţifice, transpunerea operaţiilor practice în modele matematice.

Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a noţiunilor, teoriilor şi metodelor matematice  şi a limbajului specific domeniului Descrierea de concepte, teorii si modele folosite in domeniul de aplicare. Identificarea si explicarea modelelor informatice de baza adecvate domeniului de aplicare.

Utilizarea modelelor si instrumentelor informatice si matematice pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului de aplicare. Analiza datelor si a modelelor. Elaborarea componentelor informatice ale unor proiecte interdisiciplinare. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă,  manifestarea unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, precum şi valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.

 

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101;  O componentă importantă este munca profesorului în învatamântul gimnazial, o muncă de eficientã si eficacitate a sistemului de învãtãmânt. În predarea noțiunilor de bază disciplina ecuaţii diferenţiale permite interpretarea unor variate tipuri de concepte asociate studiului problemelor clasice. Stimularea gandirii matematice si a capacitatii de analiza/sinteza a studentilor. Crearea unui suport de cunostinte pentru a le putea aplica in studiul  celor mai dificile  probleme din specialitatea aleasa.

• Analist – 213101;  În cadrul muncii de proiectare conceptuală şi logice a sistemului informatic deseori apar modele matematice ce corespund  ecuaţiilor diferenţiale iar utilizarea modelelor si instrumentelor informatice si matematice pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului de aplicare este o problema centrală a acestui standard ocupaţional. Analiza datelor si a modelelor este esenţială pentru pregătirea oricărui analist.

• Programator – 213102; În principal o componentă importantă este aceea că analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem, formarea și deprinderea unei gândiri bazată pe raţionament algoritmic  fiind esențială acestui standard ocupational.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; În cadrul acestui standard ocupational este necesară completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor notiuni avansate de ecuaţiilor diferenţiale   cu exemplificarea aplicabilitatii acestora în diversele modele matematice.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode. Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materialelor cuprins în cursul de ecuaţii diferenţiale.

 

3.1.20 Probabilităţi şi statistică matematică

 

Insusirea conostintelor de baza legate probabilitati si statistica. Identificarea metodelor probabiliste si statistico-matematice utilizate in rezolvarea unor probleme legate de modelarea fenomenelor aleatoare. Cunoasterea fundamentelor matematice ale Teoriei Probabilităţilor si Statisticii Matematice si utilizarea lor la  cercetarea fenomenelor aleatoare ce tin,in particular, de domeniul IT. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in cercetarea fenomenelor aleatoare din diverse domenii de activitate umana, inclusiv IT. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul rezolvarii unor probleme ce implica analiza si predictia fenomenelor aleatoare.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesorul în învatamântul gimnazial cunoaşte şi utilizeazã adecvat tehnologia modernã a informaţiei, care urmareşte fixarea cunostintelor de bază care cuprind cunoaşterea fundamentelor matematicii şi în particular a fenomenelor aleatoare şi a caracteristicilor acestora.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Profesorul trebuie sã aibã solide cunoştinţe de specialitate dar, în acelaşi timp, sã cunoascã şi sã poatã formula elevi deprinderi specifice obiectului pe care îl predã; profesorul este cel care creeazã şi menţine o atmosferã de lucru prin utilizarea acelor metode de predare care întreţin o mai bună accesibilitate a modelelor statistice, a fenomenelor aleatoare.

• Analist – 213101; Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere – structura fizică a datelor – colecţiile de date, înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente. Colecţiile de date pot avea caracter empiric şi aleator în fazele de testare a produsui iar identificarea metodelor probabiliste si statistico-matematice utilizate in rezolvarea unor probleme legate de modelarea datelor şi a colecţiilor de date aleatoare reprezintă un rol central în această disciplină.

• Programator – 213102; Una din funcţiile principale ale unui programator este testarea şi implementarea programului / aplicaţiei. De multe ori cazurile de test sunt realizate cu ajutorul datelor de tip aleator pentru a testa performanţele aplicaţiei şi aplicabilitatea produsului în diverse situaţii impuse de restricţiile sistemului informatic.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectantul de sistem informatic  dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de cerinţe şi urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. El trebuie să aibe cunoştinte despre restricţiile impuse în sistemul informatic, dar şi cunoasterea fundamentelor matematice ale Teoriei Probabilităţilor si Statisticii Matematice si utilizarea lor la  cercetarea fenomenelor aleatoare ce tin,in particular, de domeniul proiectării sistemelor informatice.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in cercetarea fenomenelor aleatoare din diverse domenii de activitate umana, inclusiv IT. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul rezolvarii unor probleme ce implica analiza si predictia fenomenelor aleatoare.

 

3.1.21 Tehnologii WEB

 

Se oferă studenţilor fundamentele teoretice, principalele tehnologii şi arhitecturi web. Activitatea experimentală necesara realizării de site-uri Web complexe. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii. Asimilarea de cunoştinţe fundamentale privind Internetul. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Cunoasterea si utilizarea tehnologiilor Internet. Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice. Dezvoltarea de site-uri web si de aplicatiilor Internet. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în domeniu.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în domeniu.

• Analist – 213101; Pentru proiectarea unui sistem informatic se parcurg etape ce au in vedere modelare globală a sistemului, proiectare conceptuală/ logică a datelor şi prelucrărilor, proiectare fizică a datelor şi prelucrărilor, elaborarea specificaţiilor de definire şi a celor de realizare a sistemului informatic, în vederea implementării acestuia prin etapele ulterioare din ciclul de viaţă al sistemului informatic, respectiv programare, implementare, testare, întreţinere şi dezvoltare. Toate aceste etape in analiza unui sistem informatic pot fi utilizate  instrumente informatice in context interdisciplinar şi anume cunoaşterea si utilizarea tehnologiilor Internet.

• Programator – 213102; Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul comunică eficient cu programatorii, inginerul de sistem şi administratorul de reţea, faţă de care are poziţie de subordonare; are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe, în speţă a informaţiilor despre cunoaşterea si utilizarea tehnologiilor web.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Specificaţiile de realizare elaborate (proiectul) trebuie să fie: explicite,  complete – în scop şi în detalii, neambigui – o singură interpretare posibilă, consistente – fără conflicte interne,  redundanţă minimă, care să permită modificări. În toate aceste etape proiectantul de sisteme informatice trebuie să folosească cunoştintele dobândite la programare şi să prezinte rezultatele folosind ultimele tehnologii web şi multimedia.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Dezvoltarea de site-uri web si de aplicatiilor Internet şi aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională sunt părţi esenţiale ale acestui curs care se regăsesc în aceste standarde ocupationale.

 

3.1.22 Algoritmi în actuariat

 

Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Familiarizarea cu noţiunile de bază şi principalii termeni din actuariat.  Analiza datelor si a modelelor din actuariat. Utilizarea modelelor si instrumentelor informatice si matematice pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului actuariat.

Realizarea componentelor informatice pentru o aplicatie dedicata de complexitate medie. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Analiza datelor si a modelelor din actuariat.

Implementarea și documentarea de unități de program în limbaje de programare de nivel înalt şi folosirea eficientă a mediilor de programare. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in elaborarea modelelor actuariale. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul elaborarii modelelor complexe, ce implica analiza si predictia fenomenelor si proceselor studiate.

• Analist – 213101; Pregatirea studentilor pentru o profesie de analist-programator in domeniul asigurari sau o profesie de cercetator in matematica-informatica, precum si pentru a face fata exigentelor unor programe de masterat in matematica aplicata sau economica.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in elaborarea modelelor actuariale. Diverse subiecte precum analiza frecventei de producere a daunelor – metode statistice de modelarea datelor numerice, probabilitatea de ruina – calcul exact, aproximativ, simulare sunt tratate în acest curs.

3.1.23 Grafica pe calculator

 

Introducere in domeniul graficii pe calculator. studentul va fi introdus in principiile graficii pe calculator, limbajele,  tehnicile si tehnologiile curent utilizate in realizarea mediilor virtuale.Executarea responsabila a sarcinilor profesionale, în conditii de autonomie restransa si asistenta calificata.  Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii în echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Dezvoltarea unei gândiri ştiinţifice pozitive, crearea abilităţilor de rezolvare rapidă şi corectă a unor probleme specifice, formarea capacităţii studenţilor de a efectua observaţii ştiinţifice, transpunerea operaţiilor practice în modele matematice. Completarea cunoştinţelor de bază este esenţială cu acele cunoştinţe dobândite la  teoria grafurilor, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în practica: economie, transporturi.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Profesorul trebuie sã aibã solide cunoştinţe de specialitate dar, în acelaşi timp, sã cunoascã şi sã poatã formula elevi deprinderi specifice obiectului pe care îl predã; profesorul este cel care creeazã şi menţine o atmosferã de lucru prin utilizarea acelor metode de predare care întreţin o mai bună accesibilitate a modelelor statistice, a fenomenelor aleatoare.

• Analist – 213101; Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere – structura fizică a datelor – colecţiile de date, înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente. Colecţiile de date pot avea caracter empiric şi aleator în fazele de testare a produsui iar identificarea metodelor  probleme legate de modelarea şi prezentarea datelor în mod grafic şi a colecţiilor de date aleatoare reprezintă un rol central în această disciplină.

• Programator – 213102; Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, a normelor si valorilor de etica profesionala în cadrul propriei strategii de munca, pentru valorificarea optima si creativa a propriului potential în situatii specifice.  Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa interdisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu conducerea proiectului şi a organizaţiei în care se implementează proiectul. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor. Una dintre contribuţiile importante ale acestei materii o reprezintă principiile graficii pe calculator, limbajele,  tehnicile si tehnologiile curent utilizate pentru realizarea comunicării eficiente.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Executarea unor sarcini profesionale complexe, prezentarea  problemelor conexe aparute in elaborarea modelelor ştiinţifice pot fi posibile urmând cunoştinţele prezentate în acest curs.

 

3.1.23 Ingineria sistemelor soft

 

Insusirea conostintelor de baza legate de procesul de dezvoltare al software-ului Elaborarea modelelor necesare procesului de dezvoltare. Cunoasterea metodelor utilizate in procesul de dezvoltare. Cunoasterea limbajului UML. Dezvoltarea aplicatiilor software,  cunoasterea modelelor pentru procesul de dezvoltare, modelarea diferitelor aspecte ale procesului de dezvoltare software. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in elaborarea modelelor pentru baze de date. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul dezvoltarii software-ului.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesorul de gimnaziu la o materie opţionala de informatică poate introduce principiile de dezvoltare a proiectelor.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Insuşirea cunoştinţelor de bază legate de procesul de dezvoltare al software-ului şi exemplificarea lor folosind un limbaj de programare orientat obiect în cadrul unei materii opţionale în ultima clasă de liceu.

• Analist – 213101; Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere:  structura fizică a datelor – colecţiile de date, structura fizică a prelucrărilor: programe şi module,  înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare – necesare fazei de implementare a sistemului informatic, inclusiv cu aspecte legate de implementarea, testarea şi întreţinerea/ dezvoltarea viitoare a sistemului. Dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente sunt ideile centrale ale acestui curs.

• Programator – 213102; Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:  elaborarea programului / componentei aplicaţiei software,testarea şi implementarea programului / aplicaţiei, asigurarea securităţii programelor / aplicaţiilor, a datelor de test şi a suporturilor / dispozitivelor de stocare, asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute de program / aplicaţie, instruirea şi asistarea beneficiarilor / utilizatorilor programului/ aplicaţiei,asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile,g estionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test. O bună cunoaştere modului de dezvoltare a software-ului este esenţială în formarea aptitudinilor pentru cerinţele unui programator.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic,  proiectarea fizică a sistemului informatic, proiectarea testării şi implementării sistemului informatic, proiectarea fazei de întreţinere/ dezvoltare a sistemului informatic, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic.  Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicând detectarea şi rezolvarea problemelor conexe apărute în elaborarea programelor orientate spre obiecte.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse.

 

3.1.24 Reţele de calculatoare

 

Oferirea unei priviri de ansamblu asupra problematicilor proiectarii, administrarii, evaluarii si testarii retelor de calculatoare.  Studentii vor fi familiarizati cu elementele de bază privind funcţionalitatea şi proiectarea reţelelor de calculatoare, configurarea corecta a acestora, ca urmare a insusirii bazelor teoretice ale reţelelor de calculatoare, cu aplicaţii Java de programare a acestora, bazate pe modelele client/server si peer-o-peer Temele rezolvate in cadrul orelor de laborator precum si proiectul de curs de semestru permit aprofundarea cunostiintelor teoretice si crearea de abilitati pentru rezolvarea unor situatii concrete. Proiectarea si administrarea reţelelor de calculatoare. Identificarea conceptelor si modelelor de baza pentru sisteme de calcul si retele de calculatoare. Identificarea si explicarea arhitecturilor de bază pentru organizarea și gestiunea sistemelor si a retelelor. Utilizarea tehnicilor pentru instalarea, configurarea si administrarea sistemelor si retelelor. Efectuarea de măsurători de performanţă pentru timpi de răspuns, consum de resurse; stabilirea drepturilor de acces. Realizarea unor proiecte de rețele de calculatoare. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in proiectarea, modelarea/ simularea , evaluarea, testarea unei retele de calculatoare.  Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare, ce implica analiza si predictia fenomenelor si proceselor studiate.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201;  Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, intelege notiunea de solutii IT&C ce includ lucrul în retea si/ sau accesul la Internet: pune cele mai convenabile solutii la dispozitia angajatilor si a conducerii organizatiei (firma, institutie), în functie de specificul activitatilor desfasurate si de rezultatele asteptate;

• Analist – 213101; Pentru proiectarea unui sistem informatic se parcurg etape ce au in vedere modelare globală a sistemului, proiectare conceptuală/ logică a datelor şi prelucrărilor, proiectare fizică a datelor şi prelucrărilor, elaborarea specificaţiilor de definire şi a celor de realizare a sistemului informatic, în vederea implementării acestuia prin etapele ulterioare din ciclul de viaţă al sistemului informatic, respectiv programare, implementare, testare, întreţinere şi dezvoltare. Toate aceste etape in analiza unui sistem informatic pot fi utilizate  instrumente informatice in context interdisciplinar şi anume cunoaşterea si utilizarea tehnologiilor legate de reţele de calculatoare.

• Programator – 213102; Una din preocupările permanente ale programatorului este aceea de   a  întelege în profunzime a activitatilor desfasurate în organizatie (firma, institutie), de modul cum pot fi ele sustinute prin solutii IT&C ce includ retele de calculatoare Solutiile IT&C special proiectate sau adaptate vor avea la baza cerintele de lucru ale organizatiei (firma, institutie), performantele asteptate, în conditiile unor costuri acceptabile si într-un timp determinat;

• Proiectant sisteme informatice – 213103; studiaza, cunoaste, întelege si analizeaza tendintele tehnologice în industria IT&C; este expert în calculatoare, retele de calculatoare, comunicatii;

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; lucreaza în echipa cu alti experti pentru selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile solutii pentru distribuirea si accesul la resursele din retea, în conditiile respectarii regulilor specifice de securitate asupra echipamentelor, componentelor software, informatiilor si transmisiilor de date;

3.1.24 Sisteme de gestiune a bazelor de date

 

Cunoasterea arhitecturii, serviciilor si a instrumentelor oferite de sistemele pentru gestiunea bazelor de date.  Dezvoltarea si administrarea aplicatiilor cu baze de date. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii. Se oferă studenţilor informaţii fundamentale referitoare la sistemele pentru gestiunea bazelor de date. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Utilizarea limbajului standard SQL in contextul oricarui SGBD. Dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice. Dezvoltarea de aplicatii cu baze de date. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în domeniu.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201;  Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Datele reprezinta informatia prelucrata cu ajutorul calculatorului. Datele prelucrate cu ajutorul calculatorului sunt organizate în structuri care sa permita stocarea si regasirea lor. Cea mai cunoscuta forma de organizare a datelor o constitue bazele de date. O baza de date (BD) este o colectie de date organizata într-o anumita structura, utilizata pentru a stoca si regasi volume mari de date. În prezent, bazele de date pot fi interpretate ca multimi structurate de obiecte de diferite tipuri: date, programe, utilizatori, forme, rapoarte, etc.

• Analist – 213101; Una din principalele funcţii îndeplinite de analist-programator este următoarea: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic care nu poate fi imaginată fără a avea o bază de date,  modelul bazei de date, cunoasterea modelului relational pentru baze de date, cunoasterea algebrei relationale si a calcului relational.

• Programator – 213102;  În contextul standardului ocupaţional de programator utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar, utilizarea limbajului standard SQL in contextul oricarui SGBD, dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice şi  dezvoltarea de aplicatii cu baze de date sunt centrale ocupaţiei.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; rincipalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic,p roiectarea fizică a sistemului informatic, proiectarea testării şi implementării sistemului informatic, proiectarea fazei de întreţinere/ dezvoltare a sistemului informatic, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415;Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere:  structura fizică a datelor – colecţiile de date, structura fizică a prelucrărilor: programe şi module,  înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare – necesare fazei de implementare a sistemului informatic, inclusiv cu aspecte legate de implementarea, testarea şi întreţinerea/ dezvoltarea viitoare a sistemului. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul proiectarii, administrarii si interogarii bazelor de date.

 

3.1.25 Tehnici avansate de programare

 

Studentul va fi familiarizat cu paradigmele de programarii orientate spre obiecte (dintr-o perspectiva C++), formarea unei gândiri algoritmice, crearea unor deprinderi de  organizare riguroasă a activităţii de programare şi realizarea unei baze solide de  cunoştinţe care   să permită rezolvarea problemelor cu ajutorul unui limbaj de programare orientat obiect (C++) Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale. Dezvoltarea si întretinerea aplicatiilor informatice folosind limbajul de programare C++. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in elaborarea algoritmilor si a structurilor de date. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul elaborarii modelelor complexe.

 

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Esenţial în procesul de învatamânt este modul de prezentare a cunostintelor de bază în profesorul este cel care creeazã şi menţine o atmosferã de lucru prin utilizarea acelor metode de predare care întreţin şi susţin interesul elevilor pentru studiu. Primele noţiuni de tehnici avansate de  programare sunt introduse folosind materia tehnici avansate de programare.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Complexitatea activitãţii unui cadru didactic impune ca evaluarea sã urmãreascã interdependenţa unitãţilor de competenţã mai mult decât întrunirea punctualã a fiecãrei unitãţi de competenţã. Fiecare element reliefeazã o anumitã parte a activitãţii didactice dar în acelaşi timp depinde în realizarea sa de alte elemente. Încă din primul an de liceu la cele cu profil de matematică informatică au loc introducerea noţiunilor de tehnici avansate de programare.

• Analist – 213101;  Pentru proiectarea unui sistem informatic se parcurg etape ce au in vedere modelare globală a sistemului, proiectare conceptuală/ logică a datelor şi prelucrărilor, proiectare fizică a datelor şi prelucrărilor, elaborarea specificaţiilor de definire şi a celor de realizare a sistemului informatic, în vederea implementării acestuia prin etapele ulterioare din ciclul de viaţă al sistemului informatic, respectiv programare, implementare, testare, întreţinere şi dezvoltare.

• Programator – 213102; Programatorul ajutor participă la elaborarea algoritmului programului, dacă este solicitat de către programator; el elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbajul de programare specificat de către programator sau inginerul de sistem, testează module de program/ programe/ aplicaţii cu date de test sau cu date reale, implementează, sub coordonarea programatorului sau inginerului de sistem, programele / aplicaţiile la locul în care vor rula la beneficiar.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectantul de sistem informatic dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de cerinţe, urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. Specificaţiile de realizare elaborate (proiectul) trebuie să fie: explicite,  complete – în scop şi în detalii, neambigui – o singură interpretare posibilă, consistente – fără conflicte interne,  redundanţă minimă, care să permită modificări. În toate aceste etape proiectantul de sisteme informatice trebuie să folosească cunoştintele dobândite la tehnicile avansate de programare.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala,  sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul. Esenţial pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază şi avansate din conţinutul materialelor cuprins în acest curs.

3.1.26 Dezvoltarea aplicaţiilor WEB

Insusirea conostintelor de baza legate de procesul de dezvoltare al aplicatiilor web, cunoasterea arhitecturii unei aplicatii web ce lucreaza cu baze de date. Cunoasterea unei platforme pentru dezvoltarea aplicatiilor web. Dezvoltarea aplicatiilor WEB ce utilizeaza baze de date. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in elaborarea aplicatiilor web. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul dezvoltarii aplicatiilor web.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în domeniu.

• Analist – 213101; Pentru proiectarea unui sistem informatic se parcurg etape ce au in vedere modelare globală a sistemului, proiectare conceptuală/ logică a datelor şi prelucrărilor, proiectare fizică a datelor şi prelucrărilor, elaborarea specificaţiilor de definire şi a celor de realizare a sistemului informatic,Toate aceste etape in analiza unui sistem informatic pot fi utilizate  instrumente informatice in context interdisciplinar şi anume cunoaşterea si utilizarea tehnologiilor web şi dezvoltarea lor.

• Programator – 213102; Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul comunică eficient cu programatorii, inginerul de sistem şi administratorul de reţea, faţă de care are poziţie de subordonare; are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe, în speţă a informaţiilor despre cunoaşterea si utilizarea tehnologiilor web.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Specificaţiile de realizare elaborate (proiectul) trebuie să fie: explicite,  complete – în scop şi în detalii, neambigui – o singură interpretare posibilă, consistente – fără conflicte interne,  redundanţă minimă, care să permită modificări. În toate aceste etape proiectantul de sisteme informatice trebuie să folosească cunoştintele dobândite la programare şi să prezinte rezultatele folosind ultimele tehnologii web şi multimedia.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Dezvoltarea de site-uri web si de aplicatiilor Internet şi aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională sunt părţi esenţiale ale acestui curs care se regăsesc în aceste standarde ocupationale.

 

3.1.27 Inteligenţă artificială

 

Initiere in conceptele generale de inteligenta artificiala.  Invatarea si utilizarea unor algoritmi si tehnici din inteligenta artificiala. Elaborarea pentru probleme concrete a algoritmilor folositi in inteligenta artificiala. Cunoasterea domeniilor de baza ale inteligentei artificiale.   Identificarea si descrierea fenomenelor modelate.  Explicarea metodelor specifice si dezvoltarea de noi metode necesare corelatiei fenomenelor modelate. Aplicarea metodelor si tehnicilor specifice analizei fenomenelor modelate pentru rezolvarea de probleme teoretice si practice noi.  Dezvoltarea de metode de evaluare adecvate pentru selectarea optima a tehnicilor de programare si a modelelor de calcul folosite in rezolvarea problemelor. Elaborarea de lucrari si proiecte de cercetare care sa utilizeze metodele si modelele de calcul studiate. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in elaborarea modelelor fenomenelor modelate. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul elaborarii modelelor complexe, ce implica analiza si predictia fenomenelor si proceselor studiate.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; are solide cunoştinţe în domeniul pe care îl predã dar nu numai atât, aici fiind vorba de predarea noțiunilor de bază  care includ noţiuni introductive de inteligenţă artificială  și deasemenea stãpâneşte tehnici interactive de predare, face dovada abordãrii unor strategii eficiente de management al clasei.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Cunoaşte şi utilizeazã adecvat tehnologia modernã a informaţiei, evalueazã progresul şcolar al elevilor printr-o paletã variatã de instrumente. Un instrument util de prezentare a informaţiilor îl reprezintă noţiuni introductive de inteligenţă artificială fără de care formalizarea modelelor nu ar fi posibilă.

• Analist – 213101; Specialistii in informatica concep, proiecteaza si dezvolta sisteme informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, au nevoie necesara de un limbaj de bazat pe logica pentru transmiterea algorimilor.

• Programator – 213102; Proiectant sisteme informatice – 213103;  În principal o componentă importantă este aceea că analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem, formarea și deprinderea unei gândiri algoritmice fiind esențială acestui standard ocupational.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala,  sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare.

 

3.1.28 Prelucrarea imaginilor

 

Însuşirea metodelor  moderne  de reconstructie a imaginilor digitale.  Insusirea metodelor moderne de analiză şi prelucrare a imaginilor digitale incluzând cele mai moderne metode de îmbunăţire, filtrare, compresie şi reconstrucţie a imaginilor. Un capitol important este alocat analizei şi prelucrării morfologice a imaginilor cu aplicaţii în recunoaşterea formelor. Elaborarea de proiecte de cercetare, utilizand inovativ un spectru variat de metode cantitative si calitative. Utilizarea integrata a aparatului conceptual si metodologic, in situatii incomplet definite, pentru a rezolva probleme teoretice si practice noi. Cunoasterea aprofundata a ariei de speializare a cursului si, in cadrul acesteia, a dezvoltarilor teoretice, metodologice si practice, precum si a limbajului specific cursului. Autocontrolul procesului de invatare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexiva a propriei activitati profesionale. Executare unor sarcini profesionale complexe, in conditii de autonomie si de independenta profesionala.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Dezvoltarea unei gândiri ştiinţifice pozitive, crearea abilităţilor de rezolvare rapidă şi corectă a unor probleme specifice, formarea capacităţii studenţilor de a efectua observaţii ştiinţifice, transpunerea operaţiilor practice în modele matematice. Completarea cunoştinţelor de bază este esenţială cu acele cunoştinţe dobândite la  teoria grafurilor, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în practica: economie, transporturi.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Profesorul trebuie sã aibã solide cunoştinţe de specialitate dar, în acelaşi timp, sã cunoascã şi sã poatã formula elevi deprinderi specifice obiectului pe care îl predã; profesorul este cel care creeazã şi menţine o atmosferã de lucru prin utilizarea acelor metode de predare care întreţin o mai bună accesibilitate a modelelor statistice, a fenomenelor aleatoare.

• Analist – 213101; Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere – structura fizică a datelor – colecţiile de date, înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente. Colecţiile de date pot avea caracter empiric şi aleator în fazele de testare a produsui iar identificarea metodelor  probleme legate de modelarea şi prezentarea datelor în mod grafic şi a colecţiilor de date aleatoare reprezintă un rol central în această disciplină.

• Programator – 213102; Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, a normelor si valorilor de etica profesionala în cadrul propriei strategii de munca, pentru valorificarea optima si creativa a propriului potential în situatii specifice.  Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa interdisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu conducerea proiectului şi a organizaţiei în care se implementează proiectul. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor. Una dintre contribuţiile importante ale acestei materii o reprezintă principiile graficii pe calculator, limbajele,  tehnicile si tehnologiile curent utilizate pentru realizarea comunicării eficiente.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Executarea unor sarcini profesionale complexe, prezentarea  problemelor conexe aparute in elaborarea modelelor ştiinţifice pot fi posibile urmând cunoştinţele prezentate în acest curs.

 

3.1.29 Tehnici de optimizare

 

Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Prezentarea unor fprobleme de optmizare. Analiza   computerizata a unor modele matematice. Intelegerea, implementarea si analiza complexitatii algoritmilor, verificarea rezultatelor simularii pe calculator si optimizarea algoritmilor Utilizarea modelelor si instrumentelor informatice si matematice pentru rezolvarea problemelor specifice. Realizarea componentelor informatice pentru o aplicatie dedicata de complexitate medie. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale. Dezvoltarea si întretinerea aplicatiilor informatice folosind mediul de programare MatLab. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in elaborarea modelelor de aproximare. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul elaborarii modelelor complexe.

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201;  O componentă importantă este munca profesorului în învatamântul gimnazial, o muncă de eficientã si eficacitate. a sistemului de învãtãmânt. În predarea noțiunilor de bază disciplina tehnici de optimizare permite interpretarea unor diverse tipuri de concepte asociate studiului problemelor clasice.

• Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101; Esenţial pentru acest standard ocupaţional este familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini prin realizarea unor proiecte utilizand software matematic specific rezolvarii problemelor de analiza numerică. Esenţial în acest curs este întelegerea, implementarea si analiza complexitatii algoritmilor, verificarea rezultatelor simularii pe calculator si optimizarea algoritmilor.

• Analist – 213101;  În munca de  concepere şi proiectarea   sistemelor informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, analiştii programatori au nevoie de intelegerea conceptelor si metodelor de baza ale teoriei analizei numerice si a tehnicilor de optimizare.

• Programator – 213102; În principal o componentă importantă este aceea că analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem, formarea și deprinderea unei gândiri bazată pe raţionament algoritmic  fiind esențială acestui standard ocupational. Cursul de tehnici de optimizare contribuie prin prezentarea unor fundamente ale modelarii informatice.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; În cadrul acestui standard ocupational este necesară completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor notiuni avansate de analiza matematica cu exemplificarea aplicabilitatii acestora. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale în scopul proiectării sistemului informatic este o directie centrală în acest curs.

• Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode. Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materialelor cuprins în tehnicile de optimizare.

 

3.1.30 Tehnici de simulare

 

Folosirea simulării digitale la proiectarea sistemelor, prin experienţe pe model cu diferiţi parametri de intrare. Studiul unor modele reprezentative, care să le formeze studentilor deprinderea de a elabora modele de aşteptare, modele de stocare, jocuri.  Studentul va fi familiarizat cu metodele de baza de generare a numerelor aleatore (uniforme si neuniforme) cu ajutorul calculatorului si aplicarea lor la simularea sistemelor.  Utilizarea simulării pentru studiul comportamentului modelelor realizate si evaluarea performantelor. Identificarea modelelor si metodelor adecvate pentru rezolvarea unor probleme reale. Utilizarea adecvata a softurilor specifice. Interpretarea rezultatelor modelarii si simularii. Insusirea tehnicilor de validare a modelelor.  Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul elaborarii modelelor complexe, ca implica analiza si predictia fenomenelor si proceselor studiate.

 

• Profesor în învatamântul gimnazial – 232201; Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101 Profesorul în învatamântul gimnazial si liceal cunoaşte şi utilizeazã adecvat tehnologia modernã a informaţiei, care urmareşte fixarea cunostintelor de bază care cuprind cunoaşterea fundamentelor matematicii şi în particular a fenomenelor aleatoare descrise in tehnicile de simulare.

• Profesorul trebuie sã aibã solide cunoştinţe de specialitate dar, în acelaşi timp, sã cunoascã şi sã poatã formula elevi deprinderi specifice obiectului pe care îl predã; profesorul este cel care creeazã şi menţine o atmosferã de lucru prin utilizarea acelor metode de predare care întreţin o mai bună accesibilitate a modelelor statistice, a fenomenelor aleatoare.

• Analist – 213101; Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere – structura fizică a datelor – colecţiile de date, înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente. Colecţiile de date pot avea caracter empiric şi aleator în fazele de testare a produsui iar identificarea metodelor probabiliste si statistico-matematice utilizate in rezolvarea unor probleme legate de modelarea datelor şi a colecţiilor de date aleatoare reprezintă un rol central în această disciplină.

• Programator – 213102; Una din funcţiile principale ale unui programator este testarea şi implementarea programului / aplicaţiei. De multe ori cazurile de test sunt realizate cu ajutorul datelor de tip aleator pentru a testa performanţele aplicaţiei şi aplicabilitatea produsului în diverse situaţii impuse de restricţiile sistemului informatic.

• Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectantul de sistem informatic  dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de cerinţe şi urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. El trebuie să aibe cunoştinte despre restricţiile impuse în sistemul informatic, dar şi cunoasterea fundamentelor matematice ale Teoriei Probabilităţilor si Statisticii Matematice si utilizarea lor la  cercetarea fenomenelor aleatoare ce tin,in particular, de domeniul proiectării sistemelor informatice.

3.2. Analiza programului de studiu Modelare si Tehnologii Informatice

 

3.2.1. Modele de aproximare si simulare

 

Familiarizarea studentilor cu unele exemple de modelare a unor fenomene din realitatea inconjuratoare (“real world problems”) precum si cu principalele clase de metode de discretizare si aproximare a acestor modele. Insusirea cunostintelor legate de scheme cu diferente finite si metoda elementului finit. Insusirea cunostintelor legate de unele tehnici de preconditionare. Insusirea cunostintelor legate de aproximarea solutiilor ecuatiilor integrale de tip Fredholm (speta I) Aplicatii.

