Chestionar pentru universitati care au programe masterale sau/si doctorale in domeniile Matematica si/sau Informatica

Cel de-al treilea chestionar este cel adresat universitatilor care au programe masterale si/sau doctorale in domeniile Matematica si/sau Informatica si care ar putea prezenta interes pentru unii dintre absolventii celor sase specializari ale Facultatii de Matematica si Informatica. Aceste universitati reprezinta potentiali colaboratori ai retelei MATE-INFO.NET prin intermediul Facultatilor de profil Matematica si/sau Informatica.

Acest chestionar este organizat pe doua sectiuni, prima este pentru domeniul Informatica, iar ce-a dea doua pentru domeniul Matematica si vizeaza obtinerea de informatii referitoare la cunostintele teoretice si practice necesare unui absolvent de studii de Licenta/ Masterat al Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta, domeniul Matematica/ Informatica in vederea admiterii la programele de Masterat, respectiv Doctorat care functionează in cadrul facultatii chestionate. De asemenea, se urmareste obtinerea de raspunsuri cu privire la modul in care s-au integrat absolventii nostri in cadrul programelor de masterat/doctorat care functioneaza in facultatile chestionate (daca este cazul).

 

Universitatile care au fost incluse in acesta cercetare sunt:

-Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Matematica si Informatica, o facultate cu traditie in domeniul Matematica, dar care s-a dezvoltat remarcabil si in domeniul Informatica. In cadrul acestei facultati functioneaza 6 masterate in domeniul Informatica (Algoritmi si Bioinformatica, Baze de date si tehnologii web, Inginerie software, Inteligenta artificiala, Programare declarativa, Sisteme distribuite) si 5 programe de masterat in domeniul Matematica (Algebra, Geometrie si criptografie, Matematici financiare, Analiză matematică şi Modelare matematică). De asemenea, Scoala Doctorala a acestei facultati este una extrem de puternica, avand 16 Conducatori de Doctorat in domeniul Matematica si 5 in domeniul Informatica.

-Universitatea de Vest din Timisoara-Facultatea de Matematica si Informatica propune 3 masterate in domeniul Informatica (Inteligenta artificiala si calcul distribuit, Artificial Intelligence and Distributed Computing, Inginerie software, Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie) si 4 programe de masterat in domeniul Matematica (Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor, Matematică didactică, Statistică aplicată şi informatică, Matematici financiare). De asemenea, in cadrul Scolii doctorale activeaza 9 conducatori de doctorat in domeniul Matematica si 3 in domeniul Informatica.

-Universitatea din Craiova-Facultatea de Matematica si Stiintele naturii, care propune masteratul de Metode şi Modele în Inteligenţa Artificială in domeniul Informatica, iar in domeniul Matematica, programul de masterat Matematici Aplicate. In cadrul acestei facultati isi desfasoara activitatea 5 conducatori de doctorat in domeniul Matematica si 1 conducator in domeniul Informatica.

-Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati-Facultatea de Stiinte si Mediu, propune un singur program de masterat in domeniul Matematica si anume Matematica didactica. In cadrul facultatii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică,
functionează in domeniul Informatica masteratul Sisteme Inteligente, Tehnologii Informatice Avansate.

-Universitatea din Oradea-Facultatea de Stiinte, Departamentul de Matematica si Informatica, propune 3 masterate in domeniul Matematica
(Matematică didactică, Matematică informatică aplicată, Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale) si 2 masterate in domeniul Informatica (Sisteme distribuite în internet, Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii).

-Universitatea “A.I. Cuza” din IasiFacultatea de Matematica, este o facultate cu traditie in domeniul Matematica, fiind una dintre primele infiintata in tara. In cadrul acestei facultati functioneaza 10 masterate (Structuri matematice fundamentale, Modele matematice şi statistică aplicată, Matematici financiare, Matematici aplicate, Calcul ştiinţific şi ingineria programării, Master de cercetare în matematică, Matematica didactică, Matematică didactică şi de cercetare, Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză), Matematici aplicate (în limba engleză)) si-si desfasoara activitatea de indrumare 5 conducatori de doctorat. In cadrul aceleiasi universitati, functioneaza si Facultatea de Informatica, care propune 4 programe de masterat (Inginerie software, Lingvistica computationala, optimizare computationala, Sisteme distribuite, Securitatea informatiei) si are 6 conducatori de doctorat in domeniul Informatica.

