Introducere

Acest studiu face parte din pachetul de studii elaborate in vederea indeplinirii obiectivului general al prezentului proiect, anume acela de a imbunatati calitatea ofertelor educationale in invatamantul superior, pentru 6 program de studii din domeniul Matematica si Informatica propuse in cadrul Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta. Cele 6 programe vizate sunt Informatica (Licenta), Matematica (Licenta), Matematica – Informatica (Licenta),
Medii virtuale multimodale distribuite (Master), Modelare si tehnologii informatice (Master) si Modelare matematica in finante si analiza economica (Master).

Elaborarea acestui studiului, presupune trei etape.

Astfel, in prima etapa ne propunem sa elaboram chestionare in vederea determinarii potentialilor colaboratori al retelei MATE-INFO.NET. Aceste chestionare se adreseaza atat partenerilor din mediul privat, cat si Institutiilor de invatamant superior, in care se desfasoara programe de studiu similare cu cele propuse in Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta. Astfel, au fost elaborate trei chestionare, dupa cum urmeaza:

-primul se adreseaza firmelor care au angajat absolventi ai Facultatii de Matematica si Informatica si urmareste analiza gradului de satisfactie al anagajatorilor absolventilor FMI Constanta;

-al doilea se adreseaza potentialilor angajatori ai absolventilor Facultatii de Matematica si Informatica si urmareste sa obtina informatii cu privire la asteptarile acestor angajatori de la absolventii FMI Constanta;

-al treilea se adreseaza universitatilor din Romania, in care se desfasoara programe de studii de Licenta/ Masterat/ Doctorat similare cu cele propuse de FMI Constanta si urmareste sa obtina informatii legate de oferta educationala in domeniul Matematica, respectiv Informatica si aprecieri asupra nivelului de pregatire din punct de vedere teoretic, dar si practic al absolventilor studiilor de Licenta FMI Constanta, care urmeaza programe de Masterat/Doctorat in universitatile chestionate.

Asadar, pentru a obtine o privire obiectiva si de ansamblu asupra nivelului de pregatire oferit de cele sase programe de studii analizate in cadrul proiectului de fata au fost elaborate aceste 3 tipuri de chestionare, prin intermediul carora vom realiza o cercetare asupra potentialilor parteneri/ colaboratori ai retelei MATE-INFO.NET.

Chestionarul este un instrument de cercetare format dintr-o serie de intrebari si/sau alte solicitari, cum ar fi, de exemplu, de a “Enumerati …”, “Completati …” etc., cu scopul de a aduna date de la respondenti. Raspunsurile pot fi cuantificate relativ la o anumita scala de nivel, sau pot oferi informatii cu privire la subiectul evaluat.

Chestionarele au urmatoarele caracteristici principale.

  • Sunt instrumente de masura empirica a unor fenomene.
  • In scopul prelucrarii si utilizarii informatiei se realizeaza o standardizare, i.e. un chestionar trebuie prezentat tuturor respondentilor in aceeasi forma, constand din intrebari predeterminate, identice pentru toti si asezate in aceeasi ordine.
  • Permit obtinerea de date cu privire la caracteristicile asociate respondentilor (sex, varsta, nationalitate, calitatile care ii fac relevanti pentru a raspunde chestionarelor) precum si la atitudini, opinii, preferinte, asteptari, fapte etc.
  • Datele culese pot fi subiective sau obiective. Din acest motiv este important ca masurarea raspunsurilor sa fie privita atat din perspectiva individual, cat si colectiva.
  • Sunt in general aplicate unui esantion dintr-o populatie.

Chestionarele pe care le propunem includ intrebari deschise, unde respondentii pot completa conform opiniilor si observatiilor personale, intrebari cu diferite scale de apreciere, dupa cum urmeaza:

In totalitate In mare masura Partial In mica masura Deloc

 

 

Avansat Intermediar Incepator

respectiv

Insuficient Acceptabil Bun Foarte bun

 

Raspunsurilor intrebarilor cu cinci scale li se poate da un scor corespunzator de la 1 la 5, astfel incat, la nivel de chestionar se obtine o nota de apreciere.

    Cea de-a doua etapa presupune identificarea partenerilor si trimiterea chestionarelor elaborate in prima etapa. Astfel, in aceasta etapa au fost identificate trei categorii de actori potentiali colaboratori ai retelei virtuale MATE-INFO.NET, dupa cum urmeaza: firme IT care au deja angajati din randul absolventilor celor sase specializari ale FMI Constanta (au fost trimise chestionare catre zece firme si au raspuns noua dintre ele), firme IT-potentiali angajatori ai absolventilor celor sase specializari (la momentul prezent nu au angajati absolventi ai celor sase specializari) si universitati care au programe masterale sau/si doctorale care ar putea prezenta interes pentru absolventii nostri.

    Ce-a de-a treia etapa presupune centralizarea informatiilor primite de la colaboratorii sau potentialii colaboratori identificati ai retelei MATE-INFO.NET si analiza chestionarelor completate de acestia.

Prezentul studiu este structurat in trei capitole principale, corespunzatoare celor trei categorii de actori precizati anterior. Un ultim capitol este dedicat concluziilor finale obtinute din cele partiale de la finele fiecarui capitol.