 

 • Matematician (212101); Cursul de modele de aproximare este unul din cursurile care permit pregatirea pentru insertia directa si imediata pe piata muncii; eventuală pregatire pentru abordarea unui program de doctorat in matematica sau informatica.
 • Referent de specialitate matematician (212104); Matematicienii si asimilatii acestora studiaza si elaboreaza teorii si metode matematice si actuariale, avizeaza utilizarea acestora in stiintele tehnice, agronomie, medicina si alte sectoare; efectueaza analize logice ale problemelor de gestiune, elaboreaza modele matematice in vederea programarii si rezolvarii computerizate a acestor probleme.
 • Inspector de specialitate matematician (212103); Matematicienii, statisticienii si asimilatii acestora avizeaza aplicarea unor metode si principii matematice, actuariale si statistice; pregatesc si efectueaza culegeri de date statistice, le evalueaza, le organizeaza si le interpreteaza, intocmind rapoarte si comunicari stiintifice.
 • Consilier matematician (212101); Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele operationale si tehnici de consiliere ori se implica in aplicarea acestor cunostinte in practica in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si alte stiinte.
 • Expert matematician (212102); Analizarea datelor sau informaţiilor; Identificarea principiilor, raţiunilor şi realităţilor informaţiei prin scindarea datelor sau informaţiilor în părţi separate.
 • Statistician (343402); Statisticianul colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele cantitative care sunt folosite de autoritatile guvernamentale, de oamenii de stiinta, de medici si altii. Metodele de lucru se bazeaza pe teoria probabilitatii, iar statisticienii contribuie la analiza diferitelor fenomene ce apar în lumea reală (direcție preponderentă în acest curs de modele de aproximare si simulare) si îi ajuta pe altii sa ia decizii în cunostinta de cauza cu privire la acestea. Un statistician poate gasi oportunitati ocupationale în managementul economic, statistica, contabilitate sau companii de asigurari, poate lucra în institute de cercetare sau ca broker de bursa.
 • Inspector de specialitate statistician (212203); Statisticienii proiecteaza si organizeaza anchete si alte culegeri de date statistice, concep chestionarele si celelalte instrumente specifice; evalueaza, prelucreaza, analizeaza si interpreteaza informatii statistice si se ocupa de publicarea lor.
 • Referent de specialitate statistician (212204); Statisticienii proiecteaza si organizeaza anchete si alte culegeri de date statistice, concep chestionarele si celelalte instrumente specifice; evalueaza, prelucreaza, analizeaza si interpreteaza informatii statistice si se ocupa de publicarea lor. Astfel studiaza si elaboreaza teorii si metode matematice si actuariale, avizeaza utilizarea acestora in stiintele tehnice, agronomie, medicina si alte sectoare; efectueaza analize logice ale problemelor de gestiune, elaboreaza modele matematice in vederea programarii si rezolvarii computerizate a acestor probleme care vin din lumea reală.
 • Consilier statistician (212201); Efectueaza verificarea logica a chestionarelor si a bazelor de date; proceseaza si analizeaza bazele de date; creeaza tabele statistice; realizeaza diverse analize statistice (ex: corelatii, regresii, analize factoriale, etc).
 • Cercetator in statistica (249201); Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la teorii si aplicatii ale matematicii si statisticii matematice in diferite domenii tehnice, economice si stiintifice.
 • Analist (213101); Proiectantii de software cerceteaza, analizeaza si evalueaza cerintele pentru aplicatiile informatice existente sau noi si pentru sistemele de operare, proiecteaza, dezvolta, testeaza si intretin solutiile software pentru a satisface aceste cerinte.
 • Programator (213102)); Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul comunică eficient cu alţi programatori, cu inginerul de sistem şi administratorul de reţea; mplementarea si documentarea de unitati de program în limbaj de asamblare şi folosirea eficientă a mediilor de programare.  Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul  comunică eficient cu alţi programatori, cu inginerul de sistem şi administratorul de reţea; are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe.
 • Proiectant sisteme informatice (213103);  Aceasta se concentrează asupra descrierii a ceea ce sistemul trebuie sa execute specificaţii de cerinţe, “proiectantul de sistem informatic” oferă soluţii informatice. Cu alte cuvinte, proiectantul de sistem informatic transpune cerinţele utilizatorilor în specificaţii tehnice de sistem informatic. Proiectantul de sistem informatic dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de cerinţe si urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. O aceeași direcție este urmata în acest curs pentru modelarea cu diferențe finite, metoda elementului finit și tehnicile de precondiționare folosite.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii IT&C1 ce include lucrul în reţea şi/ sau accesul la Internet: pune cele mai convenabile soluţii la dispoziţia angajaţilor şi a conducerii organizaţiei (firmă, instituţie), în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate;
 • Administrator baze de date (213903); Administratorul de rețea de calculatoare desfăşoară următoarele activități: proiectarea, implementarea si configurarea retelei de calculatoare-stabilirea echipamentelor hardware si software necesare desfasurarii activitatii in organizatie.
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102);  Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii.

3.2.2 Modele neconventionale de calcul

 

Cursul are drept scop familiarizarea studentilor cu modelele/metodele de calcul recente. Completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora. Pregatirea studentilor pentru o profesie in domeniul matematic si informatic.

 

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104);  Inspector de specialitate matematician (212103);  Consilier matematician (212101);  Expert matematician (212102); Legătura directă cu modelele de calcul recente și cu modelele specifice domeniilor aferente de studiu este dată în acest cursde preyentarea limbajelor recursive, recursiv enumerabile si arbitrare. O altă competenţã importantă a acestui curs este prezentarea Masinii Turing, Masina cu registrii. Toate aceste cunoștințe dobândite pe parcursul acestui curs au ca scop îmbogățirea culturii generale a standardelor ocupationale descrise mai sus.
 • Statistician (343402);  Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);  Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108);  Consilier actuar (212105); Metodologie de examinare si procesare a datelor (cercetari statistice de masa, metode de clasificare, valori medii, metode de reprezentare grafica). Tehnologia informatica reprezinta unul din principalele instrumente folosite de aceste standarde ocupaționale. Cursul de modele neconventionale de calcul se aplica in special din punct de vedere al ocupatiei de statistician în abordarea rezolvarii problemelor complexe folosind modele de calcul neconvenţional
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105); Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201); Cercetatorii si asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice. Completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora este o idee centrala în pregătirea acestor standarde ocupaționale.
 • Analist (213101);  O componentă importantă a muncii de analist o reprezintă  proiectarea conceptuala/ logica a sistemului informatic, si anume identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora care se află în strânsă legătură cu acest curs introductiv în domeniul arhicteturilor de calcul.
 • Programator – 213102; Implementarea si documentarea de unitati de program în limbaj de asamblare şi folosirea eficientă a mediilor de programare.  Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul  comunică eficient cu alţi programatori, cu inginerul de sistem şi administratorul de reţea; are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe. Printre aceste performanţe esenţiale sunt cunoaşterea modelelor arhitecturale fundamentale de sisteme de calcul şi programarea la nivelul masinii in limbaj de asamblare. Nu se poate imagina munca unui programator fără a avea cunoştinţe minime de sistem de operare şi de arhictetura unui calculator.
 • Proiectant sisteme informatice – 213103;  Proiectarea unui sistem informatic reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, interfeţelor şi datelor unui sistem, cu respectarea strictă a cerinţelor sistemului. Proiectul rezultat va conţine descrieri ale funcţionalităţii noului sistem informatic şi va indica cele mai potrivite metode de implementare. Sistemul informatic proiectat va respecta cerinţele, specificaţiile, constrângerile evidenţiate în faza de analiză şi va opera optimizări şi îmbunătăţiri. O componentă importantă a muncii de proiectant de sisteme informatice o reprezintă  identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora ilustrată pe larg în acest curs de arhicteturi de calcul.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902);proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii IT&C1 ce include lucrul în reţea şi/ sau accesul la Internet: pune cele mai convenabile soluţii la dispoziţia angajaţilor şi a conducerii organizaţiei (firmă, instituţie), în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate;
 • Administrator baze de date (213903); Informaţia constituie materia primă a sistemului informaţional. Pentru a asigura o percepere realistă a proceselor la care se referă, informaţiile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise, precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; informaţiile au un rol determinant în procesul de fundamentare a deciziilor, în realizarea unei conduceri profesioniste dintr-o unitate economică. Administratorul de baze de date trebuie să aibe o serie întreagă de cunoștințe legate de modul de organizare a calculatoarelor și a modelelor de calcul (și nu în ultimul rând a modelelor de calcul neconvențional).
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102);lucreaza în echipa cu alti experti pentru selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile solutii pentru distribuirea si accesul la resursele din retea, în conditiile respectarii regulilor specifice de securitate asupra echipamentelor, componentelor software, informatiilor si transmisiilor de date;

 

3.2.3. Tehnici de reconstructie a imaginilor in tomografia computerizata

Familiarizarea studentilor cu reconstructia algebrica a imaginilor in tomografia computerizata. Insusirea cunostintelor legate de modelarea problemei reconstructiei. Insusirea cunostintelor legate de reconstructia algebrica a imaginilor. Aplicatii la reconstructia unor clase de imagini (tomografie computerizata, geotomografie). Pregatirea pentru insertia directa si imediata pe piata muncii; eventuala pregatire pentru abordarea unui program de doctorat in matematica sau informatica.

 

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104);  Inspector de specialitate matematician (212103);  Consilier matematician (212101);  Expert matematician (212102); Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele operationale si tehnici de consiliere ori se implica in aplicarea acestor cunostinte in practica in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si alte stiinte. Una din parțile importante ale acestui curs o reprezintă modelarea problemei reconstructiei de imagini in tomografia computerizata care este o problemă inter-disciplinară și permite însușirea cunostintelor legate de reconstructia algebrică a imaginilor. Toate standardele ocupaționale descrise în acest item pot asimila informații importante din aplicații ls reconstructia unor clase de imagini (tomografie computerizata, geotomografie).
 • Statistician (343402);  Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);  Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Statisticianul colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele cantitative care sunt folosite de autoritatile guvernamentale, de oamenii de stiinta, de medici si altii. Metodele de lucru se bazeaza pe teoria probabilitatii, iar statisticienii contribuie la analiza diferitelor fenomene ce apar în lumea reală. În cadrul acestui curs direcția preponderentă este însușirea cunostintelor legate de modelarea problemei reconstructiei. Un statistician poate gasi oportunitati ocupationale în managementul economic, statistica, contabilitate sau companii de asigurari, poate lucra în institute de cercetare sau ca broker de bursa. Astfel studiaza si elaboreaza teorii si metode matematice si actuariale, avizeaza utilizarea acestora in stiintele tehnice, agronomie, medicina si alte sectoare; efectueaza analize logice ale problemelor de gestiune, elaboreaza modele matematice in vederea programarii si rezolvarii computerizate a acestor probleme care vin din lumea reală.
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);  Expert financiar bancar (241106); Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la teorii si aplicatii ale matematicii si statisticii matematice in diferite domenii tehnice, economice si stiintifice. Modelarea problemei reconstructiei de imagini in tomografia computerizata, reconstructia algebrica a imaginilor si tehnici standard de reconstructie a imaginilor  reprezinta modele de cercetari fundamentale si aplicative referitoare la teorii ale matematicii.
 • Analist (213101);  Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere – structura fizică a datelor – colecţiile de date, înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente. Colecţiile de date pot avea caracter empiric şi aleator în fazele de testare a produsui iar identificarea metodelor probabiliste si statistico-matematice utilizate in rezolvarea unor probleme legate de modelarea datelor şi a colecţiilor de date aleatoare reprezintă un rol central în această disciplină.
 • Programator (213102)); Una din funcţiile principale ale unui programator este testarea şi implementarea programului / aplicaţiei. De multe ori cazurile de test sunt realizate cu ajutorul datelor de tip aleator pentru a testa performanţele aplicaţiei şi aplicabilitatea produsului în diverse situaţii impuse de restricţiile sistemului informatic. Toate aceste cunoștințe dobândite pe parcursul acestui curs au ca scop îmbogățirea culturii generale a acestui standard ocupational.
 • Proiectant sisteme informatice (213103); Proiectantul de sistem informatic  dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de cerinţe şi urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. El trebuie să aibe cunoştinte despre restricţiile impuse în sistemul informatic, dar şi cunoasterea fundamentelor matematice ale reconstructiei de imagini si utilizarea lor la  cercetarea fenomenelor aleatoare ce tin, in particular, de domeniul proiectării sistemelor informatice.
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102); Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in cercetarea fenomenelor aleatoare din diverse domenii de activitate umana, inclusiv IT. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul rezolvarii unor probleme ce implica analiza si predictia fenomenelor aleatoare.

3.2.4. Tehnici de simulare statistica

Insusirea cunostintelor de baza legate de tehnicile de simulare statistica. Identificarea metodelor matematice si tehnicilor utilizate in modelarea si simularea fenomenelor aleatoare. Utilizarea metodelor de analiza si interpretare a datelor statistice in scopul validarii modelului stocastic corespunzator. Pregatirea masteranzilor pentru o profesie in domeniul tehnicilor de simulare statistica, analiza si interpretare statistica in baza modelelor matematice ale unor fenomenelor aleatoare pentru a face fata exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in matematica, economie , banci, finante ,actuariat.

 • Matematician (212101);  Referent de specialitate matematician (212104);  Inspector de specialitate matematician (212103);  Consilier matematician (212101);  Expert matematician (212102);  Pentru standardele ocupationale descrise pregatirea pentru analiza și interpretarea datelor în scopul validării rezultatelor au la bază utilizarea metodelor de analiza si interpretare a datelor statistice. Unele din componentele principale ale acestui curs sunt metoda inversarii, metoda compunerii si amestecarii și  algoritmi bazati pe legatura dintre repartitii ale variabilelor aleatoare. Cursul ajuta la identificarea metodelor matematice si tehnicilor utilizate in modelarea si simularea fenomenelor aleatoare.
 • Statistician (343402);  Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);   Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107);  Referent de specialitate actuar (212108); În general statisticianul colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele cantitative care sunt folosite de autoritatile guvernamentale, de oamenii de stiinta, de medici si altii. Metodele de lucru se bazeaza pe teoria probabilitatii, iar statisticienii contribuie la analiza diferitelor fenomene ce apar în lumea reală. Cursul de simulare statistică vine în completarea cunostintelor de bază acumulate în cadrul domeniului de studiu și aduce componentele necesare pentru  interpretare a datelor statistice in scopul validarii modelului stocastic corespunzator. Elaborarea unei structuri matematice împreună cu o listă de corespondenţe între simbolurile  atematice şi obiectele situaţiei concrete considerate a condus la ceea ce numim model matematic. Aplicatiile prezentate sunt:simularea unor sisteme de asteptare, descrierea modelelor de asteptare, procese de nastere si de moarte ca modele matematice ale unor sisteme de asteptare, simularea unor sisteme cu o statie.
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201); În procesul de modelare matematică, componentelor sistemului li se asociază anumite variabile / parametri, unele cunoscute (controlabile), numite variabile / parametri de intrare, altele necunoscute (necontrolabile), numite variabile / parametri de ieşire. Legăturile şi interacţiunile dintre componentele sistemului sau legăturile sistemului cu exteriorul se transpun în modelul matematic prin relaţii funcţionale (ecuaţii şi / sau identităţi). Scopul modelului este de a exprima variabilele necontrolabile în funcţie de variabilele controlabile, astfel încât să fie satisfăcute criteriile de performanţă. Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative referitoare la teorii ale statisticii matematice trebuie sa aiba cunostintele necesare unui curs introductiv de tehnici de simulare statistica.
 • Programator – 213102; Una din funcţiile principale ale unui programator este testarea şi implementarea programului / aplicaţiei. De multe ori cazurile de test sunt realizate cu ajutorul datelor de tip aleator pentru a testa performanţele aplicaţiei şi aplicabilitatea produsului în diverse situaţii impuse de restricţiile sistemului informatic.
 • Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectantul de sistem informatic  dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de cerinţe şi urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. El trebuie să aibe cunoştinte despre restricţiile impuse în sistemul informatic, dar şi cunoasterea fundamentelor matematice ale Tehnicilor de simulare statistica si utilizarea lor la  cercetarea fenomenelor aleatoare ce tin, in particular, de domeniul proiectării sistemelor informatice.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Principalul scop al acestui standard ocupational este sa întreţină în funcţiune soluţii IT ce include lucrul în reţea şi/ sau accesul la Interne. Intr-un asemenea context anumite teste precum: generarea de numere aleatoare,  variabile aleatoare uniforme in cazurile discret si continuu pot fi utile în testarea diverselor modalităti de comunicare în reteaua de calculatoare, pot fi utilizabile.
 • Administrator baze de date (213903); În raport cu activităţile care se execută asupra bazelor de date, pe lângă administratorul bazei de date, există mai multe categorii de utilizatori care pot interacţiona cu o bază de date, sau pot fi implicaţi în buna funcţionare a bazei de date:  proprietari de obiecte a bazei de date, dezvoltatori de aplicaţii, utilizatori finali, ingineri de sistem, administratori de reţele.

 

3.2.5. Web semantic si ontologii

Initiere in conceptele generale ale descrierii resurselor in Web. Studentii vor invata cum pot fi construite ontologii de domeniu, task si aplicatie folosind o ontologie de nivel inalt si cum sunt utilizate in proiectarea si implementarea sistemelor bazate pe web, si a sistemelor software in general. Pregatirea studentilor pentru o profesie in domeniul informaticii, care sa le dea posibilitatea sa modeleze corect si consistent bazandu-se pe descrierea semantica a webului folosind ontologiille ale problemelor ale lumii reale.

 

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104);  Inspector de specialitate matematician (212103);  Consilier matematician (212101);  Expert matematician (212102);   Pregatirea studentilor pentru o profesie in domeniul informaticii, care sa le dea posibilitatea sa modeleze corect si consistent bazandu-se pe descrierea semantica a webului folosind ontologiille ale problemelor ale lumii reale.
 • Statistician (343402);  Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);  Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107);
 • Referent de specialitate actuar (212108);  Consilier actuar (212105); Efectueaza verificarea logica a chestionarelor si a bazelor de date; proceseaza si analizeaza bazele de date; creeaza tabele statistice; realizeaza diverse analize statistice (ex: corelatii, regresii, analize factoriale, etc).  Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la teorii si aplicatii ale matematicii si statisticii matematice in diferite domenii tehnice, economice si stiintifice.
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105); Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201); Studentii vor invata cum pot fi construite ontologii de domeniu, task si aplicatie folosind o ontologie de nivel inalt si cum sunt utilizate in proiectarea si implementarea sistemelor bazate pe web, si a sistemelor software in general.
 • Programator (213102)); Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:  elaborarea programului / componentei aplicaţiei software,testarea şi implementarea programului / aplicaţiei, asigurarea securităţii programelor / aplicaţiilor, a datelor de test şi a suporturilor / dispozitivelor de stocare, asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute de program / aplicaţie, instruirea şi asistarea beneficiarilor / utilizatorilor programului/ aplicaţiei,asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile, gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test. O bună cunoaştere a unui limbaj orientat obiect este esenţială în formarea aptitudinilor pentru cerinţele unui programator. Dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente sunt ideile centrale ale acestui curs.
 • Proiectant sisteme informatice (213103); Principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic,p roiectarea fizică a sistemului informatic, proiectarea testării şi implementării sistemului informatic, proiectarea fazei de întreţinere/ dezvoltare a sistemului informatic, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic. Elaborarea codurilor sursă adecvate şi testarea unitară a unor componente într-un limbaj de programare orientat obiect, şi dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicând detectarea şi rezolvarea problemelor conexe apărute în elaborarea programelor orientate spre descrierea resurselor web.
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistent de cercetare în informatică (250102); Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse.

3.2.6. Proiectarea arhitecturilor software

Arhitectura, proiectarea si implementarea aplicatiilor; Aplicatii pe 3 niveluri, multi-utilizator, orientate obiect si eveniment, implementarea constrangerilor non-relationale, derivarea cunostintelor, optimizare, raportare. Pregatirea studenţilor pentru a profesa in domeniul jocurilor pe calculator, realitatii virtuale si augmentate sau pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

 • Matematician (212101); Cursul de proiectarea sistemelor software este unul din cursurile care permit pregatirea pentru insertia directa si imediata pe piata muncii; eventuală pregatire pentru abordarea unui program de doctorat in matematica sau informatica.
 • Referent de specialitate matematician (212104); Matematicienii si asimilatii acestora studiaza si elaboreaza teorii si metode matematice si actuariale, avizeaza utilizarea acestora in stiintele tehnice, agronomie, medicina si alte sectoare; efectueaza analize logice ale problemelor de gestiune, elaboreaza modele matematice in vederea programarii si rezolvarii computerizate a acestor probleme.
 • Inspector de specialitate matematician (212103); Matematicienii, statisticienii si asimilatii acestora avizeaza aplicarea unor metode si principii matematice, actuariale si statistice; pregatesc si efectueaza culegeri de date statistice, le evalueaza, le organizeaza si le interpreteaza, intocmind rapoarte si comunicari stiintifice.
 • Consilier matematician (212101); Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele operationale si tehnici de consiliere ori se implica in aplicarea acestor cunostinte in practica in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si alte stiinte.
 • Statistician (343402);  Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);  Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107);
 • Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105); Statisticianul și standardele ocupationale descrise mai sus colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele cantitative care sunt folosite de autoritatile guvernamentale, de oamenii de stiinta, de medici si altii. Metodele de lucru se bazeaza pe teoria probabilitatii, iar statisticienii contribuie la analiza diferitelor fenomene ce apar în lumea reală. – Forme, rapoarte, meniuri Proiectare, implementare forme, rapoarte si meniuri intr-un mediu de programare pe care programatorul îl are la dispozitie.  Efectueaza verificarea logica a chestionarelor si a bazelor de date; proceseaza si analizeaza bazele de date; creeaza tabele statistice; realizeaza diverse analize statistice (ex: corelatii, regresii, analize factoriale, etc).
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);
 • Programator (213102)); Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:  elaborarea programului / componentei aplicaţiei software,testarea şi implementarea programului / aplicaţiei, asigurarea securităţii programelor / aplicaţiilor, a datelor de test şi a suporturilor / dispozitivelor de stocare, asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute de program / aplicaţie, instruirea şi asistarea beneficiarilor / utilizatorilor programului/ aplicaţiei,asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile,g estionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test. O bună cunoaştere a unui limbaj orientat obiect este esenţială în formarea aptitudinilor pentru cerinţele unui programator.
 • Proiectant sisteme informatice (213103); Principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic,p roiectarea fizică a sistemului informatic, proiectarea testării şi implementării sistemului informatic, proiectarea fazei de întreţinere/ dezvoltare a sistemului informatic, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic. Elaborarea codurilor sursă adecvate şi testarea unitară a unor componente într-un limbaj de programare orientat obiect  şi dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicând detectarea şi rezolvarea problemelor conexe apărute în elaborarea programelor orientate spre obiecte.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Administrator baze de date (213903); In cazul acestor standarde ocupationale proiectarea arhitecturilor software reprezinta un rol central si este o achizitie necesara pentru proiectarea fizică a unui sistem. Este bine stiut ca la proiectarea unui sistem  informatic se are în vedere:  structura fizică a datelor – colecţiile de date, structura fizică a prelucrărilor: programe şi module,  înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare – necesare fazei de implementare a sistemului informatic, inclusiv cu aspecte legate de implementarea, testarea şi întreţinerea/ dezvoltarea viitoare a sistemului. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul proiectarii, administrarii si interogarii bazelor de date.

 

3.2.7. Sisteme avansate de comunicatii

 

Insusirea conostintelor de baza din modelarea si simularea sistemelor avansate de comunicatii. Completarea cunoştiinţelor de bază privind modelarea proceselor specifice sistemelor de comunicatii cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în analiza rezultatelor obtinute. La sfarsitul orelor de curs si laborator, studentii vor avea insusite cunostinte teoretice si practice legate de: expertizarea si oferirea de solutii in retelele LAN, WLAN si WAN; concepte moderne privind dezvoltarea sistemelor si noilor tehnologii de comunicatii; securitatea sistemelor de comunicatii. Pregatirea masteranzilor pentru a o profesie in domeniul administrarii retelelor de calculatoare si a sistemelor avansate de comunicatii, in domeniul IT&C sau pentru a face fata exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in matematica aplicata, informatica, economie sau inginerie.

 

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104); Inspector de specialitate matematician (212103); Consilier matematician (212101); Expert matematician (212102); Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105); In cadrul pregatirii masteranzilor pentru a o profesie in domeniul administrarii retelelor de calculatoare si a sistemelor avansate de comunicatii, in domeniul IT&C şi pentru a face fata exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in matematica aplicata, informatica, economie sau inginerie.
 • Analist (213101); Pentru proiectarea unui sistem informatic se parcurg etape ce au in vedere modelare globală a sistemului, proiectare conceptuală/ logică a datelor şi prelucrărilor, proiectare fizică a datelor şi prelucrărilor, elaborarea specificaţiilor de definire şi a celor de realizare a sistemului informatic, în vederea implementării acestuia prin etapele ulterioare din ciclul de viaţă al sistemului informatic, respectiv programare, implementare, testare, întreţinere şi dezvoltare. Toate aceste etape in analiza unui sistem informatic pot fi utilizate  instrumente informatice in context interdisciplinar şi anumecunoaşterea si utilizarea tehnologiilor legate de sisteme avansate de comunicatii.
 • Programator (213102)); Una din preocupările permanente ale programatorului este aceea de a  întelege în profunzime a activitatilor desfasurate în organizatie (firma, institutie), de modul cum pot fi ele sustinute prin solutii IT&C ce includ retele de calculatoare si sistemele avansate de comunicatii.In general solutiile IT&C special proiectate sau adaptate vor avea la baza cerintele de lucru ale organizatiei (firma, institutie), performantele asteptate, în conditiile unor costuri acceptabile si într-un timp determinat, astfel ca necesitatea de a avea cunostinte legate de sistemele avansate de comunicatii este imperativa in cazul ocupatiei de programator.
 • Proiectant sisteme informatice (213103); Una din principalele preocupari ale acestui standard ocupational este aceea ca studiaza, cunoaste, întelege si analizeaza tendintele tehnologice în industria IT&C; este expert în calculatoare, retele de calculatoare, si sisteme avansate de comunicatii;
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Administrator baze de date (213903); Proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii IT&C1 ce include lucrul în reţea şi/ sau accesul la Internet: pune cele mai convenabile soluţii la dispoziţia angajaţilor şi a conducerii organizaţiei (firmă, instituţie), în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate; Cunoasterea mecanismelor asociate cu sistemele avansate de comunicatie este esentiala pentru aceste doua standarde ocupationale.
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102);lucreaza în echipa cu alti experti pentru selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile solutii pentru distribuirea si accesul la resursele din retea, în conditiile respectarii regulilor specifice de securitate asupra echipamentelor, componentelor software, informatiilor si transmisiilor de date in sisteme avansate de comunicatie;

3.2.8. Sisteme Grid

Initiere in conceptele generale ale gridului ca infrastructura pentru calculul distribuit. Cursul îşi propune să prezinte problematica generală a gridului, proiectele şi instrumentele care există la ora actuală în această direcţie. Pregatirea studentilor pentru o profesie in domeniul informaticii, care sa le dea posibilitatea sa modeleze corect si consistent bazandu-se pe arhitectura grid pentru calculul distribuit ale problemelor ale lumii reale. Identificarea si descrierea fenomenelor modelate. Explicarea metodelor specifice si dezvoltarea de noi metode necesare corelatiei fenomenelor modelate. Aplicarea metodelor si tehnicilor specifice analizei fenomenelor modelate pentru rezolvarea de probleme teoretice si practice noi. Dezvoltarea de metode de evaluare adecvate pentru selectarea optima a tehnicilor de programare si a modelelor de calcul folosite in rezolvarea problemelor. Elaborarea de lucrari si proiecte de cercetare care sa utilizeze metodele si modelele de calcul studiate.

 

 • Analist (213101); Pentru proiectarea unui sistem informatic se parcurg etape ce au in vedere modelare globală a sistemului, proiectare conceptuală/ logică a datelor şi prelucrărilor, proiectare fizică a datelor şi prelucrărilor. Toate aceste etape in analiza unui sistem informatic pot fi utilizate  instrumente informatice in context interdisciplinar şi anume cunoaşterea si utilizarea tehnologiilor legate de reţele de calculatoare si mai nou de sisteme de tip grid.
 • Programator (213102)); Un sistem distribuit poate avea un scop comun, cum ar fi rezolvarea unei probleme de dimensiune mai mare de calcul.Alternativ, fiecare nod poate avea propriul utilizator cu nevoi specifice, iar sistemul distribuit este utilizat pentru administarea resurselor comune sau pentru furnizarea de servicii de comunicare intre utilizatori.
 • Proiectant sisteme informatice (213103); O componentă importantă a muncii de analist o reprezintă  proiectarea conceptuala/ logica a sistemului informatic, si anume identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora care se află în strânsă legătură cu acest curs introductiv în sistemele de operare. plicarea metodelor si tehnicilor specifice analizei fenomenelor modelate pentru rezolvarea de probleme teoretice si practice noi.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902);Administrator baze de date (213903); In cazul acestor standarde ocupationale proiectarea arhitecturilor software reprezinta un rol central si este o achizitie necesara pentru proiectarea fizică a unui sistem. Este bine stiut ca la proiectarea unui sistem  informatic se are în vedere:  structura fizică a datelor – colecţiile de date, structura fizică a prelucrărilor: programe şi module,  înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare – necesare fazei de implementare a sistemului informatic, inclusiv cu aspecte legate de implementarea, testarea şi întreţinerea/ dezvoltarea viitoare a sistemului. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul folosirii sistemelor de tip grid.

 

3.2.9. Tehnologii multimedia si prelucrarea imaginilor

Disciplina prezintă tehnicile de prelucrare multimedia (text, imagine, grafică, conţinut audio şi video) precum şi tehnologiile moderne de implementare a sistemelor multimedia (compresie, sincronizare, reţele). Sunt prezentate metodele moderne de analiză şi prelucrare a imaginilor digitale incluzând cele mai moderne metode de îmbunăţire, filtrare, compresie şi reconstrucţie a imaginilor. Un capitol important este alocat analizei şi prelucrării morfologice a imaginilor cu aplicaţii în recunoaşterea  formelor. Pregatirea studentilor pentru o profesie in domeniul informaticii, care sa le dea posibilitatea sa modeleze corect si consistent probleme ale lumii reale ce tin prelucrarea imaginilor a continutului multimedia.

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104);  Inspector de specialitate matematician (212103);  Consilier matematician (212101);  Expert matematician (212102); Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele operationale si tehnici de consiliere ori se implica in aplicarea acestor cunostinte in practica in domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si alte stiinte. Una din parțile importante ale acestui curs o reprezintă modelarea problemei reconstructiei de imagini in tomografia computerizata care este o problemă inter-disciplinară și permite însușirea cunostintelor legate de aspectele moderne de prelucrare multimedia a imaginilor.
 • Statistician (343402);  Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);  Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Statisticianul colecteaza, analizeaza si interpreteaza datele cantitative care sunt folosite de autoritatile guvernamentale, de oamenii de stiinta, de medici si altii. Metodele de lucru se bazeaza pe teoria probabilitatii, iar statisticienii contribuie la analiza diferitelor fenomene ce apar în lumea reală.
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);  Expert financiar bancar (241106); Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la teorii si aplicatii ale matematicii si statisticii matematice in diferite domenii tehnice, economice si stiintifice. Un asemenea material in care sunt prezentate metodele moderne de analiză şi prelucrare a imaginilor digitale incluzând cele mai moderne metode de îmbunăţire, filtrare, compresie şi reconstrucţie a imaginilor, este benefic standardelor ocupationale din punct de vedere al prezentarii si diseminarii informatiei.
 • Analist (213101); Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere – structura fizică a datelor – colecţiile de date, înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente. Colecţiile de date pot avea caracter empiric şi aleator în fazele de testare a produsui iar identificarea metodelor  probleme legate de modelarea şi prezentarea datelor în mod grafic şi a colecţiilor de date aleatoare reprezintă un rol central în această disciplină.
 • Programator (213102)); Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, a normelor si valorilor de etica profesionala în cadrul propriei strategii de munca, pentru valorificarea optima si creativa a propriului potential în situatii specifice.  Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa interdisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei.
 • Proiectant sisteme informatice (213103);  Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu conducerea proiectului şi a organizaţiei în care se implementează proiectul. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor. Una dintre contribuţiile importante ale acestei materii o reprezintă principiile graficii pe calculator, limbajele,  tehnicile si tehnologiile curent utilizate pentru realizarea comunicării eficiente.
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistent de cercetare în informatică (250102); Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul rezolvarii unor probleme ce implica analiza si predictia fenomenelor aleatoare.

3.2.10. Tehnici de programare pentru calcule stiintifice

Familiarizarea studentilor cu tehnici speciale de lucru in calcule stiintifice. Insusirea cunostintelor legate de metode de rezolvare eficienta a unor sisteme de ecuatii liniare de mari dimensiuni. Insusirea cunostintelor legate de unele lucrul cu matrici rare in forma condensata. Insusirea cunostintelor legate de tehnici avansate de simulare in medii integrate. Aplicatii. Pregatirea pentru insertia directa si imediata pe piata muncii; eventaula pregatire pentru abordarea unui program de doctorat in matematica sau informatica.