    In continuare prezentam chestionarul asa cum a fost el elaborat si trimis catre universitatile, potential partenere/colaboratoare ale retelei MATE-INFO.NET.

 

 

 

 

Chestionar pentru universitatile potential partenere in reteaua MATE-INFO.NET

Introducere

Obiectivului general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii ofertelor educaţionale în învaţământul superior, pentru 6 programe de studii din domeniul Matematică şi Informatică. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, ne propunem realizarea unui studiu ce are la bază aplicarea unor chestionare cu scopul determinării potenţialilor colaboratori ai reţelei parteneriale virtuale MATE-INFO.NET, retea care pune in legatura reprezentantii mediului academic cu reprezentantii potentialilor angajatori ai absolventilor din domeniul Matematica-Informatica.

 

Date generale

 

Universitatea__________________________________________________________________

Adresa _________________________________________________________________________

Facultatea __________________________________________________________________

Programe de Masterat care functionează în cadrul facultatii dvoastra in domeniul

Informatica ______________________________________________________

Matematica ______________________________________________________

 

Nr. Conducatori de Doctorat in cadrul facultatii in domeniul

Informatica____________________

Matematica____________________

Domeniul dvoastra de predare/cercetare __________________________________________

 

Urmatoarele intrebari se refera la asteptarile pe care le aveti de la absolventii de studii de Licenta sau Masterat ai Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta, in vederea admiterii la programele de Masterat, respectiv Doctorat care functionează in cadrul facultatii dvoastra.


Domeniul Informatica

1. Care considerati ca sunt cele mai utile discipline/continuturi de studiat in cadrul programelor de Studii de Licenta in domeniul Informatica, in vederea parcurgerii cu succes a programelor de Masterat din domeniul Informatica propuse de facultatea dvoastra?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Enumerati pana la zece cunostinte teoretice sau practice de Informatica necesare si nivelul minim necesar, pentru a parcurge programele de Masterat din domeniul Informatica propuse de facultatea dvoastra.

 

Cunostinte Avansat Intermediar Incepator

 

3. In viziunea dvoastra, ce elemente de noutate trebuie sa propuna un program de Masterat in domeniul Informatica, pentru a fi considerat atractiv pentru absolventii studiilor de licenta? Enumerati minim 3 elemente:    1 _________________________________

2 ________________________________

3 ________________________________

 

4. Din datele pe care le detineti, exista absolventi de studii de licenta ai Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta, care urmeaza cursurile studiilor de masterat in domeniul Informatica in cadrul facultatii dvoastra?

DA/NU

 

5. Daca ati raspuns “Da” la intrebarea 4, in ce masura apreciati nivelul de pregatire din punct de vedere teoretic al absolventilor Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta?

Insuficient Acceptabil Bun Foarte bun

 

 

 

 

6. Daca ati raspuns “Da” la intrebarea 4, in ce masura sunteti multumiti de abilitatile practice ale absolventilor Facultatii de Matematica si
Informatica a Universitatii Ovidius din Constanta?

In totalitate In mare masura Partial In mica masura Deloc

 

7. Din datele pe care le detineti, exista absolventi de studii de masterat ai Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta, care urmeaza programe de Doctorat in domeniul Informatica in cadrul facultatii dvoastra?

DA/NU

 

8. Daca ati raspuns “Da” la intrebarea 7, in ce masura apreciati nivelul de pregatire teoretica si practica al absolventilor de Masterat din Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta?

Insuficient Acceptabil Bun Foarte bun

 

 

 

 

9. Enumerati cinci competente profesionale specifice pe care le asteptati de la absolventii Facultatii de Matematica si
Informatica, domeniul Informatica. In ce masura considerati ca sunt stapanite de acestia?

 

Competente In totalitate In mare masura Partial In mica masura Deloc

 


    Domeniul Matematica

 

1. Care considerati ca sunt cele mai utile discipline/continuturi de studiat in cadrul programelor de Studii de Licenta in domeniul Matematica, in vederea admiterii si parcurgerii cu succes a programelor de Masterat din domeniul Matematica/ Matematica Aplicata propuse de facultatea dvoastra?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Enumerati pana la zece cunostinte teoretice de Matematica necesare si nivelul minim necesar, pentru a parcurge programele de Masterat din domeniul Matematica/ Matematica Aplicata propuse de facultatea dvoastra.

