Concluzii

În acest material a fost stabilită relaţia cu standardele ocupaţionale relevante pentru domeniile  Matematică şi Informatică pentru fiecare disciplină din cele 6 programe de studii considerate. În general pentru toate cele 6 programe de studiu considerate putem considera că există o strânsă legătură între cunoştinţele livrate în cadrul disciplinelor şi cerinţele pieţei moderne ale standardelor ocupaţionale. Tot din acest studiu reiese faptul că este necesară ajustarea celor 6 programe în concordanţă cu cerinţele potenţialilor angajatori dar fără a neglija cunoştinţele fundamentale din cadrul fiecărei discipline.