 

 • Matematician (212101);  Referent de specialitate matematician (212104);  Inspector de specialitate matematician (212103);  Consilier matematician (212101);  Expert matematician (212102); Cursul de tehnici de programare pentru calcule stiintifice este unul din cursurile care permit pregatirea pentru insertia directa si imediata pe piata muncii; eventuală pregatire pentru abordarea unui program de doctorat in matematica sau informatica.  Analizarea datelor sau informaţiilor; Identificarea principiilor, raţiunilor şi realităţilor informaţiei prin scindarea datelor sau informaţiilor în părţi separate. Pentru standardele ocupationale descrise aici acest curs optional ofera însusirea cunostintelor legate de metode de rezolvare eficienta a unor sisteme de ecuatii liniare de mari dimensiuni. Deasemenea tehnici avansate de simulare, alocarea variabilelor, dezvoltarea proiectelor in medii integrate, unelte de vizualizare, depanare si testare și interfețe grafice.
 • Statistician (343402);  Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);  Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108);  Metodele de lucru se bazeaza pe teoria probabilitatii, iar statisticienii contribuie la analiza diferitelor fenomene ce apar în lumea reală. În cadrul acestui curs direcția preponderentă este însușirea cunostintelor legate de rezolvarea  problemei folosind calcule stiintifice. Aceste standarde ocupationale studiaza si elaboreaza teorii si metode matematice si actuariale, avizeaza utilizarea acestora in stiintele tehnice si mai ales au in vedere utilizarea tehnicilor de programare pentru calcule stiintifice pentru rezolvarea acestor probleme.
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);  Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la teorii si aplicatii ale matematicii si statisticii matematice in diferite domenii tehnice, economice si stiintifice. Modelarea problemelor ce vin din lumea reala si tehnici standard de rezolvare a acestor probleme reprezinta modele de cercetari fundamentale si aplicative referitoare la teorii ale matematicii.

 

 • Analist – 213101;  În munca de  concepere şi proiectarea   sistemelor informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, analiştii programatori au nevoie de intelegerea conceptelor si metodelor de baza ale tehnicilor de calcul stiintific care stau la baza multor produse software ce se execută pe calculator..
 • Programator – 213102; În principal o componentă importantă este aceea că analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem, formarea și deprinderea unei gândiri bazată pe raţionament algoritmic  fiind esențială acestui standard ocupational. Cursul de tehnicilor de calcul stiintific   contribuie prin prezentarea unor fundamente ale modelarii informatice.
 • Proiectant sisteme informatice – 213103; În cadrul acestui standard ocupational este necesară completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor notiuni avansate de analiza matematica cu exemplificarea aplicabilitatii acestora. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar.
 • Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode. Pentru aceste standarde ocupationale este necesară însuşirea tehnicilor de bază din conţinutul materialelor cuprins în tehnicile de programare pentru calcule stiintifice.

 

3.2.11 Calcul Paralel

Familiarizarea studentilor cu principiile de baza ale calculului paralel. Insusirea cunostintelor legate de modelele de calcul paralel. Insusirea cunostintelor legate de algoritmi de calcul paralel. Aplicatii ale programarii paralele folosind transferul de mesaje. Pregatirea pentru insertia directa si imediata pe piata muncii; eventaula pregatire pentru abordarea unui program de masterat in matematica sau informatica.

 

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104);  Inspector de specialitate matematician (212103);  Consilier matematician (212101);  Expert matematician (212102);  Calcul paralel este numită execuția în paralel pe mai multe procesoare a acelorași instrucțiuni, sau și a unor instrucțiuni diferite, cu scopul rezolvării mai rapide a unei probleme, de obicei special adaptată sau subdivizată. Ideea de bază este aceea că problemele de rezolvat pot fi uneori împărțite în mai multe probleme mai simple, de natură similară sau identică între ele, care pot fi rezolvate simultan. Rezultatul problemei inițiale se află apoi cu ajutorul unei anumite coordonări a rezultatelor parțiale. Diverse modele apar în contextul rezolvării problematicilor acestor standarde ocupationale care pot fi rezolvate cu ajutorul calcului paralel.
 • Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);  Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108);  Consilier actuar (212105);  Un sistem de calcul paralel este un computer (calculator) cu mai multe procesoare care lucrează în paralel. Primele astfel de sisteme au fost cele de tip supercomputer, care încă și azi cunosc o dezvoltare intensă. Noile procesoare de tip multimi  pentru PC-uri sunt de asemenea sisteme de calcul paralel. Există multe tipuri de sisteme de calcul paralel; ele se deosebesc în primul rând prin tipul de interconectare. In munca de specialitate a acestor standarde ocupationale, in diversele studii de caz care pot aparea se pot folosi aceste modele pentru rezolvarea eficientă a problemelor.
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201); Cercetatorii si asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice. Completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor metode si tehnici pentru rezolvarea acestor probleme concrete folosind metodele calculului paralel reprezinta o directie prioritara in aceste standarde ocupationale.
 • Analist – 213101; Una din principalele funcţii îndeplinite de analist-programatoreste următoarea: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic care nu poate fi imaginată fără a avea o bază de date, un model de tranzitie in timp a evolutiei sistemului si mai ales un model de calcul eficient pentru rezolvarea problemelor.
 • Programator – 213102;  În contextul standardului ocupaţional de programator utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar, utilizarea limbajului standard SQL in contextul oricarui SGBD, dezvoltarea şi întreținerea aplicațiilor informatice şi  dezvoltarea de aplicatii cu baze de date sunt centrale ocupaţiei.
 • Proiectant sisteme informatice – 213103; Principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic care se referă în primul rând la modelul de calcul al sistemului informatic.
 • Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415;Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere:  structura fizică a datelor – colecţiile de date, structura fizică a prelucrărilor: programe şi module,  înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare – necesare fazei de implementare a sistemului informatic, inclusiv cu aspecte legate de implementarea, testarea şi întreţinerea/ dezvoltarea viitoare a sistemului. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea unei strategii eficiente de rezolvare a problemelor folosind tehnicile de calcul paralel sunt o directie centrala a acestui curs.

 

3.2.12 Modelarea si interogarea conceptuala a datelor si cunostintelor

Proiectarea si interogarea optima a bazelor de date si cunostiinte; Analiza subuniversului modelat, proiectarea conceptuala a diagramelor entitati-asociatii, listelor de restrictii, schemelor matematice si relationale, implementarea in SGBD la dispozitie, optimizare, raportare. Pregatirea studenţilor pentru a profesa in domeniul jocurilor pe calculator, realitatii virtuale si augmentate sau pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

 

 • Matematician (212101);  Referent de specialitate matematician (212104);  Inspector de specialitate matematician (212103);  Consilier matematician (212101);  Expert matematician (212102); In ocupatiile din acest item des apare notiunea de bază de date. Baza de date este o colecţie de date organizată într-o anumită structură, utilizată pentru a stoca şi regăsi volume mari de date. În prezent, bazele de date pot fi interpretate ca mulţimi structurate de obiecte de diferite tipuri: date, programe, utilizatori, forme, rapoarte. Orice curs introductiv pe calculator trebuie sa inceapă cu însusirea cunostintelor de baza legate de modelarea, proiectarea si interogarea bazelor de date. Pentru toate standardele ocupationale descrise mai sus este imperativa utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul proiectarii, administrarii si interogarii bazelor de date.
 • Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Colecţiile de date pot avea caracter empiric şi aleator în fazele de testare a produsui iar identificarea metodelor probabiliste si statistico-matematice utilizate in rezolvarea unor probleme legate de modelarea datelor şi a colecţiilor de date aleatoare reprezintă un rol central în această disciplină. Analiza subuniversului modelat, proiectarea conceptuala a diagramelor entitati-asociatii, listelor de restrictii, schemelor matematice si relationale, implementarea in SGBD la dispozitie, optimizare, raportare sunt toate instrumente prezentate in acest curs, si sunt utile pentru aceste standarde ocupationale.
 • Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201); În procesul de modelare matematică, componentelor sistemului li se asociază anumite variabile / parametri, unele cunoscute (controlabile), numite variabile / parametri de intrare, altele necunoscute (necontrolabile), numite variabile / parametri de ieşire. Legăturile şi interacţiunile dintre componentele sistemului sau legăturile sistemului cu exteriorul se transpun în modelul matematic prin relaţii funcţionale (ecuaţii şi / sau identităţi). Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative referitoare la teorii ale statisticii matematice trebuie sa aiba cunostintele necesare unui curs introductiv de modelarea si interogarea conceptuala a datelor.
 • Analist – 213101; Una din principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic care nu poate fi imaginată fără a avea o bază de date,  modelul bazei de date, cunoasterea modelului relational pentru baze de date, cunoasterea algebrei relationale si a calcului relational.
 • Programator – 213102; Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul proiectarii, administrarii si interogarii bazelor de date.
 • Proiectant sisteme informatice – 213103;  Principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic, proiectarea fizică a sistemului informatic, proiectarea testării şi implementării sistemului informatic, proiectarea fazei de întreţinere/ dezvoltare a sistemului informatic, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic.  Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere:  structura fizică a datelor – colecţiile de date, structura fizică a prelucrărilor: programe şi module,  înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare – necesare fazei de implementare a sistemului informatic, inclusiv cu aspecte legate de implementarea, testarea şi întreţinerea/ dezvoltarea viitoare a sistemului. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul proiectarii, administrarii si interogarii bazelor de date.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Administrator baze de date (213903); Proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii IT&C1 ce include lucrul în reţea şi/ sau accesul la Internet: pune cele mai convenabile soluţii la dispoziţia angajaţilor şi a conducerii organizaţiei (firmă, instituţie), în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate;
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);Asistent de cercetare în informatică (250102);

3.2.13 Modelarea si simularea proceselor economice

Insusirea conostintelor de baza de modelarea si simularea proceselor economice.Completarea cunoştinţelor de modelare matematica si simulare a proceselor economice, cu exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în analiza datelor economice. Pregatirea masteranzilor pentru o profesie in domeniul analizei si predictiei economice sau pentru a face fata exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in matematica sau economie.

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104); Inspector de specialitate matematician (212103); Consilier matematician (212101); Expert matematician (212102); Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105);  In cadrul acestui  curs sunt prezentate modele de optimizare pentru diferite clase de probleme (liniare, pătratice, fracţionare, fără restricţii), modelarea proceselor decizionale, multicriteriale şi tehnici de punct interior cu aplicaţii din domeniul economic. Toate aceste aplicatii reprezintă material de cultură generală şi inter-disciplinar cu domeniul economic. In general, agentii economici iau decizii de importanta strategica pentru ei pe baza previziunilor asupra marimii uneia sau mai multor variabile economice. Pentru aceasta ei apeleaza la informatiile disponibile.Diferite surse de informatii vor conduce la previziuni diferite si problema este de a produce o sinteza a lor. In practica se constata adesea ca aceasta combinare a diverselor informatii disponibile este nesistematica, fara verificarea fundamentului rational.
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105); Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201); Pentru aceste standarde ocupationale cercetarea poate fi realizata pe cale deductiva sau pe cale experimentala. In abordarea deductiva  fenomenele lumii reale sunt observate si analizate si in urma unui proces de abstractizare se construieste o teorie. Pe baza regulilor logicii se deduc teoreme si leme care conduc la anumite concluzii. Sisteme de servire din diverse domenii (sisteme de operare, reţele de calculatoare, sisteme de comunicaţie, sisteme de transport, bănci, comerţ etc.). Modele de aşteptare (cu număr nelimitat sau limitat de clienţi admişi în sistem, cu populaţia din care provin clienţii finită). Generarea variabilelor aleatoare de repartiţie dată. Simularea unui sistem de servire cu priorităţi. Model de simulare pentru un sistem de aşteptare cu mai multe staţii paralele.
 • Programator – 213102; Una din funcţiile principale ale unui programator este testarea şi implementarea programului / aplicaţiei. De multe ori cazurile de test sunt realizate cu ajutorul datelor de tip aleator pentru a testa performanţele aplicaţiei şi aplicabilitatea produsului în diverse situaţii impuse de restricţiile sistemului informatic. Asemenea aplicatii de tip proces economic sunt  folosite de ocupatia de programator doar asimiland cunostintele de baza de modelarea si simularea proceselor economice.
 • Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectantul de sistem informatic  dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de cerinţe şi urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. El trebuie să aibe cunoştinte despre restricţiile impuse în sistemul informatic, dar şi cunoasterea fundamentelor matematice ale sistemelor si proceselor economice  si utilizarea lor la  cercetarea fenomenelor din procesele economice.
 • Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406; Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in cercetarea fenomenelor aleatoare din diverse domenii de activitate umana, inclusiv IT. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul rezolvarii unor probleme ce implica analiza si predictia fenomenelor aleatoare.

 

3.21.4 Practica de cercetare I (Metodologia cercetării științifice)

Insusirea conostintelor de baza din metodologia cercetarii stiintifice; Completarea cunoştinţelor de bază pentru cercetarea stiintifica, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în analiza datelor economice şi financiare. Pregatirea masteranzilor pentru a face fata exigenteor unui program de doctorat sau unei cariere in cercetare.

 

 • Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);  Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102); Exista o relatie stransa intre introducerea în cercetarea ştiinţifică şi în deontologia cercetării si standardele ocupationale descrise in acest item. Printre subiectele abordate sunt: clasificarea subiectelor ştiintifice,  descrierea formatului unui articol ştiintific în matematică şi informatică, exemple. O trecere in revista a  principalelor rezultate ştiinţifice în lumina realizării lor epoca antică, epoca medievală, epoca modernă, epoca contemporană si a metodelor clasice şi moderne de cercetare este realizata in acest curs. Folosirea bazelor de date electronice. Documentarea prin internet. Centre de cercetare ştiinţifică.  Publicatii. Clasificarea lor. Unde si cum publicam? Criterii de acceptare. Evaluarea unei lucrări ştiinţifice.

3.2.15 Realitate virtuala

Introducere in domeniul realitati lor mixte (virtuale si augmentate). Introducere in domeniul realitati lor mixte (virtuale si augmentate) din doua perspective: organizational si evolutiv; prin prezentarea elementelor componente ale unei astfel de realitati, a limbajelor si produselor software utilizate in modelarea si redarea multimodala a acestora. Cunoasterea tehnologiilor uzuale de realitate virtuala si augmentata. Pregatirea studenţilor pentru a profesa in domeniul jocurilor pe calculator, realitatii virtuale si augmentate sau pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104); Inspector de specialitate matematician (212103); Consilier matematician (212101); Expert matematician (212102); Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105); Pentru aceste standarde ocupationale o introducere in notiunea de spatiu virtual, realitatea virtuala si realitatea augmentata, definitii, istoric, tendinte actuala, provocari. Tehnologii ale realitatilor virtuale si augmentate (Dispozitive de intrare, Dispozitive de redare , Dispozitive de urmarire a utilizatorului) sunt puse la dispozitia cursantilor pentru a lua cunostinta cu  tehnologiilor uzuale de realitate virtuala si augmentata.
 • Analist – 213101; Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere – structura fizică a datelor – colecţiile de date, înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente. Colecţiile de date pot avea caracter empiric şi aleator în fazele de testare a produsui iar identificarea metodelor  probleme legate de modelarea şi prezentarea datelor în mod grafic, sau cu ajutorul tehnologiilor de realitate virtuala si augmentata.
 • Programator – 213102; Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, a normelor si valorilor de etica profesionala în cadrul propriei strategii de munca, pentru valorificarea optima si creativa a propriului potential în situatii specifice folosind noile tehnologii descrise in acest curs de realitate virtuala si augmentata.  Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa interdisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei.
 • Proiectant sisteme informatice – 213103; Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu conducerea proiectului şi a organizaţiei în care se implementează proiectul.Una dintre contribuţiile importante ale acestei materii o reprezintă principiile graficii pe calculator, limbajele,  tehnicile si tehnologiile de realitate virtuala si augmentata curent utilizate pentru realizarea comunicării eficiente.

 

3.2.16 Sisteme Embedded

Insusirea conostintelor de baza legate de sistemele embedded; Identificarea conceptelor legate de rezolvarea unor probleme reale utilizand sistemele embedd.Pregatirea masteranzilor pentru o profesie in domeniul modelarii stocastice si simularii statistice in fiabilitate, analizei si interpretarii statistice a datelor simularii pentru a face fata exigentelor unor programe de cercatare sau doctorat in matematica, tehnologii informatice, economie.

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104); Inspector de specialitate matematician (212103); Consilier matematician (212101); Expert matematician (212102); Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105); Ficare ocupatie din cadrul acestui item trebuie sã aibã solide cunoştinţe de specialitate dar, în acelaşi timp, sã cunoascã şi sã poatã formula deprinderi de lucru prin asimilarea cunostintelor care  întreţin o mai bună accesibilitate a calculatoarelor, a componentelor hardware , a sistemelor de operare din punct de vedere al utilizatorului şi al instrumentelor pe care acestea le oferǎ.
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105); Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);  Expert financiar bancar (241106);  Analist (213101);  Programator (213102));  Proiectant sisteme informatice (213103);  Administrator de reţea de calculatoare (213902); Administrator baze de date (213903);  Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102); Termenul „sistem înglobat” provine de la expresia engleză embedded system și semnifică un mic calculator bazat pe un microprocesor și specializat (dedicat) la îndeplinirea unei sarcini anume, sau a câtorva sarcini, de obicei în „timp real” (aproape instantaneu). Pentru aceste standarde ocupationale are loc o  prezentare generală a sistemelor embedded, a conceptelor si problematica generală a sistemelor embedded, problematica sistemelor de timp-real. Intr-o nota mai generala sunt prezentate arhitecturi pentru sisteme embedded si notiuni de  tehnologia procesoarelor,  si diverse aspecte legate de mediile de dezvoltare vizuale folosite pentru aceste sisteme de tip embedded.

3.2.17 Dezvoltarea aplicatiilor de proces

Insusirea conostintelor de baza legate de dezvoltarea aplicaţiilor complexe de monitorizare şi control al proceselor de timp real; Identificarea conceptelor legate de rezolvarea unor probleme reale utilizand dezvoltarea aplicaţiilor complexe. Pregatirea masteranzilor pentru o profesie in domeniul modelarii stocastice si simularii statistice in fiabilitate, analizei si interpretarii statistice a datelor simularii pentru a face fata exigentelor unor programe de cercatare sau doctorat in matematica, tehnologii informatice, economie.

 

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104); Inspector de specialitate matematician (212103); Consilier matematician (212101); Expert matematician (212102); Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105); Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102); Pentru aceste ocupatii o idee centrala este insusirea conostintelor de baza legate de dezvoltarea aplicaţiilor complexe de monitorizare şi control al proceselor de timp real si mai ales identificarea conceptelor legate de rezolvarea unor probleme reale utilizand dezvoltarea aplicaţiilor complexe.Printre aplicatiile importante avem arhictectura aplicaţiilor Web si  aplicaţii web-based de timp real. Cunoasterea acestor tehnologii Internet pentru aplicaţii de proces simplifica munca de prezentare si acomodare pentru a face fata exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in matematica, tehnologii informatice, economie
 • Analist (213101); O componentă importantă a muncii de analist o reprezintă  proiectarea conceptuala/ logica a sistemului informatic, si anume identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestoracare se află în strânsă legătură cu acest curs introductiv în aplicatii de proces si sisteme de operare.
 • Programator (213102)); Implementarea si documentarea de unitati de program în limbaj de asamblare şi folosirea eficientă a mediilor de programare.  Printre aceste performanţe esenţiale sunt cunoaşterea modelelor arhitecturale fundamentale de sisteme de operareşiprogramarea la nivelul masinii in limbaj de asamblare. Nu se poate imagina munca unui programator fără a avea cunoştinţe minime de sistem de operare, aplicatii de procese şi de arhictetura unui calculator.
 • Proiectant sisteme informatice (213103); Administrator de reţea de calculatoare (213902);
 • Administrator baze de date (213903); Proiectarea unui sistem informatic reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, interfeţelor şi datelor unui sistem, cu respectarea strictă a cerinţelor sistemului. Proiectul rezultat va conţine descrieri ale funcţionalităţii noului sistem informatic şi va indica cele mai potrivite metode de implementare. Sistemul informatic proiectat va respecta cerinţele, specificaţiile, constrângerile evidenţiate în faza de analiză şi va opera optimizări şi îmbunătăţiri. O componentă importantă a muncii de proiectant de sisteme informatice o reprezintă  identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora ilustrată pe larg în acest curs de dezvoltare a aplicatiilor de proces.

 

 

3.2.18 Modelare cu algoritmi genetici

Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu metode neconvenţionale, inspirate din evoluţie, de rezolvare a problemelor de optimizare. Intelegerea, modelarea, implementarea algoritmilor genetici folositi pentru modelarea fenomenelor studiate. In calitate de mediu de programare studentii sunt liberi sa-si aleaga mediul dorit. Pregatirea masteranzilor pentru a o profesie in domeniul modelarii problemelor prin metode neconventionale si care contribuie la solutionarea empirica a problemelor din lumea reala in timp util.

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104); Inspector de specialitate matematician (212103); Consilier matematician (212101); Expert matematician (212102); Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105); Pentru aceste standarde ocupationale sunt introduse probleme de optimizare/cautare: preliminarii, motivatie, probleme de complexitate NP , exemple de probleme abordabile cu algoritmi genetici si compararea lor cu alte metode de solutionare (hill climbing, simulated annealing).
 • Statistician (343402);  Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);  Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108);  Consilier actuar (212105); Metodologie de examinare si procesare a datelor (cercetari statistice de masa, metode de clasificare, valori medii, metode de reprezentare grafica).  Tehnologia informatica reprezinta unul din principalele instrumente folosite de aceste standarde ocupaționale. Cursul de modelare cu algoritmi genetici  introduce o noua directie de metode neconvenţionale, inspirate din evoluţie, de rezolvare a problemelor de optimizare, aceasta alternativa fiind una diferita decat cea traditionala.
 • Analist – 213101; Specialistii in informatica concep, proiecteaza si dezvolta sisteme informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, au nevoie necesara de un limbaj de baza pentru transmiterea algorimilor. Acest curs este o informare alternativa despre algoritmii genetici.
 • Programator – 213102; În procesul de programare printre principalele funcţii îndeplinite de către programator sunt elaborarea programului sau a  componentei aplicaţiei software care presupune înţelegerea modului de prezentare a algoritmilor şi a complexităţii lor. Algoritmii genetici ocupa deja un loc important in categoria algoritmilor.
 • Proiectant sisteme informatice – 213103;  Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu conducerea proiectului şi a organizaţiei în care se implementează proiectul.În această comunicare cu specialiştii modul de prezentare a rezultatelor şi legătura lor cu proiectul se află în strânsă legătură cu modul de prezentare al algoritmilor.
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102); Pentru cei care se pregatesc in ocupatia de asistenti de cercetare cunostinte de baza precum algoritmul genetic binar simplu, operatori genetici, teorema schemelor: motivatie, demonstratie, aplicabilitate, reprezinta cunostinte alternative de baza in domeniul modelarii cu algoritmi genetici.

 

 

3.2.19 Modelarea şi simularea fenomenelor bancare şi din asigurări

Familiarizarea cu principalele noţiuni, elemente, termeni financiari şi actuariali. Identificarea metodelor si modelelor matematice ale fenomenelor economice, bancare si din asigurari. Utilizarea metodelor si modelelor matematice pentru simularea fenomenelor economice, bancare si din asigurari. Evaluarea critică a calitatii modelelor fenomenelor economice, bancare si din asigurari prin comparatie cu modele alternative din literatura de specialitate. Pregatirea masteranzilor pentru o profesie in domeniile asigurari, analiza si predictie economica si financiara, in domeniul financiar–bancar sau pentru a face fata exigentelor unor programe de cercatare si de doctorat in matematica aplicata.

 

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104); Inspector de specialitate matematician (212103); Consilier matematician (212101); Expert matematician (212102); Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105); Pentru aceste standarde ocupationale familiarizarea cu principalele noţiuni, elemente, termeni financiari şi actuariali are loc in desfasurarea acestui curs. Este un curs inter-disciplinar cu o legatura puternis strânsă cu standardele ocupationale descrise la acest item. Identificarea metodelor si modelelor matematice ale fenomenelor economice, bancare si din asigurari. Utilizarea metodelor si modelelor matematice pentru simularea fenomenelor economice, bancare si din asigurari.Sintetizarea şi aprofundarea conceptelor şi metodelor moderne de analiză şi interpretare a proceselor şi fenomenelor economice, în special din domeniul financiar este idea centrala a acestui curs.
 • Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);  Expert financiar bancar (241106);  Dezvoltarea capacităţilor de evaluare, investigare şi diagnosticare a proceselor şi fenomenelor specifice din instituţii financiare şi bancare; Aprofundarea principiilor, metodelor fundamentale de investigare şi prospectare a fenomenelor cu caracter financiar, monetar şi bancar; Interpretarea critica si constructivă a proceselor şi fenomenelor financiare, prin elaborarea de judecăţi de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist; Analiza informaţiilor complexe cantitative şi calitative referitoare la gestiunea financiară a entităţilor, în scopul întocmirii de sinteze şi evaluări economice;
 • Analist – 213101; Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere – structura fizică a datelor – colecţiile de date, înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente. Colecţiile de date pot avea caracter empiric şi aleator în fazele de testare a produsui iar identificarea metodelor probabiliste si statistico-matematice utilizate in rezolvarea unor probleme legate de modelarea fenomenelor bancare  şi a colecţiilor de date rezultate din aceste fenomene bancare reprezintă un rol central în această disciplină.
 • Programator – 213102; Una din funcţiile principale ale unui programator este testarea şi implementarea programului / aplicaţiei. De multe ori cazurile de test sunt realizate cu ajutorul datelor de tip aleator pentru a testa performanţele aplicaţiei şi aplicabilitatea produsului în diverse situaţii impuse de restricţiile sistemului informatic. Evaluarea critică a calitatii modelelor fenomenelor economice, bancare si din asigurari prin comparatie cu modele alternative din literatura de specialitate.
 • Proiectant sisteme informatice – 213103; Proiectantul de sistem informatic  dă soluţii de rezolvare a problemei exprimate în specificaţiile de cerinţe şi urmăreşte ca soluţiile propuse să satisfacă şi să respecte cu stricteţe cerinţele specifice. El trebuie să aibe cunoştinte despre restricţiile impuse în sistemul informatic, dar şi cunoasterea fundamentelor matematice modelarii si simularii fenomenelor bancare.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Administrator baze de date (213903);  Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicand detectarea si rezolvarea problemelor conexe aparute in cercetarea fenomenelor aleatoare din diverse domenii de activitate umana, inclusiv IT. Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul rezolvarii unor probleme ce implica analiza si predictia fenomenelor bancare.

3.2.20 Modelare stochastica si simulare in fiabilitatea softului

Insusirea conostintelor de baza legate de modelarea si simularea fenomenelor ce vizeaza fiabilitatea softului.Identificarea metodelor matematice si a tehnicilor utilizate in modelarea si simularea proceselor aleatoare din fiabilitatea softului. Utilizarea metodelor de analiza si interpretare a datelor statistice in scopul validarii modelului stocastic corespunzator. Pregatirea masteranzilor pentru o profesie in domeniul modelarii stocastice si simularii statistice in fiabilitate, analizei si interpretarii statistice a datelor simularii pentru a face fata exigentelor unor programe de cercatare sau doctorat in matematica, tehnologii informatice, economie.

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104); Inspector de specialitate matematician (212103); Consilier matematician (212101); Expert matematician (212102); Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105); In multe situatii persoana care poseda standardul ocupational din acest item are de efectuat analiza si interpretarea datelor statistice. Aplicarea metodelor de analiza si interpretare a datelor rezultate la simularea statistica a proceselor aleatoare legate de fiabilitatea softului in scopul validarii modelului stocastic corespunzator.
 • Programator – 213102; Una din funcţiile principale ale unui programator este testarea şi implementarea programului / aplicaţiei. De multe ori cazurile de test sunt realizate cu ajutorul datelor de tip aleator pentru a testa performanţele aplicaţiei şi aplicabilitatea produsului în diverse situaţii impuse de restricţiile sistemului informatic. Programatorii folosesc metodele de analiza si interpretare a datelor statistice in scopul validarii modelului.
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102); Pregatirea masteranzilor pentru o profesie in domeniul modelarii stocastice si simularii statistice in fiabilitate, analizei si interpretarii statistice a datelor simularii pentru a face fata exigentelor unor programe de cercatare sau doctorat in matematica, tehnologii informatice, economie.

 

3.2.21 Pregatirea lucrarii de disertatie

 

Realizarea lucrarii de disertatie; Realizarea de proiecte si aplicatii originale ale metodelor studiate. Pregatirea absolventilor pentru insertia profesionala in domeniul matematic sau economico-financiar.

 

 • Matematician (212101);  Referent de specialitate matematician (212104);  Inspector de specialitate matematician (212103);  Consilier matematician (212101);  Expert matematician (212102);  Statistician (343402);  Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);  Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107);  Referent de specialitate actuar (212108);  Consilier actuar (212105); Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);  Expert financiar bancar (241106);  Analist (213101);  Programator (213102));  Proiectant sisteme informatice (213103);  Administrator de reţea de calculatoare (213902); Administrator baze de date (213903);  Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102); Scopul lucrării de diplomă este de a evalua capacitatea absolvenţilor de a procesa cunoştinţele în condiţii de rezolvare a unor probleme specifice domeniului de pregătire sau de realizare a unor studii de caz. Lucrările de diplomă pot avea coordonatori ştiinţifici numai cadre didactice titulare, care deţin titlul de doctor în specializarea respectivă. Candidaţilor li se recomandă să-şi angajeze îndrumători pentru lucrările de licenţă cu cel puţin 6 luni înainte de înscrierea la examenul de finalizare a studiilor. Susţinerea lucrării de licenţă sau a disertaţiei se face în faţa Comisiei şi este publică, iar nota pentru lucrarea de licenţă acordată cu două zecimale va reflecta atât conţinutul ideatic al acesteia cât şi modul de prezentare a candidatului.  Comisia de examen apreciază susţinerea lucrării de licenţă-disertatie prin acordarea unei note (între 1 şi 10) ţinând seama de  dificultatea şi importanţa temei,  modul de prezentare,  elementele de originalitate, nivelul de cunoştinte teoretice şi practice ale absolventului, originalitatea aplicaţiei. In acest curs sunt prezentate 3 directii fundamentale legate direct de elaborarea lucrarii de disertatie: prezentarea structurii generale a lucrarii de disertatie,  prezentarea formatului bibliografic al lucrarii de disertatie, discutarea problemelor legate de redactarea lucrarii.Exista o legatura strânsă intre elaborarea unei lucrari de disertatie sau licenta si viitoarele lucrari ce vor fi realizate in fiecare dintre ocupatiile enuntate la acest item.

3.2.22 Sisteme Distribuite

Drept rezultat al cunoştinţelor acumulate la orele de curs şi laborator, studenţii trebuie să poată înţelege în profunzime metodele şi caracteristicile tuturor tipurilor de distribuire a datelor, avantajele şi dezavantajele principalelor soluţii în domeniu, precum şi impactul acestora în performanţele sistemelor distribuite. Prin studiile de caz comparative asupra celor mai importante implementări, studenţii capătă şi o privire de ansamblu asupra administrării profesionale a acestora. Completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora. Pregatirea studentilor pentru o profesie in domeniul matematic si informatic.

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104); Inspector de specialitate matematician (212103); Consilier matematician (212101); Expert matematician (212102); Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105); Pentru utilizarea unui sistem informatic se parcurg etape ce au in vedere intelegerea globală a sistemului, legatura  conceptuală/ logică a datelor şi prelucrărilor, proiectare fizică a datelor şi prelucrărilor. Toate aceste etape in analiza unui sistem informatic pot fi utilizate  instrumente informatice in context interdisciplinar şi anume cunoaşterea si utilizarea tehnologiilor legate de reţele de calculatoare si mai nou de sisteme de tip distribuit. Un sistem distribuit (SD): sistem ale carui componente se afla pe calculatoare interconectate in retea, comunica si se coordoneaza prin transfer de mesaje. Printre notiunile fundamentale persoanele corespunzatoare acestor standardele ocupationale au cunostinte minime despre: xomunicarea in sistemele distribuite, elemente de utilizare in retea, modelul cu transfer asincron, interconectarea retelelor locale. protocoale specifice si rutarea mesajelor in calculul distribuit.
 • Analist – 213101; Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere:  structura fizică a datelor – colecţiile de date, structura fizică a prelucrărilor: programe şi module,  înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare – necesare fazei de implementare a sistemului informatic, inclusiv cu aspecte legate de implementarea, testarea şi întreţinerea/ dezvoltarea viitoare a sistemului. Dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente sunt ideile centrale ale acestui curs.
 • Programator – 213102; Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:  elaborarea programului / componentei aplicaţiei software,testarea şi implementarea programului / aplicaţiei, asigurarea securităţii programelor / aplicaţiilor, a datelor de test şi a suporturilor / dispozitivelor de stocare, asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute de program / aplicaţie, instruirea şi asistarea beneficiarilor / utilizatorilor programului/ aplicaţiei,asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile, gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test. O bună cunoaştere modului de dezvoltare a software-ului si a platformelor de tip distriuit  este esenţială în formarea aptitudinilor pentru cerinţele unui programator.
 • Proiectant sisteme informatice – 213103; Principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic,  proiectarea fizică a sistemului informatic, proiectarea testării şi implementării sistemului informatic, proiectarea fazei de întreţinere/ dezvoltare a sistemului informatic, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic.  Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicând detectarea şi rezolvarea problemelor conexe apărute în sistemele de tip distribuit.
 • Asistent de cercetare în informatica – 250102; Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;
 • Asistent de cercetare în calculatoare – 251415; Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse folosind platformele de tip calcul distribuit.