 

Cunostinte Avansat Intermediar Incepator

 

 

3. In viziunea dvoastra, ce elemente de noutate trebuie sa propuna un program de Masterat in domeniul Matematica, pentru a fi considerat atractiv pentru absolventii studiilor de licenta? Enumerati minim 3 elemente:    1 _________________________________

2 ________________________________

3 ________________________________

 

4. Din datele pe care le detineti, exista absolventi de studii de licenta ai Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta, care urmeaza cursurile studiilor de masterat in domeniul Matematica in cadrul facultatii dvoastra?

DA/NU

 

5. Daca ati raspuns “Da” la intrebarea 4, in ce masura apreciati nivelul de pregatire din punct de vedere teoretic al absolventilor Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta?

Insuficient Acceptabil Bun Foarte bun

 

 

 

 

6. Daca ati raspuns “Da” la intrebarea 4, in ce masura sunteti multumiti de abilitatile practice ale absolventilor Facultatii de Matematica si
Informatica a Universitatii Ovidius din Constanta?

 

In totalitate In mare masura Partial In mica masura Deloc

 

7. Din datele pe care le detineti, exista absolventi de studii de masterat ai Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta, care urmeaza programe de Doctorat in domeniul Matematica in cadrul facultatii dvoastra?

DA/NU

 

8. Daca ati raspuns “Da” la intrebarea 7, in ce masura apreciati nivelul de pregatire teoretica si practica al absolventilor de Masterat din Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta?

Insuficient Acceptabil Bun Foarte bun

 

 

 

 

9. Enumerati cinci competente profesionale specifice pe care le asteptati de la absolventii Facultatii de Matematica si
Informatica, domeniul Informatica. In ce masura considerati ca sunt stapanite de acestia?

 

Competente In totalitate In mare masura Partial In mica masura Deloc

 

 

 

 

 

In cele ce urmeaza vom prezenta raspunsurile primite de la universitatile chestionate, urmarind cele 2 domenii, anume Informatica/Matematica.

Prima intrebare are scopul de a identifica disciplinele/continuturile care sunt in viziunea partenerilor nostri, important de studiat in cadrul programelor de Studii de Licenta, in vederea admiterii si parcurgerii cu succes a programelor de Masterat propuse de facultatea chestionata.

In domeniul Informatica, raspunsurile la aceasta intrebare au fost:

 • Programare, Programare procedurala
 • Programare orientata pe obiecte
 • Algoritmi si structuri de date
 • Algebra
 • Analiza
 • Geometrie
 • Sisteme de operare
 • Retea de calculatoare
 • Logica computationala
 • Baze de date
 • Sisteme de gestiune baze de date
 • Probabilitati si statistica.

In domeniul Matematica, raspunsurile primite sunt:

 • Algebra
 • Analiza Matematica
 • Geometri, Geometrie computationala
 • Analiza numerica
 • Ecuatii diferentiale
 • Teoria probabilitatilor si statistica matematica
 • Analiza functionala si teoria aproximarii
 • Grafuri si combinatorica.

Cea de-a doua intrebare solicita enumerarea a pana la 10 cunostinte teoretice sau practice necesare in fiecare dintre cele 2 domenii-Informatica/ Matematica- si nivelul minim necesar, pentru a parcurge programele Masterale propuse in facultatile chestionate.

 

Pentru domeniul Informatica, raspunsurile sunt:

Cunostinte Avansat Intermediar Incepator
Programare procedurala X
Algoritm de executie si design X
Structuri de date/ grafuri X
Algebra/ Calcul simbolic X
Analiza Matematica/ Modelarea fenomenelor X
Logica computationala X
Geometrie/ Topologie X
Statistica matematica X
Limbaje formale X
Tehnologie media X

 

Pentru domeniul Matematica, o selectie a raspunsurilor primite este urmatoarea:

Cunostinte Avansat Intermediar Incepator
Elemente de Analiza matematica Operatori diferentiali X
Rezolvarea problemelor de extrem X
Elemente de Analiza numerica Metoda celor mai mici patrate X
Interpolare X
Metoda elementului finit X
Ecuatii diferentiale Modelarea fenomenelor prin ecuatii diferentiale X
Metode de rezolvare a sistemelor diferentiale X
Elemente de baza de analiza functioanala Spatii Hilbert: Baze ortonormate. Formula de descompunere a lui Fourier X
Proiectii ortogonale X
Operatori liniari X
Elemente de teoria probabilitatilor X
Elemente de teoria grafurilor si combinatorica X
Notiuni de baza de statistica matematica X
Elemente de analiza neliniara X

