Obiectivele studiului

In acest studiu ne propunem urmatoarele obiective:

  1. Identificarea relaţiei cu standardele ocupaţionale relevante pentru domeniile Matematică şi Informatică.
  2. Analiza disicplinelor din Planurile de invatamant propuse de FMI, Univ. Ovidius din Constanta pentru cele 6 programe de studii vizate, in raport cu standardele ocupationale in vigoare.

 

Standardul ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională este un instrument care stabilește legătura între cerinţele pieţei muncii, exprimate prin deprinderile şi competenţele necesare practicării unei ocupaţii și elementele definitorii ale educaţiei şi formării profesionale exprimate prin: cunoştinţe, nivel de calificare, nivel educaţional, plan şi programă de formare teoretică şi practică, condiţii de acces, condiţii de promovare, dezvoltare personală, diplome/certificate, suplimente la diplome/certificate, în condiţii de asigurare a calităţii sistemului.

Standardul ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională este astfel structurat încât permite transpunerea cu ușurință a informațiilor necesare completării suplimentului Europass, ce  va reprezenta elementul definitoriu al viitorului paşaport profesional al individului, singurul care va asigura pe viitor mobilitatea forţei de muncă pe piaţa Europeană.