 

3.2.23 Sisteme multiagent

Initiere in conceptele fundamentele ale sistemelor multi-agent, ca paradigma de inalt nivel in modelarea sistemelor complexe. Utilizarea sistemelor multiagent pentru a rezolva problemele complexe ale lumii reale. Exemple de implementare ale unor astfel de sisteme multiagent. Pregatirea studentilor pentru o profesie in domeniul informaticii, care sa le dea posibilitatea sa modeleze corect si consistent problemele lumii reale bazandu-se pe arhitectura multiagent.

 • Matematician (212101); Referent de specialitate matematician (212104); Inspector de specialitate matematician (212103); Consilier matematician (212101); Expert matematician (212102); Statistician (343402); Inspector de specialitate statistician (212203); Referent de specialitate statistician (212204); Consilier statistician (212201); Inspector de specialitate actuar (212107); Referent de specialitate actuar (212108); Consilier actuar (212105);  Un sistem multi-agent este un sistem distribuit format dintr-o colectie de agenti autonomi care interactionează într-un mediu comun, fiecare agent având cunoştinte, capacităti de acriune şi scopuri proprii. Acest curs introductiv despre sisteme multi-agent are o legatura stransa cu utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul elaborarii modelelor complexe, ce implica analiza si predictia fenomenelor si proceselor studiate.
 • Programator (213102));  Proiectant sisteme informatice (213103);  Administrator de reţea de calculatoare (213902); Administrator baze de date (213903);  Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102);ector de specialitate actuar (212107); Un agent inteligent este o entitate capabilã sã actioneze autonom în mediul sãu de lucru. Autonomia unui agent înseamnã capacitatea acestuia de a actiona singur, fãrã interventie din exterior (de exemplu, interventie umanã). Printre proprietãtile unui agent inteligent mentionãm: mobilitatea, rationalitatea, capacitatea de învãtare/adaptare etc. In standardele ocupationale legate de acest item exista o legatura clara cu agentii software. Un agent software este un program care se executã independent si care este capabil sã realizeze automat selectia actiunilor atunci când apar diferite evenimente (asteptate sau neasteptate). Sistemele multi-agent sunt folosite în proiectarea unor sisteme software interactive care se bazează pe funcţionarea într-un sistem stimul-răspuns. Sistemele multi-agent modelează un sistem interactiv printr-o colecţie de agenţi specializaţi care produc şi reacţionează la stimuli existenţi în cadrul sistemului. Sistemele multi-agent modelează un sistem interactiv prin intermediul unor unităţi computaţionale specializate numite agenţi. Un agent se află la un moment dat într-o stare, posedă o bazã de cunoştinţe şi este capabil să iniţieze sau să răspundă la acţiuni. Un sistem multi-agent poate fi privit ca un sistem în evoluţie în care fiecare agent desfăşoarã o activitate independentă. În cadrul unui sistem multi-agent, fiecare agent îşi desfãsoarã activitatea, teoretic, independent de existenţa celorlalţi agenţi. Sistemele multi-agent sunt instrumente foarte folositoare pentru modelarea sistemelor de informaţie distribuitã cu o interactiune sincronã sau asincronã. Teoria sistemelor multi-agent este o consecinţă logică a dorinţei de a dezvolta sisteme inteligente. În prezent, nu există o metodologie care să permită o metodă de analiză, specificare, proiectare si implementare a unui sistem multi-agent. Pentru specificarea completă a unui sistem multi-agent este necesară definirea cunostinţelor şi comportamentului intern al agenţilor şi modul de interacţiune cu ceilalţi agenţi cu care coexistă în cadrul sistemului multi-agent. În cadrul sistemului multi-agent, intenţiile agentului pot fi definite ca un scop ce trebuie atins în momentul realizării unui set de acţiuni.

 

 

 

 

 

3.3. Analiza programului de studiu Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite

 

3.3.1 Arhitecturi pentru Sisteme Informatice Autonome

Dezvoltarea capacitatii de analiza si proiectare a sistemelor inteligente care iau decizii in functie de context. Realizarea sistemelor utilizand agenti software in contextul aplicatiilor internet. Datoritǎ accesibilitǎţii calculatoarelor, din punct de vedere al utilizatorului şi al instrumentelor pe care acestea le oferǎ, pe de o parte şi dinamicii care existǎ în domeniul informaticii pe de altǎ parte, cursul pregateste studentii sa dezvolte aplicatii inteligente senzitive la context.

 • Analist (213101); Analistul analizeaza si proiecteaza sisteme inteligente care iau decizii in functie de context si utilizeaza agenti software in contextul aplicatiilor internet. Unii analisti lucreaza din punct de vedere al utilizatorului şi al instrumentelor, altii lucreaza dinamica care existǎ în domeniul informaticii, astfel acestia dezvolta aplicatii inteligente senzitive la context.
 • Programator (213102); Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul comunică eficient cu alţi programatori, cu inginerul de sistem şi administratorul de reţea in vederea contextului de aplicatii inteligente din punct de vedere al  utilizatorului şi a instrumentelor sau a dinamicii  existente;
 • Consultant în informatica (213103); Cunoaşte şi se preocupă permanent pentru înţelegerea în profunzime a activităţilor desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), modul cum pot fi ele susţinute şi dezvoltate prin soluţii IT&C1 adecvate. Soluţiile IT&C special proiectate sau adaptate vor avea la bază cerinţele de lucru ale organizaţiei (firmă, instituţie), performanţele aşteptate, în condiţiile unor costuri acceptabile şi într-un timp determinat; Participă la proiectarea/ reproiectarea suportului tehnic pentru cele mai complexe probleme ale sistemului informatic; transpune/ participă la transpunerea proceselor din organizaţie (firmă, instituţie) in cerinţe şi specificaţii IT&C; Identifică soluţiile IT&C disponibile sau adaptabile;
 • Inginer de sistem în informatica (213103); Studiază, cunoaşte, înţelege şi analizează tendinţele tehnologice în industria IT&C, este expert în calculatoare, reţele de calculatoare, comunicaţii; lucrează în echipă cu alţi experţi pentru selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile soluţii IT&C. Proiectează, selectează, adaptează, configurează, dezvolta, testează, implementează, integrează soluţiile IT&C: pune cele mai convenabile soluţii la dispoziţia angajaţilor şi a conducerii organizaţiei (firmă, instituţie), în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate; acţionează ca “manager de proiect” pentru soluţiile IT&C implementate şi pentru cele viitoare. Aplica standardele tehnice IT&C în vigoare şi cerinţele specifice ale organizaţiei (firmă, instituţie), aşa cum decurg ele din activităţile desfăşurate.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii IT&C1 ce include lucrul în reţea şi/ sau accesul la Internet: pune cele mai convenabile soluţii la dispoziţia angajaţilor şi a conducerii organizaţiei (firmă, instituţie), în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate; Identifică şi încorporează modificările şi/ sau configurările ce pot fi aduse componentelor hardware şi software ale reţelei: supraveghează/ monitorizează funcţionarea echipamentelor de comunicaţii cu scopul de a păstra mediul de operare al reţelei în limita parametrilor normali de funcţionare; stabileşte parametrii etalon de funcţionare şi soluţiile ce vor fi adoptate în situaţia detectării anomaliilor de funcţionare a componentelor reţelei;
 • Administrator baze de date (213903); Administratorul bazei de date este reprezentat de un grup de utilizatori format din una sau mai multe persoane, care intercţionează cu o bază şi are sarcini, cunoştinţe şi deprinderi particulare. El cunoaste in detaliu arhictectura sistemului informatic.
 • Programator de sistem informatic (213904); Analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sistem; Proiectează programul / aplicaţia; Elaborează algoritmul programului; Elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbajul de programare ales de el; Testează module de program / programe / aplicaţii cu date de test şi / sau cu date reale;
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, specialistul în domeniul proiectării asistate de calculator comunică eficient cu alţi specialişti în domeniul proiectării asistate de calculator, cu inginerul de sistem şi administratorul de reţea; are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe.
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907); Specialistul în proceduri şi instrumente pentru securitatea sistemelor informatice este persoana responsabilă cu găsirea şi implementarea celor mai potrivite măsuri şi mijloace pentru protejarea sistemelor informatice, astfel încât informaţia cu care operează organizaţia să fie sigură şi corectă. Specialistul răspunde oficial de dezvoltarea, analiza, evaluarea şi implementarea politicii de securitate a informaţiei4 într-o organizaţie.
 • Cercetǎtor în informatica (250101); Cercetatorii si asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii.
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii.
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.

3.3.2 Dezvoltarea aplicaţiilor software

Introduce principiile şi mecanismele metodologiei orientate spre obiecte. Aplicarea principiilor metodologiei orientate spre obiect. Dezvoltarea orientatǎ spre obiect a sistemelor informaţionale sau software. Construirea corecta a modelelor. Cunoaşterea limbajului de modelare UML. Pregatirea studenţilor pentru a profesa in domeniul programării sau pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

 • Analist (213101); Analistul introduce, aplica si dezvolta  principiile şi mecanismele metodologiei orientate spre obiecte si construieste corect a modelele sistemelor informationale sau software-le. Unii analisti lucra in cadrul firmelor IT. Pentru a desfăşura activităţile presupuse, analistul comunică eficient cu programatorii, inginerul de sistem şi administratorul de reţea, care are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe.
 • Programator (213102); Programatorul elaborareza algoritmului programului orientate spre obiecte, astfel programele sau modulele de program sunt create în limbajul de programare orientate spre obiecte, testează module de program/ programe/ aplicaţii cu date de test sau cu date reale, implementează, intru cat programele / aplicaţiile vor rula la beneficiar.  Programatorul monitorizează folosirea corectă a sistemelor informationale / software de către beneficiari / utilizatori, instruieşte utilizatorii pentru utilizarea corectă a sistemelor informationale / software, acordă asistenţă utilizatorilor atunci când situaţia o cere. Un programatorul salvează periodic programele şi datele de test, păstrează copiile de siguranţă ale programelor orientate spre obiect sau datelor salvate, restaurează la nevoie programele orientate spre obiect sau datele salvate şi îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile.
 • Consultant în informatica (213103); Consultantul  dispune de capacitatea de a studia, cunoaşte, înţelege şi analiza tendinţele metodologiei orientate spre obiect; este expert în domeniu; lucrează în echipă cu alţi experţi pentru selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile soluţii IT&C; Aplică standardele tehnice IT&C în vederea soluţionării cerinţelor specifice ale organizaţiei (firmă, instituţie), aşa cum decurg ele din activităţile identificate.
 • Inginer de sistem în informatica (213103); Decide asupra modului in care utilizatorii (angajaţi şi conducere) au acces şi folose sistemele informationale si resursele software pe care le au la dispoziţie; Colaborează cu toate compartimentele funcţionale ale organizaţiei (firmă, instituţie)

oferind asistenţă în folosirea tehnologiilor informaţiei în activitatea curentă; Este la curent

cu solicitările şi necesităţile reale a sistemelor informationale si software ale fiecărui compartiment şi cu gradul lor actual de acoperire şi susţinere; Informează utilizatorii (angajaţi, conducere) despre noile facilitaţi, configuraţii, tehnologii, produse apărute şi a căror utilizare ar putea îmbunătăţi calitatea produselor şi/sau a serviciilor care fac obiectul activităţii organizaţiei (firmă, instituţie); Organizează sesiuni de instruire a utilizatorilor, corespunzător noilor soluţii tehnologice implementate, sau care urmează a fi implementate.

 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Identifică şi încorporează modificările şi/ sau configurările ce pot fi aduse componentelor sistemelor informationale şi software ale reţelei: Supraveghează/ monitorizează funcţionarea echipamentelor de comunicaţii cu scopul de a păstra mediul de operare al reţelei în limita parametrilor normali de funcţionare; studiază, cunoaşte, înţelege şi analizează tendinţele tehnologice în industria IT&C; Este expert în calculatoare, reţele de calculatoare, comunicaţii; Lucrează în echipă cu alţi experţi pentru selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile soluţii pentru distribuirea şi accesul la resursele din reţea, în condiţiile respectării regulilor specifice de securitate asupra echipamentelor, componentelor software, informaţiilor şi transmisiilor de date;
 • Administrator baze de date (213903); Asigura o percepere realistă a proceselor la care se referă, informaţiile care trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise, precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; Informaţiile au un rol determinant în procesul de fundamentare a deciziilor, în realizarea unei conduceri profesioniste,astfel datele sunt prelucrate cu ajutorul calculatorului, ele sunt organizate în structuri care să permită stocarea şi regăsirea lor prin toate acestea se constitue bazele de date. Administratorul bazei de date lucreaza cu un grup de utilizatori format din una sau mai multe persoane, care intercţionează cu o bază şi are sarcini, cunoştinţe şi deprinderi particulare.
 • Programator de sistem informatic (213904); Programatorul unui sistem informatic reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, interfeţelor şi datelor unui sistem, cu respectarea strictă a cerinţelor sistemului. Proiectul rezultat va conţine descrieri ale funcţionalităţii noului sistem informatic şi va indica cele mai potrivite metode de implementare. Sistemul informatic proiectat va respecta cerinţele, specificaţiile, constrângerile evidenţiate în faza de analiză şi va opera optimizări şi îmbunătăţiri.
 • Inginer de sistem software (213905); Inginerul de system software proiectează, selectează, adaptează, configurează, dezvolta, testează, implementează, integrează soluţiile IT&C: pune cele mai convenabile soluţii la dispoziţia angajaţilor şi a conducerii organizaţiei (firmă, instituţie), în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate; Acţionează ca “manager de proiect” pentru soluţiile IT&C implementate şi pentru cele viitoare; Aplica standardele tehnice IT&C în vigoare şi cerinţele specifice ale organizaţiei (firmă, instituţie), aşa cum decurg ele din activităţile desfăşurate.
 • Manager proiect informatic (213906);
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Analizează problema de rezolvat, identifică elementele de proiectare pe baza datelor iniţiale şi a schiţelor date şi oferă soluţii de realizare; creează elemente/obiecte grafice în spaţiul 2D / 3D şi modifică proprietăţile acestora; Cooperează cu beneficiarii / reprezentanţii potenţialilor clienţi pentru găsirea soluţiei care să fie conformă cu cerinţele şi cu restricţiile de ordin material / financiar / timp ale acesteia, etc.; Instruieşte utilizatorii / beneficiarii şi oferă asistenţă tehnică. Specialistul în domeniul proiectării asistate de calculator comunică eficient cu alţi specialişti în domeniul proiectării asistate de calculator, cu inginerul de sistem şi administratorul de reţea; are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe.
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907); Specialistul în proceduri şi instrumente pentru securitatea sistemelor informatice este responsabilă cu găsirea şi implementarea celor mai potrivite măsuri şi mijloace pentru protejarea sistemelor informatice, astfel încât informaţia cu care operează organizaţia să fie sigură şi corectă, el răspunde oficial de dezvoltarea, analiza, evaluarea şi implementarea politicii de securitate a informaţiei într-o organizaţie. Un sistem informatic cuprinde: calculatoare, sisteme de transmitere a datelor, alte componente hardware, sisteme de operare, aplicaţii şi componente software, date prelucrate precum şi personalul implicat în introducerea, păstrarea, prelucrarea şi extragerea informaţiilor.
 • Cercetǎtor în informatica (250101); Cercetatorii si asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii.
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; Inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; Efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; Identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; Intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice care sunt redate prin programe orientate spre obiect dezvoltand aplicatile sistemelor informationale sau software.

3.3.3 Inteligenta artificiala aplicata

Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu modelarea fenomenelor folosind agentii software distribuiti. Pregatirea masteranzilor pentru a o profesie in domeniul modelarii problemelor prin metode neconventionale si care contribuie la solutionarea empirica a problemelor din lumea reala in timp util, folosind agenti inteligenti.

 • Analist (213101); Analistul este familiarizat cu modelarea fenomenelor folosind agentii software distribuiti care consta in solutionarea empirica a problemelor din lumea reala in timp util, folosind agenti inteligenti.
 • Programator (213102); Programatorul elaborareza algoritmului programului care modeleaza fenomenul folosind agenti software, astfel programele sunt create într-un limbaj de programare specific; Testează module de program/ aplicaţii cu date de test sau cu date reale, implementează, intru cat programele / aplicaţiile vor rula la beneficiar. Programatorul comunică eficient cu programatorii, inginerul de sistem şi administratorul de reţea, avand o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe. Procesul de lucru în cazul unui programator este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice a inteligentei artificiale aplicate.
 • Consultant în informatica (213103); Conlsultantul in informatica dispune de capacitatea de a studia, cunoaşte, înţelege şi analiza tendinţele tehnologice în cadrul inteligentei artificiale aplicate, el este expert în domeniu; Lucrează în echipă cu alţi experţi pentru selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile soluţii ale problemelor din lumea reala in timp util folosind agentii inteligenti. Stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi echipamentelor periferice şi de comunicaţii, care reprezintă suportul aplicaţiilor/ componentelor/ sistemelor complexe.
 • Inginer de sistem în informatica (213103); Aplica standardele tehnice folosind agentii software   în vigoare şi cerinţele specifice ale organizaţiei (firmă, instituţie), aşa cum decurg ele din activităţile desfăşurate. Adaptează programele şi configuraţiile de echipament existente (împreună cu dezvoltatorii de aplicaţii şi specialiştii hardware), astfel încât noile soluţii a problemelor din lumea reala să asigure creşterea performanţelor organizaţiei.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Stabileşte parametrii etalon de funcţionare şi soluţiile empirice a problemelor din lumea reala ce vor fi adoptate în situaţia detectării anomaliilor de funcţionare a componentelor reţelei; Diagnostichează, identifică şi soluţionează incidentele apărute în funcţionarea reţelei în general, a echipamentelor de legătură şi a celor de comunicaţii; Elaborează recomandări de buna practica pentru buna funcţionare si corecta utilizare a calculatoarelor, a echipamentelor de conectare la reţea si a celor destinate comunicaţiilor in cadrul inteligenetei aplicate;
 • Administrator baze de date (213903); Pentru a asigura o percepere realistă a proceselor la care se referă administratorul de baze de date, informaţiile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise, precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; informaţiile au un rol determinant în procesul de fundamentare a deciziilor, în realizarea unei conduceri profesioniste aplicate in inteligenta artificiala. Administratorul bazei de date este un grup de utilizatori format din una sau mai multe persoane, care intercţionează cu o bază şi are sarcini, cunoştinţe şi deprinderi particulare care realizeaza inteligienta artificiala aplicata.
 • Programator de sistem informatic (213904); Programarea unui sistem informatic reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, interfeţelor şi datelor unui sistem, cu respectarea strictă a cerinţelor sistemului. Programul rezultat va conţine descrieri ale funcţionalităţii noului sistem informatic şi va indica cele mai potrivite metode de implementare. Sistemul informatic programat va respecta cerinţele, specificaţiile, constrângerile evidenţiate în faza de analiză şi va opera optimizări şi îmbunătăţiri ale solutionari empirice a problemei din lumea reala folosind agenti inteligentii. Pornind de la rezultatele procesului de analiză derulate de “analist”  în care acesta se concentrează asupra descrierii a ceea ce sistemul trebuie sa execute , “programatorul de sistem informatic” oferă soluţii informatice. Cu alte cuvinte, programatorul de sistem informatic transpune cerinţele utilizatorilor în specificaţii tehnice de sistem informatic.
 • Inginer de sistem software (213905); Inginer de sistem software  transpune sau participa la transpunerea fluxurilor si proceselor informaţionale din organizaţie (firmă, instituţie) in cerinţe şi specificaţii ale inteligenteai artificiale aplicate; înţelege strategiile organizaţiei şi identifică soluţiile empirice a problemelor din lumea reala folosind agenti inteligentiidisponibile sau adaptabile;
 • Manager proiect informatic (213906);
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Realizează proiectul la scara cerută folosind corect unităţile de măsură in inteligenta arficiala aplicata; Afişează pe ecran modelul creat la diferite scări de vizualizare şi salvează aceste vederi pentru o utilizare ulterioară; Utilizează ajutoare de desenare în scopul eficientizării activităţii de proiectare a ideelor de modelare a fenomenelor folosind agenti software distribuiti.
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907); Aplicastandardele de securitate pentru reţele şi calculatoare şi validează din punctul de vedere al securităţii sistemul informatic (soluţia empirica a problemei  folosind agentii software  aflatii in funcţiune); Acesta monitorizează / supraveghează aplicarea măsurilor de securitate proiectate pentru protejarea bunurilor fizice, a aplicaţiilor şi a altor produse software, a datelor şi colecţiilor de date faţă de utilizarea neautorizată;
 • Cercetǎtor în informatica (250101); Cercetatorii in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii;
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; Inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; Efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; Identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; Intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice care sunt redate prin programe complexecare solutioneaza problema empirica din lumea reala in timp util folosind agentii inteligeniti.

3.3.4 Introducere in algoritmica sistemelor distribuite

Familiarizarea studentilor cu principiile de baza ale algoritmilor in sistemele distribuite. Drept rezultat al cunoştinţelor acumulate la orele de curs şi laborator, studenţii trebuie să poată înţelege în profunzime metodele şi caracteristicile tuturor algoritmilor distribuiti prezentati, avantajele şi dezavantajele principalelor soluţii în domeniu, precum şi impactul acestora în performanţele sistemelor distribuite. Pregatirea pentru insertia directa si imediata pe piata muncii; eventuala pregatire pentru abordarea unui program de doctorat in matematica sau informatica.

 • Analist (213101); Analistul este familiarizat principiile de baza ale algoritmilor in sistemele distribuite; înţelege în profunzime metodele şi caracteristicile tuturor algoritmilor distribuiti prezentati, avantajele şi dezavantajele principalelor soluţii în domeniu, precum şi impactul acestora în performanţele sistemelor distribuite.
 • Programator (213102); Elaborează programe sau module de program în diferite limbajul de programare avand la baza algoritmi in sistemele distribuite, testează module de program/ aplicaţii cu date de test sau cu date reale; înţelege în profunzime metodele şi caracteristicile tuturor algoritmilor distribuiti, avantajele şi dezavantajele principalelor soluţii, precum şi impactul acestora în performanţele sistemelor distribuite.
 • Consultant în informatica (213103); Stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a calculatoarelor, echipamentelor periferice şi a celor de comunicaţii, care reprezintă suportul aplicaţiilor/ componentelor/ sistemelor distribuite.
 • Inginer de sistem în informatica (213103); Stabileşte soluţii pentru replicarea, duplicarea sistemelor de operare distribuite, a aplicaţiilor şi a datelor; stabileşte soluţiile pentru redundanţa / salvarea / restaurarea datelor. Decide asupra modului in care utilizatorii (angajaţi şi conducere) au acces şi folosesc resursele hardware şi software pe care le au la dispoziţie.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Administrator de reţea de calculatoare  alege şi implementează arhitectura sistemelor distribuite de reţea şi tehnologiile de conectare şi comunicaţii în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), de gradul de securitate aşteptat şi de bugetul alocat;
 • Administrator baze de date (213903); Administrator baze de date asigura o percepere realistă a proceselor, informaţiile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise, precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; informaţiile au un rol determinant în procesul de fundamentare a deciziilor, în realizarea unei conduceri profesioniste a sistemelor distribuite.
 • Programator de sistem informatic (213904); Analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte probleme din sisteme distribuite;

înţelege în profunzime metodele şi caracteristicile tuturor algoritmilor distribuiti, precum şi impactul acestora în performanţele sistemelor distribuite.

 • Inginer de sistem software (213905); Transpune/participa la transpunerea fluxurilor si proceselor informaţionale din organizaţie (firmă, instituţie) in cerinţe şi specificaţii IT&C; înţelege strategiile organizaţiei şi identifică soluţiile IT&C disponibile sau adaptabile a sistemelor distribuite;
 • Manager proiect informatic (213906);
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Listează / plotează lucrarea cu respectarea cerinţelor de realizare; realizează proiecte complexe şi integrează elemente din fişiere externe create cu aplicaţii CAD sau cu alte aplicaţii soft
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907);Elaborează şi aplicăelemente din programul de securitate, inclusiv cele referitoare la securitatea fizică a datelor, asigură confidenţialitatea informaţiilor şi disponibilitatea lor pentru persoanele în drept să le obţină şi să le folosească;
 • Cercetǎtor în informatica (250101); Cercetatorii in informatica inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei;
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; Inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; Efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; Identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; Intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice care sunt redate prin programe care folosesc pricipile de baza a algoritmilor in sistemele distribuite.

3.3.5 Realitate virtuala si augmentata

Introducere in domeniul realitati lor mixte (virtuale si augmentate). Introducere in domeniul realitati lor mixte (virtuale si augmentate) din doua perspective : organizational si evolutiv; prin prezentarea elementelor componente ale unei astfel de realitati, a limbajelor si produselor software utilizate in modelarea si redarea multimodala a acestora. Cunoasterea tehnologiilor uzuale de realitate virtuala si augmentata. Pregatirea studenţilor pentru a profesa in domeniul jocurilor pe calculator, realitatii virtuale si augmentate sau pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

 • Analist (213101); Analistul este familiarizat cu realitati mixte (virtuale si augmentate) din doua perspective : organizational si evolutiv; Cunoasterea tehnologiilor uzuale de realitate virtuala si augmentata reprezintă un avantaj pentru ocupatia de analist.
 • Programator (213102); Programatorul participă la elaborarea algoritmului programului; elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbajul de programare specificat prin prezentarea elementelor componente ale unei astfel de realitati, a limbajelor si produselor software utilizate in modelarea si redarea multimodala a acestora, testează module de program/ programe/ aplicaţii cu date de test sau cu date reale.
 • Consultant în informatica (213103); participă la proiectarea/ reproiectarea suportului tehnic pentru cele mai complexe probleme ale sistemului informatic, legate de realitati mixte (virtuale si augmentate) care are  doua perspective : organizational si evolutiv; colaborează cu toate compartimentele funcţionale ale organizaţiei (firmă, instituţie) oferind asistenţă în folosirea tehnologiilor informaţiei în activitatea curentă a componentelor cu grad de dificultate ridicat;
 • Inginer de sistem în informatica (213103); Cunoaste tehnologiile uzuale ale realitati virtuala si augmentata şi are permanent preocupare pentru a înţelegere în profunzime activităţile desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), modul cum pot fi ele susţinute şi dezvoltate prin soluţii adecvate. Soluţiile special proiectate sau adaptate vor avea la bază cerinţele de lucru ale organizaţiei (firmă, instituţie), performanţele aşteptate, în condiţiile unor costuri acceptabile şi într-un timp determinat;
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii IT&C1 ce include lucrul în reţea şi/ sau accesul la Internet: pune cele mai convenabile soluţii la dispoziţia angajaţilor şi a conducerii organizaţiei (firmă, instituţie), în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate;
 • Administrator baze de date (213903); Administrator baze de date asigura o percepere realistă a proceselor, informaţiile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise, precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; informaţiile au un rol determinant în procesul de fundamentare a deciziilor, prin prezentarea elementelor componente ale unei astfel de realitati, a limbajelor si produselor software utilizate in modelarea si redarea multimodala a acestora.
 • Programator de sistem informatic (213904); Programarea unui sistem informatic reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, interfeţelor şi datelor unui sistem, cu respectarea strictă a cerinţelor sistemului in domeniul realitati lor mixte. Cu alte cuvinte, programatorul de sistem informatic transpune cerinţele utilizatorilor în specificaţii tehnice de sistem informatic.
 • Inginer de sistem software (213905); Inginerul de sistem software studiază, cunoaşte, înţelege şi analizează tendinţele tehnologice în industria realitati virtuale  sau augmentate; este expert în calculatoare, reţele de calculatoare, comunicaţii;
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Analizează problema de rezolvat, identifică elementele de proiectare pe baza datelor iniţiale şi a schiţelor date care sunt create prin realitatea virtuala şi oferă soluţii de realizare; alege varianta optimă de aplicaţie CAD pentru lucrare.
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907); Identifică si evaluează vulnerabilităţile sistemului informatic mai intai prin relitatea virtuala sau augmentata, identifică ameninţările potenţiale, evaluează şi prioritizează pierderile şi acţiunile îndreptate către reducerea ameninţărilor si a pierderilor de orice fel; Găseşte răspunsurile la violările de securitate identificate şi raportate;
 • Cercetǎtor în informatica (250101); Cercetatorii in informatica efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specific;
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; Inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; Efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; Identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; Intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice care sunt redate prin programe ce utilizeaza realitate virtuala si augmentata.

3.3.6 Interfete om-masina multi-modale

 

Introducere in domenului interfetelor om-masina multimolare. Cunoasterea fundamentelor de fiziologie umana. Cunoasterea principiilor de baza ale interactiunii haptice. Cunoasterea tehnologiilor uzuale de imersiune multimodala a utilizatorului in medii virtuale 3D. Pregatirea studenţilor pentru a profesa in domeniul interfetelor multimodale aplicabile in sisteme de realitate virtuala si/sau augmentata sau pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

 • Analist (213101); Analistul este familiarizat cu interfetelor om-masina multimolare, Cunoaste fundamentele de fiziologie umana  cat si principiile de baza ale interactiunii haptice.
 • Programator (213102); Elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbajuri de programare specific prin intermediul interfetelor de tip om-masina multimodale, Cunoaste fundamentele de fiziologie umana, principile de baza ale interactiunii haptice si tehnologiile uzuale de imersiune multimodala a utilizatorului in medii virtuale 3D.
 • Consultant în informatica (213103); Cunoaşte şi se preocupă permanent pentru înţelegerea în profunzime a activităţilor desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), modul cum pot fi ele susţinute şi dezvoltate prin soluţii adecvate. Aceste soluţii special proiectate sau adaptate vor avea la bază cerinţele de lucru ale organizaţiei (firmă, instituţie), performanţele aşteptate, în condiţiile unor costuri acceptabile şi într-un timp determinat,in domeniul interfetelor multimodale aplicabile in sisteme de realitate virtuala si/sau augmentata;
 • Inginer de sistem în informatica (213103); Stabileşte soluţii pentru replicarea, duplicarea interfetelor, a aplicaţiilor şi a datelor; stabileşte soluţiile pentru redundanţa / salvarea / restaurarea datelor. Decide asupra modului in care cunoasterea tehnologiilor uzuale de imersiune multimodala a utilizatorului (angajaţi şi conducere)  in medii virtuale 3D ce au acces şi folosesc resursele hardware şi software pe care le au la dispoziţie.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); identifică şi încorporează modificările şi/ sau configurările principiilor de baza ale interactiunii haptice ce pot fi aduse componentelor hardware şi software ale reţelei: supraveghează/ monitorizează funcţionarea echipamentelor de comunicaţii cu scopul de a păstra mediul de operare al reţelei în limita parametrilor normali de funcţionare;
 • Administrator baze de date (213903); Administrator baze de date asigura o percepere realistă a proceselor in domenului interfetelor om-masina multimolare, informaţiile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise, precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; informaţiile au un rol determinant în procesul de fundamentare a deciziilor, în realizarea unei conduceri profesioniste al domeniul interfetelor multimodale aplicabile in sisteme de realitate virtuala si/sau augmentata.
 • Programator de sistem informatic (213904); Programarea unui sistem informatic reprezintă procesul de definire a arhitecturii, componentelor, interfeţelor om-masina multimolare şi datelor unui sistem, cu respectarea strictă a cerinţelor sistemului in domeniul domeniul interfetelor multimodale aplicabile in sisteme de realitate virtuala si/sau augmentata. Cu alte cuvinte, programatorul de sistem informatic transpune cerinţele tehnologiilor uzuale de imersiune multimodala a utilizatorului in medii virtuale 3D  în specificaţii tehnice de sistem informatic.
 • Inginer de sistem software (213905); cunoaşte şi are permanent preocupare pentru a înţelegere în profunzime activităţile desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), modul cum pot fi ele susţinute şi dezvoltate prin soluţii pentru domeniul interfetelor multimodale aplicabile in sisteme de realitate virtuala si/sau augmentata adecvate. Soluţiile special proiectate sau adaptate vor avea la bază cerinţele de lucru ale organizaţiei (firmă, instituţie), performanţele aşteptate, în condiţiile unor costuri acceptabile şi într-un timp determinat;
 • Manager proiect informatic (213906);
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Afişează pe ecran modelul interfetei om-masina multimolare creata la diferite scări de vizualizare şi salvează aceste vederi pentru o utilizare ulterioară; utilizează ajutoare de desenare în scopul eficientizării activităţii de proiectare a fundamentelor fiziologie umana; salvează proiectele în formate de fişiere adecvate prelucrărilor şi formatului final cerut
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907); Elaborează ghiduri de bună practică legate de cerinţele de securitate ale sistemului informatic şi de măsurile necesare pentru protejarea sistemului de interfete multimodale aplicate in sisteme de realitate virtuala si/sau augmentata; aplică standardele de securitate pentru reţele şi calculatoare şi validează din punctul de vedere al securităţii sistemul informatic cunoascut de principiile de baza ale interactiunii haptice;
 • Cercetǎtor în informatica (250101); Cercetatorii in informatica identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare;
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; Inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; Efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; Identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; Intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice care sunt redate prin programe ce utilizeaza interfetele de tip om-masina multimolare.