 

Intrebarea a treia are drept scop identificarea elementelor de noutate pe care ar trebui sa le propuna un program de Masterat, pentru a fi considerat atractiv in randul absolventilor studiilor de licenta. La aceasta intrebare, pentru domeniul Informatica, raspunsurile au fost:

 • Studiul limbajelor moderne de programare consacrate (C#, Spring, Ajax, etc.)
 • Facilitarea accesului la tehnologii de tip distribuit
 • Promovara laboratoarelor de tip Hands-on, deci cu caracter aplicativ;

iar pentru domeniul Matematica, raspunsurile primite au fost in functie de specificul masteratelor. Astfel, pentru masteratele din domeniul Matematicii aplicate, elementele considerate a fi atractive sunt:

 • Folosirea modelelor matematice in studierea fenomenelor financiare.
 • Imbinarea cunostintelor din domenii matematice fundamentale (algebra, ecuatii diferentiale, analiza, geometrie) cu softuri matematice si utilizarea acestor softuri in rezolvarea de probleme, in reprezentari grafice, etc..
 • Propunerea spre studiu a mai multor discipline de granita intre diferite domenii: matematica-fizica, matematica-economie, matematica-inginerie, etc.

Pentru masteratele din domeniul Matematicii fundamentale, elementele considerate a fi atractive pentru absolventii studiilor de licenta sunt:

 • Propunerea spre studiu a unor probleme actuale, care sunt intens studiate in cercetare, care sa deschida drumul catre un posibil program doctoral.
 • Punerea la dispozitie a unui fond de documentare complex, atat cu referinte bibliografice consacrate, cat si cu publicatii in categoria articolelor de cercetare cat mai recente.
 • Promovarea posibilitatii de schimburi de cunostinte/experienta cu studenti/cadre didactice din alte centre universitare in care functioneaza programul de studiu respectiv.
 • Atragerea studentilor masteranzi in colective de cercetare, includerea lor in echipele de cercetare care lucreaza in astfel de proiecte.

   

   

  Pentru Masteratul de Didactica Matematica, elementele considerate a fi atractive sunt:

 • Implicarea in colectivul de predare a unor cadre didactice cu experienta didactica vasta, care sa promoveze tehnici moderne de predare a matematicii, atat la nivel gimnazial, cat si la nivel liceal.
 • Facilitarea accesului studentilor de la acest masterat la tehnologii de software actuale in domeniul matematicii- pentru a realiza/exersa prezentarea unei lectii de matematica cu tehnologii moderne.
 • Punerea la dispozitie a unui fond de documentare complex, atat cu referinte bibliografice consacrate, cat si cu publicatii recent aparute in domeniul Pedogogiei si Metodicii predarii Matematicii.

   

Urmatoarele 5 intrebari vizeaza obtinerea unui feedback cu privire la modul in care s-au integrat absolventii nostri in cadrul programelor de masterat/doctorat care functioneaza in facultatile chestionate (daca este cazul).

La acest set de intrebari, am primit un feet-back de la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica si Informatica, in sensul ca in aceasta facultate, probabil si datorita faptului ca distanta intre cele doua centre universitare este relativ mica, exista absolventi de studii de licenta FMI Constanta, care urmeaza cursuri de masterat/doctorat. Aprecierea nivelului de pregatire atat din punct de vedere teoretic, cat si practic este unul bun si foarte bun atat pentru absolventii din domeniul Matematica, cat si pentru ceu din domeniul Informatica.

Ultima intrebare a chestionarului solicita enumerarea a 5 competente profesionale specifice asteptate de la absolventii unei Facultati de Matematica si Informatica. Selectand raspunsurile pentru domeniul Informatica, avem:

 

Competente In totalitate In mare masura Partial In mica masura Deloc
Abilitati de programare X
Abilitati de scriere a unui algoritm X
Capacitatea de a rezolva probleme X
Capacitatea de a intelege o problema X
Abilitatea de a modela un fenomen X

 

Pentru domeniul Matematica, raspunsurile primite au fost:

Competente In totalitate In mare masura Partial In mica masura Deloc
Capacitatea de a intelege o problema X
Capacitatea de a rezolva probleme X
Abilitatea de a modela un fenomen X
Capacitatea de a sintetiza informatiile si de a le prezenta in mod coerent X
Capacitatea de a realiza un studiu/o lucrare in domeniul Matematicii X X