3.3.7 Modele si framework-uri de proiectare

Familiarizarea cu modelele de proiectare pentru aplicarea lor in dezvoltarea sistemelor software. Identificarea problemelor de proiectare ce pot fi rezolvate cu modele de proiectare. Proiectarea orientatǎ spre obiect a sistemelor software folosind modele de proiectare. Aplicarea corecta a modelelor. Folosirea frameworkurilor de proiectare JUNG si Spring. Pregătirea masteranzilor pentru a profesa în domeniul dezvoltării de sisteme software pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT sau unor programe de cercetare sau doctorat în ştiinţa calculatoarelor.

 • Analist (213101); Analistul este familiarizat cu modelele de proiectare pentru aplicarea lor in dezvoltarea sistemelor software astfel el identificarea problemelor de proiectare ce pot fi rezolvate cu modele de proiectare.
 •  Programator (213102); Programatorul elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbajuri de programare specific prin proiectarea orientatǎ spre obiect a sistemelor software folosind modele de proiectare sau prin folosirea frameworkurilor de proiectare.
 • Consultant în informatica (213103); Elaborează recomandări detaliate pentru suportul modelelorde proiectare pentru aplicarea in dezvoltarea sistemelor software ale activităţilor critice / complexe sau al punctelor cheie ale sistemului informatics ce foloseste frameworkurilor de proiectare; evaluează gradul în care noile tehnologii propuse satisfac cerinţele utilizatorului sau evaluează riscurile legate de securitatea datelor, programelor şi echipamentelor;
 • Inginer de sistem în informatica (213103); Adaptează programele şi configuraţiile de echipament existente (împreună cu dezvoltatorii de aplicaţii şi specialiştii hardware), astfel încât noile soluţii de proiectarea orientatǎ spre obiect a sistemelor software ce folosesc modele de proiectare sau cele ce folosesc frameworkurilor de proiectare modificate şi adaptate să asigure creşterea performanţelor organizaţiei (produse sau servicii mai bune, productivitate a muncii mai mare, condiţii specifice de muncă mai bune, operaţii şi lucrări simplificate etc.).
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); aplică standardele tehnice în vigoare şi cerinţele specifice ale organizaţiei (firmă, instituţie) cu modelele de proiectare pentru aplicarea lor in dezvoltarea sistemelor software, aşa cum decurg ele din activităţile desfăşurate; stabileşte soluţii, proceduri, tehnici, recomandări de bună practică in proiectarea orientatǎ spre obiect a sistemelor software folosind modele de proiectare sau prin folosirea frameworkurilor de proiectare pentru menţinerea bunei funcţionări şi a corectei utilizări a calculatoarelor, echipamentelor de conectare la reţea şi a celor destinate comunicaţiilor;
 • Administrator baze de date (213903); Administrator baze de date asigura o percepere realistă a problemelor de proiectare ce pot fi rezolvate cu modele de proiectare, informaţiile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise, precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; informaţiile au un rol determinant în procesul de fundamentare a deciziilor, în realizarea unei conduceri profesioniste în domeniul dezvoltării de sisteme software.
 • Programator de sistem informatic (213904); Integrează modulele de program / aplicaţiile în sistemul informatic ce proiectarea orientare spre obiect a sistemelor software folosind modele de proiectare sau frameworkurilor de proiectare; implementează programele / aplicaţiile la locul în care vor rula la beneficiar; monitorizează folosirea corectă a programelor / aplicaţiilor de către beneficiari / utilizatori a dezvoltării de sisteme software;
 • Inginer de sistem software (213905); Inginerul de sistem software stabileşte soluţii pentru replicarea, duplicarea sistemelor de operare care este familiarizata cu modelele de proiectare pentru aplicarea lor in dezvoltarea sistemelor software, a aplicaţiilor şi a datelor; Decide asupra modului in care utilizatorii au acces şi folosesc resursele hardware şi software pe care le au la dispoziţie.
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Creează elemente/obiecte grafice în spaţiul 3D şi modifică proprietăţile acestora prin proiectarea orientatǎ spre obiect a sistemelor software folosind modele si frameworkurilor de proiectare; Adaugă, utilizează şi respectă elementele de standardizare a dezvoltării de sisteme software.
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907); Specialistul monitorizează / supraveghează aplicarea măsurilor de securitate proiectate spre obiect a sistemelor software folosind modele si frameworkurilor de proiectare pentru protejarea bunurilor fizice, a aplicaţiilor şi a altor produse software, a datelor şi colecţiilor de date faţă de utilizarea neautorizată; analizează şi revizuieşte problemelor ce pot fi rezolvate cu modele de proiectare, vulnerabilităţile, politicile, procedurile şi instrumentele legate asigurarea securităţii sistemului informatic;
 • Cercetǎtor în informatica (250101); Cercetatorii in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii.
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; Inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; Efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; Identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; Intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice care sunt redate prin proiectarea programelor orientate spre obiect a sistemelor software folosind modele de proiectare sau prin frameworkurilor de proiectare.

3.3.8 Procesarea automata a limbajului natural

Cursul constituie o introducere in domeniul procesarii automate a limbajului natural. Sunt studiati algoritmi ce permit interpretarea/(re)producerea automata a limbajului natural, interactiunea dintre om si calculator, traducere automata. Completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora. Pregatirea studentilor pentru o profesie in domeniul matematic si informatic.

 • Analist (213101); Analistul este familiarizat cu algoritmi ce permit interpretarea/(re)producerea automata a limbajului natural, interactiunea dintre om si calculator, traducere automata, avand cunoştinţelor de bază si insusirea unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora.
 • Programator (213102); Programatorul elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program ce au la baza algoritmi ce permit interpretarea/(re)producerea automata a limbajului natural, iar programarea este specificata prin procesarea automata.
 • Consultant în informatica (213103); Participă la proiectarea/ reproiectarea suportului tehnic pentru cele mai complexe probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora ale sistemului informatic; transpune/ participă la transpunerea proceselor din organizaţie (firmă, instituţie) in cerinţe şi specificaţii interactiunea dintre om si calculator sau traducere automata; identifică soluţiile procesarii automate a limbajului natural disponibile sau adaptabile;
 • Inginer de sistem în informatica (213103); Adaptează programele şi configuraţiile de echipament existente (împreună cu dezvoltatorii de aplicaţii şi specialiştii hardware), astfel încât noile soluţii de procesare automata a limbajului natural sau cele modificate şi adaptate să asigure creşterea performanţelor organizaţiei (produse sau servicii mai bune, productivitate a muncii mai mare, condiţii specifice de muncă mai bune, operaţii şi lucrări simplificate etc.).
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Cunoaşte şi este preocupat de înţelegerea algoritmi ce permit interpretarea/(re)producerea automata a limbajului natural, interactiunea dintre om si calculator, traducere automata activităţilor desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), de modul cum pot fi ele susţinute prin soluţii de bază si insusirea unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora ce include reţele de calculatoare. Soluţiile special proiectate sau adaptate vor avea la bază procesarea automate a limbajului natural ale organizaţiei (firmă, instituţie), performanţele aşteptate, în condiţiile unor costuri acceptabile şi într-un timp determinat;
 • Administrator baze de date (213903); Administrator baze de date asigura o percepere realistă a  procesarii automate a limbajului natural, informaţiile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise, precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; informaţiile au un rol determinant în procesul de fundamentare a deciziilor, în realizarea unei conduceri profesioniste.
 • Programator de sistem informatic (213904); Testează module de program /  aplicaţii cu date de test şi / sau cu date reale; acordă asistenţă utilizatorilor atunci când situaţia o cere; salvează periodic cunoştinţe de bază si insusirea unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora în situaţii critice ale programele;
 • Inginer de sistem software (213905); Studiază, cunoaşte, înţelege şi analizează tendinţele tehnologice ale algoritmi ce permit interpretarea/(re)producerea automata a limbajului natural, interactiunea dintre om si calculator, traducere automata; este expert în calculatoare, reţele de calculatoare, comunicaţii; lucrează în echipă cu alţi experţi pentru selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile soluţii ale procesarii automate.
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Alege varianta optimă de aplicaţie CAD pentru lucrare procesarii automate a limbajului natural; instalează şi configurează aplicaţia CAD şi utilizează corect interfaţa avand la baza algoritmi ce permit interpretarea/(re)producerea automata a limbajului natural, interactiunea dintre om si calculator, traducere automata.
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907); Găseşte răspunsurile la violările de securitate ale procesarii automate a limbajelor naturale identificate şi raportate; elaborează rapoarte legate de asigurarea securităţii sistemului informatics avand cunoştinţe de bază si insusirii a unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora, de gradul de aplicare a măsurilor de securitate stabilite, de vulnerabilităţile cunoscute şi asumate.
 • Cercetǎtor în informatica (250101); Cercetatorii in informatica inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii.
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; Inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; Efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; Identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; Intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice care sunt redate prin programe care folosesc procesarile automate a limbajului natural.

3.3.9 Retele si sisteme distribuite

 

Insusirea cunostiintelor de baza privind retelele de calculatoare, sistemele distribuite si a aplicatiilor acestora, in spatiul real cat si ca efect al virtualizarii acetora. Completarea cunoştiinţelor de bază privind modelarea proceselor specifice reteleor de calculatoare si a sistemelor distribuite, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor obtinute in medii virtuale. La sfarsitul orelor de curs si laborator, studentii vor avea insusite cunostinte teoretice si practice legate de: expertizarea si oferirea de solutii in retelele LAN, WLAN si WAN; concepte moderne privind modelarea si virtualizarea sistemeor moderne de comunicatii. Pregatirea masteranzilor pentru a o profesie in domeniul proiectarii, implementarii si administrarii retelelor de calculatoare si a sistemelor distribuite, in domeniul IT&C sau pentru a face fata exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in informatica, informatica aplicata, matematica aplicata, economie sau inginerie.

 • Analist (213101); Analistul este familiarizat cu expertizarea si oferirea de solutii in retelele LAN, WLAN si WAN; a conceptelor  moderne privind modelarea si virtualizarea sistemeor moderne de comunicatii
 • Programator (213102); Programatorul isi insuseste cunostiinte de baza privind retelele de calculatoare, sistemele distribuite si a aplicatiilor acestora, in spatiul real cat si ca efect al virtualizarii acetora; elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbajul de programare specificat.
 • Consultant în informatica (213103); Participă la proiectarea/ reproiectarea suportului tehnic pentru cele mai complexe problemele de completare a cunoştiinţelor de bază privind modelarea proceselor specifice retelelor de calculatoare si a sistemelor distribuite, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor obtinute in medii virtuale ale sistemului informatic; aplică standardele tehnice IT&C în vigoare in vederea soluţionării privind retelele de calculatoare, sistemele distribuite si a aplicatiilo specifice ale organizaţiei (firmă, instituţie), aşa cum decurg ele din activităţile identificate pentru aceasta.
 • Inginer de sistem în informatica (213103); cunoaşte şi are permanent preocupare pentru a înţelegere cunostintele teoretice si practice legate de: expertizarea si oferirea de solutii in retelele LAN, WLAN si WAN; concepte moderne privind modelarea si virtualizarea sistemelor moderne de comunicatii desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), modul cum pot fi ele susţinute şi dezvoltate prin soluţii IT&C1 adecvate.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Administrator de reţea de calculatoare are cunoştiinţe de bază privind modelarea proceselor specifice reteleor de calculatoare si a sistemelor distribuite, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor obtinute in medii virtuale astfel diagnostichează, identifică şi soluţionează incidentele apărute în funcţionarea reţelei în general, a echipamentelor de legătură şi a celor de comunicaţii;
 • Administrator baze de date (213903); Administrator baze de date asigura o percepere realistă a proceselor in domeniul proiectarii, implementarii si administrarii retelelor de calculatoare si a sistemelor distribuite, informaţiile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise, precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; informaţiile au un rol determinant în procesul de fundamentare a deciziilor, în realizarea unei conduceri profesioniste ale de solutilor de retelele LAN, WLAN si WAN.
 • Programator de sistem informatic (213904); Analizează problema, identifică fluxul de informaţii, procedurile / procesele, precum şi relaţiile cu alte retele de calculatoare si cu sistemele distribuite, care prezenta mediile virtuale; acesta isi insuseste cunostiintelor de baza privind retelele de calculatoare, sistemele distribuite si a aplicatiile, in spatiul real cat si ca efect al virtualizarii acetora; proiectează programul / aplicaţia; elaborează algoritmul programului;
 • Inginer de sistem software (213905); Inginerul de sistem software are cunostinte de baza  privind modelarea proceselor specifice reteleor de calculatoare si a sistemelor distribuite, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor obtinute in medii virtuale intru cat aplica standardele tehnice IT&C în vigoare și cerințele specific retelelor de calculatoare, sistemelor distribuite si a aplicatiilor acestora in cadrul organizației (firmã, instituție), asa cum decurg ele din activitățile desfășurate.
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Analizează problema retelele de calculatoare, sistemele distribuite si a aplicatiilor acestora, in spatiul real cat si ca efect al virtualizarii acetora, identifică elementele de proiectare pe baza datelor iniţiale şi a schiţelor date şi oferă soluţii de realizare in retelele LAN, WLAN si WAN.
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907); Identifică si evaluează vulnerabilităţile sistemului informatic privind modelarea proceselor specifice retelelor de calculatoare si a sistemelor distribuite, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor obtinute in medii virtuale, identifică ameninţările potenţiale, evaluează şi prioritizează pierderile şi acţiunile îndreptate către reducerea ameninţărilor si a pierderilor de orice fel in domeniul proiectarii, implementarii si administrarii retelelor de calculatoare si a sistemelor distribuite;
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative privind retelele de calculatoare, sistemele distribuite si a aplicatiilor acestora, in spatiul real cat si ca efect al virtualizarii acetora in domeniul informaticii; Inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrarea conceptelor moderne privind modelarea si virtualizarea sistemelor moderne de comunicatii; Efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; Identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; Intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice care sunt redate prin retelele LAN, WLAN si WAN.

3.3.10 Sisteme avansate de baze de date

Proiectarea si interogarea optima a bazelor de date si cunostinte. Analiza subuniversului modelat, proiectarea conceptuala a diagramelor entitatiasociatii, listelor de restrictii, schemelor matematice si relationale, implementarea in SGBD la dispozitie, arhitectura, proiectarea si implementarea aplicatiilor de baze de date si cunostinte folosind limbaje orientate obiect si eveniment cu SQL incorporat. Pregatirea studenţilor pentru a profesa in domeniul jocurilor pe calculator, realitatii virtuale si augmentate sau pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

 • Analist (213101); Analistul are cunostinte in proiectarea si interogarea optima a bazelor de date; analiza subuniversului modelat; proiecteaza conceptual diagramele entitatiasociatii, liste de restrictii, scheme matematice si relationale; proiecteaza si implementeaza aplicatii de baze de date si foloseste limbajele orientate obiect si evenentual SQL incorporat.
 • Programator (213102); Programatorul elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbaj de programare specific prin proiectarea si interogarea optima a bazelor de date create prin orientare spre obiect sau  SQL.
 • Consultant în informatica (213103); Elaborează recomandări detaliate pentru suportul jocurilor pe calculator, realitatii virtuale si augmentate al activităţilor critice /complexe sau al punctelor cheie ale sistemului informatic ce proiecteaza si implementeaza aplicatii de baze de date.
 • Inginer de sistem în informatica (213103); Stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizarea bazelor de date, echipamentelor periferice şi a celor de comunicaţii in domeniul jocurilor pe calculator. stabileşte soluţii pentru replicarea, duplicarea sistemelor de operare, a aplicaţiilor şi a datelor; analizeaza subuniversului modelat, proiectarea conceptuala a diagramelor entitatiasociatii, listelor de restrictii, schemelor matematice si relationale, implementarea in SGBD la dispozitie, arhitectura, proiectarea si implementarea aplicatiilor de baze de date.
 • Administrator de reţea de calculatoare (213902); Acesta elaborează recomandări de buna practica pentru buna funcţionare si corecta utilizare a bazelor de date si cunostintelor, a echipamentelor de conectare la reţea si a celor destinate comunicaţiilor; proiectează, implementează, urmăreşte aplicarea strictă a regulilor de securitate ce guvernează aplicatiile de baze de date accesul la resursele reţelei: conturi pentru utilizatori, parole, modalităţi de autentificare, permisiuni, restricţii, drepturi, privilegii, machete de securitate, metode de configurare automată a mediului de operare al utilizatorilor, proceduri personalizate;
 • Administrator baze de date (213903); Administrator baze de date asigura o percepere realistă a proceselor in domenului jocurilor pe calculator, realitatii virtuale si augmentate, informaţiile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie reale, sintetice şi concise, precise şi sigure, să ajungă la beneficiar în timp util, să aibă un caracter dinamic, orientare prospectivă şi să fie adaptate nivelului de înţelegere a personalului implicat; informaţiile au un rol determinant în procesul de fundamentare a deciziilor, în realizarea unei conduceri profesioniste in vederea implementarii in SGBD la dispozitie, arhitectura, proiectarea si implementarea aplicatiilor de baze de date si cunostinte folosind limbaje orientate obiect si eveniment cu SQL incorporat.
 • Programator de sistem informatic (213904); Realizeaza proiectarea si interogarea optima a bazelor de date in programe / aplicaţii cu date de test şi / sau cu date reale; integrează proiectarea conceptuala a diagramelor entitatiasociatii, listelor de restrictii, schemelor matematice si relationale din programe / aplicaţii în sistemul informatic; implementează programele / aplicaţiile la locul în care vor rula la beneficiar; monitorizează folosirea corectă a programelor / aplicaţiilor de către beneficiar / utilizatori;
 • Inginer de sistem software (213905); transpune/participa la transpunerea fluxurilor si proceselor informaţionale ce are la baza proiectarea si interogarea optima a bazelor de date si a cunostintelor din organizaţie (firmă, instituţie) in cerinţe şi specificaţii folosind limbaje orientate obiect si eveniment cu SQL incorporat; înţelege strategiile organizaţiei şi identifică soluţiile disponibile sau adaptabile
 • Manager proiect informatic (213906);
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Realizează proiectul la scara cerută folosind corect unităţile de măsură afişează pe ecran modelul creat la diferite scări de vizualizare şi salvează aceste vederi pentru o utilizare ulterioară in cadrul domeniului ce include jocurile pe calculator, realitatii virtuale si augmentate.
 • Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907); Aplică standardele de securitate pentru reţele şi calculatoare şi validează din punctul de vedere al securităţii sistemul informatic; monitorizează / supraveghează aplicarea măsurilor de securitate proiectate pentru protejarea bazelor de date si cunostintele, a aplicaţiilor şi a altor produse software, a datelor şi colecţiilor de date faţă de utilizarea neautorizată;
 • Cercetǎtor în informatica (250101); Cercetatorii in informatica inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei in diferite domeni cum sunt jocurile pe calculator sau realitatii virtuale si augmentate; intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii.
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; Inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei prin proiectarea si interogarea optima a bazelor de date si cunostinte; Implementarea aplicatiilor de baze de date si cunostinte care folosesc limbaje orientate obiect si eveniment cu SQL incorporat; Efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; Identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; Intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice care sunt redate prin scheme matematice si relationale.

3.3.11 Interfete omniprezente

Cunoasterea si dezvoltarea aplicatiilor ubiquitous. Dobandirea de abilitati de utilizare a tehnologiilor necesare construirii aplicatiilor omniprezente. Cursul pregateste studentii sa dezvolte aplicatii inteligente senzitive la context.

 • Analist (213101); Programator (213102);  Consultant în informatica (213103);  Inginer de sistem în informatica (213103); Administrator de reţea de calculatoare (213902);  Administrator baze de date (213903);  Programator de sistem informatic (213904);  Inginer de sistem software (213905); Ficare ocupatie din cadrul acestui item trebuie sã aibã solide cunoştinţe de specialitate dar, în acelaşi timp, sã cunoascã şi sã poatã formula deprinderi de lucru prin asimilarea cunostintelor care  întreţin o mai bună accesibilitate a calculatoarelor, a componentelor hardware , a sistemelor de operare din punct de vedere al utilizatorului şi al instrumentelor pe care acestea le oferǎ.
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907);  Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907);  Cercetǎtor în informatica (250101);  Asistent de cercetare în informatică (250102);  Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Termenul „sistem înglobat” provine de la expresia engleză embedded system și semnifică un mic calculator bazat pe un microprocesor și specializat (dedicat) la îndeplinirea unei sarcini anume, sau a câtorva sarcini, de obicei în „timp real” (aproape instantaneu). Pentru aceste standarde ocupationale are loc o  prezentare generală a sistemelor embedded, a conceptelor si problematica generală a sistemelor embedded, problematica sistemelor de timp-real. Intr-o nota mai generala sunt prezentate arhitecturi pentru sisteme embedded si notiuni de  tehnologia procesoarelor,  si diverse aspecte legate de mediile de dezvoltare vizuale folosite pentru aceste interfete omniprezente.

 

 

3.3.12 Practica de cercetare

 

Insusirea conostintelor de baza din metodologia cercetarii stiintifice; Completarea cunoştinţelor de bază pentru cercetarea stiintifica, cu prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în analiza datelor economice şi financiare. Pregatirea masteranzilor pentru a face fata exigenteor unui program de doctorat sau unei cariere in cercetare.

 • Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);  Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);  Asistent de cercetare în informatică (250102); Exista o relatie stransa intre introducerea în cercetarea ştiinţifică şi în deontologia cercetării si standardele ocupationale descrise in acest item. Printre subiectele abordate sunt: clasificarea subiectelor ştiintifice,  descrierea formatului unui articol ştiintific în matematică şi informatică, exemple. O trecere in revista a  principalelor rezultate ştiinţifice în lumina realizării lor epoca antică, epoca medievală, epoca modernă, epoca contemporană si a metodelor clasice şi moderne de cercetare este realizata in acest curs. Folosirea bazelor de date electronice. Documentarea prin internet. Centre de cercetare ştiinţifică.  Publicatii. Clasificarea lor. Unde si cum publicam? Criterii de acceptare. Evaluarea unei lucrări ştiinţifice.

3.3.13 Sisteme avansate de analiza, reconstructia si prelucrarea imaginilor

Reconstructia imaginilor: insusirea metodelor moderne de reconstructie a imaginilor digitale. Prelucrarea imaginilor: Insusirea metodelor moderne de analiză şi prelucrare a imaginilor digitale; Reconstructia imaginilor: Insusirea metodei de constructie a modelului matematic discret; Insusirea principalelor metode de reconstructie algebrica, bazate pe proiectii ortogonale si oblice; Aplicatii la reconstructia unor imagini. Prelucrarea imaginilor: Insusirea metodelor moderne de analiză şi prelucrare a imaginilor digitale incluzând cele mai moderne metode de îmbunăţire, filtrare, compresie şi reconstrucţie a imaginilor. Un capitol important este alocat analizei şi prelucrării morfologice a imaginilor cu aplicaţii în recunoaşterea formelor.Pregatirea pentru insertia directa si imediata pe piata muncii; eventuala pregatire pentru abordarea unui program de doctorat in matematica sau informatica.

 • Analist (213101); Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere – structura fizică a datelor – colecţiile de date, înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente. Colecţiile de date pot avea caracter empiric şi aleator în fazele de testare a produsui iar identificarea metodelor  probleme legate de modelarea şi prezentarea datelor în mod grafic şi a colecţiilor de date aleatoare reprezintă un rol central în această disciplină.
 • Programator (213102)); Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, a normelor si valorilor de etica profesionala în cadrul propriei strategii de munca, pentru valorificarea optima si creativa a propriului potential în situatii specifice.  Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa interdisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei.
 • Proiectant sisteme informatice (213103);  Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu conducerea proiectului şi a organizaţiei în care se implementează proiectul. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor. Una dintre contribuţiile importante ale acestei materii o reprezintă principiile graficii pe calculator, limbajele,  tehnicile si tehnologiile curent utilizate pentru realizarea comunicării eficiente.
 • Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Asistent de cercetare în informatică (250102); Utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul rezolvarii unor probleme ce implica analiza si predictia  fenomenelor legate de prelucrarea imaginilor.
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907); Alege varianta optimă de aplicaţie CAD pentru lucrare procesarii automate a limbajului natural; instalează şi configurează aplicaţia CAD şi utilizează corect interfaţa avand la baza algoritmi ce permit interpretarea/(re)producerea automata a limbajului natural, interactiunea dintre om si calculator, traducere automata.

 

3.3.14 Sisteme multi-agent

Introducere in fundamentele sistemelor multi-agent. Cunoasterea fundamentele sistemelor multi-agent, ca paradigma de inalt nivel in modelarea sistemelor complexe, inspirate de cele mai multe ori din lumea reala, ce incearca sa rezolve probleme ale acesteia. Pregatirea studenţilor pentru a profesa in implementarea sistemelor de realitate virtuala si/sau augmentata prin paradigma sistemelor multi-agenti sau pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

 • Analist (213101); Programator (213102);  Consultant în informatica (213103);  Inginer de sistem în informatica (213103); Administrator de reţea de calculatoare (213902);  Administrator baze de date (213903);  Programator de sistem informatic (213904); Un sistem multi-agent este un sistem distribuit format dintr-o colectie de agenti autonomi care interactionează într-un mediu comun, fiecare agent având cunoştinte, capacităti de acriune şi scopuri proprii. Acest curs introductiv despre sisteme multi-agent are o legatura stransa cu utilizarea eficienta a surselor de informare si a resurselor de comunicare ca si dezvoltarea lucrului in echipa, in cazul elaborarii modelelor complexe, ce implica analiza si predictia fenomenelor si proceselor studiate.
 • Inginer de sistem software (213905); Manager proiect informatic (213906);  Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907);  Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907);  Cercetǎtor în informatica (250101);  Asistent de cercetare în informatică (250102);  Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);Un agent inteligent este o entitate capabilã sã actioneze autonom în mediul sãu de lucru. Autonomia unui agent înseamnã capacitatea acestuia de a actiona singur, fãrã interventie din exterior (de exemplu, interventie umanã). Printre proprietãtile unui agent inteligent mentionãm: mobilitatea, rationalitatea, capacitatea de învãtare/adaptare etc. In standardele ocupationale legate de acest item exista o legatura clara cu agentii software. Un agent software este un program care se executã independent si care este capabil sã realizeze automat selectia actiunilor atunci când apar diferite evenimente (asteptate sau neasteptate). Sistemele multi-agent sunt folosite în proiectarea unor sisteme software interactive care se bazează pe funcţionarea într-un sistem stimul-răspuns. Sistemele multi-agent modelează un sistem interactiv printr-o colecţie de agenţi specializaţi care produc şi reacţionează la stimuli existenţi în cadrul sistemului. Sistemele multi-agent modelează un sistem interactiv prin intermediul unor unităţi computaţionale specializate numite agenţi. Un agent se află la un moment dat într-o stare, posedă o bazã de cunoştinţe şi este capabil să iniţieze sau să răspundă la acţiuni. Un sistem multi-agent poate fi privit ca un sistem în evoluţie în care fiecare agent desfăşoarã o activitate independentă. În cadrul unui sistem multi-agent, fiecare agent îşi desfãsoarã activitatea, teoretic, independent de existenţa celorlalţi agenţi. Sistemele multi-agent sunt instrumente foarte folositoare pentru modelarea sistemelor de informaţie distribuitã cu o interactiune sincronã sau asincronã. Teoria sistemelor multi-agent este o consecinţă logică a dorinţei de a dezvolta sisteme inteligente. În prezent, nu există o metodologie care să permită o metodă de analiză, specificare, proiectare si implementare a unui sistem multi-agent. Pentru specificarea completă a unui sistem multi-agent este necesară definirea cunostinţelor şi comportamentului intern al agenţilor şi modul de interacţiune cu ceilalţi agenţi cu care coexistă în cadrul sistemului multi-agent. În cadrul sistemului multi-agent, intenţiile agentului pot fi definite ca un scop ce trebuie atins în momentul realizării unui set de acţiuni.

3.3.15 Web semantic si ontologii

Familiarizarea masteranzilor cu descrierea resurselor in Web si construirea ontologiilor. Construirea unei taxonomii. Construirea unei ontologii de domeniu folosind o ontologie de nivel inalt. Folosirea editorului Protege. Folosirea unei ontologii in proiectarea si implementarea sistemelor software inteligente. Pregătirea masteranzilor pentru a profesa în domeniul dezvoltării de sistemelor inteligente pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT sau unor programe de cercetare sau doctorat în ştiinţa calculatoarelor.

 • Analist (213101);  Programator (213102);  Consultant în informatica (213103);  Inginer de sistem în informatica (213103); Administrator de reţea de calculatoare (213902);  Administrator baze de date (213903);  Programator de sistem informatic (213904);  Inginer de sistem software (213905);  Manager proiect informatic (213906); Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, programatorul comunică eficient cu programatorii, inginerul de sistem şi administratorul de reţea, faţă de care are poziţie de subordonare; are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe, în speţă a informaţiilor despre cunoaşterea si utilizarea tehnologiilor web. pecificaţiile de realizare elaborate (proiectul) trebuie să fie: explicite,  complete – în scop şi în detalii, neambigui – o singură interpretare posibilă, consistente – fără conflicte interne,  redundanţă minimă, care să permită modificări. În toate aceste etape proiectantul de sisteme informatice trebuie să folosească cunoştintele dobândite la programare şi să prezinte rezultatele folosind ultimele tehnologii web şi multimedia sau a web-ului semantic si a ontologiilor.
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907);  Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907);  Cercetǎtor în informatica (250101);  Asistent de cercetare în informatică (250102);  Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);Dezvoltarea de site-uri web si de aplicatiilor Internet şi aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională sunt părţi esenţiale ale acestui curs care se regăsesc în aceste standarde ocupationale.

3.3.16 Algoritmi de optimizare in sisteme distribuite

Identificarea si insusirea unor clase de probleme ale lumii reale care genereaza dupa discretizare sisteme liniare de mari dimensiuni. Rezolvarea lor eficienta folosind algoritmi de calcul distribuit. Aproximarea integralelor pe R. Aproximarea ecuatiilor integrale de speta I. Scheme cu diferente finite. Algoritmi directi si iterativi de rezolvare. Sincronizarea si alocarea resurselor in sisteme distribuite. Introducere in teoria si practica aplicatiilor MPI si GRID. Pregatirea pentru insertia directa si imediata pe piata muncii; eventuala pregatire pentru abordarea unui program de doctorat in matematica sau informatica.

 • Analist (213101);  Programator (213102);  Consultant în informatica (213103);  Inginer de sistem în informatica (213103); Administrator de reţea de calculatoare (213902);  Administrator baze de date (213903); entru utilizarea unui sistem informatic se parcurg etape ce au in vedere intelegerea globală a sistemului, legatura  conceptuală/ logică a datelor şi prelucrărilor, proiectare fizică a datelor şi prelucrărilor. Toate aceste etape in analiza unui sistem informatic pot fi utilizate  instrumente informatice in context interdisciplinar şi anume cunoaşterea si utilizarea tehnologiilor legate de reţele de calculatoare si mai nou de sisteme de tip distribuit. Un sistem distribuit (SD): sistem ale carui componente se afla pe calculatoare interconectate in retea, comunica si se coordoneaza prin transfer de mesaje. Printre notiunile fundamentale persoanele corespunzatoare acestor standardele ocupationale au cunostinte minime despre: comunicarea in sistemele distribuite, elemente de utilizare in retea, modelul cu transfer asincron, interconectarea retelelor locale. protocoale specifice si rutarea mesajelor in calculul distribuit.
 • Programator de sistem informatic (213904); Proiectarea fizică a unui sistem informatic are în vedere:  structura fizică a datelor – colecţiile de date, structura fizică a prelucrărilor: programe şi module,  înlănţuirea prelucrărilor: static şi dinamic, la apariţia de evenimente, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare – necesare fazei de implementare a sistemului informatic, inclusiv cu aspecte legate de implementarea, testarea şi întreţinerea/ dezvoltarea viitoare a sistemului. Dezvoltarea unui proiect și elaborarea documentației aferente sunt ideile centrale ale acestui curs.
 • Inginer de sistem software (213905); Manager proiect informatic (213906);  Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907);  Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907);  Cercetǎtor în informatica (250101); Principalele funcţii îndeplinite de proiectantul sisteme informatice sunt următoarele: proiectarea conceptuală/ logică a sistemului informatic,  proiectarea fizică a sistemului informatic, proiectarea testării şi implementării sistemului informatic, proiectarea fazei de întreţinere/ dezvoltare a sistemului informatic, elaborarea documentaţiei cu specificaţiile de realizare a sistemului informatic.  Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională, implicând detectarea şi rezolvarea problemelor conexe apărute în sistemele de tip distribuit.
 • Asistent de cercetare în informatică (250102); Asistent de cercetare în matematică informatică (249110);Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse folosind platformele de tip calcul distribuit.

3.3.17 Invățare virtuală/Virtual tutoring

Drept rezultat al cunoştinţelor acumulate la orele de curs şi laborator, studenţii trebuie să poată înţelege în profunzime metodele şi caracteristicile sistemelor de e-learning. Prin studiile de caz comparative asupra celor mai importante implementări, studenţii capătă şi o privire de ansamblu asupra administrării profesionale a acestora. Completarea cunoştinţelor de bază si insusirea unor metode si tehnici pentru modelarea unor probleme concrete specifice domeniului cu exemplificarea aplicabilitatii acestora. Pregatirea studentilor pentru o profesie in domeniul matematic si informatic.

 • Analist (213101);  Programator (213102);  Consultant în informatica (213103);  Inginer de sistem în informatica (213103); Administrator de reţea de calculatoare (213902);  Administrator baze de date (213903);  Programator de sistem informatic (213904);  Inginer de sistem software (213905);  In cadrul acestui curs se pun notiunile de baza la : Medii de instruire asistate de calculator (Managed Learning Environment-MLE), sisteme software de asistenţă a procesului educaţional. Instrumente online de predare  şi  învăţare asistată, sistemelor e-learning:  Learning Management System (LMS), Content Management System (CMS),  Learning Content Management System (LCMS), Managed Learning Environment (MLE),  Learning Support System (LSS),  Online Learning Centre (OLC), Learning Platform (LP).
 • Manager proiect informatic (213906);  Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907);  Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907);  Cercetǎtor în informatica (250101);  Asistent de cercetare în informatică (250102);   Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Formarea adultilor se realizeaza nu numai în cadre formale, institutionale ci si prin intermediul unor ocazii generate de noile evolutii din peisajul comunicational contemporan. În conditiile transformarilor tehnico-sociale actuale, asistam la o reconfigurare a grupurilor de învatare, acestea fiind pe alte criterii decât cele traditionale.Din punctul de vedere al cercetarilor efectuate in domeniul noilor tehnologii pentru educatie si instruire mentionam cateva directii de cercetare:  medii de invatare virtuale si clase virtuale; Toate aceste standarde ocupationale folosesc ideile descrise in acest curs.

3.3.18 Modelare si simulare comportamentala in medii virtuale mixte

Cunoasterea fundamentelor modelarii comportamentale ale umanoizilor virtuali. Credibilitatea experientei umane intr-o realitate virtuala are ca element central, pe langa o redare multisenzoriala cat mai fidela a realitatii, realismul interactiunilor inter-umane simulate prin ciclul perceptie/decizie/actiune. In acest sens, ne vom interesa in particular de interactiunile dintre umanoizi (reali sau virtuali) si mediul lor (real sau virtual) prin intermediul perceptiilor sau comunicarii (non-verbale) cu mediul corespondent. Pregatirea studenţilor pentru a profesa in implementarea sistemelor de realitate virtuala si/sau augmentata prin paradigma sistemelor multi-agenti sau pentru a face faţă exigenţelor firmelor IT.

 • Analist (213101);  Programator (213102);  Consultant în informatica (213103);  Inginer de sistem în informatica (213103); Administrator de reţea de calculatoare (213902);  Administrator baze de date (213903);  Programator de sistem informatic (213904);  Inginer de sistem software (213905);  Manager proiect informatic (213906); Acest curs se ocupa in principal cu notiuni de credibilitatea experientei umane intr-o realitate virtuala are ca element central, pe langa o redare multisenzoriala cat mai fidela a realitatii, realismul interactiunilor inter-umane simulate prin ciclul perceptie/decizie/actiune. Acest curs are ca scop oferirea cunostintelor necesare pentru conceperea si dezvoltarea sistemelor informatice avansate care îmbina elemente de grafica pe calculator, multimedia si realitate virtuala.
 • Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907);  Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907);  Cercetǎtor în informatica (250101);  Asistent de cercetare în informatică (250102);  Asistent de cercetare în matematică informatică (249110); Programul vizeaza educarea unor specialisti cu înalta pregatire într-un domeniu foarte actual si important pentru industrie si cercetarea în tehnologia informatiei, precum si pentru valorificarea inovarii în companiile de profil implicate în dezvoltarea unor produse informatice cu un grad ridicat de complexitate. Realitatea virtuala, la rândul ei, este un domeniu de frontiera, provocator atât prin complexitatea sa interdisciplinara cât şi prin implicaţiile asupra societaţii umane. Diversele forme de realitate virtuala pura, realitate augmentata sau realitate mixta sunt o parte integranta şi din ce în ce mai ampla din societaţile contemporane avansate tehnologic. Beneficiile acestor aplicaţii sunt importante, ele fiind utile ca mijloace de comunicare, colaborare, educaţie, antrenament şi, nu în ultimul rând, de efectuare mai eficienta a numeroase activitaţi în diverse domenii cum ar fi cel medical, militar, explorari şi industrie.

 

 

3.4. Analiza programului de studiu Matematica-Informatica

 

Titularul certificatului obtinut la finele acestui program de studiu, poarta denumirea de Licentiat in matematica si informatica si este incadrat la nivelul 6, in oricare dintre clasificarile nationale, europene si chiar ISCED-2011.

Pentru a avea acces la acest program de studiu trebuiesc indeplinite un minim de cerinte, printre care enumeram:

-absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;

-din punct de vedere medical , sa fie declarat apt;

-sa nu figureze cu antecedente penale cu intentie.

Durata de parcurgere a acestui studiu este de 3 ani iar certificarea se face urmare unei examinari in scris si oral,  titularul certificatului avand acces la un program de masterat, nivel imediat superior  in Cadrul National al Calificarilor,ă,respectiv nivelul 7.

Formatorii, instructorii, evaluatorii acestui program de studiu sunt angajati sau cu un contract de colaborare cu Universitatea Ovidius Constanta- Facultatea de Matematica Informatica, absolventi de programe de educare de nivel 8 in Cadrul National al Calificarilor si specializati in domeniile matematica sau informatica.

3.4.1  Algebra I

Deoarece accesul la acest program de studiu il are orice absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat este nevoie ca , in primul an sa se fixeze notiunile de baza ale acestei discipline. Parcurgand in primul semestru notiunile din algebra liniara despre vectori, spatii vectoriale, matrici si determinanti sunt adusi la acelasi numitor de cunostinte cursantii acestui program de studiu, indiferent daca provin din licee cu profil de real sau uman.

Aceasta disciplina sta la baza oricarui standard ocupational, adica:

 • Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004) – pentru elaborarea proiectelor didactice,programarea activitatii de invatare, iar cunostintele acumulate despre vectori fac conexiunea cu celelalte discipline.
 • Asistent de cercetare in statistica (212026); Asistent de cercetare in matematica- informatica (212024); Asistent de cercetare in matematica aplicata (212020)- folosesc notiunile despre matrici si determinanti in identificarea unor solutii la nivel de mase, ducand uneori la generalizarea unui rezultat punctual.

 

 

3.4.2.  Analiza I

Introducerea si familiarizarea studentilor cu notiunile de sistem de numere reale, spatii metrice, convergenta, continuitate,  topologie, conexitate si compacitate este obiectivul ce trebuie atins prin parcurgerea acestei discipline. Se dorecte completarea cunoştinţelor de bază de analiza din liceu, trecerea la calcul diferential pe R^{n}, cu prezentarea completă şi riguroasă a partii teoretice precum şi exemplificarea aplicabilităţii acesteia prin rezolvarea multor exercitii.

Lucrul cu multimi si operatii cu multimi, trecerea aproape nesesizabila la prezentarea multimii numerelor reale, apoi foarte lin ajungem la prezentarea spatiilor metrice, a topologiei si , mai ca-ti vine sa nu te mai opresti din prezentarea elementelor de baza ale acestei discipline. Toate acestea se intrepatrund  cu elementele de baza ale disciplinei prezentate anterior, algebra , incat ti-ar fi foarte greu sa le impui o relatie de ordine pe o scara a importantei in orice standard ocupational.

 • Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004); Asistent de cercetare in statistica (212026); Asistent de cercetare in matematica- informatica (212024); Asistent de cercetare in matematica aplicata (212020) – toate aceste standarde ocupationale au nevoie de elementele prezentate pana acum , pentru dezvoltarea profesionala, evaluarea cunostintelor celor din jur prin elaborarea unor instrumente de evaluare cat mai apropiate de realitate, ceea ce duce la alegerea unei strategii optime pentru atingerea obiectivului fixat.
 • Consilier actuar (212005); Expert actuar (212006); Inspector de specialitate actuar (212007); Referent de specialitate actuar (212008); Actuar (212010) – standarde ocupationale in care lucrul cu multimi, sa nu mai vorbim de operatiuni cu multimea numerelor reale, topologii stau la baza oricarei strategii de marketing.

 

3.4.3.   Arhitectura Sistemelor de Calcul

Disciplina in caresunt descrise , din punct de vedere conceptual, un  sistemul de calcul, performanta sa, componente hardware, microarhitecturi, arhitecturi RISC,microprocesoare CISC (Intel), limbajul de asamblare, sisteme multiprocesor si, nu in ultimul rand reţele de calculatoare şi Internetul , aceasta este . Studentii sunt invatati sa utilizeze bazelor teoretice ale informaticii, a instrumentelor informatice  din punct de vedere interdisciplinar pentru ca , la momentul in care se ajunge la finalul perioadei de predare a acestei discipline, orice student sa poata recunoaste modelele arhitecturale fundamentale de sisteme de calculsi sa poata face programare la nivelul masinii in limbaj de asamblare. De ce toate acestea? Aceasta inseamna progres, aliniere la standarde de civilizatie indiferent de domeniul in care va ajunge studentul de astazi, angajatul de maine.

 • Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004); Asistent de cercetare in statistica (212026); Asistent de cercetare in matematica- informatica (212024); Asistent de cercetare in matematica aplicata (212020); Consilier actuar (212005); Expert actuar (212006); Inspector de specialitate actuar (212007); Referent de specialitate actuar (212008); Actuar (212010) –  sunt doar cateva standarde ocupationale ce folosesc notiunile predate la aceasta disciplina pentru indrumare sau a-si facilita munca de zi cu zi
 • Analist (213101);  Programator (213102);  Consultant în informatica (213103);  Inginer de sistem în informatica (213103); Administrator de reţea de calculatoare (213902);  Administrator baze de date (213903);  Programator de sistem informatic (213904);  Inginer de sistem software (213905); Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator (213907);  Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice (213907);  Cercetǎtor în informatica (250101);  Asistent de cercetare în informatică (250102) – sunt cateva exemple pentru  care studentii sunt pregatiti, prin acest curs, sa se descurce in orice context de calcul.

 

3.4.4.   Complemente de Matematici Scolare I (Logica si teoria multimilor)

 

Elemente de logica matematica, multimi si functii, numere cardinale, elemente de combinatorica sunt cateva din notiunile prezentate studentilor la aceasta disciplina. Cunoasterea, si intelegerea acestor concepte ii va ajuta pe studenti in elaborarea de proiecte prin utilizarea unor metode consacrate. Totodata acestia se familiarizeaza cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa,  distribuirea de sarcini precum si constientizarea nevoii de dezvoltare continua,prin utilizarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare. Orice abordare care are la baza logica duce la solutii clare si imediate. Dezvoltarea gandirii, a factorului uman si indrumarea ordonata a unei multimi sunt cateva exempe in care logica este element de baza.

 • Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001);Profesor in invatamantul liceal postliceal (233001); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004) stiu, datorita notiunilor invatate la aceasta disciplina sa modeleze matematic aplicatiile din mecanica, sa prezinte complet si riguros rezultate din domenii conexe, cum ar fi algebra, teoria numerelor , grafuri.

3.4.5.   Geometrie I

 

Este disciplina prin care studentii, stimulandu-si imaginatia , pot regasi notiunile teoretice din celelalte materii de baza in orice element din jur, plecand de la geometria sintetica plana, ajungand la geometria sintetica in spatiu . Geometria proiectiva este cea care-i invata cum sa reduca problemele , obiectele din jur, la figuri plane, proiectii pe diferite plane, sa identifice si sa  foloseasca corelatiile dintre figurile determinate si obiectele de studiu. Aceasta disciplina ii invata sa gaseasca solutii pentru diferite probleme greu de rezolvat din diferite motive , cum ar fi: distanta, timpul, dimensiuni foarte mari, pozitionarea obiectivelor de studiu in locatii greu accesibile.

Ca si profesor in invatamantul primar (234101) sau in invatamantul gimnazial (233002) sau  in invatamantul profesional si de maistri (232001),  in invatamantul liceal postliceal (233001) ,  in invatamantul gimnazial (233002) or Preparator in invatamantul universitar (231004), Matematician (212009) , Referent de specialitate matematician (212004) toti acestia au nevoie sa le fie dezvoltata capacitatea de a utiliza teoreme din geometrie in rezolvarea problemelor . Din aceasta disciplina culeg elementele de baza despre puncte si drepteimportante in triunghi, cercuri asociate triunghiului, teoreme clasice de geometrie plana, aplicatii care folosesc aceste notiuni precum si elemente de geometrie in spatiu, geometria tetraedrului: tetraedre Crelle, tetraedre echifaciale, tetraedre ortocentrice., poliedre regulate si , nu in ultimul rand trecerea la geometria proiectiva, elemente improprii, diviziune armonica, proiectia, polara unghiulara,  polara in raport cu un cerc, dualitate proiectiva,  corelatia, involuti si multe aplicatii ce folosesc aceste notiuni.

De ce atat de multe informatii ? Cat de utile ar fi ele in standardele ocupationale enumerate ?  Fiind la catedra, in fata unor copii, adolescenti, studenti sau altfel spus in fata viitoarei generatii, toti cei enumerati trebuie sa fie pregatiti sa le formeze acestora o gandire critica, argumentata, motivata. Or,  pentru aceasta ei trebuie sa aiba o astfel de gandire, un camp vizual foarte larg, un bagaj de cunostinte teoretice vast si, oricand sa poata da un raspuns la intrebarea :’ La ce ne foloseste noua ?’

 

 

 

 

3.4.6.Software Matematic

Familiarizarea cu un Computer Algebra System (CAS), prezentarea competentelor transversale, modelarea problemelor de matematica in programe specifice mediului Mathematica, implementarea unor algoritmi in programul Mathematica, MatLab. Aceste sofware matematice sunt necesare tuturor celor care aplica pentru un standard ocupational din domeniul matematicii .

Pentru  Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004); Asistent de cercetare in statistica (212026); Asistent de cercetare in matematica- informatica (212024); Asistent de cercetare in matematica aplicata (212020) aceste sofware matematice ii ajuta sa creeze articole , proiecte, publicatii , intr-un cuvant tot ce ii ajuta in dezvoltarea profesionala .

3.4.7. Algebra II

Aceasta disciplina continua prezentarea notiunilor de baza ale algebrei, grupuri si morfisme de grupuri, g-multimi, aplicatii la studiul grupurilor finite, inele si corpuri, definitii, exemple, elemente inversabile si divizori ai lui zero, reguli de calcul in inel. Subinel. Ideale. Operatii cu ideale. Idealul generat de o submultime a unui inel unitar, inele de polinoame. Este disciplina prin care sunt fixate elementele necesare atat celor care-si doresc sa treaca la un nivel superior de studiu, masteratul, cat si celor care se opresc la catedra dupa obtinerea diplomei de licenta, urmare absolvirii acestui program de studiu din invatamantul superior. Cu cat bagajul lor de cunostinte este mai bogat, cu atat si comunicarea cu ceilalti in acest domeniu si, nu numai , este mai fluenta si interesanta.

 

3.4.8. Analiza II

 

Operatori liniari pe R^n , diferentiala totala a unei functii din R^n in R^m, existenta derivatei,  existenta diferentialei totale, matricea Jacobiana, derivate de ordin superior, simetria derivatelor mixte, formula lui Taylor pentru functii de mai multe variabile, matricea Hessiana, proprietati ale functiilor derivabile, teorema de inversiune locala, functii implicite, puncte de extrem pentru functii de mai multe variabile, extreme cu legaturi, metoda multiplicatorilor lui Lagrange sunt notiuni care se predau in cadrul acestei discipline.

Fixarea acestor notiuni ajuta studentii, participanti activi la programul de studiu sa-si imbogateasca limbajul matematic sa-si formeze un fond de date de rezerva pentru viitoarele programe de studiu si mai departe, iar pentru cei care vor sa intre pe piata muncii dupa absolvirea acestui program ii ajuta atat la dezvoltarea personala de specialitate cat si posibilitatea de a transmite mai departe , generatiilor care vin din urma , aceste cunostine daca isi vor dori sa ajunga la catedra, in orice standard ocupational de educatie: Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004).

3.4.9. Complemente de Matematici Scolare II (Bazele geometriei elementare)

Continuarea familiarizarii cu notiunile de baza ale geometriei sintetica plana, punctul de vedere al transformarilor geometrice in analiza relatiilor dintre puncte, drepte si cercuri importante atasate triunghiului, teorema unghiului a lui Laguerre probleme de geometrie plana rezolvabile cu ajutorul numerelor complexe, trecerea si la geometria sintetica in spatiu prin prezentarea teoremei de omologie in spatiu, relatia lui Euler pentru poliedre consecinte asupra teoremelor celor 6 culori si 5 culori din plan, existenta poliedrelor regulate, aplicatii si consecinte, aplicatii ale mecanicii in geometrie sunt cateva notiuni prezentate in cadrul acestei discipline.

Hrana spirituala de care are nevoie omul civilizat, legatura dintre notiunile teoretice si viata ce ne inconjoara toate acestea sunt motivatii in a contiuna prezentarea acestor notiuni de baza ale geometriri elementare.

 

3.4.10. Geometrie II

Incepem prin a prezenta spatiile, subspatiile si coordonatele afine, continuam cu ecuatia afina a unei drepte,  ajungand pana la geometria spatiilor afine. Trecem la prezentarea elementelor de geometrie analitica plana, vectori in plan,   sistem de coordonate, dreapta in plan, ecuatii analitice, distanta de la un punct la o dreapta , aria unui triunghi, transformari geometrice prin ecuatii analitice: translatii, simetrii, rotatii, transformari ortogonale, izometrii, omotetii si inversiuni;. Prezentarea conicelor, cercul, elipsa, hiperbola, parabola.  Toate acestea fac parte, dupa cum am mai scris si pana acum , din elementele de baza ce ajuta la dezvoltarea spirituala si specializarea in domeniul de studiu.

Chiar daca se opresc din studiu dupa acest program sau aleg sa se specializeze mai departe prin alte programe de studiu superioare, studentii de azi, absolventii de maine, elemente de baza in educarea generatiilor care vin isi dezvolta bagajul de cunostinte in domeniu, astfel ca, cai care aleg sa ramana la catedra in posturi de Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004) transmit mai departe si imbunatatesc cunostintele asimilate sau , in cazul in care aleg urmatoarele programe de studiu superioare, ce-i va duce la standardele ocupationale Asistent de cercetare in statistica (212026); Asistent de cercetare in matematica- informatica (212024); Asistent de cercetare in matematica aplicata (212020) aceste notiuni vor deveni baza pentru asimilarea unor modele si proiecte de nivel inalt .

3.4.11. Programare procedurala

Utilizarea adecvata a softurilor specifice programarii in limbajul C++ (de exemplu Dev C++), formarea abilitatilor si insusirea tehnicilor de programare, elaborarea de proiecte utilizand programarea procedurala este ceea ce se doreste sa cunoasca studentii prin parcurgerea acestei discipline. Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini prin realizarea unor proiecte utilizand software specific programarii in limbajul C++ , alfel spus, prezentarea a unui limbaj de programare ce le ofera posibilitatea exprimarii in specializarea dorita si creearea de mijloace de rezolvarea a diferitelor probleme identificate in drumul lor de specializare.

Si aici, ca si in cazul celorlalte discipline, cei care doresc sa continue specializarea accesand un nivel superior de studiu pot folosi notiunile prezentate in aceasta disciplina ca o oportunitate de depasire facila a situatiilor identificate sau, in cazul in care aleg sa ramana la catedra dupa absolvirea acestui program de studiu  si, ne referim la Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004) cor avea posibilitatea de a transmite mai departe cunostintele acumulate.

3.4.12. Sisteme de operare

          Importanta acestei discipline nu mai trebuie prezentata. Intr-o lume in care, absolut totul este computerizat, este evident faptul ca nu ne putem sustrage progresului ceea ce duce la nevoia de cunoastere a elementelor de baza a unui sistem de operare, structura sa, modulele componente, serviciile oferite si gestiune proceselor. Dar , inainte de a face gestiunea unui proces trebuie sa cunostem foerte bine conceptul de proces,  monoprogramarea si multiprogramarea, precum si gestiune memoriei. Memoria virtuala, sisteme de fisiere, interfata sistemului de fisiere , gruparea si organizarea acestora, sistemul de intrare-iesire, cerintele acestui sistem, modelul multinivel al sistemului.  Toate acestea oferă studenţilor informaţii fundamentale ale teoriei sistemelor de operare precum şi informaţii necesare pentru formarea lor ca utilizatori şi administratori de sisteme de operare. Studenţii experimentează operarea şi elemente de administrare a sistemelor de operare Windows, Mac OS şi Linux.

Indiferent de nivelul spre care vrei sa continui sau, la care vrei sa te opresti , ca vorbim de profesorii de la catedra din orice tip de invatamant, sau de standardele ocupationale din cercetare si nu numai atat, indiferent de varsta pe care o ai, de la cea mai frageda , pana la cea mai inaintata, existenta noastra interactioneaza cu cel putin un computer sub diferite forme. Din aceasta cauza, disciplina prezentata este considerata de baza in procesul educational prezentat.

 

3.4.13. Algebra III

Continuam cu prezentarea  notiunilor de algebra , considerate de baza: aritmetica in domenii de integritate, divizibilitate, cel mai mare divizor comun si cel mai mic multiplu comun, elemente prime si ireductibile, domenii euclidiene, principale, factoriale , criteriul lui Eisenstein de ireductibilitate, extinderi de corpuri, caracteristica unui corp.,  tipuri de corpuri, grup Galois, extinderi Galos, teorema fundamentala alui Galois si, nu in ultimul rand, grupul Galois al unui polinom. Prin consolidarea acestor notiuni , studentii sunt initiati in folosirea unui sistem de calcul in rezolvarea problemelor concrete si sunt pregatiti pentru interventii educationale generale atunci cand opteaza pentru ocuparea oricarui post de Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004) sau isi consolideaza cunostintele dobandite la cursul de algebra 2 in evolutia lor urmatoare.

 

 

3.4.14. Algoritmi si Programare

 

Algoritmi Divide Et Impera, metoda Greedy,  metoda Backtracking, programare dinamică, grafuri, prezentare generala, arbore minim de acoperire (algoritmul lui Prim, algoritmul lui Kruskal), parcurgeri in grafuri ,  sortare topologica, componente conexe si tare conexe, distante minime in grafuri (algoritmul lui Dijkstra), arbori . Iata ce se parcurge in cadrul acestei discipline. La ce folosesc aceste notiuni? Prin acest curs se dobandesc cunostinte necesare intelegerii, adaptarii si implementarii de algoritmi de complexitate medie si ridicata, precum si alegerii algoritmului celui mai performant pentru rezolvarea unei probleme. Analist – 213101,  Programator – 213102, Proiectant sisteme informatice – 213103, Asistent de cercetare în informatica – 250102,   Asistent de cercetare în comunicatii – 251406 ,  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415 iata cateva din standardele ocupationale pentru care sunt pregatiti studentii prin intermediul acestei discipline.

 

 

3.4.15. Analiza III

 

In aceasta ultima parte a analizei studentii sunt familiarizati cu notiunea de integrala Riemann  .

Plecand de la recapitularea notiunii de integrala Riemann pe R prezentarea notiunii de integrala Riemann cu parametru si a integralelor convergente in sens impropriu, prezentarea masurii Jordan pe R^n. definirea integralei Riemann pentru functii reale de mai multe variabile reale, ajungem la prezentarea de metode de calcul a integralelor pe R^n. Toate aceste notiuni, dupa cum am mai prezentat, sunt puncte de plecare pentru absolventii care doresc sa-si continue pregatirea in urmatoarele programe de studiu, superioare si , totodata elemente de baza in dezvoltarea individuala pentru a transmite mai departe, printr-un limbaj specializat , cunostintele acumulate.

 

3.4.16. Analiza reala

Un alt capitol din vasta disciplina  analiza, este prezentat aici, unde descoperim sau fixam mai bine cunostinte despre clase de multimi, functii aditive de multime, masuri, masuri numarabil aditive, masura exterioara si masura exterioara asociata unei masuri numarabil aditive, procedeul Hahn-Caratheodory de prelungire a unei masuri de la un inel la s-algebra generata, multimi masurabile, integrarea functiilor etajate, proprietati, integrala in sens Lebesgue a functiilor masurabile, teoremele fundamentale ale integralei Lebesgue: Beppo-Levi, Fatou . Cu alte cuvinte putem spune ca, se incearca intr-un interval scurt de timp sa se prezinte studentilor  notiuni si rezultate fundamentale din teoria masurii si integralei in sens Lebesgue.

Toate aceste notiuni sunt necesare, intr-o mai mica sau mai mare masura la rezolvarea de probleme de geometrie diferentiala a curbelor si suprafetelor in vederea pregatirii studentilor  pentru o profesie in domeniul matematic.

Atunci cand vorbim de Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004) toate aceste notiuni sunt aprofundate si dezvoltate in relatia cu celelalte discipline.

3.4.17. Geometrie III

Aici se prezinta, intr-o ultima parte a programului de studiu, notiuni din geometrie , curbe in spatiul euclidian, reper Frenet; curbura si definitia suprafetelor, reper Gauss, metrica unei suprafete, prima forma fundamentala si aplicatii, a doua forma fundamentala si aplicatii, curbura Gauss torsiune, geometria intrinseca a suprafetelor, simboluri Christoffel de speta I si a II-a, simboli Riemann de speta I si a II-a, formula Gauss, relatiile lui Weingarten, relatia Gauss, studiul suprafetelor de curbura Gauss constanta: plan, sfera si pseudosfera. Prin acestea se doreste ca studentii sa inteleaga conceptele si  metodele de baza ale geometriei diferentiale a curbelor si suprafetelor , se face legatura cu materia anului I de studiu si in felul acesta se doreste pregatirea studentilor pentru o profesie din domeniul matematic la catedra , cercetare sau matematica aplicata.

3.4.18. Limbaje formale si automate

Prin aceasta disciplina se doreste ca studentii sa invete sa utilizeze bazele teoretice ale informaticii si a modelelor formale. Aici se familiarizeaza cu concepte şi principii de bază ale informaticii, precum şi cu teorii şi modele matematice. Tot aici pot interpreta modele matematice si informatice formale. Toate acestea duc la dezvoltarea capacitatii studentilor de a identifica modele si metode adecvate pentru rezolvarea unor probleme reale.Familiarizarea studentilor cu teoria limbajelor formale şi cu teoria automatelor, cu relaţia dintre ele şi aplicabilitatea acestor cunoştinţe în limbajele de programare ii va ajuta pe acestia sa faca fata oricaror exigente din domeniul IT si, nu numai.

 

3.4.19. Analiza Complexa

Prin studiul unor elemente legate de funcţiile complexe si aplicaţiile acestora: olomorfie, teoremele şi formulele lui Cauchy, funcţii meromorfe, teorema reziduurilor şi aplicaţii la calculul unor integrale, teorema maximului modulului se doreste completarea si utilizarea cunoştinţelor de bază de analiza de anul I de facultate. Aceste notiuni vor deveni  baza pentru studentul de acum, viitorul absolvent in situatia in care va trece la un program de studiu superior sau vor imbogati bagajul de cunostinte din domeniu, ceea ce ii va conferi posibilitatea de a le transmite mei departe , in situatia in care va opta sa ajunga la catedra , in orice nivel.

3.4.20. Analiza Numerica

 

Dezvoltarea si întretinerea aplicatiilor informatice folosind mediul de programare MatLab, initierea in cunoasterea mediului de programare MatLab si de analiza     computerizata a unor modele matematice, intelegerea, implementarea si analiza complexitatii algoritmilor, verificarea rezultatelor simularii pe calculator si optimizarea algoritmilor, familiarizarea cu noţiunea de aproximare. Toate aceste notiuni sunt prezentate in disciplina Analiza Numerica.

Standardele ocupationale Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004), folosesc aceste notiuni ca fiind baza in munca lor sau, pentru a le transmite mai departe de la catedra , de la orice nivel, cand este vorba de Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004).

 

3.4.21. Ecuatii Diferentiale

La aceasta disciplina se urmareste ca sudentii sa cunoasca, sa inteleaga conceptele si metodele de baza ale teoriei ecuatiilor diferentiale ordinare. Sa-si insuseasca notiuni fundamentale din teoria ecuatiilor diferentiale si, se incearca introducerea studentilor in problemele ecuatiilor diferentiale si a modelarii matematice cu ajutorul acestora. Completarea cunoştinţelor de bază cu cunostinte de  modelare matematica a proceselor dinamice, cu prezentarea completă şi riguroasă a unor rezultate din domenii conexe (fizica, chimie, economie) şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în  analiza acestora pregatesc studentii pentru standarde ocupationale precum Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004), Preparator in invatamantul universitar (231004).

3.4.22. Logica Computationala

Identificarea si descrierea fenomenelor modelate, explicarea metodelor specifice si dezvoltarea de noi metode necesare corelatiei fenomenelor modelate, aplicarea metodelor si tehnicilor specifice analizei fenomenelor modelate pentru rezolvarea de probleme teoretice si practice noi, dezvoltarea de metode de evaluare adecvate pentru selectarea optima a tehnicilor de programare si a modelelor de calcul folosite in rezolvarea problemelor sunt prezentate organizat in cadrul acestei discipline.

Notiunile asimilate la aceasta disciplina ii ajuta pe studenti sa abordeze cu curaj meserii in domeniul informatic , Programator – 213102, Proiectant sisteme informatice – 213103, Asistent de cercetare în informatica – 250102,  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406,  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415 dar si in domeniul matematic pot ocupa cu succes un post , adica, Cercetator in matematica-aplicata (249105), Cercetator in matematica (249101),  Cercetator in statistica (249201).

 

3.4.23. Mecanica Teoretica

Cunoasterea, intelegerea conceptelor si metodelor de baza ale mecanicii teoretice, utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea unor variate tipuri de concepte, modele, procese, probleme asociate studiului mecanicii teoretice este ceea ce se urmareste ca studentii sa detina dupa parcurgerea acestei discipline. Daca obiectivul este atins atunci acestia pot aborda cu si mai mult curaj , impreuna cu celelalte cunostinte acumulate meserii in domeniul informatic , Programator – 213102, Proiectant sisteme informatice – 213103, Asistent de cercetare în informatica – 250102,  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406,  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415 dar si in domeniul matematic pot ocupa cu succes un post , adica, Cercetator in matematica-aplicata (249105), Cercetator in matematica (249101),  Cercetator in statistica (249201).

 

 

 

3.4.24. Teoria Probabilităţilor şi Statistica Matematică

Insusirea conostintelor de baza legate probabilitati si statistica, cunoasterea fundamentelor matematice ale Teoriei Probabilităţilor si Statisticii Matematice si utilizarea lor la  cercetarea fenomenelor aleatoare ii pregateste pe studenti sa abordeze meserii , cum ar fi 212001 -Consilier matematician , 212002 -Expert matematician , 331402 -Statistician , 212013-Inspector de specialitate statistician , 212014-Referent de specialitate statistician , 212011-Consilier statistician , 212012-Expert statistician , 331401-Referent statistician .

3.4.25. Algebra Computationala

Studentii sunt familiarizati cu notiuni de baza din teoria bazelor Groebner si aplicatiile acestora in rezolvarea sistemelor de ecuatii algebrice, algebra torica, teoria grafurilor si combinatorica. La laborator se aplica si implementeaza algoritmii de la curs in programul Singular. Identifica si aprofundeaza metodele calculul ştiinţific care dezvoltă, analizează, implementează şi utilizează algoritmi pentru rezolvarea problemelor matematice. Aceasta este una din disciplinele prezentului, disciplina nascuta din algebra abstracta si facilitatile informatice.

Acest curs este de baza atunci cand vrem sa continuam intr-un program de studiu superior dar, in egala masura, este de foarte mare importantanta si cand ne oprim la orice meserie din domeniul matematic , 212001 -Consilier matematician, Cercetator in matematica-aplicata (249105) , 212002 -Expert matematician sau informatic, Programator – 213102, Proiectant sisteme informatice – 213103, Asistent de cercetare în informatica – 250102,  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406,  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415.

3.4.26. Analiza functionala si teoria aproximarii

Prin aceasta disciplina se urmareste studierea notiunilor si rezultatelor fundamentale din analiza functionala, completarea cunoştinţelor de bază de analiza din anul 1 si 2, cu prezentarea completă şi riguroasă a partii teoretice şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice la rezolvarea de exercitii si este de mare folos pentru pregatirea examenului de licenta precum si pentru a facilita accesul intr-un program de studiu superior.

3.4.27. Astronomie

            Prin insusirea unor cunostinte fundamentale de astronomie, combinand notiunile insusite la cursul de Mecanica teoretica, Geometrie si Ecuatii diferentiale pentru studierea problemei celor doua corpuri, aceasta disciplina deschide studentilor orizonturi largi de culturalizare in domeniu. Acest curs arata , inca odata, rolul si locul nostru in univers, dandu-le prilej de analiza profunda atunci cand se discuta de evolutie.

 

3.4.28. Geometrie Computationala

Aceasta disciplina reprezinta una din ramurile importante ale matematicii aplicate moderne. Pornind de la cercetarea unor elemente geometrice simple , cum ar fi punctul, segmentul, dreapta, se ajunge la o modelare complexă a figurilor geometrice în plan şi a corpurilor în spaţiul tri­dimensional.

Algoritmii geometriei computaţionale stau la baza tutu­ror aplicaţiilor de proiectare şi modelare grafică . Fără ei ar fi imposibilă realizarea multor proiecte gigant, ar fi fost imposibila chiar si aparitia  produselor cinematografice de suc­ces din ultimii ani. Odata ce reusesc sa stapaneasca aceasta materie, studentilor le este permis sa porneasca pe orice drum doresc, de la conceperea de spoturi publicitarea pana la proiecte ample de constructii arhitecturale moderne, evident ca, in functie de ce cunostinte mai  adauga bagajului lor.

3.4.29. Inteligenta Artificiala

            Initierea studentilor in conceptele generale de inteligenta artificiala. Acestia trebuie sa stapaneasca foarte bine acest domeniu pentru utilizarea eficienta a resurselor de comunicare. Stapinirea corespunzatoare a notiunilor din aceasta disciplina le permite studentilor sa-si indrepte atentia spe orice meserie doresc, pornind de la Profesor în învatamântul gimnazial – 232201 si pana la Asistent de cercetare în informatica – 250102.

3.4.30. Programare Orientata pe Obiecte

            Este o disciplina obligatorie in ultimul an de studiu. Aici studentii fac cunostinta cu principiile şi mecanismele programării orientate spre obiecte: abstractizare, încapsulare, modularitate şi ierarhizare cu descrierea adecvată a paradigmei de programare orientată spre obiecte şi a mecanismelor limbajului Java, precum şi identificarea diferenţei dintre aspectele de ordin semantic şi sintactic, elaborarea codurilor sursă adecvate şi testarea unitară a unor componente în Java. Domeniile informatice sunt cele ce asteapta studentii ce aprofundeaza cunostintele acestei discipline. Datorita dezvoltarii capacitatilor studentilor de a construi un program în Java care să afişeze interfeţe grafice utilizator şi să gestioneze evenimentele produse de către utilizator în interacţiunea lui cu interfaţa grafică piata muncii se deschide si in domeniile de publicitate  si nu numai.

3.4.31. Structuri de date

Elemente de baza in programarea calculatoarelor sunt predate studentilor la aceasta disciplina. . Structuri de date de tip lista inlantuita, structura de date arborescenta, structura de tip stiva, structura de tip fisier, structuri tabelare utilizate in baze de date sunt prezentate in aceasta disciplina optionala.  Aceste notiuni ii ajuta pe studenti sa-si gaseasca foarte repede locuri de munca in domeniul informatic sau sa foloseasca notiunile asimilate in continuarea unor programe de masterat in matematica sau informatica.

 

3.4.32. Baze de Date

Este o disciplina obligatorie a ultimului an de studiu si aici studentii sunt invatati sa utilizeze bazelor teoretice ale informaticii,  li se ofera informaţii fundamentale referitoare la baze de date, utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar, utilizarea limbajului standard SQL in contextul oricarui SGBD. Cunostintele asimilate le permite accesul la urmatoarele standarde ocupationale: Profesor în învatamântul gimnazial – 232201, Profesor în învatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri – 232101, Analist – 213101, Programator – 213102, Proiectant sisteme informatice – 213103, Asistent de cercetare în informatica – 250102 ,  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406 , Asistent de cercetare în calculatoare – 251415.

 

3.4.33. Cercetari Operationale

Studentii sunt familiarizati la aceasta disciplina obligatorie cu metode de prelucrarea matematica a datelor, analiza si interpretarea unor fenomene si procese, elaborarea si analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor, conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene . Toate acestea duc la formarea deprinderii  de a modela problemele întâlnite în practică. Aceasta disciplina le deschide drumuri in domeniul economic, financiar, matematic  chiar si informatic.

3.4.34. Grafuri si Combinatorica

Familiarizarea studentilor cu notiunile de baza din combinatorica, precum si cu studiul stucturilor si algoritmilor de baza din Teoria grafurilor. Studentii vor fi capabili sa implementeze algoritmii de teoria grafurilor in diverse limbaje de programare ceea ce ii va ajuta sa gaseasca usor cai de acces in domeniul informatic, matematic si economic.

3.4.35. Modelare Matematica

 

Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene, insusirea tehnicilor de validare a modelelor. Astfel ca, studentii fac cunostinta cu modele de optimizare pentru diferite clase de probleme (liniare, pătratice, fracţionare, fără restricţii) si ajung pana la modelarea proceselor decizionale multicriteriale.  Aceste modele sunt folosite , mai ales, in domeniul economic.  Tot aici ajung la cunoasterea modelarii situaţiilor concurenţiale, folosite in mod deosebit la teoria jocurilor si, nu in ultimul rand, invata despre modelarea sistemelor de aşteptare , sisteme de servire din diverse domenii (sisteme de operare, reţele de calculatoare, sisteme de comunicaţie, sisteme de transport, bănci, comerţ etc.), modele de aşteptare (cu număr nelimitat sau limitat de clienţi admişi în sistem, cu populaţia din care provin clienţii finită) cu mare aplicabilitate in domeniul informatic si financiar bancar.

3.4.36. Retele de Calculatoare

Proiectarea si administrarea reţelelor de calculatoare, identificarea conceptelor si modelelor de baza pentru sisteme de calcul si retele de calculatoare, identificarea si explicarea arhitecturilor de bază pentru organizarea și gestiunea sistemelor si a retelelor, utilizarea tehnicilor pentru instalarea, configurarea si administrarea sistemelor si retelelor, efectuarea de măsurători de performanţă pentru timpi de răspuns, consum de resurse; stabilirea drepturilor de acces, sunt notiunile pe care studentii le parcurg la aceasta disciplina. Standardele ocupationale spre care pot tinde acestia , dupa parcurgerea acestei discipline si aprofundarea ei sunt: Proiectant sisteme informatice – 213103, Asistent de cercetare în informatica – 250102;  Asistent de cercetare în comunicatii – 251406;  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415

3.4.37. Tehnici de Optimizare

 

Prezentarea unor probleme de optimizare, analiza   computerizata a unor modele matematice, intelegerea, implementarea si analiza complexitatii algoritmilor, verificarea rezultatelor simularii pe calculator si optimizarea algoritmilor sunt notiuni ce se predau studentilor la aceasta disciplina. Acestea ii vor ajuta sa utilizeze modelele si instrumentele informatice si matematice pentru rezolvarea problemelor specifice. Tot aici vor invata cum sa realizeze componente informatice pentru o aplicatie dedicata de complexitate medie. Notiunile prezentate la aceasta disciplina ii pregateste pentru 212011-Consilier statistician , 212012-Expert statistician , 331401-Referent statistician , 212007-Inspector de specialitate actuar , 212008-Referent de specialitate actuar , 212005-Consilier actuar , 212006-Expert actuar , 212019-Cercetator in matematica-aplicata , 212015-Cercetator in matematica

 

In conformitate cu notarea realizata la orele discplinelor fundamentale si optionale se urmaresc

1. Crearea obisnuintei de a rezolva problemele concrete ale domeniului stiintific

2. Crearea capacitatii de intelegere a unei probleme in limbajul specific disciplinei

3. Rezolvarea corecta a respectivei probleme

4. Intelegerea si insusirea la nivel bazic-conceptual a metodelor de generalizare si dimensionalizare in matematica – informatica

 

Toate aceste discipline au ca obiectiv final pregatirea studentilor pentru  aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta , manifestarea unor atitudini responsabile fata de domeniu stiintific si didactic, pentru valorificarea optima si creativa a propriului potential in situatii specifice, desfasurarea eficienta a activitatilor organizate in echipa , utilizarea eficienta a resurselor informationale si de comunicare cu aplicatii in domenii conexe: fizica, chimie, stiinte ingineresti

3.5. Analiza programului de studiu Matematica

 

Prin parcurgerea acestui program de studiu se doreste:

• Perfectionarea continua in domeniul matematic in corelatie cu celelalte domenii (informatica, fizica,etc)

• Abilitatea de consultare a bazelor de date specifice diferitelor domenii

 

Ocupaţiile accesibile titularului certificatului obţinut pe baza standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, în cadrul aceleiaşi grupe de bază din COR/ISCO 08

234101- PROFESOR IN INVATAMANTUL PRIMAR

233002- PROFESOR IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL

232001- PROFESOR IN INVATAMANTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI

231004- PREPARATOR INVATAMANTUL UNIVERSITAR

212026- ASISTENT DE CERCETARE IN STATISTICA

212020- ASISTENT DE CERCETARE IN MATEMATICA APLICATA

212009- MATEMATICIAN

212004- REFERENT DE SPECIALITATE MATEMATICIAN

 

Nivelul standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională:

•           Conform Cadrului National al Calificarilor (CNC)                 6

•           Conform Cadrului European al Calificarilor (EQF)                6

•           Conform ISCED-2011                                                             6

 

Informaţii despre programul de educaţie şi formare profesională

Cerinţe specifice de acces la program:

Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program:

•              Cunoastere, intelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale domeniului ;

•              Operarea cu usurinta cu notiuni si metode matematice;

•             . Executarea responsabila a sarcinilor profesionale

 

Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:

•           învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat

Alte studii necesare:

•           nu e cazul

Cerinţe speciale :

•           sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

•           sa nu fie inscrisa cu antecedente penale cu intentie

 

Condiţii de notare şi promovare

Certificarea competentelor se face urmare unei examinari teoretice in scris si oral de catre o comisie de evaluare.   Sistemul de notare este de la 1 la 10.

 

Acces, pe bază de formare profesională şi experienţă, la următorul nivel de calificare:

Acces la un program de masterat de nivel 7 in Cadrul National al Calificarilor

Durata totala, in ani: 3 ani

Cerinţe privind nivelul minim de calificare şi experienţa profesională pentru  formatori,  nstructori/preparatori formare şi evaluatori

Sa fie angajati sau cu un contract de colaborare cu Universitatea Ovidius Constanta- Facultatea de Matematica Informatica

Sa fie absolventi de programe de educare de nivel 8 in Cadrul National al Calificarilor si specializati in domeniile matematica/informatica

 

3.5.1. Algebra I

 

Este una din disciplinele de baza , obligatorie in acest program de studii in care se reamintesc notiuni fundamentale din algebra liniara. Spatiul , subspatiul vecorial si operatii cu acestea, morfisme si izomorfisme de spatii vectoriale finit dimensionale, compunerea morfismelor de spatii vectoriale, nucleul si imaginea unui morfism de spatii vectoriale, matricea unei aplicatii liniare, teorema defect-rang, spatii cat, teoreme de izomorfism pentru spatii vectoriale, dimensiunea spatiului cat si dimensiunea sumei de subspatii, spatiu complementar, spatiu dual , matrici si determinanti, sisteme de ecuatii liniare, valori si vectori proprii, polinom caracteristic. teorema Cayley-Hamilton, forma diagonala sunt doar cateva notiuni care se regasesc pe parcursul acestei discipline.

Toate aceste notiuni formeaza un prim bagaj de cunostinte in specializarea pe care o urmeaza , ajutandu-i  in primul rand la sustinerea examenului de licenta si in viitoarele cariere de la catedra, indiferent de nivelul la care vor preda , Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004) .

 

3.5.2.  Analiza I

            O alta disciplina de baza, obligatorie prin care studentii se familiarizeaza cu notiunile de sistem de numere reale, spatii metrice, convergenta, topologie, continuitate, conexitate si compacitate  , functii continue pe spatii compacte; siruri de functii; serii de functii, uniform convergenta, proprietatile sirurilor si seriilor de functii uniform convergente,  serii de puteri si multe alte notiuni considerate fundamentale.

Acestea se alatura celorlalte notiuni predate la alte discipline obligatorii pentru dezvoltarea spirituala si specializarea studentilor in domeniul matematic, respectiv Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004) .

3.5.3.  Arhitectura Sistemelor de Calcul

La aceasta disciplina studentii invata cum sa utilizeze bazele teoretice ale informaticii, utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar si se familiarizeaza programand intr-un limbaj de asamblare. Acest lucru se realizeaza prin descrierea generalǎ a sistemului de calcul, din punct de vedere conceptual, Descrierea componentelor hardware, nivelul microarhitecturii, sunt prezentate microprocesoarele CISC (Intel),  limbaje de asamblare, performantele sistemului de calcul , arhitecturi RISC , retele de calculatoare si internetul.

Cunoasterea arhitecturilor fundamentale de sisteme de calcul, identificarea componentelor hardware si a caracteristicilor acestora, implementarea si documentarea de unitati de program în limbaj de asamblare şi folosirea eficientă a mediilor de programare contribuie la asimilarea de cunoştinţe fundamentale de catre student .

 

3.5.4. Complemente de Matematici Scolare I (Logica si teoria multimilor)

Elemente de logica matematica, multimi si functii, numere cardinale si elemente de combinatorica sun cateva din capitolele acestie discipline. Este o disciplina obligatorie in programul de studiu iar notiunile predate sunt considerate ca fiind elemente de baza pentru formarea unui limbaj specializat. Totodata aceste notiuni ii  permit studentului sa poarte un dialog constructiv cu cei din domeniul matematic si atunci cand va ajunge la catedra, intr-unul din posturile Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004) va putea sa transmita mai departe  si sa indrume intr-un mod foarte elevat cunostintele asimilate.

3.5.5. Geometrie I

Studentii , la aceasta disciplina, dobandesc capacitati de a utiliza teoreme din geometrie in rezolvarea problemelor.  Acest lucru este posibil prin prezentarea elementelor de geometrie plana, apoi trecerea la geometria din spatiu si se ajunge pana la geometria proiectiva. Datorita aplicatiilor prezentate studentii invata sa aiba o gandire critica, adecvata, argumentata, calitati remarcabile cand esti la catedra.

3.5.6.Software Matematic

          Ca si in cazul specializatii matematica- informatica, studentii se familiarizeaza cu  Computer Algebra System (CAS), cu notiuni de competente transversale, modelarea problemelor de matematica in programe specifice mediului Mathematica, implementarea unor algoritmi in programul Mathematica, MatLab. Aceste sofware matematice sunt necesare tuturor celor care aplica pentru un standard ocupational din domeniul matematicii .

Pentru  Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004); Asistent de cercetare in statistica (212026); Asistent de cercetare in matematica- informatica (212024); Asistent de cercetare in matematica aplicata (212020)  aceste competente ii ajuta sa se exprime mult mai elegant si sa-si transpuna ideile intr-un limbaj comun pentru a fi publicate, impartasite si celor din jur, ceea ce va duce la dezvoltarea sa in domeniu .

3.5.7. Algebra II

In partea a II a a cursului de algebra , se studiaza de catre studenti structurile algebrice fundamentale si sunt initiati in folosirea unui sistem de calcul pentru rezolvarea problemelor concrete. Semigrupuri, monoizi, morfisme si izomorfisme de inele, nucleu si imagine, relatiile lui Viete .   Cu riscul de a deveni monoton, ma repet scriind ce importante sunt aceste notiuni algebrice atunci cand studentii au de sustinut examenul de licenta si atunci cand ajung la catedra si trebuie sa predea mai departe aceste notiuni.

3.5.8. Analiza II

          Operatorilor liniari pe R^n; diferentiala totala a unei functii din R^n in R^m; derivate de ordin superior; proprietati ale functiilor derivabile: functii de clasa C^1 pe R^n. teorema de inversiune locala; functii implicite, teorema lui Fermat; extreme cu legaturi. metoda multiplicatorilor lui Lagrange sunt ceea ce continua sa-si fixeze studentii, in partea a II a a cursului de analiza.  Toate aceste informatii acumulate, ii ajuta sa faca fata cu succes unui examen de licenta si sa mai adauge noi cunostinte ce vor fi transmise si celor mai mici, atunci cand studentii de azi vor ajunge dascalii de maine.

3.5.9. Complemente de Matematici Scolare II (Bazele geometriei elementare)

Continuarea cu prezentarea notiunilor de baza ale geometriei sintetica plana, punctul de vedere al transformarilor geometrice in analiza relatiilor dintre puncte, drepte si cercuri importante atasate triunghiului, teorema unghiului a lui Laguerre probleme de geometrie plana rezolvabile cu ajutorul numerelor complexe, trecerea si la geometria sintetica in spatiu prin prezentarea teoremei de omologie in spatiu, relatia lui Euler pentru poliedre consecinte asupra teoremelor celor 6 culori si 5 culori din plan, existenta poliedrelor regulate, aplicatii si consecinte, aplicatii ale mecanicii in geometrie .  Dupa cum am mai scris si la specializarea matematica-informatica, aceste notiuni contribuie la dezvoltarea lor si formarea lor ca specialisti in domeniul matematic.

3.5.10. GEOMETRIE II

La aceasta disciplina se prezinta a doua parte de notiuni fundamentale ale geometriei, spatii afine, elemente de geometrie analitica plana, aria triunghiului, transformari geometrice prin ecuatii analitice, translatii, simetrii, rotatii,transformari ortogonale, izometrii, omotetii si inversiuni, Conice, elemente de geometrie analitica in spatiu, vectori in spatiu. sistem de coordonate in spatiu; dreapta si planul in spatiu. ecuatii analitice. distanta de la un punct la un plan. volumul tetraedrului, transformari geometrice in spatiu. Acestea il vor ajuta pe student sa depaseasca cu succes rigorile unui examen de licenta, for fi foarte folositoare in situatia in care va urma un program de studiu in invatamantul superior, masteratul si , atunci cand va fi la catedra , va sti cum sa indrume spre acest domeniu generatiile viitoare.

3.5.11. Programare procedurala

La aceasta disciplina programa este identica cu cea de la specializarea Matematica-Informatica adica, studentii sunt invatati sa utilizeze softurilor specifice programarii in limbajul C++ (de exemplu Dev C++), se urmareste formarea abilitatilor si insusirea tehnicilor de programare, elaborarea de proiecte utilizand programarea procedurala este ceea ce se doreste sa cunoasca studentii prin parcurgerea acestei discipline. Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini prin realizarea unor proiecte utilizand software specific programarii in limbajul C++ , alfel spus, prezentarea a unui limbaj de programare ce le ofera posibilitatea exprimarii in specializarea dorita si creearea de mijloace de rezolvarea a diferitelor probleme identificate in drumul lor de specializare.

Si aici, ca si in cazul celorlalte discipline, cei care doresc sa continue specializarea accesand un nivel superior de studiu pot folosi notiunile prezentate in aceasta disciplina ca o oportunitate de depasire facila a situatiilor identificate sau, in cazul in care aleg sa ramana la catedra dupa absolvirea acestui program de studiu  si, ne referim la Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004) vor avea posibilitatea de a transmite mai departe cunostintele acumulate.

3.5.12. Sisteme de operare

Cunoasterea elementelor de baza a unui sistem de operare, structura sa, modulele componente, serviciile oferite si gestiune proceselor, monoprogramarea si multiprogramarea, precum si gestiunea memoriei. memoria virtuala, sisteme de fisiere, interfata sistemului de fisiere , gruparea si organizarea acestora, sistemul de intrare-iesire, cerintele acestui sistem, modelul multinivel al sistemului se pot realiza prin parcurgerea acestei discipline. Toate acestea oferă studenţilor informaţii fundamentale ale teoriei sistemelor de operare precum şi informaţii necesare pentru formarea lor ca utilizatori şi administratori de sisteme de operare. Studenţii experimentează operarea şi elemente de administrare a sistemelor de operare Windows, Mac OS şi Linux.

Indiferent de nivelul spre la care vor sa ajunga sau sa se opreasca absolventii acestui program de studiu, nevoia de a cunoaste macar un sistem de operare este f mare, din aceasta cauza, disciplina prezentata este considerata de baza in acest proces educational .

 

3.5.13. Algebra III

Aceasta disciplina se afla si in programa de studiu a specializarii Matematica Informatica, deci vom folosi aceeasi descrie in cazul ei.  Se continua cu prezentarea  notiunilor de algebra , considerate de baza: aritmetica in domenii de integritate, divizibilitate, cel mai mare divizor comun si cel mai mic multiplu comun, elemente prime si ireductibile, domenii euclidiene, principale, factoriale , criteriul lui Eisenstein de ireductibilitate, extinderi de corpuri, caracteristica unui corp.,  tipuri de corpuri, grup Galois, extinderi Galos, teorema fundamentala alui Galois si, nu in ultimul rand, grupul Galois al unui polinom. Prin consolidarea acestor notiuni , studentii sunt initiati in folosirea unui sistem de calcul in rezolvarea problemelor concrete si sunt pregatiti pentru interventii educationale generale atunci cand opteaza pentru ocuparea oricarui post de Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004) sau isi consolideaza cunostintele dobandite la cursul de algebra 2 in evolutia lor urmatoare.

 

 

3.5.14. Algoritmi si Programare

Si acest curs se afla in programa comuna celor doua specializari, Matematica si Matematica Informatica, drept pentru care, vom prezenta succint notiunile predate la aceasta disciplina.

Prin acest curs se dobandesc cunostinte necesare intelegerii, adaptarii si implementarii de algoritmi de complexitate medie si ridicata, precum si alegerii algoritmului celui mai performant pentru rezolvarea unei probleme. Analist – 213101,  Programator – 213102, Proiectant sisteme informatice – 213103, Asistent de cercetare în informatica – 250102,   Asistent de cercetare în comunicatii – 251406 ,  Asistent de cercetare în calculatoare – 251415 iata cateva din standardele ocupationale pentru care sunt pregatiti studentii prin intermediul acestei discipline.

 

3.5.15. Analiza III

Inca o disciplina comuna celor doua programe de studiu , Matematica si Matematica Informatica. Avand aceeasi programa si aici  studentii sunt familiarizati cu notiunea de integrala Riemann  .  Plecand de larecapitularea notiunii de integrala Riemann pe R prezentarea notiunii de integrala Riemann cu parametru si a integralelor convergente in sens impropriu, prezentarea masurii Jordan pe R^n. definirea integralei Riemann pentru functii reale de mai multe variabile reale, ajungem la prezentarea de metode de calcul a integralelor pe R^n. Toate aceste notiuni, dupa cum am mai prezentat, sunt puncte de plecare pentru absolventii care doresc sa-si continue pregatirea in urmatoarele programe de studiu, superioare si , totodata elemente de baza in dezvoltarea individuala pentru a transmite mai departe, printr-un limbaj specializat , cunostintele acumulate.

3.5.16. Analiza reala

            Fiind o materie de baza, facand parte din cultura matematica, analiza reala din specializarea Matematica are aceeasi programa cu disciplina similara din specializarea Matematica Informatica. Drept urmare si aici studentii descopera sau isi fixeaza mai bine cunostinte despre clase de multimi, functii aditive de multime, masuri, masuri numarabil aditive, masura exterioara si masura exterioara asociata unei masuri numarabil aditive, procedeul Hahn-Caratheodory de prelungire a unei masuri de la un inel la s-algebra generata, multimi masurabile, integrarea functiilor etajate, proprietati, integrala in sens Lebesgue a functiilor masurabile, teoremele fundamentale ale integralei Lebesgue: Beppo-Levi, Fatou . Cu alte cuvinte putem spune ca, se incearca intr-un interval scurt de timp sa se prezinte studentilor  notiuni si rezultate fundamentale din teoria masurii si integralei in sens Lebesgue.

Toate aceste notiuni sunt necesare, intr-o mai mica sau mai mare masura la rezolvarea de probleme de geometrie diferentiala a curbelor si suprafetelor in vederea pregatirii studentilor  pentru o profesie in domeniul matematic, adica  Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004) .

3.5.17. Complemente de Matematici Scolare (Probabilitati si Statistica in Matematica Scolara)

 

Aceasta disciplina este obligatorie in programa de studiu a anului II si se urmareste ca studentii sa-si insuseasca conostinte de baza legate probabilitati (in caz discret) si statistica descriptiva. Pentru aceasta parcurg elemente de statistica descriptiva, probabilitati discrete, variabile aleatoare discrete si identifica caracteristici ale variabilelor aleatoare discrete.

Astfel se urmareste ca studentii sa fie pregatiti pentru o profesie in domeniul matematicii, dar si a pregatirii pentru inscrierea in programe de studiu de masterat din domeniile conexe in care aplicatiile teoriei probabilitatilor si statisticii matematice sunt frecvente, cum ar fi economie, tehnologii informatice, tehnica, medicina, etc.

3.5.18. Geometrie III

 

Disciplina comuna cu cea din specializarea Matematica Informatica, urmeaza aceeasi programa . Deci,  notiuni din geometrie prezentate , curbe in spatiul euclidian, reper Frenet, curbura si definitia suprafetelor, reper Gauss, metrica unei suprafete, prima forma fundamentala si aplicatii, a doua forma fundamentala si aplicatii, curbura Gauss torsiune, geometria intrinseca a suprafetelor, simboluri Christoffel de speta I si a II-a, simboli Riemann de speta I si a II-a, formula Gauss, relatiile lui Weingarten, relatia Gauss, studiul suprafetelor de curbura Gauss constanta: plan, sfera si pseudosfera. Prin acestea se doreste ca studentii sa inteleaga conceptele si  metodele de baza ale geometriei diferentiale a curbelor si suprafetelor , se face legatura cu materia anului I de studiu si in felul acesta se doreste pregatirea studentilor pentru o profesie din domeniul matematic la catedra , cercetare sau matematica aplicata.

 

3.5.19. Analiza Complexa

Analiza complexa din cele doua specializari este aceeasi, urmand aceeasi programa drept urmare, prin studiul unor elemente legate de funcţiile complexe si aplicaţiile acestora: olomorfie, teoremele şi formulele lui Cauchy, funcţii meromorfe, teorema reziduurilor şi aplicaţii la calculul unor integrale, teorema maximului modulului se doreste completarea si utilizarea cunoştinţelor de bază de analiza de anul I de facultate. Aceste notiuni vor deveni  baza pentru studentul de acum, viitorul absolvent in situatia in care va trece la un program de studiu superior sau vor imbogati bagajul de cunostinte din domeniu, ceea ce ii va conferi posibilitatea de a le transmite mei departe , in situatia in care va opta sa ajunga la catedra , in orice nivel.

 

3.5.20. Analiza Numerica

 

Aceasta disciplina urmeaza intocmai programa analizei numerice din specializarea Matematica Informatica prezentata in continutul acestui studiu la capitolul 3.4 Drept urmare  si aici se urmareste dezvoltarea si întretinerea aplicatiilor informatice folosind mediul de programare MatLab, initierea in cunoasterea mediului de programare MatLab si de analiza     computerizata a unor modele matematice, intelegerea, implementarea si analiza complexitatii algoritmilor, verificarea rezultatelor simularii pe calculator si optimizarea algoritmilor, familiarizarea cu noţiunea de aproximare. Toate aceste notiuni sunt prezentate in disciplina Analiza Numerica.

Standardele ocupationale sunt aceleasi care au fost enumerate si in capitolul 3.4, respectiv Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004), folosesc aceste notiuni ca fiind baza in munca lor sau, pentru a le transmite mai departe de la catedra , de la orice nivel, cand este vorba de Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004).

 

3.5.21. Ecuatii Diferentiale

 

La aceasta disciplina se urmareste ca sudentii sa cunoasca, sa inteleaga conceptele si metodele de baza ale teoriei ecuatiilor diferentiale ordinare. Cum aceasta disciplina face si ea parte din trunchiul comun al celor doua specializari, Matematica si Matematica Informatica, evident ca progama fiind aceeasi  se urmareste si aici ca studentii sa-si insuseasca notiuni fundamentale din teoria ecuatiilor diferentiale si, se incearca introducerea lor in problemele ecuatiilor diferentiale si a modelarii matematice cu ajutorul acestor ecuatii. Completarea cunoştinţelor de bază cu cunostinte de  modelare matematica a proceselor dinamice, cu prezentarea completă şi riguroasă a unor rezultate din domenii conexe (fizica, chimie, economie) şi exemplificarea aplicabilităţii parţii teoretice în  analiza acestora pregatesc studentii pentru standarde ocupationale precum Preparator in invatamantul universitar (231004); Matematician (212009); Referent de specialitate matematician (212004), Preparator in invatamantul universitar (231004).

 

3.5.22. Mecanica Teoretica

 

Si aceasta disciplina face parte din trunchiul comun al celor doua specializari, Matematica si Matematica Informatica, drept urmare avem aceeasi programa si se urmareste ca studentii sa cunoasca, sa inteleaga conceptele si metodele de baza ale mecanicii teoretice, utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea unor variate tipuri de concepte, modele, procese, probleme asociate studiului mecanicii teoretice este ceea ce se urmareste ca studentii sa detina dupa parcurgerea acestei discipline. Dar, cu toate ca sunt multe discipline in trunchiul comun al celor doua specializari, studentii care parcurg disciplina aceasta din cadrul programului de studiu Matematica, nu pot sa abordeze meserii din domeniul informatic deoarece acest program de studiu nu cuprinde disciplinele informatice care sa permita acumularea de cunostinte de acest gen. Drept urmare , dupa parcurgerea acestui curs studentii se pot indrepta doar spre catedra, in standarde ocupationale precum Profesor in invatamantul primar (234101); Profesor in invatamantul gimnazial (233002); Profesor in invatamantul profesional si de maistri (232001); Preparator in invatamantul universitar (231004) sau isi pot continua specializarea printr-un program de masterat in domeniul matematic , informatic sau chiar economic.

 

3.5.23. Medii vizuale de Programare

 

Este o disciplina obligatorie din anul doi de studiu specific acestei specializari. Prin aceasta se doreste familiarizarea cu proiectarea vizuala a programelor si utilizarea mediului de programare Visual Basic. Tot aici se face implementarea unor programe cu ajutorul limbajului Visual Basic in mediul de dezvoltare Visual Studio.  Si atunci apare intrebarea: De ce trebuiesc aprofundate discipline care sunt specifice domeniului informatic? Raspunsul vine de la sine: Pentru a se dobândi deprinderile practice necesare realizării rapide de aplicaţii de complexitate medie folosind mediul Visual Basic.

 

3.5.24. Teoria Probabilităţilor şi Statistica Matematică

 

Este o disciplina din trunchiul comun al celor doua specializari, Matematica si Matematica Informatica. Asadar, insusirea conostintelor de baza legate probabilitati si statistica, cunoasterea fundamentelor matematice ale Teoriei Probabilităţilor si Statisticii Matematice si utilizarea lor la  cercetarea fenomenelor aleatoare ii pregateste pe studenti sa abordeze meserii , cum ar fi 212001 -Consilier matematician , 212002 -Expert matematician , 331402 -Statistician , 212013-Inspector de specialitate statistician , 212014-Referent de specialitate statistician , 212011-Consilier statistician , 212012-Expert statistician , 331401-Referent statistician .

 

3.5.25. Astronomie

          Disciplina din trunchiul comun celor doua  specializari. Prin urmare, programa fiind aceeasi,studentii prin insusirea unor cunostinte fundamentale de astronomie, combinand notiunile insusite la cursul de Mecanica teoretica, Geometrie si Ecuatii diferentiale pentru studierea problemei celor doua corpuri, aceasta disciplina le  deschide acestora orizonturi largi de culturalizare in domeniu. Acest curs arata , inca odata, rolul si locul nostru in univers, dandu-le prilej de analiza profunda atunci cand se discuta de evolutie.

 

3.5.26. Algebra Computationala

Ina o disciplina din trunchiul comun celor doua specializari, drept urmare studentii sunt familiarizati cu aceleasi notiuni de baza din teoria bazelor Groebner si aplicatiile acestora in rezolvarea sistemelor de ecuatii algebrice, algebra torica, teoria grafurilor si combinatorica. La laborator se aplica si implementeaza algoritmii de la curs in programul Singular. Identifica si aprofundeaza metodele calculul ştiinţific care dezvoltă, analizează, implementează şi utilizează algoritmi pentru rezolvarea problemelor matematice. Aceasta este una din disciplinele prezentului, disciplina nascuta din algebra abstracta si facilitatile informatice.

Acest curs este de baza atunci cand vrem sa continuam intr-un program de studiu superior dar, in egala masura, este de foarte mare importantanta si cand ne oprim la orice meserie din domeniul matematic , 212001 -Consilier matematician, Cercetator in matematica-aplicata (249105) , 212002 -Expert matematician . Din pacate, specializarea matematica neavand in programa toate materiile de informatica, ne vom opri aici cu aspiratiile pe piata muncii,  neavand cum sa accesam, la acest nivel si standarde ocupationale din domeniul informatic.

 

3.5.27. Ecuatii Diferentiale II

 

Aceasta disciplina obligatorie se continua si in anul II de studiu deoarece studentii trebuie sa mai asimileze notiuni fundamentale, necesare in programul lor de specializare in domeniul matematic sau pentru a percurge un nivel superior de studiu, masteratul. Pentru aceasta  se urmareste completarea cunoştinţelor de bază, modelarea matematica a proceselor dinamice, cu prezentarea completă şi riguroasă a unor rezultate din domenii conexe (fizica, chimie, economie) şi exemplificarea  aplicabilităţii parţii teoretice în  analiza acestora. Standardele ocupationale pentru care se pot pregati studentii urmand acest curs ar fi cele din domeniul economic, matematica-aplicata dar, numai dupa ce parcurg si un program de studiu superior, masterat.

3.5.28. Grafuri si Combinatorica

Este o disciplina obligatorie de studiu in anul III care necesita , pentru a fi parcursa mai usor, cunostinte de algebra liniara. Aceste cunostinte se studiaza in liceu si au fost aprofundate si in primii doi ani prin cele doua discipline Algebra I si II.  Prin aceasta disciplina se doreste ca studentii sa-si insuseasca tehnicile si modelele de baza utilizate in studiul combinatoricii si teoriei grafurilor si a algoritmilor specifici cu aplicatii in economie si transporturi. Acest lucru este posibil deoarece programa cuprinde prezentarea drumului optim intr-un graf, retele de transport,  algoritmul Ford-Fulkerson.

Invatand sa-si foloseasca  conostintele de baza din  combinatorica si teoria grafurilor  in algoritmi economici de transport, avand capacitatea de a construi un model matematic,  pornind de la un proces real  cu aplicarea  algoritmului  adecvat, studentii sunt pregatiti, sa parcurga si un nivel superior de studiu , masterat in domeniile matematica sau economie ceea ce ii va ajuta sa poata patrunde cu curaj pe piata muncii in meseriile din aceste domenii.

3.5.29. Fundamentele Matematicii

Este o disciplina obligatorie in anul III de studiu, specifica specializarii matematica. Aici se doreste ca studentii sa-si insuseasca notiuni fundamentale ale teoriilor axiomatice. Pentru aceasta se familiarizeaza, la aceasta disciplina, cu problemele modelarii geometriilor euclidiene si neeuclidiene via sistemul axiomatic Hilbert. Toate aceste notiuni ce par acum complexe, vor deveni elemente de baza atunci cand studentii vor parcurge programe de studii superioare , masterate in domenii mathematic sau economic.

3.5.30. Analiza Functionala

La aceasta disciplina obligatorie studentii studiaza notiuni si chiar rezultate fundamentale ale analizei functionale , cum ar fi: spatii normate, operatori liniari si continui intre doua spatii normate, produsul scalar,  inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwartz, ortogonalitate in spatii Hilbert si ajungem la elemente de teoria aproximarii. Toate aceste cunostinte le sunt necesare pentru sustinerea examenului de licenta si parcurgerea unui program de studiu superior, masteratul pentru a putea opta pentru un standard ocupational din domeniul matematic, matematica aplicata.

3.5.31. Cercetari Operationale

Aceasta este ultima disciplina din trunchiul comun al celor doua specializari si, urmeaza aceeasi programa. Asadar si aici studentii sunt familiarizati la aceasta disciplina obligatorie cu metode de prelucrarea matematica a datelor, analiza si interpretarea unor fenomene si procese, elaborarea si analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor, conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene . Toate acestea duc la formarea deprinderii  de a modela problemele întâlnite în practică. Aceasta disciplina le deschide drumuri in domeniul economic, financiar, matematic  si atat.

 

3.5.32. CMS (Aritmetică şi teoria numerelor)

 

In cadrul acestei discipline se doreste ca studentii sa-si insusesca  notiuni fundamentale din domeniul aritmeticii şi teoriei numerelor, pentru a fi introdusi in problemele de aritmetica şi teoria numerelor. Tot aici invata cum sa utilizeze cunostintele de baza pentru explicarea si interpretarea unor variate tipuri de concepte, modele, procese, probleme asociate studiului aritmeticii şi teoriei numerelor. Notiuni despre multimi de numere, congruente, ecuatii diofantice, elemente de teoria algebrica a numerelor ii ajuta pe acestia sa inteleaga mai bine metodele de analiza si rezolvare  a unei probleme de ecuatii diferentiale.

 

3.5.33. Matematici discrete

 

Aceasta disciplina este una optionala in programul de studiu. Aici se doreste invatarea  teoriei numerelor si a teoriei grupurilor, precum si modul de utilizare a algoritmilor de primalitate precum si teoria corpurilor finite. Toate aceste aspecte sunt prezentate celor care doresc sa urmeze un program de studiu superior, masterat in domeniul economic sau matematic. Pentru aceasta se doreste ca la finele acestui curs sa fie insusite cunostintele de baza din criptografie si teoria codurilor. Acaesat disciplina prezinta notiuni introductive ce vor fi dezvoltate, dupa cum am spus, in programe superioare de studii, dar , cu toate acestea studentii care participa la acest curs trebuie sa fie capabili sa identifice metode de analiza si predictie a unui proces economic, sa poata construi un model liniar simplu simplu si validarea sa statistica.

 

3.5.34.Tehnologii WEB

 

La aceasta disciplina studentii sunt familiarizati cu tehnologiile web: HTML, XML, CSS, Javascript, limbaje de programare la nivel server. Chiar daca specializarea acestui program de studiu nu include informatica  , in conditiile de astazi este impetuos necesar sa posedam un minim pachet de cunostinte din domeniul informaticii pentru a tine pasul cu tehnologia, progresul si pentru ca generatiile ce vin din urma sa aiba incredere ca sunt indrumati de oameni pregatiti temeinic.

Chiar daca standardele ocupationale pentru care se pregatesc absolventii acestui program de studiu sunt cu predilectie , cele din domeniul matematic si, in mare masura la catedra, este foarte bine ca aceasta disciplina sa nu fie tratata ca o cenusareasa deoarece este o carte de vizita , asa dupa cum am spus in paragraful anterior.

 

3.6. Analiza programului de studiu Modelare Matematică în Finanţe şi Analiza Economică

 

Titularul certificatului obţinut la absolvirea acestui program de studiu se va numi MASTERANT in MODELARE MATEMATICA in FINANTE  si ANALIZA ECONOMICA. Urmare acestei certificari, absolventul va sti sa prelucreze, analizeze si interpreteze diferite date statistice, sa utilizeze softurile statistice pentru analize economico-financiare, fenomene economice , piete financiare, va fi in deplina masura sa previzioneze fenomenele economice precum si evolutia indicatorilor financiari si, nu in ultimul rand va fi persoana care va putea realiza diferite proiecte stiintifice complexe.

La finele acestui program de studiu, absolventii pot opta pentru una din urmatoarele standarde ocupationale , în cadrul aceleiaşi grupe de bază din COR/ISCO 08 , avand format deja bagajul de cunostinte necesare accesarii oricaruia dintre ele:

212009-Matematician

212004- Referent de specialitate matematician

212003 -Inspector de specialitate matematician

212001 -Consilier matematician

212002 -Expert matematician

331402 -Statistician

212013-Inspector de specialitate statistician

212014-Referent de specialitate statistician

212011-Consilier statistician

212012-Expert statistician

331401-Referent statistician

212007-Inspector de specialitate actuar

212008-Referent de specialitate actuar

212005-Consilier actuar

212006-Expert actuar

212019-Cercetator in matematica-aplicata

212015-Cercetator in matematica

212025-Cercetator in statistica

212027-Cercetator in demografie

241204 -Expert financiar bancar  .

 

Nivelul standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională:

•           Conform Cadrului National al Calificarilor (CNC)                    7

•           Conform Cadrului European al Calificarilor (EQF)                  7

•           Conform ISCED-2011                                                             7

Pentru a avea acces la acest program de studiu trebuiesc indeplinite un minim de conditii , printre care enumeram:

 • absolvent al unui program de studiu din invatamantul superior cu diploma de licenta;
 • apt din punct de vedere medical si psihologic;
 • sa nu aiba antecedente penale cu intentie.

Totodata, ca si aptitudini necesare pentru a se inscrie putem exemplifica:

•           sa fie capabil sa execute sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională

•           sa aiba capacitatea de a-si  asuma roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii

•           sa fie stapan pe sine, definit de autocontrol in orice moment al procesului de învăţare si, propria activitate profesionala sa fie capabil sa o analizeze intr-un mod reflexiv

Certificarea parcurgerii acestui program de studiu se realizeaza urmare unei examinari scrise si orale , de catre o comisie de examinatori cu experiente, cu un nivel de calificare de minim 8 in Cadrul National al Calificarilor. Titlul obtinut urmare certificarii ii deschide si absolventului noi orizonturi spre nivelul urmator de calificare, nivelul 8 in Cadrul National al Calificarilor.

Perioada de timp alocata acestui program de studiu este de doi ani iar pregatirea si indrumarea participantilor la acest program este realizata de evaluatori angajati sau, macar cu un contract de colaborare cu Universitatea Ovidius Constanta- Facultatea de Matematica Informatica, absolventi de programe educationale de nivel cel putin 8 si sa fie specializati in domeniile matematica sau informatica.

3.6.1.Tehnici de optimizare aplicate in rezolvarea problemelor economice

 

Aceasta disciplina este obligatorie si se preda in semestrul I al primului an de studiu. Pentru a asimila cu usurinta informatiile prezentate la aceasta disciplina este nevoia de un minim de cunostinte de analiza matematica si cercetari operationale, cunostinte impartasite in capitolele prezentate anterior, din cadrul Facultatii de Matematica si Informatica din Universitatea ‘Ovidius’ Constanta sau, in facultati cu profil similar din alte centre universitare din tara sau strainatate.

Pe parcursul acestui curs facem cunostinta cu metode de optimizare fara restrictii, cu foarte mare aplicabilitate in economie; exemple economice de functii de mai multe variabile reale, cum ar fi: functiile cerere si cost, functia de utilitate, functia profit, functia de productie; optimizare cu resticții si  metoda multiplicatorilor lui Lagrange ajuta la tratarea cazurilor cu restrictiilor de tip egalitati, inegalitati si mixte ajungand pana la prezentarea maximizarii functiei de utilitate si a metodei de maximizare a profitului unei firme cu minimizarea functiei cost. Toate cunostintele prezentate in cadrul acestei discipline ne conduc la prezentarea algorimului simplex, algoritm cu ajutorul caruia forte multe modele economice pot fi optimizate.

Drept urmare suntem in masura sa spunem ca aceasta disciplina sta la baza pregatirii masteranzilor intr- una din profesiile din domeniul analizei si predictiei economice și  financiare, in domeniul financiar – bancar sau pentru a face fata exigentelor unor programe de cercatare sau doctorat in matematica, economie sau econometrie. Asadar, cunostintele acumulate la aceasta disciplina ne poate indrepta, intr-o foarte buna masura, spre urmatoarele standarde ocupationale: 331402 -Statistician; 212013-Inspector de specialitate statistician ; 212014-Referent de specialitate statistician ; 212011-Consilier statistician ; 212012-Expert statistician ; 331401-Referent statistician ;212007-Inspector de specialitate actuar ;212008-Referent de specialitate actuar ; 212005-Consilier actuar ; 212006-Expert actuar ; 212019-Cercetator in matematica-aplicata ; 212015-Cercetator in matematica ; 212025-Cercetator in statistica ; 241204 -Expert financiar bancar  .

3.6.2.  Capitole speciale de statistică matematică

 

Aceasta disciplina este considerata, la randul ei, tot o disciplina de baza in cadrul programului de studiu, iar masteranzii trebuie sa prezinte temeinice cunostinte de teoria probabilitatilor si statistica, cunostinte acumulate prin parcurgerea programelor de studii din invatamantul superior cu specializare matematica, economica , matematica aplicata din orice centru universitar din tara sau din strainatate.

Tot aici se completeaza cunoştinţelor de bază pentru statistica matematică, prin prezentarea completă şi riguroasă a rezultatelor şi aplicarea partilor teoretice în  analiza datelor economice şi financiare , prin exemple. Estimarea parametrilor punctuala si pe intervale de incredere, estimarea neparametrica, prezentarea Lanturilor Markov , a testelor statistice parametrice pentru aceste Lanturi Markov sunt notiuni care vin sa consolideze bagajele de cunostinte ale absolventilor . Elementele prezentate in cadrul acestei discipline ii ajuta pe absolventi sa se integreze mai usor pe piata muncii in urmatoarele standarde ocupationale: Statistician (343402);  Inspector de specialitate statistician (212203);  Referent de specialitate statistician (212204);  Consilier statistician (212201);  Inspector de specialitate actuar (212107);  Referent de specialitate actuar (212108);  Consilier actuar (212105); Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);  Expert financiar bancar (241204);  Analist (213101).

3.6.3.  Practica de cercetare I (Metodologia cercetării științifice)

 

Scopul acestei discipline este acela de a invata masteranzii să scrie un material, lucrare ştiinţifică sau metodică, să se acceseze cu usurinta datele generoase puse la dispoziţie pe internet, să evalueze din punct de vedere ştiinţific o lucrare de matematică şi să aprecieze valoarea ştiinţifică a acesteia în comparaţie cu lucrări similare din acelaşi domeniu. Masterandul va trebui să înveţe din experienţa marilor personalităţi ale matematicii româneşti şi internaţionale.

Cu ajutorul dialogului masterandul este introdus in deontologia cercetarii stiintifice, clasificarea cercetarii, metodele clasice si moderne de cercetare, cum se pot indentifica centre de cercetare cu ajutorul internetului. Tot la aceasta disciplina masteranzilor li se arata cum  internetul ii va ajuta  sa identifice publicatiile valoroase , care sunt criteriile de acceptare, care sunt roadele muncii lor , cum sunt valorificate rezultatele cercetarii. Acaesta jungla numita internet iti poate darama intr-o secunda un rezultat , atunci cand constati ca finalul unei perioade de cercetare este, de fapt, descoperit demult . Pentru aceasta este nevoie sa se parcurga aceasta disciplina cu atentie si sa tina cont de tot ce poate sa acceseze cu ajutorul internetului .

Toate aceste elemente sunt de mare ajutor atunci cand doresti sa te indrepti spre meserii ce au la baza cercetarea si, nu numai , adica: 212006-Expert actuar ;212019-Cercetator in matematica-aplicata ; 212015-Cercetator in matematica ; 212025-Cercetator in statistica ; 212027-Cercetator in demografie ; 241204 -Expert financiar bancar  .

3.6.4.Teoria jocurilor si negocierilor

Aceasta disciplina este una optionala, in primul semestru al primului an de studiu. Pentru a reusi sa parcurgi cu usurinta acest curs este nevoie sa detii in primul rand, cunostintele de baza din cursul de cercetari operationale predate in perioada de pregatire pentru licenta, in invatamantul superior.

Aici sunt prezentate rezultate generale și recente din ramuri importante ale cercetărilor operaționale, cu aplicații în probleme concrete din economie. Conceptul matematic de joc, situaţii de conflict, strategii pure si mixte, puncte de echilibru, strategii optime, exemple de jocuri, jocuri matriciale, modelarea problemelor care conduc la un joc, rezultatul fundamental al teoriei jocurilor cunoscut ca Teorema lui J. Von Neumann, rezultate clasice de minimax, teoremele lui Wald și Ville, rezultate noi in teoria jocurilor, teoreme echivalente de minimax, joc de n-persoane, puncte de echilibru Nash,  teorema lui John Nash si, nu in ultimul rand  rezolvarea jocurilor matriciale cu metoda simplex. Toate acestea sunt notiuni ale caror taine pot fi descoperite la aceasta disciplina .   Odata familiarizat cu ele , standarde ocupationale precum :  Expert financiar bancar (241204);  Analist (213101), Expert matematician (212002) ; Statistician (331402) ; Inspector de specialitate statistician (212013)  ; -Referent de specialitate statistician (212014) ; Consilier statistician (212011) ; Expert statistician (212012) ; Referent statistician (331401) reprezinta locul in care orice absolvent al acestui program de studiu si-ar dori sa ajunga.

3.6.5.Control optimal cu aplicatii in economie

 

Acei masteranzi care nu sunt atrasi de teoria jocurilor si a negocierilor au posibilitatea sa se inscrie la acest curs optional de control optimal cu aplicatii in economie, in anul intai de studiu. Aici se fac cunoscute teorii si modele de baza utilizate in analiza economica si financiara, moduri de  utilizare adecvata a softurilor specifice economice pentru analiza datelor economice, se incearca formarea de abilitati de analiza a relatiilor dintre modelele si fenomenele economice si transpunerea lor in modele precum si insusirea tehnicilor de validare a acestora.

Prin exemple de probleme de control optimal se realizeaza mai usor o clasificare a acestora, prin identificarea condiţiilor necesare în teoria controlului optimal, pricipiul Minimul al lui Potrianghin, proprietăţile fundamentale ale funţiei valoare în teoria controlului optimal, conuri tangente şi derivate în sens generalizat  sau analiza fără netezime, metode de determinare a monotoniei funcţiilor reale nederivabile ce ne conduc la teoreme de verificare de tipul programării dinamice, curenţi hamiltonieni generalizaţi şi condiţii suficiente de optimalitate precum si prezentarea algoritmului general al programării dinamice în teoria controlului optimal sunt cateva din notiunile care se predau la aceasta disciplina. De ce toate acestea? Toate  acestea ajuta la dezvoltarea   unei gandiri critice, la pregatirea masteranzilor pentru o profesie ce necesita studii de control optimal: 241221 expert fiscal, 241222 consultant fiscal, 241223 inspector general de banca, 241224 economist banca, 241226 manager de operatiuni/produs, 241268 specialist piete , 241269 consultant de investitii, 241270 specialist control intern in domeniul pietei de capital, 241271 specialist pentru piata de capital,  241301 cercetator in finante-banci, 241302 asistent de cercetare in finante-banci, 241303 cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar, 241304 asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar

241305 analist financiar, 241307 asistent analist , 241311 specialist/analist organizare, 242102 specialist imbunatatire procese, sau pentru a face fata exigentelor unor programe de cercetare sau doctorat in matematica, economie sau econometrie .

Dar  pentru a parcurge cu usurinta aceasta disciplina este foarte important ca masteranzii sa detina foarte bine sau sa aiba acces rapid la notiunile de baza de analiza I, II si III precum si notiuni de ecuatii cu derivate partiale din primii ani de studiu din invatamantul superior de licenta.

 

3.6.6. Macroeconomie aplicata

 

La aceasta disciplina se incearca prezentarea modelari matematice in finante, formarea deprinderilor de analiza a unor modele economice fundamentale, de analiza a seriilor de timp, în general şi a celor economice in special. Este un curs obligatoriu in care se discuta despre capitalul uman în modelul de creştere economică Solow, analiza probabilista a seriilor de timp, staţionaritate, abordarea Box-Jenkins, modele cu ecuaţii simultane, diferite metode de estimare, analiza modelului IS-LM, modelul VAR fără restricţii şi modelul structural, abordarea Cowlws Commission in macroeconometrie, evaluarea politicilor macroeconomice, modelul mecanismului de transmisie monetară, analiza cointegrării. simularea politicii monetare, abordarea econometrică a tendințelor de lungă durată, abordarea econometrică a tendinţelor de scurtă durată, calibrarea în evaluarea modelelor macroeconomice si se ajunge pana la modelul macroeconomic al României.

Standardele ocupationale din domeniul bancar : 241308 specialist bancar, 241309 analist financiar bancar, 241310 asistent bancar, din domeniul financiar: 331201 analist tehnic piete financiare, 241203 consilier financiar-bancar, 241204 expert financiar-bancar , 241205 inspector financiar-bancar , 241206 inspector asigurari  au nevoie de aceste notiuni si, putem lua ca exemplu, din tot ce am enumerat in paragraful anterior, abordarea econometrica a tendintelor de scurta durata. Plecand de la acesta , toti cei enumerate pot defini abordarea econometrica a tendintelor de lunga durata.  Dar nu numai atat, chiar si politica unei tari este influentata de absolventii care aprofundeaza aceasta materie si-si aleg ca viitoare profesie una din cele enumerate aici deoarece, nu mai departe de evaluarea modelelor macroeconomice pot determina guverne sa incerce să modifice mărimile care sunt semnificative . Astfel, prin modificări ale impozitelor, dobânzilor ,scopuri definite politic, se urmăresc alte scopuri cum ar fi stabilitatea nivelului preturilor, gradul de ocupare completă a forței de muncă sau creșterea economică. Mărimile macroeconomice joacă un rol important si în procesul politic de legitimare, deoarece pot fi interpretate de alegători ca un indiciu asupra calității muncii guvenului.

 

3.6.7. Modele ale proceselor economice

 

Insusirea tehnicilor de validare a modelelor prin utilizarea adecvata a diferitelor softuri economice specifice, formarea abilitatilor de a analiza relatiile dintre modele si fenomenele economice, precum si transpunerea lor in modele, reprezinta scopul ce se doreste a fi atins la finele predarii acestei discipline.

Ca si statistician (331402), expert actuar (212006), cercetator in matematica-aplicata (212019) , cercetator in matematica (212015), Cercetator in demografie (212027) este foarte important sa poti identifica si formula modele statistice si econometrice. Clasificarea in modele liniare simple sau multiple verificarea ipotezelor structurale, recunoasterea problemelor de adecvare model-realitate sau a problemelor de adecvare prin omisiunea variabilei relevante si incluziunea variabilei nerelevante sunt notiuni asimilate prin parcurgerea acestei discipline. Dar nu ne putem opri aici deoarece tot aici mai sunt prezentate variabile exogene calitative, multicolinearitatea, heteroscedasticitatea, autocorelatiile , . estimarea modelelor cu erori autocorelate , modele de regresie cu variabile calitative, validarea modelului de regresie precum si a altor tipuri de modele: exponenţial, logistic, Gompertz.

Aceasta disciplina este obligatorie in programul de studiu deoarece pregateste masteranzii pentru o profesie in domeniul analizei si predictiei economice și  financiare, in domeniul financiar – bancar sau pentru a face fata exigentelor unor programe de cercatare sau doctorat in matematica, economie sau econometrie.

3.6.8. Practica de Cercetare II (Utilizarea softurilor dedicate modelarii economice)

 

Cum utilizam softurile dedicate modelarii economice? In oricare din standarde ocupationale de educatie si formare , nu numai a celor prezentate in acest studiu, recunoasterea spre o utilizare cat mai eficienta a softurilor dedicate este metoda de a ne demonstra nivelul de civilizatie cu care ne identificam.

Plecand de la Profesorul din invatamantul primar (234101); Profesorul in invatamantul gimnazial (233002); Profesorul in invatamantul profesional si de maistri (232001);Profesorul in invatamantul liceal postliceal (233001); Profesorul in invatamantul gimnazial (233002); Preparatorul in invatamantul universitar (231004) si mergand pana la Cercetator in matematica-aplicata (249105);  Cercetator in matematica (249101);  Cercetator in statistica (249201);  Expert financiar bancar (241204);  Analist (213101) in toate aceste standarde ocupationale recunoasterea softurilor dedicate este esentiala intr-o societate in care se zboara deja , cu viteze foarte mari.

La aceasta disciplina se porneste cu stabilirea fundamentelelor limbajului multimi numerelor reale,  aplicatii cu aceasta multime, exercitii de tabulare, de distribuire a valorilor, probe aleatoare. Se trece apoi la exploatarea formala si informala a datelor. Prin extinderea aplicatiilor la grafice cu scale logaritmice, informatii despre spatiul de lucru al obiectelor, moduri diferite de calcul sau cum putem da sens codului, ajungem la o estimare regresiva a universului si la o vedere concisa asupra datelor. Analizand populatii si esantioane, distributii teoretice, estimand curbe de densitate, identificand modele de regresie liniara simpla, simuland date cu ajutorul dreptelor nu facem nimic altceva decat ca extindem modelul linear, descriem clasificarea unicriteriala – Oua in cuibul lui Cuckoo, identificam regresiile Spline si erori in variabile.

Ceea ce am enumerat aici reprezinta repere pentru Analist (213101), Expert matematician (212002) ; Statistician (331402) ; Inspector de specialitate statistician (212013)  ; -Referent de specialitate statistician (212014) ; Consilier statistician (212011) ; Expert statistician (212012) ; Referent statistician (331401).

3.6.9. Matematici Financiare

 

Aceasta disciplina este obligatorie in programul de studiu si, pentru a o parcurge mai lesne este nevoie ca masteranzii sa aiba deja,  de un bagaj de cunostinte despre elemente de teoria probabilitatilor, analiza matematica, ecuatii diferentiale. Daca la unele discipline se prezentau notiuni general valabile pentru mai multe tipuri de modele economice , aici vom incerca sa cunoastem teoriile si modelele de baza utilizate pe piata financiara, vom incerca sa ne insusim limbajul si tehnicile specifice acestei piete pentru a ajunge sa utilizam softurile specifice pentru analiza intr-un mod cat mai adecvat.

Discutand despre distributia normală si distributia log-normală , modelul binomial , elemente de calcul stochastic., miscarea browniana ajungem sa identificam instrumentele financiar derivate , sa ne familiarizam cu notiuni ca arbitraj, acoperiri si sa identificam metode de optimizare a portofoliilor.  Aceste notiuni sunt foarte folosite in domeniul financiar, bancar de catre 241308 specialist bancar, 241309 analist financiar bancar, 241310 asistent bancar, din domeniul financiar: 331201 analist tehnic piete financiare, 241203 consilier financiar-bancar, 241204 expert financiar-bancar , 241205 inspector financiar-bancar , 241206 inspector asigurari si, nu numai.

3.6.10. Piata financiară si gestiunea portofoliului

 

Notiunile de baza din analiza matematica, statistica economica si cercetari operationale sunt puncte de plecare in studierea acestei discipline obligatorii.

Analistul financiar bancar (241309), analistul tehnic de piete financiare (331201) , specialistul bancar (241308) sunt cateva exemple de standarde ocupationale care au nevoie sa recunoasca riscul şi rentabilitatea unui plasament financiar, sa studieze eficienta pietelor şi impactul acestora în gestiunea portofoliilor, sa recunoasca portofolii optime şi sa-si construiasca  frontiere eficiente, sa identifice modelul de piaţă şi descompunerea riscului , de echilibru ale activelor financiare, sa ajunga la organizarea gestiunii portofoliului pentru a gasi mai usor strategii de gestiune . Toate acestea reprezinta de fapt metode de evaluare a performanţei gestiunii portofoliilor.

La aceasta disciplina invatam cum , .pornind de la un proces economic si aplicand  tehnici de optimizare adecvate putem construi un model matematic usor de studiat sau analizat .

3.6.11. Practica de Cercetare III (Utilizarea softurilor dedicate modelarii economice)

 

Aceasta disciplina obligatorie in procesul de studiu prezentat continua procesul de  identificare si utilizare a softurilor dedicate modelarii economice .

Unui viitor Analist (213101), Expert matematician (212002) ; Statistician (331402) ; Inspector de specialitate statistician (212013)  ; -Referent de specialitate statistician (212014) ; Consilier statistician (212011) ; Expert statistician (212012) ; Referent statistician (331401) i se ofera posibilitatea in aceasta a III a parte sa-si  dezvolte abilitati de analiza a modelelor si fenomenele economice si transpunerea lor in limbajul programului Mathematica.

Acest lucru se realizeaza prin prezentarea unor preliminarii matematice pentru finante, Log si Power, operatii binare si distributia normala, descrierea optiunii bariera care reprezinta  studiu de caz in dezvoltare rapida, prezentarea modelelor analitice, a schemelor de difente finite. Tot aici sunt prezentate si alternative de programare liniara la PSOR si regresii si aplicatii ale metodei Monte Carlo.

3.6.12. Studiul valorilor extreme şi aplicaţii în finanţe

 

Aceasta disciplina optionala necesita , pentru parcurgerea sa , cunoasterea unor elemente de teoria probabilitatilor si statistica matematica si notiuni de teoria ecuatiilor diferentiale.  Tot aici se urmareste insusirea unor notiuni fundamentale din teoria valorilor extreme. Obiectivul esenţial fiind acela de a da un instrument de analiza a datelor si determinare a modelelor in  prezenta valorilor extreme.

Acest fapt se realizeaza parcurgand urmatorii pasi: detectarea valorilor extreme, exemple de modele ale valorilor extreme, modele pentru procese de depăşire, familiarizarea cu concepte  de analiză multivariată şi vizualizări, discutii despre maxime multivariate si culmineaza cu identificarea , ca si aplicaţie în finanţe şi asigurări: venituri extreme.

241221 expert fiscal, 241222 consultant fiscal, 241223 inspector general de banca, 241224 economist banca, 241226 manager de operatiuni/produs, 241268 specialist piete , 241269 consultant de investitii, 241270 specialist control intern in domeniul pietei de capital, 241271 specialist pentru piata de capital,  241301 cercetator in finante-banci, 241302 asistent de cercetare in finante-banci, 241303 cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar, 241304 asistent de cercetare in gestiune, contabilitate si control financiar ,241305 analist financiar, 241307 asistent analist , 241311 specialist/analist organizare, 242102 specialist imbunatatire procese sunt standarde ocupationale care, utilizand un soft adecvat pot analiza si prelucra datele asociate modelelor extremale

3.6.13. Modele matematice in asigurari

Indiferent de locul unde ne oprim pe piata muncii, ca vorbim despre 212009-Matematician , 212004- Referent de specialitate matematician ,  212001 -Consilier matematician , 212002 -Expert matematician, 212007-Inspector de specialitate actuar , 212008-Referent de specialitate actuar , 212005-Consilier actuar , 212006-Expert actuar , toti acestia trebuie sa-si insuseasca limbajul si tehnicile specifice actuariatului si a modalitatilor de calcul pentru diferitele tipuri de prime de asigurari. Pentru aceasta trebuie sa se stabileasca Durata de viaţă, care sunt asigurări individuale: asigurarea de supravietuire – factorul de actualizare viager; asigurarea în caz de deces: cu primă unică, cu prime anuale; rente viagere: cu primă unică, cu prime anuale; numere de comutaţie; rente viagere cu anuităţi în progresie aritmetică; asigurări de deces cu plăţi în progresie aritmetică; rente viagere cu plăţi subanuale; prime nete şi prime de tarif; modelul general de asigurare individuală; asigurări speciale, care este rezerva matematica, sa aiba cunostinte de tipurile de asigurari de grup, sa cunoasca modele de asigurare cu mai multe stări, sa cunoasca modele de asigurari a persoanelor active, a persoanelor invalide  sau chiar si pentru pensionari.

Pentru toate acestea disciplina modele matematice reprezinta un punct de plecare.

3.6.14. Practica de cercetare IV

 

In ultima parte a practicii de cercetare se reunesc cunostintele predate si acumulate pana acum in vederea identificarii ramurii spre care se doreste a se merge sau, mai bine zis zbura, startul fiind deja dat prin inceperea formarii lucrarii de disertatie. Asa ca , pornind voiniceste la treaba , avem de prezentat structura generale a lucrarii de disertatie,  formatul bibliografic si discutarea problemelor legate de redactarea lucrarii.

Indiferent de ceea ce vom face in viitor pe piata muncii, aceasta lucrare reprezinta cartea de vizita pe care o prezentam pentru obtinerea certificatului dorit. Asadar, cu cat este mai riguros conceputa, cu atat mai mult, evaluarea de catre comisia de evaluatori va fi mai interesata, interes reflectat si in aprecierea reprezentata prin notarea  finala.

 

3.6.15. Previziune economica pe termen scurt

 

Se stie ca, atunci cand esti tanar vrei sa rastorni lumea. Cum programul de studiu se apropie de sfarsit, starea de nerabdare de a aplica in practica notiunile invatate este din ce in ce mai mare. Pentru a nu se risipi in neant, odata descoperit drumul pe care doresc masteranzii sa se indrepte, cu bagajele de cunostinte din ce in ce mai voluminoase , prin aceasta disciplina obligatorie, acestia isi creeaza un avatar pe termen scurt a lumii in care vor intra.

In felul acesta, impactul cu realitatea va fi mult mai usor de suportat .

3.6.16. Teoria si practica sondajelor

Chiar daca este ultima disciplina prezentata, acest loc nu ii reduce cu nimic  importanta sa. Notiuni de baza de teoria probabilitatilor si statistica acumulate in invatamantul superior de licenta sunt folosite la acest curs pentru a acumula cunoştinţe  legate de culegerea datelor, tehnici de esantionare si tipuri de sondaje. Analiza datelor rezultate din sondaje, discernerea intre tipurile de esantionare si aplicabilitatea lor leaga si mai mult masteranzii de realitatea inconjuratoare.

In conformitate cu notarea realizata la orele disciplinelor fundamentale si optionale se urmaresc

1.         Aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea de probleme/situatii bine definite, tipice domeniului în conditii de asistenta calificata

2.         Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii

3.         Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii si metode consacrate în domeniu

 

Toate aceste discipline au ca obiectiv final  executarea responsabila a sarcinilor profesionale, în conditii de autonomie restransa si asistenta calificata, familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii în echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate, constientizarea nevoii de formare continua; utilizarea eficienta a resurselor si tehnicilor de învatare pentru dezvoltarea personala si profesionala